AMERICAN ACADEMY IN BRNO

1ST - 12TH GRADE

Síť amerických mezinárodních škol. Inspirujeme se nejlepšími zahraničními vzdělávacími systémy. Svoboda ve výběru předmětů, individuální přístup, rozdělení předmětů do úrovní, důraz na rozvoj kompetencí, projektovou a tematickou výuku. Veškerá výuka probíhá v angličtině a je vedena týmem učitelů z různých koutů světa.

PAVEL NOVÁK

INDIVIDUAL APPROACH

PAVEL NOVÁK

Head of American Academy in Brno

American Academy in Brno je škola, která vychovává leadery 21. století. S naším unikátním spojením amerického kurikula a projektové výuky, nabízíme studentům velké množství předmětů, které mohou studovat, a co více, jak přemýšlet kreativně a použít to, co umí. Naši studenti získávají dovednosti, které využijí v budoucím životě: spolupráce, tvorba prezentací, analýza dat, práce s lidmi z celého světa, řešení problémů a dívají se na věci s nadhledem.

Našim hlavním cílem je vytvořit bezpečné prostředí pro všechny studenty, ve kterém budou plně rozvíjet svůj potenciál. Věříme, že každý student je jedinečný, k učení přistupuje jinak a zaslouží si individuální přístup od svých učitelů.

Všichni zaměstnanci školy a studenti pracují na tom, aby na škole panovala rodinná atmosféra, kde se ke každému přistupuje s respektem jako k přátelům, partnerům a spolupracovníkům.

Nemůžeme vědět, co pro studenty budoucnost chystá. Proto se American Academy in Brno zaměřuje na výchovu kreativních, otevřených studentů, kteří nemají problém vyjádřit sami sebe a dokáží se přizpůsobit různým prostředím a být opravdovými tzv. global citizens.

Kvalitní americké vzdělání

American Academy je síť amerických škol v Praze, Brně a Bratislavě. Celá síť American Academy podléhá jednomu vzdělávacímu konceptu. Záleží nám na tom, aby se American Academy neustále posouvala a vycházela vstříc studentům a rodičům. Na konci každého trimestru probíhá mezi rodiči a studenty anonymní dotazníkové šetření, které zjišťuje spokojenost se školou.

Zakládáme si na individuálním přístupu, profesionalitě a otevřenosti našich učitelů, proto nás těší, že naprostá většina rodičů vnímá naše učitele jako velmi vstřícné a otevřené. American Academy vnímají jako vysoce kvalitní vzdělávací instituci a všichni uvedli, že se na škole jejich dítě cítí bezpečně.

Absolutní prioritou American Academy je vést studenty k výborným akademickým výsledkům skrze kvalitní vzdělávací program připravující studenty na studium vysokých škol po celém světě. Naši studenti dosahují nadprůměrně dobrých výsledků v porovnání s jejich vrstevníky v USA ve standardizovaných testech HSGE, s průměrným percentilem 70.

PROČ STUDOVAT NA AMERICAN ACADEMY

svoboda při výběru předmětů
ROZDĚLENÍ PŘEDMĚTŮ PODLE ÚROVNĚ OBTÍŽNOSTI
VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA
ZKUŠENÍ UČITELÉ Z CELÉHO SVĚTA
ADVANCED PLACEMENT A STEM PROGRAM
55 STUDENTŮ V AKADEMICKÉM ROCE 2020/21
RODINNÉ PROSTŘEDÍ
DVEŘE KE STUDIU NA UNIVERZITÁCH PO CELÉM SVĚTĚ

Elementary program

pro děti 6-12 let

American Academy od září 2021 otevírá první stupeň základní školy, který doplní již existující Middle School a High School programy. Studenti tak mohou na American Academy začít studovat již v první třídě základní školy a zůstat s námi až do konce střední školy. 

Silnou stránkou naší vzdělávací koncepce je důraz na projektové a tematické vyučování, umožňující dětem získat a aplikovat nabyté znalosti. Podporujeme jejich schopnosti a dáváme možnost samostatně hledat odpovědi na všechny otázky o světě kolem nás. 

Žákům prvních až pátých tříd, tedy dětem od 6 do 12 let, se základní škola otevře od září 2021 v Praze a Brně. V přátelském prostředí se zde děti setkají s učiteli z celého světa a už od útlého věku budou ve škole během výuky komunikovat výhradně v angličtině, čímž získají velkou výhodu do budoucnosti. Učíme děti pro život v komunitě lidí, která se zajímá o každého ze svých členů a současně spolupracuje jako jeden fungující celek. 
 

