AMERICAN ACADEMY IN BRNO

1st - 12th Grade

Síť amerických mezinárodních škol. Inspirujeme se nejlepšími zahraničními vzdělávacími systémy. Svoboda ve výběru předmětů, individuální přístup, rozdělení předmětů do úrovní, důraz na rozvoj kompetencí, projektovou a tematickou výuku. Veškerá výuka probíhá v angličtině a je vedena týmem učitelů z různých koutů světa.

PAVEL NOVÁK

WE TEACH DIFFERENTLY

PAVEL NOVÁK

Head of American Academy in Brno

American Academy in Brno je škola, která vychovává leadery 21. století. S naším unikátním spojením amerického kurikula a projektové výuky, nabízíme studentům velké množství předmětů, které mohou studovat, a co více, jak přemýšlet kreativně a použít to, co umí. Naši studenti získávají dovednosti, které využijí v budoucím životě: spolupráce, tvorba prezentací, analýza dat, práce s lidmi z celého světa, řešení problémů a dívají se na věci s nadhledem.

Našim hlavním cílem je vytvořit bezpečné prostředí pro všechny studenty, ve kterém budou plně rozvíjet svůj potenciál. Věříme, že každý student je jedinečný, k učení přistupuje jinak a zaslouží si individuální přístup od svých učitelů.

Všichni zaměstnanci školy a studenti pracují na tom, aby na škole panovala rodinná atmosféra, kde se ke každému přistupuje s respektem jako k přátelům, partnerům a spolupracovníkům. Nemůžeme vědět, co pro studenty budoucnost chystá. Proto se American Academy in Brno zaměřuje na výchovu kreativních, otevřených studentů, kteří nemají problém vyjádřit sami sebe a dokáží se přizpůsobit různým prostředím a být opravdovými tzv. global citizens.

ELEMENTARY SCHOOL
1st–5th GRADE
MIDDLE SCHOOL
6th–8th GRADE
HIGH SCHOOL
9th–12th GRADE
ELEMENTARY SCHOOL

Během výuky na Elementary School důraz na individuální přístup ke každému z žáků a prostřednictvím projektového a tematického vyučování jim umožňujeme nejen získat potřebné znalosti, a také je správně aplikovat.

Studenti 1. až 5. ročníků absolvují kurzy angličtiny, matematiky, přírodních věd, společenských věd, umění, tělesné výchovy a knihovních dovedností. Už od takto útlého věku probírají učivo kompletně v angličtině, což jim dává obrovskou výhodu do budoucna a připravuje je na plynulý přechod na naši Middle School.

MIDDLE SCHOOL

Middle School program odpovídá 6.-8. třídě v českém vzdělávacím sytému. Svým studentům nabízí rozmanitou škálu předmětů, ze kterých si sami mouhou do určité míry byvírat, aby se už v tomto stupni studia mohli více zaměřit na oblasti, které je opravdu zajímají.

Předměty jsou rozděleny do několika departmentů, například Matematiky, Světových jazyků, Přírodních věd a podobně. Z Každého departmentu si studdenti vybírají předměty, kterým se chtějí věnovat, podmínkou je samozřejmě vždy splnění potřebného počtu kreditů.

HIGH SCHOOL

Studenti High School pracují na rozvoji svých silných stránek a zaměřují se na předměty, které je připravují na studium vysněných oborů na kvalitních univerzitých po celém světě.

High School má čtyři ročníky a odpovídá české 9. třídě základní až 3. ročníku střední školy, studenti American Academy tak školu opouští o rok dířve, než je v Česku běžné. Zásluhou skladby a kvality vyučovaných předmětů jsou ale na vysokou školu připravení lépe než kdo jiný. Poradenství a přípravě na vysokoškolské studium věnueme v tomto stupni maximální pozornost.

PROČ STUDOVAT NA AMERICAN ACADEMY

SVOBODA PŘI VÝBĚRU PŘEDMĚTŮ

ROZDĚLENÍ PŘEDMĚTŮ PODLE ÚROVNĚ OBTÍŽNOSTI

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA

ZKUŠENÍ UČITELÉ Z CELÉHO SVĚTA

ADVANCED PLACEMENT A STEM PROGRAM

80 STUDENTŮ V AKADEMICKÉM ROCE 2022/23

RODINNÉ PROSTŘEDÍ

DVEŘE KE STUDIU NA UNIVERZITÁCH PO CELÉM SVĚTĚ

NABÍDKA PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ŠKOLU

Záleží nám na tom, aby studenti měli snadný přístup ke znalostem, které běžné školní osnovy neobsahují. Proto svým studentům nabízíme rozmanitou škálu předmětů, ze kterých si sami mohou do určité míry vybírat a zaměřit se na to, co je opravdu zajímá a baví.

