Síť amerických mezinárodních škol. Inspirujeme se nejlepšími zahraničními vzdělávacími systémy. Svoboda ve výběru předmětů, individuální přístup, rozdělení předmětů do úrovní, důraz na rozvoj kompetencí, projektovou a tematickou výuku. Veškerá výuka probíhá v angličtině a je vedena týmem učitelů z různých koutů světa.

 

KVALITNÍ AMERICKÉ VZDĚLÁNÍ
American Academy je síť amerických škol v Praze, Brně a Bratislavě, která si zakládá na individuálním přístupu, profesionalitě a otevřenosti učitelů. 


Aby se naše školy neustále zlepšovaly, pravidelně mezi rodiči a studenty probíhá anonymní dotazníkové šetření, které zjišťuje jejich spokojenost. Díky naší otevřenosti ke zpětné vazbě má American Academy, především v posledních dvou letech, v porovnání s ostatními mezinárodními školami naprosto minimální fluktuaci mezi učiteli a studenty.


Absolutní prioritou American Academy je vést studenty k výborným akademickým výsledkům skrze kvalitní vzdělávací program. Díky tomu naši studenti dosahují nadprůměrně dobrých výsledků v porovnání s vrstevníky a jsou přijímáni na prestižní univerzity po celém světě.
 

Zažijte jiné vzdělávání

STUDUJTE NA AMERICAN ACADEMY

ELEMENTARY SCHOOL

Studenti v 1. až 5. ročníku absolvují kurzy angličtiny, matematiky, přírodních věd, společenských věd, umění, tělesné výchovy i knihovních dovedností. Učivo je kompletně probíráno v anglickém jazyce, což studenty nejlépe připraví na plynulý přechod na naši Middle School.

MIDDLE SCHOOL

Middle School program odpovídá 6.–8. třídě v českém vzdělávacím systému. Svým studentům nabízí rozmanitou škálu předmětů, ze kterých si sami mohou do určité míry vybírat, aby se už v tomto stupni studia mohli více zaměřit na oblasti, které je opravdu zajímají.

HIGH SCHOOL

Studenti High School pracují na rozvoji svých silných stránek a zaměřují se na předměty, které je připravují na studium na kvalitních univerzitách po celém světě. High School má čtyři ročníky a odpovídá české 9. třídě základní až 3. ročníku střední školy, studenti American Academy tak školu opouští o rok dříve, než je v Česku běžné.

STEM 

STEM Program je určený studentům Middle School i High School se zájmem o přírodní vědy, technologie, IT a matematiku. Naše studenty v tomto specifickém vzdělávacím programu seznamujeme s aktuálními technologickými, informatickými a vědeckými metodami či nástroji a zároveň jim ukazujeme, jak je aplikovat v praktickém životě.
 

MISE ŠKOLY

American Academy je škola, která vzdělává leadery budoucnosti. S naším unikátním propojením amerického stylu výuky a projektové výuky nabízíme studentům více než jen akademické znalosti. Klademe velký důraz na rozvíjení sociálních a praktických dovedností, které jsou potřebné pro úspěšný život ve 21. století. American Academy je místem, kde mohou studenti prozkoumat a maximalizovat svůj potenciál.

UNIVERZITY,
NA KTERÉ BYLI PŘIJATI NAŠI ABSOLVENTI

NYNÍ MŮŽETE PODÁVAT PŘIHLÁŠKY

PRO AKADEMICKÝ ROK 2022/2023

American Academy je škola, která rozvíjí talenty a charakter studentů v bezpečném a přátelském prostředí a kam vaše dítě bude ráno chodit.
Přihlášky přijímáme po celý školní rok. Vyplněnou přihlášku nám můžete zaslat na e-mail nebo poštou. 

Pořebujete poradit?
Napiště nám na study@americanacademy.com

Den otevřených dveří

Chcete ještě před podáním přihlášky získat více informací o studiu na American Academy? Přijďte na Open Day.

REGISTRUJTE SE

* Povinné údaje

Napsali o nás