NABÍDKA PŘEDMĚTŮ

Záleží nám na tom, aby studenti měli snadný přístup ke znalostem, které běžné školní osnovy neobsahují. Proto svým studentům nabízíme rozmanitou škálu předmětů, ze kterých si sami mohou do určité míry vybírat a zaměřit se na to, co je opravdu zajímá a baví.

Předměty
Kredit
Art 1
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
1
kreditů za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
Czech Language Arts 1
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
0
kreditů za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
English Literature & Composition 3
Creative Writing 3
American Literature 3
European Literature 3
Writing in English 3
Journalism 1
Cinema 1
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
12
kreditů za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
Body & Mind Wellness 1
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
1
kreditů za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
Integrated Sciences 3
AP Computer Science Principles 3
Human Anatomy & Physiology 3
Honors Biology 3
Biology 3
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
9
kreditů za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
United States History 3
World History 3
Psychology 3
Economics 3
Event Management 1
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
9
kreditů za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
Spanish I 3
Spanish II* 3
German I 3
Spanish Conversation 1
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
6
kreditů za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
Algebra I 3
Geometry 3
Statistics & Personal Finance 3
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
9
kreditů za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
(Core Day) MS Geography 0
(Core Day) MS English 0
(Core Day) MS Spanish 0
(Core Day) MS Social Studies 0
(Core Day) MS Math & Science 0
(Wednesday) MS Physical Education 0
(Wednesday) MS Art 0
(Wednesday) MS Czech Language Arts 0
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
1
kreditů za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
Physical Education 1
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
1
kreditů za 12 trimestrů
* prerekvizita
Uvedené kurzy jsou platné pro akademický rok 2020/21. V dalším roce se bude nabídka rozšiřovat.

THEME WEEKS

In addition to our American based curriculum, American Academy offers theme weeks in inspired by Finnish educational system. During theme weeks, there is a school-wide project that develops skills and competencies such as communication, team work, collaboration, problem solving, creativity, critical thinking or project management.

NETWORKING-UP

Toto byl jeden z nejvíce náročných tematických týdnů, který naši studenti zažili. Dostali za úkol zorganizovat svoji vlastní podnikatelskou konferenci, včetně zajištění místa a přípravu programu pro jednotlivé přednášející. Studenti se starali o celý rozpočet, navázali kontakt s obchodními partnery a museli se vypořádat také s pocitem odmítnutí. Získali cenné dovednosti, které budou moci aplikovat v pracovním životě. Výsledkem byla skvělá konference pořádaná na brněnském výstavišti, která přilákala různé skupiny lidí včetně studentů a podnikatelů.

NETWORKING-UP
PROBLEMS OF TODAY AND SOLUTIONS FOR TOMORROW

Studenti museli využít svou tvořivost a připravit představení, které se týkalo problémů, otázek a problémů jejich vrstevníků. Na scéně se objevila témata vlivu sociálních medií, psychických problémů dopívajících, ale i hladomoru či udržitelného života. Celé představení složené z dílčích scén a výstupů bylo pečlivě připraveno a nazkoušeno. Jeho výsledek předčil veškerá očekávání učiletů a zanechal v rodičích silný dojem. Doslovný překlad někdy nefungue a někdy je lepší texty znovu napsat, aby nebyly kostrbaté a zněly česky.

PROBLEMS OF TODAY AND SOLUTIONS FOR TOMORROW
SCARE-O-RAMA

Vůbec první zkušenost našich studentů s tematickým týdnem na American Academy byla oslava Halloweenu, kterou se rozhodli pojmenovat „Scare-O-Rama“. Během tohoto projektu se studenti rozdělili do různých organizačních skupin a každý dostal svůj úkol, který měl napomoci úspěchu celé akce. S minimální asistencí svých učitelů se věnovali marketingu, občerstvení, výrobě dekorací a tematickým aktivitám, např. malování na obličej či vyprávění strašidelných příběhů. Největším úspěchem byla kompletní přeměna jedné třídy na úžasně děsivé bludiště, které si mohl užít každý, kdo se odvážil vstoupit. Scare-O-Rama opravdu ukázala, že studium na American Academy dalece přesahuje jen výuku ve třídách.