Předměty
Kredit
Art 1
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
1
kreditů za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
Czech Language Arts 1
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
0
kreditů za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
English Literature & Composition 3
Creative Writing 3
American Literature 3
European Literature 3
Writing in English 3
Journalism 1
Cinema 1
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
12
kreditů za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
Body & Mind Wellness 1
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
1
kreditů za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
Integrated Sciences 3
AP Computer Science Principles 3
Human Anatomy & Physiology 3
Honors Biology 3
Biology 3
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
9
kreditů za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
United States History 3
World History 3
Psychology 3
Economics 3
Event Management 1
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
9
kreditů za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
Spanish I 3
Spanish II* 3
German I 3
Spanish Conversation 1
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
6
kreditů za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
Algebra I 3
Geometry 3
Statistics & Personal Finance 3
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
9
kreditů za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
(Core Day) MS Geography 0
(Core Day) MS English 0
(Core Day) MS Spanish 0
(Core Day) MS Social Studies 0
(Core Day) MS Math & Science 0
(Wednesday) MS Physical Education 0
(Wednesday) MS Art 0
(Wednesday) MS Czech Language Arts 0
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
1
kreditů za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
Physical Education 1
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
1
kreditů za 12 trimestrů
* prerekvizita
Uvedené kurzy jsou platné pro akademický rok 2021/22. V dalším roce se bude nabídka rozšiřovat.

TEMATICKÁ VÝUKA

Spolu s americkým kurikulem se American Academy zaměřuje i na tematické týdny inspirované výukou ve Finsku. Rozvíjejí kompetence jako je komunikace, týmová práce, řešení problémů, kreativita, kritické myšlení nebo projektový management. Během tematických týdnů se sejde celá škola a společně pracuje na jednom projektu.

NETWORKING-UP

Toto byl jeden z nejvíce náročných tematických týdnů, který naši studenti zažili. Dostali za úkol zorganizovat svoji vlastní podnikatelskou konferenci, včetně zajištění místa a přípravu programu pro jednotlivé přednášející. Studenti se starali o celý rozpočet, navázali kontakt s obchodními partnery a museli se vypořádat také s pocitem odmítnutí. Získali cenné dovednosti, které budou moci aplikovat v pracovním životě. Výsledkem byla skvělá konference pořádaná na brněnském výstavišti, která přilákala různé skupiny lidí včetně studentů a podnikatelů.

NETWORKING-UP
PROBLEMS OF TODAY AND SOLUTIONS FOR TOMORROW

Studenti museli využít svou tvořivost a připravit představení, které se týkalo problémů, otázek a problémů jejich vrstevníků. Na scéně se objevila témata vlivu sociálních medií, psychických problémů dopívajících, ale i hladomoru či udržitelného života. Celé představení složené z dílčích scén a výstupů bylo pečlivě připraveno a nazkoušeno. Jeho výsledek předčil veškerá očekávání učiletů a zanechal v rodičích silný dojem. Doslovný překlad někdy nefungue a někdy je lepší texty znovu napsat, aby nebyly kostrbaté a zněly česky.

PROBLEMS OF TODAY AND SOLUTIONS FOR TOMORROW
SCARE-O-RAMA

Vůbec první zkušenost našich studentů s tematickým týdnem na American Academy byla oslava Halloweenu, kterou se rozhodli pojmenovat „Scare-O-Rama“. Během tohoto projektu se studenti rozdělili do různých organizačních skupin a každý dostal svůj úkol, který měl napomoci úspěchu celé akce. S minimální asistencí svých učitelů se věnovali marketingu, občerstvení, výrobě dekorací a tematickým aktivitám, např. malování na obličej či vyprávění strašidelných příběhů. Největším úspěchem byla kompletní přeměna jedné třídy na úžasně děsivé bludiště, které si mohl užít každý, kdo se odvážil vstoupit. Scare-O-Rama opravdu ukázala, že studium na American Academy dalece přesahuje jen výuku ve třídách.

