Podať prihlášku

THE AMERICAN SCHOOL

IN BRNO

THE AMERICAN SCHOOL

Po úspešnom otvorení American Academy in Prague v septembri 2017 sme sa rozhodli prijať ďalšiu výzvu – otvoriť medzinárodnú školu v Brne. Od mnohých rodičov sme počuli, že v Brne chýbajú k súčasným školám moderné a progresívne alternatívy, ktoré by ich deti pripravili na štúdium na vysokých školách po celom svete a úspešný život v 21. storočí. American Academy in Brno sme otvorili v septembri 2018 v slávnom historickom paláci Jalta na Dominikánskom námestí v centre mesta oproti radnici a len dve minúty od Námestia Slobody. Od svojho založenia nedostávame na školu inú než veľmi pozitívnu spätnú väzbu od študentov aj rodín. American Academy in Brno je tiež jednou z mála vzdelávacích inštitúcií v Brne, kam študenti chodia s radosťou.

THE AMERICAN SCHOOL

Obrovský záujem študentov a rodičov po otvorení školy nás príjemne prekvapil a je tiež dôvodom, prečo sme sa rozhodli otvoriť nielen strednú školu (9. – 12. ročník), ale od septembra 2019 aj druhý stupeň základnej školy (middle school: 6. – 8. ročník). Pre rok 2019 plánujeme prijať len 50 študentov, aby škola mohla zdravo rásť a kvalita výučby zostala na vysokej úrovni.

THE AMERICAN SCHOOL

Pokiaľ hľadáte školu, kde budete študovať v anglickom jazyku, zvolíte si predmety, ktoré chcete študovať, kam sa budete každé ráno tešiť, staňte sa jedným z 50 študentov, ktorých American Academy in Brno príjme v akademickom roku 2019/2020.

SME AMERICAN ACADEMY

Sme naozajstná americká škola v srdci Európy. Prinášame našim študentom to najlepšie z amerického vzdelávania. Na školách American Academy sa zameriavame na rozvíjanie individuality. Naše školy ponúkajú študentom moderné vyučovacie metódy, ktoré strednej Európe výrazne chýbajú.

Prečo sme jedineční

Snažíme sa čerpať to najlepšie z amerického vzdelávanie. Prinášame našim študentom nový koncept výučby, ktorý rozvíja ich talenty a individualitu. Dávame im slobodu vo výbere predmetov. Našou prioritou je pripraviť študentov na úspešný život, budovať ich sebavedomie a rozvíjať ich potenciál. To robíme cez reálne projekty a tematickú výučbu.

Zistiť viac

Čo o nás hovoria študenti

Nič nedokáže o škole povedať viac než jej samotní študenti. Prečítajte si príbehy našich študentov, ktorým American Academy zmenila život.

Zistiť viac

American Academy in Prague

Našu prvú American Academy sme otvorili v akademickom roku 2017/18 v Prahe. Škola sa okamžite stretla s úspechom a za jediný rok sa z nej stala stabilná alternatíva pre rodičov a študentov, ktorí od školy očakávajú viac.

Zistiť viac

Deň otvorených dverí na American Academy

Radi vám na našom dni otvorených dverí alebo individuálnom stretnutí predstavíme moderné edukačné princípy, z ktorých v našej výučbe čerpáme. Príďte sa na vlastné oči presvedčiť, že vzdelávanie môže byť pre študentov pútavé, rozvíjajúce ich talenty a zároveň na veľmi profesionálnej úrovni.


Brno

Adresa: Dominikánské nám. 656/2,
602 00 Brno-střed

Kedy: 29. januára, 16:00 - 18:00

Registrujte sa

*
*
*
*

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Ako chápeme vzdelanie šité na mieru?

Študenti na internátnych školách v Severnej Amerike nie sú rozdelení do tried podľa veku, ale podľa úrovní predmetov. Počas týždňa sa učia menej predmetov než českí študenti. Výučba je však o to intenzívnejšia a rozdelená do niekoľkých úrovní náročností.

Každý študent si sám volí náročnosť predmetov. Ak napríklad nie je príliš silný v matematike a vie, že sa jej v živote nikdy nebude aktívne venovať, môže si zvoliť jej nižšiu úroveň. Bude sa zaoberať skôr základnou finančnou gramotnosťou a nevyhnutnými nástrojmi, ako sú percentá, trojčlenka, geometria a pod. Ak má však veľký záujem o niektorý z humanitných odborov, môže si posilniť humanitné predmety a študovať ich na vysokej úrovni. Študent bude mať na danú látku viac času a priestoru. Avšak zároveň bude potrebné na ňu vynaložiť aj viac energie, aby sa skutočne dostal do hĺbky daného predmetu.

Uvedený spôsob výučby má za následok triedy s malým počtom študentov, ktorých znalosti sú na zrovnateľnej úrovni. Vďaka tomu sa učiteľ svojim študentom dokáže lepšie a efektívnejšie venovať.

Čo je to projektová výučba?

Práca v tíme, riešenie problémov, vyhľadávanie informácií, komunikácia, samostatnosť, kreativita, prezentačné schopnosti. To všetko sú v dnešnej dobe absolútne kľúčové vlastnosti potrebné pre uplatnenie sa v živote.

Vďaka projektovej výučbe je možné tieto vlastnosti dennodenne pri vyučovaní rozvíjať. Študenti sú rozdelení do tímov, v ktorých si stanovia úlohy a pracujú na danom predmete. Následne zo spoločnej práce pripravia výstup a odprezentujú ho spolužiakom. Učiteľ celý proces koordinuje a dozerá na študentov.

