American academy in Zagreb

9th–12th grade
Síť amerických mezinárodních škol. Inspirujeme se nejlepšími zahraničními vzdělávacími systémy. Svoboda ve výběru předmětů, individuální přístup, rozdělení předmětů do úrovní, důraz na rozvoj kompetencí, projektovou a tematickou výuku. Veškerá výuka probíhá v angličtině a je vedena týmem učitelů z různých koutů světa.

PROGRESIVNÍ A DYNAMICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

American Academy in Zagreb je moderní střední škola, která navazuje na úspěšnou tradici sítě škol American Academy v Česku a na Slovensku. Škola sídlí v jednom z nejprominentnějších kancelářských center v Záhřebu – Agram Office Center. Našim cílem je z American Academy in Zagreb vytvořit jednu z nejprogresivnějších a nejdynamičtějších vzdělávacích institucí v Chorvatsku.

Koncept American Academy se zaměřuje především na rozvoj akademických i praktických dovedností každého našeho studenta. Nabízíme mezinárodní, inspirující, motivující prostředí a přátelskou atmosféru. 

 

Stejně jako na ostatních školách sítě American Academy, tak i na American Academy in Zagreb probíhá veškerá výuka v angličtině s rodilými mluvčími. Vždy se jednou za trimestr studenti zapojují do tzv. tematického týdne. To je týdenní celoškolní projekt, kdy je zrušená normální výuka a celá škola se věnuje jednomu velkému projektu. American Academy je škola vhodná pro studenty, kteří hledají moderní vzdělání, které je připraví na úspěšný život ve 21. století.

Absolventi American Academy získávají American High School Diploma, což je stejný diplom, jaký obdrží studenti v USA po ukončení střední školy. S tímto diplomem mohou absolventi American Academy studovat kdekoli na světě stejně jako absolventi International Baccalaureate na britských školách.

 

Naši školu najdete na webových stránkách Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) upisi.hr pod názvem Privatna srednja škola AMAC međunarodna škola, což je oficiální název naší společnosti pro Chorvatsko, kde AMAC je zkratkou pro American Academy.

MIDDLE SCHOOL PREP PROGRAM
Příprava žáků 7. a 8. tříd základních škol

Roční přípravný program v angličtině probíhá online a prezenčně. Cílem je nabídnout komplexní a vysoce kvalitní mimoškolní program pro žáky základních škol v Záhřebu a okolí, kteří chtějí zdokonalit znalosti angličtiny a získat  nové přátele s podobnými zájmy. Budoucnost vzdělávání je  spojením prezenční a online výuky.  Kombinací American Academy in Zagreb a American Academy Online  žáci se  naučí pracovat  v online a offline prostředí, což bude klíčovou schopností do budoucna.

Důležitou součástí programu jsou naše „Tematické víkendy“, které se budou konat 4krát za rok. V jejich průběhu budou žáci  společně pracovat na projektech, které  pak budou prezentovat. Ideou a smyslem projektů je zdokonalit jejich organizační, manažerské, týmové, kreativní a komunikační dovednosti. 

Po úspěšném absolvování tohoto programu žáci získají certifikát American Academy Prep Program Certificate, který bude sloužit i jako automatické přijetí do středoškolského programu na American Academy in Zagreb.

 

2 2 prezenční lekce týdně v prostorách American Academy in Zagreb – celkem 60 osobních lekcí za rok
4 4 tematické víkendy – celkem 72 hodin za rok
3 3 hodiny týdně online studia – celkem 90 online hodin za rok
13 350 HRK
Registrujte se

