Podať prihlášku

TRUE AMERICAN
HIGH SCHOOL

IN BRNO

American Academy in Brno

Vďaka veľkému záujmu v Prahe rozširujeme pôsobnosť našej školy tiež na Moravu. American Academy je nová medzinárodná škola v centre Brna, ktorá ponúka študentom od 14 do 17 rokov naozajstné vzdelanie amerického štýlu. Naše know-how čerpáme z dlhodobých skúseností nášho garanta – prestížnej Foxcroft Academy, internátnej školy z Main v USA s takmer dvesto ročnou históriou. Práca nášho tímu učiteľov z celého sveta ja založená hlavne na individuálnom prístupe k svojim žiakom. Každý študent si môže zo širokej škály predmetov vybrať presne tie, ktoré skutočne budú rozvíjať jeho potenciál. Absolventi školy tak majú jasnú predstavu o svojich ambíciách a sú pripravení na úspešný život.

60 študentov pre akademický rok 2018/19

Sme medzinárodná škola priamo v centre Brna

Prihlášky na American Academy prijímame celý rok.

Naozajstná americká škola

American Academy je stredná škola, ktorá čerpá to najlepšie z amerického vzdelávacieho systému. Jeden školský rok je rozdelený do troch trimestrov a študenti si na začiatku každého trimestru vyberajú päť predmetov zo širokej škály voliteľných predmetov, ktoré naplno rozvíjajú ich potenciál. Každý trimester je zakončený tematickým projektom, ktorý trvá niekoľko týždňom a je počas neho prerušená klasická výučba v triedach a celá škola pracuje spoločne na projekte, na ktorom si vyskúša zručnosti a znalosti získané vo výučbe.

Naši absolventi tak jednak svojimi znalosťami, ale predovšetkým schopnosťami z reálneho sveta prevyšujú svojich rovesníkov a vstupujú do dospelého života s ambíciami a pripravení uplatniť sa. Po úspešnom absolvovaní American Academy obdržia študenti Foxcroft Academy high school diploma (ekvivalent slovenskej či českej maturity), ktorý mu otvára dvere na univerzity po celom svete.

Spoznajte našu školu

Zažite si unikátnu americkú školu takmer na vlastnej koži. Pozrite si videoprehliadku a zistite, čo robí American Academy jedinečnou školou v strednej Európe.

prehrať video

SME AMERICAN ACADEMY

Prinášame našich študentom to najlepšie z amerického vzdelávania. Na školách American Academy sa zameriavame na rozvíjanie individuality. Naše školy ponúkajú študentom moderné výučbové metódy, ktoré strednej Európe výrazne chýbajú.

Prečo sme jedineční

Naši študenti majú slobodu vo výbere predmetov. Prioritou je pripraviť študentov na úspešný život, budovať ich sebavedomie a rozvíjať ich talent. To robíme prostredníctvom reálnych projektov a tematickej výučby.

Zistiť viac

Čo o nás hovoria študenti

Nič nedokáže o škole povedať viac než ich samotní študenti. Pozrite sa na príbehy našich študentov, ktorým American Academy zmenila život.

Zistiť viac

American Academy in Prague

Našu prvú American Academy sme otvorili v akademickom roku 2017/18 v Prahe. Škola sa okamžite stretla s úspechom a za jediný rok sa z nej stala stabilná alternatíva pre rodičov a študentov, ktorí od školy čakajú viac. Zistite viac o ozajstnej americkej škole.

Zistiť viac

V Brne vznikne škola amerického strihu,

študenti v nej budú aj po večeroch

Opravy Jalty na Dominikánskom námestí v Brne ešte neskončili, známa pasáž však už teraz pozná svoje prvé nájomníkmi. Jedným z nich je aj 25-ročný Ondrej Kania, ktorý tam od septembra otvorí súkromnú strednú školu American Academy.

Celý článok

Deň otvorených dverí na American Academy

Príďte sa presvedčiť na vlastné oči, že vzdelávanie pre študentov môže byť pútavé, rozvíjajúce ich talent a zároveň byť na veľmi profesionálnej úrovni. Radi vám na našom dni otvorených dverí predstavíme moderné edukačné princípy, z ktorých v našej výuke ktorých čerpáme.


Naša adresa

26. 4. 16:00 - 18:00

Vienna Point 2
Vídeňská 119, 619 00 Brno


Registrujte sa

*
*
*
*

Často kladené dotazy

Ako chápeme vzdelanie šité na mieru?

Študenti na internátnych školách v Severnej Amerike nie sú rozdelení do tried podľa veku, ale podľa úrovní predmetov. Počas týždňa sa učia menej predmetov než českí študenti, výučba je však o to intenzívnejšia a rozdelená do niekoľkých urovní obtiažnosti.

Každý študent si tak môže sám voliť náročnosť predmetov. Pokiaľ teda napríklad nie je príliš silný v matematike a vie, že sa jej nikdy nebude v živote aktívne venovať, môže si zvoliť jej nižšiu úroveň. Bude sa tak zaoberať skôr základnou finančnou gramotnosťou a nevyhnutnými nástrojmi ako sú percentá, trojčlenka, geometria a pod. Pokiaľ naopak má veľký záujem o niektorý z humanitných odborov, môže si posilniť humanitné predmety a študovať ich na vysokej úrovni. Látka tak bude náročnejšia a študent na ňu vynaloží viac času a energie.

Uvedený spôsob výučby má za následok malé triedy, v ktorých sú znalosti detí na zrovnateľnej úrovni. Vďaka tomu sa študentom dokáže učiteľ lepšie a efektívnejšie venovať.

Čo je to projektová výučba?

