AMERICAN ACADEMY IN Bratislava

6TH - 12TH GRADE

Síť amerických mezinárodních škol inspirovaná se nejlepšími zahraničními vzdělávacími systémy. Mezi naše přednosti patří svoboda ve výběru předmětů, individuální přístup, rozdělení předmětů do úrovní, důraz na rozvoj kompetencí, projektovou a tematickou výuku. Veškerá výuka probíhá v angličtině a je vedena týmem učitelů z různých koutů světa.

WE TEACH DIFFERENTLY

JACOB INGRAM

JACOB INGRAM

Head of American Academy in Bratislava

American Academy sa snaží vytvoriť a kultivovať vzdelávacie prostredie, v ktorom študenti získajú nevyhnutné nástroje a budú môcť prevziať väčšiu kontrolu nad svojím štúdiom, prostredníctvom projektov. Študenti na American academy si vyberajú predmety, ktoré ich zaujímajú, participujú na aktivitách medzinárodných tried, a počas tematických týždňov spolupracujú v rámci jedného študentského kolektívu.

Členovia fakulty sú pedagógovia, mentori a inštruktori, ktorí podporujú študentov na ich akademickej ceste. Naším cieľom je dosiahnutie rovnováhy medzi podporou individuálneho rastu a rozvojom zručností spolupráce, pričom sa študentov snažíme pripraviť nielen na dosiahnutie dobrých študíjných výsledkov, ale aj praktických životných schopností.
 

MIDDLE SCHOOL 
6th - 8th GRADE
HIGH SCHOOL
9th1 - 2th GRADE
MIDDLE SCHOOL

Middle School program odpovídá 6.–8. třídě v českém vzdělávacím systému. Svým studentům nabízí rozmanitou škálu předmětů, ze kterých si sami mohou do určité míry vybírat, aby se už v tomto stupni studia mohli více zaměřit na oblasti, které je opravdu zajímají.

HIGH SCHOOL

Studenti High School pracují na rozvoji svých silných stránek a zaměřují se na předměty, které je připravují na studium vysněných oborů na kvalitních univerzitách po celém světě. 

High School má čtyři ročníky a odpovídá slovenské 9. třídě základní až 3. ročníku střední školy, studenti American Academy tak školu opouští o rok dříve, než je na Slovensku běžné. Zásluhou skladby a kvality vyučovaných předmětů jsou ale na vysokou školu připraveni lépe než kdo jiný. Poradenství a přípravě na vysokoškolské studium věnujeme v tomto stupni maximální pozornost.

 

PROČ STUDOVAT NA AMERICAN ACADEMY?

SVOBODA PŘI VÝBĚRU PŘEDMĚTŮ

ROZDĚLENÍ PŘEDMĚTŮ PODLE ÚROVNĚ OBTÍŽNOSTI

VÝUKA SLOVENSKÉHO JAZYKA

ZKUŠENÍ UČITELÉ Z CELÉHO SVĚTA

ADVANCED PLACEMENT

60 STUDENTŮ V AKADEMICKÉM ROCE 2022/23

RODINNÉ PROSTŘEDÍ

DVEŘE KE STUDIU NA UNIVERZITÁCH PO CELÉM SVĚTĚ

Nabídka předmětů pro střední školu

Záleží nám na tom, aby studenti měli snadný přístup ke znalostem, které běžné školní osnovy neobsahují. Proto našim studentům nabízíme rozmanitou škálu předmětů, ze kterých si sami mohou do určité míry vybírat a zaměřit se na to, co je opravdu zajímá a baví.
Předměty
Kredit
Foundations of Literature & Composition 3
Publishing 1
Speech and Communication 1
Business Communication 1
Myths & Legends 2
Film & Literature 1
World Literature 3
Poetry & Lyrics 1
AP English Language and Composition* 3
Předměty
Kredit
Integrated Sciences 3
Biology 3
Physics* 3
Anatomy and Physiology* 3
AP Environmental Science* 3
AP Computer Science Principles 3
Předměty
Kredit
United States History 3
World History 3
Psychology 3
Předměty
Kredit
German I 3
Slovak for Internationals 3
German II* 3
French I 3
Spanish I 3
Předměty
Kredit
Algebra I 3
Geometry 3
Algebra II* 3
Pre-Calculus* 3
Předměty
Kredit
PE & Health 1
Business 2
Personal Finance 1
Art & Drama 1
* prerekvizita
** digitální
Uvedené kurzy jsou platné pro akademický rok 2022/23. V dalším roce se bude nabídka rozšiřovat.

TEMATICKÁ VÝUKA

Spolu s americkým kurikulem se American Academy zaměřuje i na tematické týdny inspirované výukou ve Finsku. Rozvíjejí kompetence, jako jsou komunikace, týmová práce, řešení problémů, kreativita, kritické myšlení nebo projektový management. Během tematických týdnů se sejde celá škola a společně pracuje na jednom projektu.

