Podať prihlášku

Štúdium

THE AMERICAN SCHOOL

American Academy bola založená ako alternatíva k medzinárodným školám v Prahe, Brne a od septembra 2019 aj v Bratislave. Väčšina medzinárodných škôl v týchto mestách vyučuje primárne podľa britských osnov a niektoré ponúkajú program medzinárodnej maturity (IB) v posledných dvoch rokoch štúdia. American Academy čerpá z americko-kanadských osnov, ktoré dávajú, na rozdiel od tých britských, každému študentovi veľkú slobodu pri voľbe predmetov, vďaka čomu sa študenti môžu špecializovať v odboroch, ktoré ich zaujímajú, a v ktorých vynikajú.

Individuálny prístup

Naša unikátna koncepcia umožňuje študentom študovať predmety, ktoré si sami vyberú, na úrovni, ktorá zodpovedá ich zručnostiam. Nie sú teda nutne rozdelení podľa veku, ale podľa úrovne v danom predmete. To dovoľuje učiteľom vyučovať v triede skupinu študentov, medzi ktorými nie sú výrazné rozdiely a výučba je individuálnejšia a efektívnejšia.

Osnovy inšpirované svetom

Vďaka americko-kanadským osnovám, ktoré nemajú počas štúdia žiadne štandardizované, centralizované testy, sme schopní aplikovať na našich školách v každom trimestri tematické projekty, do ktorých je zapojená celá škola. V tomto smere nás inšpirovalo fínske školstvo, ktoré je pokladané za najlepšie na svete, a ktoré sa vyznačuje mimo iné aj dôrazom na tematické projekty a vyučovanie v súvislostiach. Naši študenti po ukončí štúdia obdržia High School Diploma, ekvivalent slovenskej maturity, s ktorým je bezproblémové hlásiť sa na univerzity po celom svete.

Príprava na vysokoškolské štúdium kdekoľvek na svete

Pokiaľ sa študent hlási na univerzitu na Slovensku, je potrebné, rovnako ako pri International Baccalaureate diplome alebo pri britskom diplome, diplom nostrifikovať. Ide o proces, s ktorým našim študentom radi pomôžeme a máme s ním rozsiahle skúsenosti. American Academy tiež ponúka Advanced Placement kurzy, čo je v americko-kanadskom systéme najvyššia univerzitná úroveň predmetov, z ktorých sa na konci štúdia skladajú skúšky. AP predmety sú chápané ako ekvivalent IB skúšok a prijímané univerzitami po celom svete.

Prečo študovať na American Academy?

Sloboda pri výbere predmetov

Rozdelenie predmetov podľa úrovne náročnosti

Tematický projekt každý trimester

Skúsení učitelia z celého sveta

Štúdium Advanced Placement predmetov

15 študentov v triede

Rodinné prostredie

Dvere k štúdiu na univerzitách po celom svete

Univerzity, na ktoré boli prijatí naši absolventi Class of 2019

Advanced Placement kurzy

American Academy ponúka AP (Advanced Placement) kurzy pre študentov, ktorí sa chcú hlásiť na prestížne svetové univerzity. Ide o predmety typické pre americký vzdelávací systém. V náročnosti ich môžeme prirovnať s predmetmi prvého ročníka na univerzite. Absolvovanie týchto predmetov študentom výrazne uľahčí prijímací proces na vysokú školu – najmä tie zahraničné totiž uprednostňujú študentov, ktorí vysokoškolskú úroveň štúdia zvládajú už v poslednom ročníku na strednej škole. Po úspešnom zložení skúšok obdrží študent diplom AP International Diploma, ktorý uznávajú školy nielen v USA a Kanade, ale aj po celom svete.

PREDMETY

Štúdium na American Academy je rozdelené do troch trimestrov. V každom trimestri študenti študujú päť predmetov zo šiestich kategórií. Vyučovacia hodina trvá 70 minúť. Za každý predmet absolvovaný v trimestri dostanú študenti jeden kredit. Za štyri roky je potrebné nazbierať dohromady 60 akademických kreditov, aby mohol študent zmaturovať.

Každá kategória ponúka niekoľko jednotlivých predmetov k štúdiu, ktoré môžu trvať jeden, dva trimestre alebo pokojne aj celý školský rok. Každý študent má svojho vzdelávacieho poradcu, ktorý mu so skladbou predmetov radí.