High School

9th–12th GRADE

STEM High School

9th–12th GRADE

High School Program

Studenti střední školy pracují na rozvoji svých silných stránek a zaměřují se na předměty, které je připraví na studium vysněných oborů, a to na úrovni, která je žádoucí na univerzitách po celém světě.
Naši studenti si mohou do jisté míry vybírat z nabídky předmětů ty, kterým se chtějí věnovat. American Academy nabízí malé třídy, příjemné prostředí školy, moderní vybavení a kvalitní a vstřícné učitele. Individuální přístup ke každému ze studentů je jednou ze základních výsad naší školy. American Academy si zakládá na empatii a proaktivním přístupu v komunikaci vůči studentům, rodičům i zaměstnancům. Každý měsíc organizujeme setkání s rodiči, kam mohou rodiče přijít a zeptat se na vše, co je zajímá ohledně prospěchu jejich dětí, dále také získají informace o plánech na příští týdny. Rodiče každý měsíc dostávají i pravidelný zpravodaj od ředitele školy. Každý trimestr navíc připravujeme anynonymní dotazník pro rodiče, studenty a učitele, do dotazníku mohou upřímně sdělit vlastní názor o spokojenosti s naší školou a poskytnou podněty ke zlepšení.

STEM PROGRAM

STEM Program je určený studentům Middle School i High School se zájmem o přírodní vědy, technologie, IT a matematiku. Naše studenty v tomto specifickém vzdělávacím programu seznámíme s aktuálními technologickými, informatickými a vědeckými metodami či nástroji a zároveň jim ukážeme, jak je aplikovat v praktickém životě.
Program je rozdělený do dvou speciálních bloků, které se oba vyučují každý den. Jedná se o Programování a Robotiku a Přírodní vědy. Studenti mají k dispozici speciální učebny s prvotřídním vybavením, kvalita našeho programu je tak stejná jako na špičkových amerických soukromých školách.
 

PROČ STUDOVAT NA AMERICAN ACADEMY

SVOBODA PŘI VÝBĚRU PŘEDMĚTŮ

ROZDĚLENÍ PŘEDMĚTŮ PODLE ÚROVNĚ OBTÍŽNOSTI

VÝUKA CHORVATSKÉHO JAZYKA

ZKUŠENÍ UČITELÉ Z CELÉHO SVĚTA

ADVANCED PLACEMENT A STEM PROGRAM

45 STUDENTŮ V AKADEMICKÉM ROCE 2022/23

RODINNÉ PROSTŘEDÍ

DVEŘE KE STUDIU NA UNIVERZITÁCH PO CELÉM SVĚTĚ

Yamini Singh

WE TEACH DIFFERENTLY

Yamini Singh

Head of American Academy in Zagreb

Narodila se a vyroslat poblíž Washingtonu DC a vyrostla v multikulturním prostředí. Většinu svého dospívání strávila cestováním mezi Severní Amerikou, Asií a Evropu, což jen posílilo její touhu poznávat nové kultury, kterou ráda sdílí s ostatními. 
Yamini má bakalářský diplom z Politických věd na University of Mary Washington ve Virginii a magisterský titul se zaměřením na literaturu z Tiffin University, Ohio a CELTA certifikát. Část studií také strávila na Université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis. 

Po ukončení studií v Paříži se Yamini velmi začala zajímat o vzdělávání. Strávila několik let výukou humanitních předmětů v katarském Dauhá a poté v Praze. Žila také v Montrealu v Kanadě. 

Mluví anglicky, francouzsky (a dostatečně dobře arabsky a hindu). Yamini se považuje za dítě “třetí kultury”, ze kterého se stal opravdový globální občan. 
Její zájmy zahrnují modernistickou literaturu a umění se silným sklonem k surrealitě. Miluje učení se a diskuzi se studenty během hodin. Věří, že vzdělání může měnit svět a že je to vlastně jediná věc, která ho kdy změnila. 
 

Nabídka předmětů

Uvedené předměty jsou platné pro akademický rok 2021/2022. Nabídka kurzů se bude každý rok rozšiřovat.

