Podať prihlášku

Pre uchádzačov

Prijímací proces

Nečakajte rozsiahle testy, u uchádzačov nás zaujíma predovšetkým ich charakter a zápal. Preto u nás veľkú roku hrá osobný pohovor a písaná esej. Test je len jeden, a to kvôli overeniu úrovne angličtiny.

Prijímací proces sa skladá z

Prihlášky

Eseje

Osobného pohovoru

Testu angličtinyPrihlášky na American Academy prijímame celý rok.


Prihlášku spoločne s oficiálne potvrdeným preloženým vysvedčením za posledné 2 roky zašlite na e-mail application@americanacademy.com.

CENA ZA ROK ŠTÚDIA

PRAHA

260 000 Kč

Táto cena platí pre študentov začínajúcich štúdium na American Academy v septembri 2018/2019.

BRNO

260 000 Kč

180 000 Kč

Táto cena platí pre študentov začínajúcich štúdium na American Academy v septembri 2018/2019.

V prípade záujmu American Academy in Brno poskytne študentovi ubytovanie za 7500 Kč/mesiac.

BRATISLAVA

10 000 EUR

Táto cena platí pre študentov začínajúcich štúdium na American Academy v septembri 2019/2020.

Deň otvorených dverí na American Academy

Príďte sa presvedčiť na vlastné oči, že vzdelávanie pre študentov môže byť pútavé, rozvíjajúce ich talent a zároveň byť na veľmi profesionálnej úrovni. Radi vám na našom dni otvorených dverí predstavíme moderné edukačné princípy, z ktorých v našej výuke ktorých čerpáme.


Naša adresa

Praha

Svatoslavova 333/4, 140 00 Praha 4-Nusle

Brno

Vienna Point 2
Vídeňská 119, 619 00 Brno


Registrujte sa

*
*
*
*

Často kladené dotazy

Ako chápeme vzdelanie šité na mieru?

Študenti na internátnych školách v Severnej Amerike nie sú rozdelení do tried podľa veku, ale podľa úrovní predmetov. Počas týždňa sa učia menej predmetov než českí študenti, výučba je však o to intenzívnejšia a rozdelená do niekoľkých urovní obtiažnosti.

Každý študent si tak môže sám voliť náročnosť predmetov. Pokiaľ teda napríklad nie je príliš silný v matematike a vie, že sa jej nikdy nebude v živote aktívne venovať, môže si zvoliť jej nižšiu úroveň. Bude sa tak zaoberať skôr základnou finančnou gramotnosťou a nevyhnutnými nástrojmi ako sú percentá, trojčlenka, geometria a pod. Pokiaľ naopak má veľký záujem o niektorý z humanitných odborov, môže si posilniť humanitné predmety a študovať ich na vysokej úrovni. Látka tak bude náročnejšia a študent na ňu vynaloží viac času a energie.

Uvedený spôsob výučby má za následok malé triedy, v ktorých sú znalosti detí na zrovnateľnej úrovni. Vďaka tomu sa študentom dokáže učiteľ lepšie a efektívnejšie venovať.

Čo je to projektová výučba?

Práca v tíme, riešenie problémov, vyhľadávanie informácií, komunikácia, samostatnosť, kreativita, schopnosť prezentácie. To všetko sú vlastnosti, ktoré sú v dnešnej dobe absolútne kľúčové pre uplatnenie v živote.

Pomocou projektovej výučby je možné tieto vlastnosti rozvíjať dennodenne pri vyučovaní. Študenti budú v hodinách rozdelení do tímov, kde si rozdelia úlohy a budú pracovať na projektoch v rámci daného predmetu. Následne zo spoločnej práce pripravia výstup a odprezentujú ho spolužiakom. Učiteľ celý proces koordinuje a dozerá na študentov.

Tento spôsob výučby umožňuje študentom prepojiť svoje zručnosti a chápať problémy v širších súvislostiach. Vďaka riešeniu problémov každodenného života sú študenti oveľa lepšie vybavení pre úspech v reálnom svete.

Čo je to tématická výučba?