Angličtina
Predmety

English Composition & Literature

World Literature*

Creative Writing*

AP English*

Poetry & Lyrics

Business Communications

Journalism

Publishing

iCommunicate

Myths & Legends

Pre študentov hlásiacich sa do 9. triedy:

Je nutné získať

12

kreditov

za 12 trimestrov

Sociálne štúdiá
Predmety

United States History

Sociology

AP European History*

Systems of Government

International Relations

Macroeconomics

Microeconomics

Pre študentov hlásiacich sa do 9. triedy:

Je nutné získať

9

kreditov

za 12 trimestrov

Matematika
Predmety

Algebra I

Algebra II*

Geometry*

Personal Finance

Pre študentov hlásiacich sa do 9. triedy:

Je nutné získať

9

kreditov

za 12 trimestrov

Prírodné vedy
Predmety

AP Environmental Science*

Integrated Science

Biology*

Modern Technology

Pre študentov hlásiacich sa do 9. triedy:

Je nutné získať

9

kreditov

za 12 trimestrov

Cudzie jazyky
Predmety

Spanish I

Spanish II*

German I

Chinese I

AP Chinese*

Pre študentov hlásiacich sa do 9. triedy:

Je nutné získať

6

kreditov

za 12 trimestrov

Voliteľné predmety
Predmety

High School Orientation

Physical Education

Dance

Business I

Business II*


* prerekvizita

Angličtina
Predmety

Creative Writing

English Composition & Literature

World Literature*

Journalism

Pre študentov hlásiacich sa do 9. triedy:

Je nutné získať

12

kreditov

za 12 trimestrov

Sociálne štúdiá
Predmety

United States History

Systems of Government

International Relations

Pre študentov hlásiacich sa do 9. triedy:

Je nutné získať

9

kreditov

za 12 trimestrov

Matematika
Predmety

Algebra I

Algebra II*

Geometry*

Pre študentov hlásiacich sa do 9. triedy:

Je nutné získať

9

kreditov

za 12 trimestrov

Prírodné vedy
Predmety

Integrated Sciences

Biology*

Genetics*

Pre študentov hlásiacich sa do 9. triedy:

Je nutné získať

9

kreditov

za 12 trimestrov

Cudzie jazyky
Predmety

World Languages

Spanish I

German I

Pre študentov hlásiacich sa do 9. triedy:

Je nutné získať

6

kreditov

za 12 trimestrov

Voliteľné predmety
Predmety

High School Orientation

Dance


* prerekvizita

Predmety pre Bratislavu zatiaľ neboli uverejnené, čoskoro ich doplníme.

Uvedené kurzy sú platné pre akademický rok 2018/2019. V ďalšom roku sa bude ponuka rozširovať.

Tematická výučba

Posledný týždeň v každom trimestri na American Academy je tématický, kedy všetci študenti pracujú na spoločnom projekte v rámci celej školy. Každý školský rok máme tri témy. Inšpirovali sme sa súčasnou vzdelávacou reformou vo Fínsku. Fínom prišlo dôležité, aby študenti získavali znalosti komplexne a v súvislostiach, preto zaviedli tematickú výučbu.

Študijné poradenstvo

Sme škola pre študentov s medzinárodnými ambíciami. Snažíme sa preto maximálne pomáhať s prípravou na náročný prijímací proces zahraničných univerzít. Našim študentom poskytujeme:

Prípravu na SAT testy

Pomoc s výberom vhodnej školy

Prípravu na interview so zástupcami univerzít

Denný rozvrh

1. hodina

8:30 – 9:40

2. hodina

9:50 – 11:00

3. hodina

11:10 – 12:20

Obed

12:20 – 13:00

4. hodina

13:00 – 14:10

5. hodina

14:20 – 15:30

Rozvrh školského roku

Zvoľte školu

Školský rok 2018/19

29

Streda
august 2018

Uvítacia BBQ, stanovenie rozvrhu

03

Pondelok
september 2018

Prvý deň školy

28

Piatok
september 2018

Voľno - Štátny sviatok

01

Pondelok
október 2018

Zasadnutie rodičovskej rady

15

Pondelok
október 2018

Stretnutie rodičov a učiteľov

24

Streda
október 2018

-

- 31

Streda
október 2018

Tematický týždeň - prvé obdobie

01

Štvrtok
november 2018

-

- 04

Nedeľa
november 2018

Voľno - Jesenné prázdniny

05

Pondelok
november 2018

Zasadnutie rodičovskej rady

30

Piatok
november 2018

Koniec prvého trimestra

03

Pondelok
december 2018

Začiatok druhého trimestra

03

Pondelok
december 2018

Zasadnutie rodičovskej rady

20

Štvrtok
december 2018

-

- 06

Nedeľa
január 2019

Voľno - Vianočné prázdniny

14

Pondelok
január 2019

Zasadnutie rodičovskej rady

04

Pondelok
február 2019

-

- 08

Piatok
február 2019

Tematický týždeň - druhé obdobie

09

Sobota
február 2019

-

- 17

Nedeľa
február 2019

Voľno - Zimné prázdniny

04

Pondelok
marec 2019

Zasadnutie rodičovskej rady

15

Piatok
marec 2019

Koniec druhého trimestra

18

Pondelok
marec 2019

Začiatok tretieho trimestra

01

Pondelok
apríl 2019

Zasadnutie rodičovskej rady

19

Piatok
apríl 2019

-

- 26

Piatok
apríl 2019

Voľno - Veľká noc

30

Utorok
apríl 2019

Stretnutie rodičov a učiteľov

01

Streda
máj 2019

Voľno - Štátny sviatok

06

Pondelok
máj 2019

Zasadnutie rodičovskej rady

08

Streda
máj 2019

Voľno - Štátny sviatok

13

Pondelok
máj 2019

-

- 17

Piatok
máj 2019

Tematický týždeň - tretie obdobie

14

Piatok
jún 2019

Posledný deň školy

15

Sobota
jún 2019

Promócie
Rozvrh pre Brno na školský rok 2018/19.

02

Pondelok
júl 2018

Výber kurzov otvorený pre nových uchádzačov

31

Utorok
júl 2018

Posledný deň na potvrdenie vybraných kurzov

30

Štvrtok
august 2018

Uvítacia BBQ, stanovenie rozvrhu

03

Pondelok
september 2018

Prvý deň školy

28

Piatok
september 2018

Voľno - Štátny sviatok

18

Štvrtok
október 2018

Stretnutie rodičov a učiteľov

01

Štvrtok
november 2018

-

- 04

Nedeľa
november 2018

Voľno - Jesenné prázdniny

05

Pondelok
november 2018

-

- 09

Piatok
november 2018

Tematický týždeň - prvé obdobie

20

Utorok
november 2018

Zasadnutie rodičovskej rady

30

Piatok
november 2018

Koniec prvého trimestra

03

Pondelok
december 2018

Začiatok druhého trimestra

20

Štvrtok
december 2018

-

- 06

Nedeľa
január 2019

Voľno - Vianočné prázdniny

22

Utorok
január 2019

Stretnutie rodičov a učiteľov

29

Utorok
január 2019

Zasadnutie rodičovskej rady

04

Pondelok
február 2019

-

- 08

Piatok
február 2019

Tematický týždeň - druhé obdobie

09

Sobota
február 2019

-

- 17

Nedeľa
február 2019

Voľno - Zimné prázdniny

15

Piatok
marec 2019

Koniec druhého trimestra

18

Pondelok
marec 2019

Začiatok tretieho trimestra

02

Utorok
apríl 2019

Zasadnutie rodičovskej rady

09

Utorok
apríl 2019

Stretnutie rodičov a učiteľov

19

Piatok
apríl 2019

-

- 26

Piatok
apríl 2019

Voľno - Veľká noc

01

Streda
máj 2019

Voľno - Štátny sviatok

08

Streda
máj 2019

Voľno - Štátny sviatok

09

Štvrtok
máj 2019

-

- 17

Piatok
máj 2019

Tematický týždeň - tretie obdobie

14

Piatok
jún 2019

Posledný deň školy
Rozvrh pre Bratislavu na školský rok 2018/19.

02

Pondelok
júl 2018

Výber kurzov otvorený pre nových uchádzačov

31

Utorok
júl 2018

Posledný deň na potvrdenie vybraných kurzov

29

Streda
august 2018

Uvítacia BBQ, stanovenie rozvrhu

03

Pondelok
september 2018

Prvý deň školy

28

Piatok
september 2018

Voľno - Štátny sviatok

22

Pondelok
október 2018

-

- 31

Streda
október 2018

Tematický týždeň - prvé obdobie

01

Štvrtok
november 2018

-

- 05

Pondelok
november 2018

Voľno - Jesenné prázdniny

22

Sobota
december 2018

-

- 06

Nedeľa
január 2019

Voľno - Vianočné prázdniny

04

Pondelok
február 2019

-

- 08

Piatok
február 2019

Tematický týždeň - druhé obdobie

09

Sobota
február 2019

-

- 17

Nedeľa
február 2019

Voľno - Zimné prázdniny

19

Piatok
apríl 2019

-

- 22

Pondelok
apríl 2019

Voľno - Veľká noc

13

Pondelok
máj 2019

-

- 17

Piatok
máj 2019

Tematický týždeň - tretie obdobie

01

Streda
máj 2019

Voľno - Štátny sviatok

08

Streda
máj 2019

Voľno - Štátny sviatok

14

Piatok
jún 2019

Posledný deň školy
Tento web používa k poskytovaní služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie (ďalšie informácie ). Používaním tohto webu s tým súhlasíte.