Předměty
Kredit
Croatian Language 3
Crotian History 3
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
3
kreditů za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
Foreign Language 3
Health, Nutrition & PE. 1
P.E. 1
Art 3
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
3
kreditů za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
World Literature 3
English 9/Composition 3
Speech Communication 1
Creative Writing 1
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
12
kreditů za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
Algebra I 3
Algebra II 3
Precalc 3
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
9
kreditů za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
STEM Science 3
STEM Robotics and programming 3
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
6
kreditů za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
Integrated Sciences 3
Biology 3
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
9
kreditů za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
World History 3
Psychology 3
International Relations 3
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
9
kreditů za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
German 3
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
9
kreditů za 12 trimestrů
* prerekvizita

TEMATICKÉ TÝDNY

Spolu s americkým kurikulem se American Academy zaměřuje i na tematické týdny inspirované výukou ve Finsku. Rozvíjejí kompetence jako jsou komunikace, týmová práce, řešení problémů, kreativita, kritické myšlení nebo projektový management. Během tematických týdnů se sejde celá škola a společně pracuje na jednom projektu.

 

MAGIC AND MYSTERIES

Během tematického týdne toho studenti zažili spoustu - někteří šli navštívit únikové místnosti v Praze, jiní si šli prohlédnout strašidelné sochy, další jeli na výlet do jeskyní a poslední skupina se vydala na výlet do Kutné Hory. Vše, co zjistili, pak použili k zorganizování vlastního projektu se stejnou magickou a mysteriózní tematikou.

Finální projekty zahrnovaly už známý Haunted House, vlastní únikovou místnost, podcast, charitativní prodej cukroví, uměleckou výstavu. Výtěžek z Haunted House, únikových místností a prodeje cukroví jsme věnovali na SOS Dětské vesničky.

MAGIC AND MYSTERIES
THE RIVER

Na začátku si museli studenti položit několik otázek týkajících se toho, jak řeky měnily lidskou historii a jak teď lidé mění řeky. Když byl seznam otázek hotový, studenti vybrali své preference a učitelé jim vytvořili rozvrh tematického týdne na míru. Některé z workshopů probíhaly přímo ve škole, jiné ve staré čistírně odpadních vod, někteří studenti jeli prozkoumat Plzeň, sjížděli vodu, tvořili umělecká díla, krátký film a další se vydali na dvoudenní výšlap podél Labe. Na konci týdne se celá škola sešla a každá skupina prezentovala výsledky projektu: píseň, několik videí a satirické představení. Škola také vytvořila galerii s kresbami, hrami a dalšími vizuálními prezentacemi toho, co se studenti během tematického týdne naučili.

THE RIVER
TREASURES OF PRAGUE

Skupiny studentů a učitelů prozkoumaly skvosty Prahy: muzea, památky, jídlo, dopravu, pamětihodnosti, řeku a lidi. Za zmínku stojí výlety a workshopy, které zahrnovaly Židovskou synagogu, pěší prohlídku skrytých míst v Praze a přednášku pamětníka holokaustu. Během čtvrtka každá skupina vytvořila speciální tour a bojovku. Studenti pak sami absolvovali jednotlivé tour a dostali možnost vidět Prahu očima svých spolužáků. Vítěz nejlepší tour a bojovky vyhrál pizza párty. Nakonec studenti složili píseň, vytvořili prezentaci nebo i webové stránky, které zachytily, co všechno se během tematického týdne naučili. Následovala celoškolní evaluace projektu, při které studenti prezentovali své finální produkty.

TREASURES OF PRAGUE
CREATION IN ISOLATION

Třetí tematický týden ve školním roce 2019/20 jsme pojmenovali Creation in Isolation. Kvůli pandemii nemoci Covid-19 a omezením s ní spojeným, pracovali studenti na projektech sami nebo ve velmi malých skupinkách. Studenti dostali za úkol přemýšlet nad tím, co chtěli vždy udělat, ale nikdy na to neměli čas.
Vybrali si různé aktivity jako je hra na housle, skateboarding, tvorba animací, recyklace oblečení, naučili se jak šít, psát básně, tvořit web a mnoho dalšího! Studenti museli celý proces zdokumentovat a na konci týdne vytvořit video, které shrnovalo, co za týden dokázali.
Studenti do své práci vložili velké úsilí a jsme pyšní na výsledky, kterých dosáhli. 

