American academy in Zagreb

A new International High School in Zagreb
9th–12th grade
Síť amerických mezinárodních škol. Inspirujeme se nejlepšími zahraničními vzdělávacími systémy. Svoboda ve výběru předmětů, individuální přístup, rozdělení předmětů do úrovní, důraz na rozvoj kompetencí, projektovou a tematickou výuku. Veškerá výuka probíhá v angličtině a je vedena týmem učitelů z různých koutů světa.

Otevíráme v září 2021

Díky úspěchu American Academy in Prague, American Academy in Brno a American Academy in Bratislava, jsme se rozhodli otevřít i American Academy in Zagreb. American Academy se zaměřuje především na rozvoj akademických i praktických dovedností každého našeho studenta. Nabízíme mezinárodní, inspirující a motivující prostředí a přátelskou atmosféru. Se třemi úspěšnými školami v České republice a jednou na Slovensku, věříme, že dokážeme American Academy in Zagreb udělat jednou z nejprogresivnějších a nejdynamičtějších vzdělávacích institucí v Chorvatsku.

American Academy in Zagreb je střední škola, která otevře v jednom z nejprominentnějších kancelářských center v Zagrebu - Agram Office Center - v září 2021. Stejně jako na ostatních školách sítě American Academy, i na American Academy in Zagreb bude veškerá výuka probíhat v angličtině s rodilými mluvčími. Vždy jednou za trimestr se studenti zapojují do tzv. Tematického týdne. To je týdenní celoškolní projekt, kdy je zrušená normální výuka a celá škola se věnuje jednomu velkému projektu. American Academy je škola vhodná pro studenty, kteří hledají moderní vzdělání, které je připraví na úspěšný život ve 21. století.
Absolventi American Academy získávají American High School Diploma, což je stejný diplom, jaký získávají studenti v USA po ukončení střední školy. S tímto diplomem mohou absolventi American Academy studovat kdekoli na světě stejně jako absolventi International Baccalaureate na britských školách
 

High School

9th–12th GRADE

STEM High School

9th–12th GRADE

High School Program

High School students work to develop their strengths and focus on subjects that prepare them to study their dream disciplines at quality universities around the world.

Students are able to choose the classes they want to study from the class offering of our school. American Academy offers small classes, high quality teachers, modern school space and equipment. Individual attention to each of our students is also a core competency of our schools. American Academy puts emphasis on a pro-active communication approach towards its students, parents and staff. We organize a monthly parent councils where parents can attend, ask questions or learn about recent developments and future plans. Parents also receive a monthly summary via e-mail from the Head of School. Every trimestr, we organize anonymmous questionnaire collection from parents, students and teachers, where everybody can give their honest opinion about their satisfaction with our school and give their suggestions on how to improve.

STEM PROGRAM

STEM Program je určený studentům Middle School i High School se zájmem o přírodní vědy, technologie, IT a matematiku. Naše studenty v tomto specifickém vzdělávacím programu seznámíme s aktuálními technologickými, informatickými a vědeckými metodami či nástroji a zároveň jim ukážeme, jak je aplikovat v praktickém životě.
Program je rozdělený do dvou speciálních bloků, které se oba vyučují každý den. Jedná se o Programování a Robotiku a Přírodní vědy. Studenti mají k dispozici speciální učebny s prvotřídním vybavením, kvalita našeho programu je tak stejná jako na špičkových amerických soukromých školách.
 

