AMERICAN ACADEMY IN BRNO

1st - 12th Grade

Síť amerických mezinárodních škol. Inspirujeme se nejlepšími zahraničními vzdělávacími systémy. Svoboda ve výběru předmětů, individuální přístup, rozdělení předmětů do úrovní, důraz na rozvoj kompetencí, projektovou a tematickou výuku. Veškerá výuka probíhá v angličtině a je vedena týmem učitelů z různých koutů světa.

WE TEACH DIFFERENTLY

PAVEL NOVÁK

PAVEL NOVÁK

Head of American Academy in Brno

American Academy in Brno je škola, která vychovává lídry 21. století. S naším unikátním spojením amerického kurikula a projektové výuky nabízíme studentům velké množství předmětů, které mohou studovat, učíme je přemýšlet kreativně a používat to, co umí. Naši studenti získávají dovednosti, které využijí v budoucím životě: spolupráce, tvorba prezentací, analýza dat, práce s lidmi z celého světa, řešení problémů a dívají se na věci s nadhledem.
Našim hlavním cílem je vytvořit bezpečné prostředí pro všechny studenty, ve kterém budou plně rozvíjet svůj potenciál. Věříme, že každý student je jedinečný, k učení přistupuje jinak a zaslouží si individuální přístup od svých učitelů.
Všichni zaměstnanci školy a studenti pracují na tom, aby na škole panovala rodinná atmosféra, kde se ke každému přistupuje s respektem jako k přátelům, partnerům a spolupracovníkům. Nemůžeme vědět, co pro studenty budoucnost chystá. Proto se American Academy in Brno zaměřuje na výchovu kreativních, otevřených studentů, kteří nemají problém vyjádřit sami sebe a dokáží se přizpůsobit různým prostředím a být opravdovými global citizens.

ELEMENTARY SCHOOL
1st - 5th GRADE
MIDDLE SCHOOL
6th - 8th GRADE
HIGH SCHOOL
9th - 12th GRADE
ELEMENTARY SCHOOL

Během výuky na Elementary School je kladen důraz na individuální přístup ke každému z žáků. Prostřednictvím projektového a tematického vyučování jim umožňujeme nejen získat potřebné znalosti, ale také je správně aplikovat.

Studenti 1. až 5. ročníku absolvují kurzy angličtiny, matematiky, přírodních věd, společenských věd, umění, tělesné výchovy a knihovních dovedností. Už od takto útlého věku probírají učivo kompletně v angličtině, což jim dává obrovskou výhodu do budoucna a připravuje je na plynulý přechod na naši Middle School.

MIDDLE SCHOOL

Middle School program odpovídá 6.–8. třídě v českém vzdělávacím systému. Svým studentům nabízí rozmanitou škálu předmětů, ze kterých si sami mohou do určité míry vybírat, aby se už v tomto stupni studia mohli více zaměřit na oblasti, které je opravdu zajímají.

HIGH SCHOOL

Studenti High School pracují na rozvoji svých silných stránek a zaměřují se na předměty, které je připravují na studium vysněných oborů na kvalitních univerzitách po celém světě.

Zásluhou skladby a kvality vyučovaných předmětů jsou na vysokou školu připravení lépe než kdo jiný. Poradenství a přípravě na vysokoškolské studium věnujeme v tomto stupni maximální pozornost.

American Academy in Brno Summer School 2024
Anglický program 12. 8. – 16. 8.; IT program 19. 8. – 23. 8.

Pro studenty od 11 do 15 let
Doporučená úroveň angličtiny: B1

Zažijte týden plný angličtiny! Znalosti, zážitky a noví kamarádi, to vše na vás čeká, když se přihlásíte do letní školy American Academy in Brno.

Náš speciálně navržený program nabízí unikátní kombinaci vzdělávacích a rekreačních aktivit. Dopoledne jsou věnována rozvoji jazykových dovedností prostřednictvím diskuzí, her, krátkých prezentací atd. Odpoledne pak patří sportování a rozmanitým výletům mimo areál školy.

Kromě obecného anglického programu si můžete vybrat také IT program, který se zaměřuje na Python, klíčový nástroj technologických velikánů, jakými jsou Google, Reddit a YouTube. Naučíte se základy, budete experimentovat a aplikujete nabyté znalosti při tvorbě projektů.

Přidejte se k nám na toto jedinečné letní dobrodružství!

Celý program probíhá v angličtině. Účastníci IT programu si musí donést vlastní laptop.

Cena anglického programu je 8 000 Kč.
Cena IT programu je 10 000 Kč.
Zjistěte více

PROČ STUDOVAT NA AMERICAN ACADEMY

SVOBODA PŘI VÝBĚRU PŘEDMĚTŮ

ROZDĚLENÍ PŘEDMĚTŮ PODLE ÚROVNĚ OBTÍŽNOSTI

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA

ZKUŠENÍ UČITELÉ Z CELÉHO SVĚTA

ADVANCED PLACEMENT A STEM PROGRAM

100 STUDENTŮ V AKADEMICKÉM ROCE 2024/25

RODINNÉ PROSTŘEDÍ

DVEŘE KE STUDIU NA UNIVERZITÁCH PO CELÉM SVĚTĚ

NABÍDKA PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ŠKOLU

Záleží nám na tom, aby studenti měli snadný přístup ke znalostem, které běžné školní osnovy neobsahují. Proto svým studentům nabízíme rozmanitou škálu předmětů, ze kterých si sami mohou do určité míry vybírat a zaměřit se na to, co je opravdu zajímá a baví.