SCARE-O-RAMA
LEARNING IN THE TIME OF COVID

Třetí tematický týden proběhl celý online. Někteří studenti se rozhodli potkat a pracovat v malých skupinkách, ostatní pracovali pouze z domu. Každá skupina pracovala na jiném tématu, ale všechna témata souvisela s pandemií nemoci Covid-19. Studenti měli popsat svoji zkušenost s karanténou, denní rutinu a činnosti, které jim pomáhaly a které ne, a vytvořit tak manuál “Jak přežít karanténu a stále se efektivně učit novým věcem”. Jiná skupina vytvořila časovou schránku, která bude uchovaná ve škole dalších 10 let a popíše budoucím studentům přímou zkušenost s pandemií Covid. Poslední skupina vytvářela umění nějakým způsobem reflektující pandemii.
 

LEARNING IN THE TIME OF COVID

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Nečekejte rozsáhlé testy, u uchazečů nás zajímá především jejich charakter a zápal. Proto u nás velkou roli hraje osobní pohovor a esej. V akademickém roce 2020/21 máme místo pro 55 studentů.

 

přihláška
esej
osobni pohovor
PODAT PŘIHLÁŠKU
CENA ZA STUDIUM
2021/2022
Elementary School
1st - 5th
175 000 Kč
Middle School
6th - 8th
220 000 Kč
High School
9th - 12th
241 000 Kč

PROFIL ABSOLVENTA
- 2020 -

Absolvent American Academy je sebevědomý mladý člověk, který se zapojuje do dění kolem a vnímá ostatní lidi. Problémy řeší aktivně a kreativně a vždy přebírá plnou zodpovědnost za své činy. Ví, jaké jsou jeho hlavní hodnoty a je schopen podle nich jednat. Uvědomuje si, jaké jsou jeho silné stránky a neustále pracuje na jejich rozvoji.

Díky tomu, že vystudoval mezinárodní školu, je připravený na studium na jakékoli univerzitě na světě, včetně těch nejžádanějších.

UNIVERZITY,
NA KTERÉ BYLI PŘIJATI NAŠI ABSOLVENTI

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ONLINE

Přijďte se na vlastní oči přesvědčit, že výuka může být zábavná a podněcovat zvědavost. Naši studenti už na střední škole rozvíjejí dovednosti, které jsou nezbytné pro úspěšný život na profesionální úrovni.
Rádi vám na dni otevřených dveří vysvětlíme, jak fungují naše vzdělávací metody. 
 
Den otevřených dveří ONLINE probíhá 28. ledna od 16:00.
 

REGISTRUJTE SE

* Povinné údaje

Ze života školy

None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None

KALENDÁŘ

1.
úterý
ZÁŘÍ
PRVNÍ DEN PODZIMNÍHO TRIMESTRU
28.
pondělí
ZÁŘÍ
VOLNO - STÁTNÍ SVÁTEK
26.
pondělí
ŘÍJNA
PODZIMNÍ PRÁZDNINY
28.
středa
ŘÍJNA
VOLNO - STÁTNÍ SVÁTEK
2.
pondělí
LISTOPADU
ZAČÁTEK - TEMATICKÝ TÝDEN
6.
pátek
LISTOPADU
KONEC - TEMATICKÝ TÝDEN
16.
pondělí
LISTOPADU
VOLNO - INSERVICE DAY
17.
úterý
LISTOPADU
VOLNO - STÁTNÍ SVÁTEK
1.
úterý
PROSINCE
PRVNÍ DEN ZIMNÍHO TRIMESTRU
18.
pátek
PROSINCE
ZAČÁTEK - VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
3.
neděle
LEDNA
KONEC - VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
29.
pátek
LEDNA
VOLNO - TEACHER'S WORK DAY
22.
pondělí
ÚNORA
ZAČÁTEK - ZIMNÍ PRÁZDNINY
26.
pátek
ÚNORA
KONEC - ZIMNÍ PRÁZDNINY
15.
pondělí
BŘEZNA
PRVNÍ DEN JARNÍHO TRIMESTRU
15.
pondělí
BŘEZNA
ZAČÁTEK - TEMATICKÝ TÝDEN
19.
pátek
BŘEZNA
KONEC - TEMATICKÝ TÝDEN
1.
čtvrtek
DUBNA
VOLNO - INSERVICE DAY
2.
pátek
DUBNA
ZAČÁTEK - JARNÍ PRÁZDNINY
9.
pátek
DUBNA
KONEC - JARNÍ PRÁZDNINY
31.
pondělí
KVĚTNA
ZAČÁTEK - TEMATICKÝ TÝDEN
4.
pátek
ČERVNA
KONEC - TEMATICKÝ TÝDEN
11.
pátek
ČERVNA
POSLEDNÍ ŠKOLNÍ DEN
12.
sobota
ČERVNA
GRADUATION