Jedná sa o komplexný spôsob výučby zameraný na aktuálne témy moderného sveta. Počas toho sa na konci prvého a druhého trimestra na dva týždne zruší klasické predmety a študenti sa budú intenzívne venovať štúdiu vopred stanovených aktuálnych tém. Jedno téma bude humanitné a druhé technicky orientované.

Zodpovedajú si tak na celú radu komplexných otázok. Ako súvisí zmeny klímy s migračnou krízou? Ako migračná kríza ovplyvňuje politické rozhodnutie, prípadne historický vývoj? Je teoreticky možné kolonizovať Mars? Ak áno, ako sa líši podnebie na Marse od podnebia na Zemi? Ako ďaleko je Mars? Koľko taká cesta bude stáť?

Na čo sa American Academy zameriava?

Na našich študentov a ich úspechy. Je na nich, aby si vybrali, čo skutočne chcú študovať. Sme tu preto, aby sme ich viedli a podporovali ich. Zameriavame sa primárne na oblasť podnikania a medzinárodných vzťahov. Vyučovanie prebieha len v angličtine. Našim cieľom je pripraviť študentov na úspešný život v 21. storočí tak, že im pomôžeme objaviť ich potenciál, nadanie, či skrytý talent a ponúkneme im všetky možnosti k tomu, aby ich maximálne naplnili. Vďaka americkej akreditácií sme schopní zaradiť do osnov predmety ako marketing, management, business, americkú politiku, medzinárodné vzťahy a pod.

Ako prebieha prijímací proces?

Našich študentov chceme čo najviac spoznať ešte pred samotným štúdiom. Preto máme pre uchádzačov o štúdium pripravenú esej. Po nej ich čaká osobný pohovor so zástupcom výberovej komisie a test z angličtiny.

Aká je minimálna potrebná znalosť angličtiny?

Študenti by mali mať angličtinu aspoň na úrovni B1, aby dokázali porozumieť všetkým predmetom v nižšej úrovni. Máme skúsenosti, že sa pri výučbe v angličtine študenti veľmi rýchlo zlepšujú a čoskoro tak dokážu rozumieť aj komplexným témam.

Na ktorých univerzitách môžu absolventi študovať?

Americké stredoškolské diplomy prijímajú vysoké školy takmer všade vo svete. Naši študenti majú zároveň možnosť v rámci výučby pripravovať sa na prijímacie skúšky amerických aj európskych univerzít (SAT, ACT a AP).

Odkiaľ pochádzajú študenti a učitelia na American Academy?

Na našu školu chodia študenti viac než 25 narodností, čo študentom poskytuje príležitosť spoznať a učiť sa od spolužiakov z rôznych kultúrnych zázemí. K tomu prispieva tiež náš učiteľský tím, ktorý pochádza z celého sveta.

Ktorými predmetmi musia študenti prejsť?

Naši študenti majú slobodu vybrať si kurzy podľa toho, aké majú záujmy a v čom sú talentovaní. Súbor vyučovaných predmetov neustále rozširujeme tak, aby zostal moderný a pre študentov zábavný. Pre aktuálnu ponuku si pozrite podstránku „Štúdium“.

Je možné rozdeliť platenie školného?

Áno, je. Potom, čo je zložená nevratná záloha, ktorá je podmienkou pre zarezervovanie miesta na škole, môže byť zbytok školného rozložený maximálne do troch platieb.

Aký je rozdiel v americkom štýle výučby?

Hlavnými rozdielmi sú sloboda vo vyberaní si predmetov a absencia generického skúšania. Všetci naši študenti musia študovať angličtinu, matematiku, prírodné a sociálne vedy. Avšak v každej disciplíne majú slobodu vybrať si konkrétne predmety podľa svojich preferencií. Preto tiež nemáme žiadne skúšky ako je maturita, IB alebo IGSCE. Miesto toho sú naši študenti hodnotení podľa ich výkonu, účasti, snahy a individuálneho rozvoja. Svoj študijný výkon si majú šancu zmerať pomocou pravidelných AP testov a na konci záverečného ročníka SAT predmetových skúšok.

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Napíšte nám
Tento web používa k poskytovaní služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie (ďalšie informácie ). Používaním tohto webu s tým súhlasíte.