Tento spôsob výučby umožňuje študentom prepojiť svoje zručnosti s teóriou a chápať problémy v širších súvislostiach. Vďaka riešeniu problémov každodenného života sú študenti oveľa lepšie vybavení pre úspech v reálnom svete.

Čo je to tematická výučba?

Jedná sa o komplexný spôsob výučby zameraný na aktuálne témy moderného sveta. Na konci každého trimestra sa počas tematickej výučby na dva týždne zruší klasické vyučovanie a študenti spoločne intenzívne pracujú na projekte, ktorý je inšpirovaný aktuálnymi témami. Jedna téma je orientovaná na business, ďalšia na humanitné odbory a posledná na techniku a vedu.

Študenti majú možnosť diskutovať a zodpovedať si na celú radu komplexných otázok. Ako súvisia zmeny klímy s migračnou krízou? Ako migračná kríza ovplyvňuje politické rozhodnutia, alebo ako ju naopak ovplyvňuje historický vývoj? Je teoreticky možné kolonizovať Mars? Ak áno, ako sa líši podnebie na Marse od podnebia na Zemi? Ako ďaleko je Mars? Koľko taká cesta bude stáť? A mnohé ďalšie.

Na čo sa American Academy zameriava?

Na našich študentov a ich úspechy. Je na nich, aby si vybrali, čo skutočne chcú študovať. My sme tu preto, aby sme ich viedli a podporovali. Zameriavame sa primárne na oblasť podnikania a medzinárodných vzťahov. Vyučovanie prebieha len v angličtine. Našim cieľom je pripraviť študentov na úspešný život v 21. storočí tak, že im pomôžeme objaviť ich potenciál, nadanie, či skrytý talent a ponúkneme im všetky možnosti k tomu, aby ich maximálne naplnili. Vďaka americkej akreditácií sme schopní zaradiť do osnov predmety ako marketing, management, business, americkú politiku, medzinárodné vzťahy a pod.

Ako prebieha prijímací proces?

Našich študentov chceme čo najviac spoznať ešte pred samotným štúdiom. Preto máme pre uchádzačov o štúdium pripravenú esej. Po nej ich čaká osobný pohovor so zástupcom výberovej komisie a test z angličtiny.

Aká je minimálna potrebná znalosť angličtiny?

Študenti by mali mať angličtinu aspoň na úrovni B1, aby dokázali porozumieť všetkým predmetom v nižšej úrovni. Máme skúsenosti, že sa študenti počas výučby v angličtine veľmi rýchlo zlepšujú a čoskoro tak dokážu rozumieť aj komplexným témam.

Na ktorých univerzitách môžu absolventi študovať?

Americké stredoškolské diplomy prijímajú takmer všetky vysoké školy vo svete. Naši študenti majú zároveň možnosť pripravovať sa v rámci výučby na prijímacie skúšky amerických aj európskych univerzít (SAT, ACT a AP).

Odkiaľ pochádzajú študenti a učitelia na American Academy?

Školu navštevujú študenti viac než 25 národností, čo študentom umožňuje spoznať a učiť sa od spolužiakov z rôznych kultúrnych zázemí. K tomu prispieva tiež náš učiteľský tím pochádzajúci z celého sveta.

Ktorými predmetmi musia študenti prejsť?

Naši študenti majú slobodu vybrať si kurzy podľa toho, aké majú záujmy a v čom sú talentovaní. Súbor vyučovaných predmetov neustále rozširujeme, aby zostal moderný, relevantný a pre študentov zábavný. Pre aktuálnu ponuku si pozrite podstránku „Štúdium“.

Je možné rozdeliť platenie školného?

Áno, je. Potom, čo je zložená nevratná záloha, ktorá je podmienkou pre zarezervovanie miesta na škole, môže byť zvyšná časť školného rozložená maximálne do troch platieb.

Aký je rozdiel v americkom štýle výučby?

Hlavnými rozdielmi sú sloboda vo vyberaní si predmetov a absencia generického skúšania. Všetci naši študenti musia študovať angličtinu, matematiku, prírodné a sociálne vedy. Avšak v každej disciplíne majú slobodu vybrať si konkrétne predmety podľa svojich preferencií. Z toho dôvodu nemáme žiadne skúšky, ako je maturita, IB alebo IGSCE. Namiesto toho sú naši študenti hodnotení podľa svojho výkonu, účasti, snahy a individuálneho rozvoja. Študijný výkon si môžu zmerať pomocou pravidelných AP testov a na konci záverečného ročníka SAT predmetových skúšok.

 

CENA ZA ROK ŠTÚDIA

BRNO

High school

GRADE 9 - 12

225 000 Kč

Middle school

GRADE 6 - 8

205 000 Kč

Táto cena platí pre študentov začínajúcich štúdium na American Academy v septembri 2019/2020.
Odhadovaný poplatok za učebnice sa pohybuje okolo 3 000 Kč. Študentom odporúčame mať vlastný tablet alebo notebook.

Akademický rok 2019/2020

otvorili sme prihlášky

Podať prihlášku

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na study@americanacademy.com.

Deň otvorených dverí

na American Academy in Prague

23. januára

Registrujte sa
Tento web používa k poskytovaní služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie (ďalšie informácie ). Používaním tohto webu s tým súhlasíte.

Deň otvorených dverí

na American Academy in Brno

29. januára

Zistiť viac