Požadavky na ukončení studia pro studenty nastupující na American Academy in Brno v akademickém roce 2022–2023:

  • 12 kreditů z English Communications včetně English 9: Foundations of Literature and Compositions (povinný předmět),
  • 9 kreditů z Mathematics včetně Algebra I (povinný předmět),
  • 9 kreditů ze Science včetně Integrated Science (povinný předmět),
  • 9 kreditů ze Social Science včetně U.S. History (povinný předmět),
  • 6 kreditů z jednoho světového jazyka (úroveň I. a II. téhož jazyka),
  • 1 kredit z Art,
  • 1 kredit z Physical Education,
  • 1 kredit z Health.

Celkový počet kreditů potřebných k ukončení studia je minimálně 67, doporučený počet kreditů je 72.
 

Předměty
Kredit
Cinema Appreciation 1
Předměty
Kredit
Teaching Czech 3
Czech Didactics 1
Czech Literature & Culture 3
Czech Language Arts 1
Předměty
Kredit
English Literature & Composition 3
Writing in English 3
Journalism 1
Creative writing II 3
Contemporary Literature 3
AP English Lit. & Composition 3
Předměty
Kredit
Health 1
Předměty
Kredit
Integrated Science 3
Zoology 3
Physics 3
Earth & Space Science 3
Cyber Security 1
AP Computer Science Principles 3
Předměty
Kredit
Myths & Legends 3
Psychology 3
United States History 3
Předměty
Kredit
Spanish I 3
Spanish II* 3
Chinese I 3
Spanish III 3
Chinese II 3
Chinese Culture 1
Předměty
Kredit
Algebra I 3
Algebra II 3
Geometry 3
Předměty
Kredit
(Core Day) MS English 0
(Core Day) MS Spanish 0
MS Social Science 0
MS Math 0
(Wednesday) MS Physical Education 0
(Wednesday) MS Art 0
MS Czech language 0
MS STEM 0
Předměty
Kredit
Physical Education 1
Yoga 1
* prerekvizita
Uvedené kurzy jsou platné pro akademický rok 2021/22. V dalším roce se bude nabídka rozšiřovat.

TEMATICKÁ VÝUKA

Spolu s americkým kurikulem se American Academy zaměřuje i na tematické týdny inspirované výukou ve Finsku. Během tematických týdnů děti na svých projektech spolupracují se staršími spolužáky, učí se pracovat v týmu, dělit si úkoly a ty také následovně v termínech plnit, komunikovat a kriticky myslet.

NETWORKING-UP

Toto byl jeden z nejvíce náročných tematických týdnů, který naši studenti zažili. Dostali za úkol zorganizovat svoji vlastní podnikatelskou konferenci, včetně zajištění místa a přípravu programu pro jednotlivé přednášející. Studenti se starali o celý rozpočet, navázali kontakt s obchodními partnery a museli se vypořádat také s pocitem odmítnutí. Získali cenné dovednosti, které budou moci aplikovat v pracovním životě. Výsledkem byla skvělá konference pořádaná na brněnském výstavišti, která přilákala různé skupiny lidí včetně studentů a podnikatelů.

NETWORKING-UP
PROBLEMS OF TODAY AND SOLUTIONS FOR TOMORROW

Studenti museli využít svou tvořivost a připravit představení, které se týkalo problémů a otázek jejich vrstevníků. Na scéně se objevila témata vlivu sociálních médií, psychických problémů dospívajících, ale i hladomoru či udržitelného života. Celé představení složené z dílčích scén a výstupů bylo pečlivě připraveno a nazkoušeno. Jeho výsledek předčil veškerá očekávání učitelů a zanechal v rodičích silný dojem.

PROBLEMS OF TODAY AND SOLUTIONS FOR TOMORROW
SCARE-O-RAMA

Vůbec první zkušenost našich studentů s tematickým týdnem na American Academy byla oslava Halloweenu, kterou se rozhodli pojmenovat „Scare-O-Rama“. Během tohoto projektu se studenti rozdělili do různých organizačních skupin a každý dostal svůj úkol, který měl napomoci úspěchu celé akce. S minimální asistencí svých učitelů se věnovali marketingu, občerstvení, výrobě dekorací a tematickým aktivitám, např. malování na obličej či vyprávění strašidelných příběhů. Největším úspěchem byla kompletní přeměna jedné třídy na úžasně děsivé bludiště, které si mohl užít každý, kdo se odvážil vstoupit. Scare-O-Rama opravdu ukázala, že studium na American Academy dalece přesahuje jen výuku ve třídách.