Práca v tíme, riešenie problémov, vyhľadávanie informácií, komunikácia, samostatnosť, kreativita, schopnosť prezentácie. To všetko sú vlastnosti, ktoré sú v dnešnej dobe absolútne kľúčové pre uplatnenie v živote.

Pomocou projektovej výučby je možné tieto vlastnosti rozvíjať dennodenne pri vyučovaní. Študenti budú v hodinách rozdelení do tímov, kde si rozdelia úlohy a budú pracovať na projektoch v rámci daného predmetu. Následne zo spoločnej práce pripravia výstup a odprezentujú ho spolužiakom. Učiteľ celý proces koordinuje a dozerá na študentov.

Tento spôsob výučby umožňuje študentom prepojiť svoje zručnosti a chápať problémy v širších súvislostiach. Vďaka riešeniu problémov každodenného života sú študenti oveľa lepšie vybavení pre úspech v reálnom svete.

Čo je to tématická výučba?

Jedná sa o komplexný spôsob výučby zameraný na aktuálne témy moderného sveta. Počas toho sa na konci prvého a druhého trimestra na dva týždne zruší klasické predmety a študenti sa budú intenzívne venovať štúdiu vopred stanovených aktuálnych tém. Jedno téma bude humanitné a druhé technicky orientované.

Zodpovedajú si tak na celú radu komplexných otázok. Ako súvisí zmeny klímy s migračnou krízou? Ako migračná kríza ovplyvňuje politické rozhodnutie, prípadne historický vývoj? Je teoreticky možné kolonizovať Mars? Ak áno, ako sa líši podnebie na Marse od podnebia na Zemi? Ako ďaleko je Mars? Koľko taká cesta bude stáť?

Na čo sa American Academy zameriava?

Na našich študentov a ich úspechy. Je na nich, aby si vybrali, čo skutočne chcú študovať. Sme tu preto, aby sme ich viedli a podporovali ich. Zameriavame sa primárne na oblasť podnikania a medzinárodných vzťahov. Vyučovanie prebieha len v angličtine. Našim cieľom je pripraviť študentov na úspešný život v 21. storočí tak, že im pomôžeme objaviť ich potenciál, nadanie, či skrytý talent a ponúkneme im všetky možnosti k tomu, aby ich maximálne naplnili. Vďaka americkej akreditácií sme schopní zaradiť do osnov predmety ako marketing, management, business, americkú politiku, medzinárodné vzťahy a pod.

Ako prebieha prijímací proces?

Našich študentov chceme čo najviac spoznať ešte pred samotným štúdiom. Preto máme pre uchádzačov o štúdium pripravenú esej. Po nej ich čaká osobný pohovor so zástupcom výberovej komisie a test z angličtiny.

Aká je minimálna potrebná znalosť angličtiny?

Študenti by mali mať angličtinu aspoň na úrovni B1, aby dokázali porozumieť všetkým predmetom v nižšej úrovni. Máme skúsenosti, že sa pri výučbe v angličtine študenti veľmi rýchlo zlepšujú a čoskoro tak dokážu rozumieť aj komplexným témam.

Na ktorých univerzitách môžu absolventi študovať?

Americké stredoškolské diplomy prijímajú vysoké školy takmer všade vo svete. Naši študenti majú zároveň možnosť v rámci výučby pripravovať sa na prijímacie skúšky amerických aj európskych univerzít (SAT, ACT a AP).

Odkiaľ pochádzajú študenti a učitelia na American Academy?

Na našu školu chodia študenti viac než 25 narodností, čo študentom poskytuje príležitosť spoznať a učiť sa od spolužiakov z rôznych kultúrnych zázemí. K tomu prispieva tiež náš učiteľský tím, ktorý pochádza z celého sveta.

Ktorými predmetmi musia študenti prejsť?

Naši študenti majú slobodu vybrať si kurzy podľa toho, aké majú záujmy a v čom sú talentovaní. Súbor vyučovaných predmetov neustále rozširujeme tak, aby zostal moderný a pre študentov zábavný. Pre aktuálnu ponuku si pozrite podstránku „Štúdium“.

Je možné rozdeliť platenie školného?

Áno, je. Potom, čo je zložená nevratná záloha, ktorá je podmienkou pre zarezervovanie miesta na škole, môže byť zbytok školného rozložený maximálne do troch platieb.

Aký je rozdiel v americkom štýle výučby?

Hlavnými rozdielmi sú sloboda vo vyberaní si predmetov a absencia generického skúšania. Všetci naši študenti musia študovať angličtinu, matematiku, prírodné a sociálne vedy. Avšak v každej disciplíne majú slobodu vybrať si konkrétne predmety podľa svojich preferencií. Preto tiež nemáme žiadne skúšky ako je maturita, IB alebo IGSCE. Miesto toho sú naši študenti hodnotení podľa ich výkonu, účasti, snahy a individuálneho rozvoja. Svoj študijný výkon si majú šancu zmerať pomocou pravidelných AP testov a na konci záverečného ročníka SAT predmetových skúšok.

 

CENA ZA ROK ŠTÚDIA

BRNO

260 000 Kč

180 000 Kč

Táto cena platí pre študentov začínajúcich štúdium na American Academy v septembri 2018/2019.

ŠKOLSKÝ ROK 2018/19

otvorili sme prihlášky

Podať prihlášku

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na study@americanacademy.com.

Prihlášky na American Academy prijímame celý rok.

Tento web používa k poskytovaní služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie (ďalšie informácie ). Používaním tohto webu s tým súhlasíte.

Deň otvorených dverí

na American Academy in Brno

26. apríla

Registrujte sa