SCARE-O-RAMA
LEARNING IN THE TIME OF COVID

Třetí tematický týden proběhl celý online. Někteří studenti se rozhodli potkat a pracovat v malých skupinkách, ostatní pracovali pouze z domu. Každá skupina pracovala na jiném tématu, ale všechna témata souvisela s pandemií nemoci Covid-19. Studenti měli popsat svoji zkušenost s karanténou, denní rutinu a činnosti, které jim pomáhaly a které ne, a vytvořit tak manuál “Jak přežít karanténu a stále se efektivně učit novým věcem”. Jiná skupina vytvořila časovou schránku, která bude uchovaná ve škole dalších 10 let a popíše budoucím studentům přímou zkušenost s pandemií Covid. Poslední skupina vytvářela umění nějakým způsobem reflektující pandemii.
 

LEARNING IN THE TIME OF COVID

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Nečekejte rozsáhlé testy, u uchazečů nás zajímá především jejich charakter a zápal. Proto u nás velkou roli hraje osobní pohovor a esej. V akademickém roce 2022/23 máme místo pro 80 studentů.

 

přihláška
esej
osobni pohovor
PODAT PŘIHLÁŠKU
CENA ZA STUDIUM 2022/2023
Elementary School
1st - 5th

190 000 Kč
Middle School
6th - 8th

230 000 Kč
High School
9th - 12th

251 000 Kč

GRADUATE PROFILE
- 2022 -

UNIVERZITY,
NA KTERÉ BYLI PŘIJATI NAŠI ABSOLVENTI

Den otevřených dveří

Přijďte se na vlastní oči přesvědčit, že výuka může být zábavná a podněcovat zvědavost. Naši studenti už na střední škole rozvíjejí dovednosti, které jsou nezbytné pro úspěšný život na profesionální úrovni.
Rádi vám na dni otevřených dveří vysvětlíme, jak fungují naše vzdělávací metody. 
 
Den otevřených dveří probíhá 10. února od 16:00.
 

REGISTRUJTE SE

* Povinné údaje

FROM THE LIFE OF THE SCHOOL

None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None

KALENDÁŘ

1.
středa
ZÁŘÍ
PRVNÍ DEN PODZIMNÍHO TRIMESTRU
27.
pondělí
ZÁŘÍ
VOLNO - INSERVICE DAY
28.
úterý
ZÁŘÍ
VOLNO - STÁTNÍ SVÁTEK
25.
pondělí
ŘÍJNA
ZAČÁTEK - PODZIMNÍ PRÁZDNINY
29.
pátek
ŘÍJNA
KONEC - PODZIMNÍ PRÁZDNINY
17.
středa
LISTOPADU
VOLNO - STÁTNÍ SVÁTEK
29.
pondělí
LISTOPADU
ZAČÁTEK - TEMATICKÝ TÝDEN
3.
pátek
PROSINCE
KONEC - TEMATICKÝ TÝDEN
6.
pondělí
PROSINCE
PRVNÍ DEN ZIMNÍHO TRIMESTRU
20.
pondělí
PROSINCE
ZAČÁTEK - VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
31.
pátek
PROSINCE
KONEC - VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
3.
pondělí
LEDNA
VOLNO - INSERVICE DAY
28.
pondělí
ÚNORA
ZAČÁTEK - TEMATICKÝ TÝDEN
4.
pátek
BŘEZNA
KONEC - TEMATICKÝ TÝDEN
7.
pondělí
BŘEZNA
ZAČÁTEK - JARNÍ PRÁZDNINY
11.
pátek
BŘEZNA
KONEC - JARNÍ PRÁZDNINY
14.
pondělí
BŘEZNA
PRVNÍ DEN JARNÍHO TRIMESTRU
14.
čtvrtek
DUBNA
VOLNO - INSERVICE DAY
15.
pátek
DUBNA
ZAČÁTEK - VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
22.
pátek
DUBNA
KONEC - VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
6.
pondělí
ČERVNA
ZAČÁTEK - TEMATICKÝ TÝDEN
10.
pátek
ČERVNA
KONEC - TEMATICKÝ TÝDEN
17.
pátek
ČERVNA
POSLEDNÍ ŠKOLNÍ DEN, PROMOCE