SCARE-O-RAMA
LEARNING IN THE TIME OF COVID

Třetí tematický týden proběhl celý online. Někteří studenti se rozhodli potkat a pracovat v malých skupinkách, ostatní pracovali pouze z domu. Každá skupina pracovala na jiném tématu, ale všechna témata souvisela s pandemií nemoci covid-19. Studenti měli popsat svoji zkušenost s karanténou, denní rutinu a činnosti, které jim pomáhaly, a které ne, a vytvořit tak manuál Jak přežít karanténu a stále se efektivně učit novým věcem. Jiná skupina vytvořila časovou schránku, která bude uchovaná ve škole dalších 10 let a popíše budoucím studentům přímou zkušenost s pandemií covid-19. Poslední skupina vytvářela umění nějakým způsobem reflektující pandemii.
 

LEARNING IN THE TIME OF COVID

Elementary School Curriculum

Záleží nám na tom, aby naši studenti získali ucelenou sadu znalostí, které je připraví na další studium i úspěšné fungování v běžném světě.

ENGLISH DEPARTMENT

MATHEMATICS DEPARTMENT

WORLD LANGUAGES AND CULTURE DEPARTMENT

PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH DEPARTMENT

ART DEPARTMENT

LIBRARY SKILLS DEPARTMENT

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Nečekejte rozsáhlé testy, u uchazečů o studium na Middle School a High School nás zajímá především jejich charakter a zápal. Proto u nás velkou roli hraje osobní pohovor a esej. 

U uchazečů o studium na naší Elementary School budeme na individuálním zápisu posuzovat jejich školní zralost. Zaměříme se na hrubou a jemnou motoriku, vyjadřovací schopnosti, matematickou představivost nebo sociální zralost.

V akademickém roce 2024/25 máme místo pro 100 studentů.

přihláška
esej
osobní pohovor
Podat přihlášku
CENA ZA STUDIUM
2024/2025
Elementary School
1st - 5th

235 000 Kč
Middle School
6th - 8th

280 000 Kč
High School
9th - 12th

305 000 Kč

GRADUATE PROFILE
- 2024 -

Ze života školy

Sledujte naše sociální sítě

UNIVERZITY, NA KTERÉ BYLI PŘIJATI NAŠI ABSOLVENTI

Domluvte si konzultaci

Přesvědčte se, že výuka může být zábavná a podněcovat zvědavost. Naši studenti už na střední škole rozvíjejí dovednosti, které jsou nezbytné pro úspěšný život na profesionální úrovni.

 

Zaregistrujte si termín.


 

Zaregistrujte si termín

KALENDÁŘ

5.
úterý
ZÁŘÍ
Začátek akademického roku
7.
čtvrtek
ZÁŘÍ
Začátek vyučování
28.
čtvrtek
ZÁŘÍ
VOLNO - STÁTNÍ SVÁTEK
29.
pátek
ZÁŘÍ
Ředitelské volno
11.
středa
ŘÍJNA
Midterm day
18.
středa
ŘÍJNA
Student-parent conferences
23.
pondělí
ŘÍJNA
ZAČÁTEK - PODZIMNÍ PRÁZDNINY
27.
pátek
ŘÍJNA
KONEC - PODZIMNÍ PRÁZDNINY
17.
pátek
LISTOPADU
VOLNO - STÁTNÍ SVÁTEK
27.
pondělí
LISTOPADU
ZAČÁTEK - TEMATICKÝ TÝDEN
1.
pátek
PROSINCE
KONEC - TEMATICKÝ TÝDEN
4.
pondělí
PROSINCE
PRVNÍ DEN ZIMNÍHO TRIMESTRU
18.
pondělí
PROSINCE
ZAČÁTEK - VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
5.
pátek
LEDNA
KONEC - VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
17.
středa
LEDNA
Midterm day
24.
středa
LEDNA
Student-parent conferences
5.
pondělí
ÚNORA
ZAČÁTEK - JARNÍ PRÁZDNINY
9.
pátek
ÚNORA
KONEC - JARNÍ PRÁZDNINY
4.
pondělí
BŘEZNA
ZAČÁTEK - TEMATICKÝ TÝDEN
8.
pátek
BŘEZNA
KONEC - TEMATICKÝ TÝDEN
11.
pondělí
BŘEZNA
PRVNÍ DEN JARNÍHO TRIMESTRU
28.
čtvrtek
BŘEZNA
ZAČÁTEK - VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
5.
pátek
DUBNA
KONEC - VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
17.
středa
DUBNA
Midterm day
24.
středa
DUBNA
Student-parent conferences
1.
středa
KVĚTNA
VOLNO - STÁTNÍ SVÁTEK
8.
středa
KVĚTNA
VOLNO - STÁTNÍ SVÁTEK
3.
pondělí
ČERVNA
ZAČÁTEK - TEMATICKÝ TÝDEN
7.
pátek
ČERVNA
KONEC - TEMATICKÝ TÝDEN
13.
čtvrtek
ČERVNA
POSLEDNÍ ŠKOLNÍ DEN
14.
pátek
ČERVNA
PROMOCE