HALLOWEEK

Fear a Escape Rooms byla témata vůbec prvního tematického týdne na American Academy in Bratislava. Trval od 21. do 26. října, ale předcházelo mu mnoho příprav. Studenti se rozdělili do tří projektových skupin: Byznys, Bunkr, Nemocnice. Skupina „Byznys“ byla zodpovědná za propagaci, prodeje lístků, finance a péči o návštěvníky. Další dvě skupiny se zaměřily na tvorbu specifických únikových místností. Studenti a učitelé pracovali společně a učili se o psychologii strachu v zábavním průmyslu, jak zvládnout vedení projektu a spolupracovali při prezentování výsledných únikových místností veřejnosti. Podívat se přišly desítky spokojených návštěvníků, kteří přicházeli ve čtvrtek, v pátek a v sobotu a snažili se dostat ze zamčených místností v časovém limitu. 

HALLOWEEK
WHAT DOES MEAN TO BE ALIVE?

Třetí tematický týden v loňském roce byl na téma –⁠ Co znamená být naživu? Studenti byli rozděleni do sedmi skupin, přičemž každá měla určený filmový žánr a jejich cílem bylo vytvořit krátký film, který by odpověděl na otázku o smyslu života. Už několik týdnů před oficiálním začátkem tematického týdne si studenti začali připravovat některé nápady. Vymysleli názvy pro své skupiny, žánry, náčrty zápletky a některé prvky svých scénářů. Některé skupiny se setkaly, aby nahrály své scény, zatímco jiné dělaly všechno z domova. Od pondělí do čtvrtka studenti své filmy natáčeli, stříhali a nahrávali.

Potom jsme se několikrát setkali virtuálně jako škola, abychom si prohlédli filmy, které studenti vytvořili, a poskytli si navzájem zpětnou vazbu. Uskutečnili jsme také slavnostní předávání cen, na kterém jsme ocenili nejlepší části každého filmu, nejlepší filmy a nejlepšího herce/výkon.

Studenti se naučili některé technické dovednosti, například nahrávání kamerou, herectví a střih. Projektový týden nám však pomohl zlepšit i některé měkké dovednosti, jako jsou řízení času a zdrojů, komunikace a zodpovědnost. Kromě toho filozofičtější a osobnější přístup znamenal, že studenti mohli uvažovat a diskutovat o tom, „co znamená být naživu“

WHAT DOES MEAN TO BE ALIVE?

Přijímací řízení

Nečekejte rozsáhlé testy, u uchazečů nás zajímá především jejich charakter a zápal. Proto u nás velkou roli hraje osobní pohovor a psaná esej. Pro akademický rok 2023/2024 máme místo pro 60 studentů.

přihláška
esej
osobní pohovor
Apply Now
CENA ZA STUDIUM
Registration Fee is 590 €
Grades
6th - 8th

15 000 EUR
Grades
8th - 10th

15 500 EUR
Grades
11th - 12th

17 000 EUR

PROFIL ABSOLVENTA 
- 2022 - 

Absolvent American Academy je sebevědomý mladý člověk, který se zapojuje do dění kolem a je empatický. Problémy řeší aktivně a kreativně a vždy přebírá plnou zodpovědnost za své činy. Ví, jaké jsou jeho hlavní hodnoty a je schopen podle nich jednat. Uvědomuje si, jaké jsou jeho silné stránky a neustále pracuje na jejich rozvoji. 

Díky tomu, že vystudoval mezinárodní školu, je připravený na studium na jakékoli univerzitě na světě, včetně těch nejžádanějších.

Individuální meeting

Chtěli byste se dozvědět více o studiu na American Academy? Náš tým vám rád zodpoví odpovědi na všechny vaše otázky.
Domluvte si s námi individuální meeting!

Zaregistrujte si termín

Ze života školy

None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None

Kalendář

1.
čtvrtek
ZÁŘÍ
National holiday
2.
pátek
ZÁŘÍ
School starts
15.
čtvrtek
ZÁŘÍ
National holiday
24.
pondělí
ŘÍJNA
START OF FALL BREAK
1.
úterý
LISTOPADU
END OF FALL BREAK
17.
čtvrtek
LISTOPADU
NATIONAL HOLIDAY
21.
středa
PROSINCE
START OF CHRISTMAS BREAK
9.
pondělí
LEDNA
Back to school
30.
pondělí
LEDNA
In-service day (no classes)
20.
pondělí
ÚNORA
START OF SPRING BREAK
24.
pátek
ÚNORA
END OF SPRING BREAK
6.
čtvrtek
DUBNA
START OF EASTER BREAK
14.
pátek
DUBNA
END OF EASTER BREAK
1.
pondělí
KVĚTNA
Holiday
8.
pondělí
KVĚTNA
Holiday
16.
pátek
ČERVNA
Graduation
23.
pátek
ČERVNA
LAST DAY OF SCHOOL