PROČ STUDOVAT NA AMERICAN ACADEMY

SVOBODA PŘI VÝBĚRU PŘEDMĚTŮ

ROZDĚLENÍ PŘEDMĚTŮ PODLE ÚROVNĚ OBTÍŽNOSTI

VÝUKA CHORVATSKÉHO JAZYKA

ZKUŠENÍ UČITELÉ Z CELÉHO SVĚTA

ADVANCED PLACEMENT A STEM PROGRAM

30 STUDENTŮ V AKADEMICKÉM ROCE 2020/21

RODINNÉ PROSTŘEDÍ

DVEŘE KE STUDIU NA UNIVERZITÁCH PO CELÉM SVĚTĚ

Yamini Singh

WE TEACH DIFFERENTLY

Yamini Singh

Head of American Academy in Zagreb

Narodila se a vyroslat poblíž Washingtonu DC a vyrostla v multikulturním prostředí. Většinu svého dospívání strávila cestováním mezi severní Amerikou, Asií a Evropu, což jen posílilo její touhu poznávat nové kultury, kterou ráda sdílí s ostatními. 
Yamini má bakalářský diplom z Politických věd na University of Mary Washington ve Virginii a magisterský titul se zaměřením na literaturu z Tiffin University, Ohio a CELTA certifikát. Část studií také strávila na Université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis. 

Po ukončení studií v Paříži se Yamini velmi začala zajímat o vzdělávání. Strávila několik let výukou humanitních předmětů v Doha, Qatar a poté v Praze. Žila také v Monteralu v Kanadě. 

Mluví anglicky, francouzsky (a dostatečně dobře arabsky a hindu). Yamini se považuje za dítě “třetí kultury”, ze kterého se stal opravdový globální občan. 
Její zájmy zahrnují modernistickou literaturu a umění se silným sklonem k surrealitě. Miluje učení se a diskuzi se studenty během hodin. Věří, že vzdělání může měnit svět a že je to vlastně jediná věc, která ho kdy změnila. 
 

SUBJECTS OFFERED

The subject offer is valid for the academic year 2020/21 only. The number of courses offered will increase every year.

Předměty
Kredit
Foundations of Literature & Composition 3
World Literature 3
American Literature 3
Speech Communication 1
Creative Writing 2
AP English Literature and Composition* 3
Contemporary Literature 3
English as a second language 3
Mythology 3
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
12
kreditů za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
Integrated Sciences 3
Biology 3
Conceptual Physics 3
Physics* 3
Chemistry* 3
AP Environmental Science* 3
AP Physics* 3
AP Computer Science 3
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
9
kreditů za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
United States History 3
International Relations 2
Psychology 3
Macroeconomics 1
World History 3
AP Economics* 3
Current Events 1
Microeconomics 1
AP World History* 3
Ancient civilizations 3
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
9
kreditů za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
Spanish I 3
Spanish II* 3
Spanish III/AP Spanish* 3
Chinese II* 3
Chinese I 3
Chinese III* 3
German I 3
German II* 3
French I 3
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
6
kreditů za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
Algebra I 3
Geometry 3
Algebra II* 3
Pre-Calculus* 3
AP Calculus AB* 3
AP Statistics* 3
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
9
kreditů za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
Czech for Native Speakers 3
Health & Nutrition 3
Marketing 3
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
0
kreditů za 12 trimestrů
* prerekvizita

TÉMATICKÉ TÝDNY

Spolu s americkým kurikulem se American Academy zaměřuje i na tematické týdny inspirované výukou ve Finsku. Rozvíjejí kompetence jako je komunikace, týmová práce, řešení problémů, kreativita, kritické myšlení nebo projektový management. Během tématických týdnů se sejde celá škola a společně pracuje na jednom projektu.

 

MAGIC AND MYSTERIES

Během tematického týdne toho studenti zažili spoustu - někteří šli navštívit únikové místnosti v Praze, jiní si šli prohlédnout strašidelné sochy, další jeli na výlet do jeskyní a poslední skupina se vydala na výlet do Kutné Hory. Vše, co zjistili, pak použili k zorganizování vlastního projektu se stejnou magickou a mysteriózní tematikou.

Finální projekty zahrnovaly už známý Haunted House, vlastní únikovou místnost, podcast, charitativní prodej cukroví, uměleckou výstavu. Výtěžek z Haunted House, únikových místností a prodeje cukroví jsme věnovali na SOS Dětské vesničky.