 

CREATION IN ISOLATION

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Nečekejte rozsáhlé testy, u uchazečů nás zajímá především jejich charakter a zápal. Proto u nás velkou roli hraje osobní pohovor a esej. V akademickém roce 2022/23 máme místo pro 45 studentů

Naši školu najdete na webových stránkách Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) upisi.hr pod názvem Privatna srednja škola AMAC međunarodna škola, což je oficiální název naší společnosti pro Chorvatsko, kde AMAC je zkratkou pro American Academy.

 

 

Application
Essay
Personal interview
PODAT PŘIHLÁŠKU
Cena za studium
2022/2023
High School
9th - 12th

67 000 HRK
STEM High School
9th - 12th

74 650 HRK

PROFIL ABSOLVENTA
- 2022 -

Absolvent American Academy je sebevědomý mladý člověk, který se zapojuje do dění kolem a vnímá ostatní lidi. Problémy řeší aktivně a kreativně a vždy přebírá plnou zodpovědnost za své činy. Ví, jaké jsou jeho hlavní hodnoty a je schopen podle nich jednat. Uvědomuje si, jaké jsou jeho silné stránky a neustále pracuje na jejich rozvoji.


Díky tomu, že vystudoval mezinárodní školu, je připravený na studium na jakékoli univerzitě na světě, včetně těch nejžádanějších.
 

UNIVERZITY,
NA KTERÉ BYLI PŘIJATI NAŠI ABSOLVENTI

DOMLUVTE SI INDIVIDUÁLNÍ MEETING

Přesvědčte se, že výuka může být zábavná a podněcovat zvědavost. Naši studenti už na střední škole rozvíjejí dovednosti, které jsou nezbytné pro úspěšný život na profesionální úrovni.

Zaregistrujte se.

Zaregistrujte si termín

* Povinné údaje

Kalendář

18.
pondělí
ŘÍJNA
Začátek - tématický víkend
22.
pátek
ŘÍJNA
Konec - tématický týden
25.
pondělí
ŘÍJNA
ZAČÁTEK - PODZIMNÍ PRÁZDNINY
2.
úterý
LISTOPADU
Konec - podzimní prázdniny
18.
čtvrtek
LISTOPADU
Remembrance Day
3.
pátek
PROSINCE
POSLEDNÍ DEN 1. TRIMESTRU
4.
sobota
PROSINCE
PRVNÍ DEN 2. TRIMESTRU
22.
středa
PROSINCE
Začátek - Vánoční prázdniny
10.
pondělí
LEDNA
Konec - Vánoční prázdniny
21.
pondělí
ÚNORA
ZAČÁTEK - TEMATICKÝ TÝDEN
25.
pátek
ÚNORA
Konec - tématický týden
28.
pondělí
ÚNORA
Začátek - Jarní prázdniny
4.
pátek
BŘEZNA
Konec - Jarní prázdniny
20.
neděle
BŘEZNA
Poslední den 2. trimestru
21.
pondělí
BŘEZNA
První den 3. trimestru
18.
pondělí
DUBNA
Začátek - Velikonoční prázdniny
22.
pátek
DUBNA
Konec - Velikonoční prázdniny
23.
pondělí
KVĚTNA
Začátek - Tématický týden
27.
pátek
KVĚTNA
Konec - Tématický týden
30.
pondělí
KVĚTNA
Volno - státní svátek
31.
úterý
KVĚTNA
Začátek - lowa testing
2.
čtvrtek
ČERVNA
Konec - lowa Testing
15.
středa
ČERVNA
POSLEDNÍ ŠKOLNÍ DEN, KONEC 3. TRIMESTRU
16.
čtvrtek
ČERVNA
Corpus Christi