MAGIC AND MYSTERIES
THE RIVER

Na začátku si museli studenti položit několik otázek týkajících se toho, jak řeky měnily lidskou historii a jak teď lidé mění řeky. Když byl seznam otázek hotový, studenti vybrali své preference a učitelé jim vytvořili rozvrh tematického týdne na míru. Některé z workshopů probíhaly přímo ve škole, jiné ve staré čistírně odpadních vod, někteří studenti jeli prozkoumat Plzeň, sjížděli vodu, tvořili umělecká díla, krátký film a další se vydali na dvoudenní výšlap podél Labe. Na konci týdne se celá škola sešla a každá skupina prezentovala výsledky projektu: píseň, několik videí a satirické představení. Škola také vytvořila galerii s kresbami, hrami a dalšími vizuálními prezentacemi toho, co se studenti během tematického týdne naučili.

THE RIVER
TREASURES OF PRAGUE

Skupiny studentů a učitelů prozkoumaly skvosty Prahy: muzea, památky, jídlo, dopravu, pamětihodnosti, řeku a lidi. Za zmínku stojí výlety a workshopy, které zahrnovaly Židovskou synagogu, pěší prohlídku skrytých míst v Praze a přednášku pamětníka holokaustu. Během čtvrtka každá skupina vytvořila speciální tour a bojovku. Studenti pak sami absolvovali jednotlivé tour a dostali možnost vidět Prahu očima svých spolužáků. Vítěz nejlepší tour a bojovky vyhrál pizza párty. Nakonec studenti složili píseň, vytvořili prezentaci nebo i webové stránky, které zachytily, co všechno se během tematického týdne naučili. Následovala celoškolní evaluace projektu, při které studenti prezentovali své finální produkty.

TREASURES OF PRAGUE
CREATION IN ISOLATION

Třetí tematický týden ve školním roce 2019/20 jsme pojmenovali Creation in Isolation. Kvůli pandemii nemoci Covid-19 a omezením s ní spojeným, pracovali studenti na projektech sami nebo ve velmi malých skupinkách. Studenti dostali za úkol přemýšlet nad tím, co chtěli vždy udělat, ale nikdy na to neměli čas.
Vybrali si různé aktivity jako je hra na housle, skateboarding, tvorba animací, recyklace oblečení, naučili se jak šít, psát básně, tvořit web a mnoho dalšího! Studenti museli celý proces zdokumentovat a na konci týdne vytvořit video, které shrnovalo, co za týden dokázali.
Studenti do své práci vložili velké úsilí a jsme pyšní na výsledky, kterých dosáhli. 

 

CREATION IN ISOLATION

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Nečekejte rozsáhlé testy, u uchazečů nás zajímá především jejich charakter a zápal. Proto u nás velkou roli hraje osobní pohovor a esej. V akademickém roce 2020/21 máme místo pro 30 studentů.

Application
Essay
Personal interview
PODAT PŘIHLÁŠKU
TUITION FEES
2021/2022
High School
9th - 12th
65 000 HRK
STEM High School
9th - 12th
72 650 HRK

PROFIL ABSOLVENTA
- 2021 -

Absolvent American Academy je sebevědomý mladý člověk, který se zapojuje do dění kolem a vnímá ostatní lidi. Problémy řeší aktivně a kreativně a vždy přebírá plnou zodpovědnost za své činy. Ví, jaké jsou jeho hlavní hodnoty a je schopen podle nich jednat. Uvědomuje si, jaké jsou jeho silné stránky a neustále pracuje na jejich rozvoji.


Díky tomu, že vystudoval mezinárodní školu, je připravený na studium na jakékoli univerzitě na světě, včetně těch nejžádanějších.
 

UNIVERZITY,
NA KTERÉ BYLI PŘIJATI NAŠI ABSOLVENTI

Domluvte si virtuální konzultaci

Přesvědčte se, že výuka může být zábavná a podněcovat zvědavost. Naši studenti už na střední škole rozvíjejí dovednosti, které jsou nezbytné pro úspěšný život na profesionální úrovni.

 

Zaregistrujte si termín.


Zaregistrujte si termín

* Povinné údaje