AMERICAN ACADEMY IN PRAGUE

1ST - 12TH GRADE

Síť amerických mezinárodních škol inspirovaná nejlepšími zahraničními vzdělávacími systémy. Mezi naše přednosti patří svoboda ve výběru předmětů, individuální přístup, rozdělení předmětů do úrovní, důraz na rozvoj kompetencí, projektovou a tematickou výuku. Veškerá výuka probíhá v angličtině a je vedena týmem učitelů z různých koutů světa.

WE TEACH DIFFERENTLY

YVONNE CRAWFORD

YVONNE CRAWFORD

Head of American Academy in Prague

American Academy in Prague je nejmodernější škola, která vzdělává leadery budoucnosti. Nabízíme americké kurikulum a projektovou výuku, která umožňuje studentům vybrat si předměty, které je zajímají. Naše studenty připravujeme na studium nejlepších univerzit po celém světě a pomáháme jim stát se opravdovými tzv. global citizens, kteří přetváří svět kolem sebe.

American Academy je unikátní tematickými týdny, které studenty učí, jak spolupracovat s ostatními lidmi, jak sestavit silný tým a myslet kreativně, když hledají řešení problémů mimo školní třídy. Na naší škole vytváříme prostředí, ve kterém studenti mohou růst jako jedinečné osobnosti a spolu s ostatními studenty pracovat na skvělém prostředí pro studium.
 

 

ELEMENTARY SCHOOL
1st - 5th GRADE
MIDDLE SCHOOL
6st - 8th GRADE
STEM MIDDLE SCHOOL
6st - 8th GRADE
HIGH SCHOOL
9st - 12th GRADE
STEM HIGH SCHOOL
9st - 12th GRADE
ELEMENTARY SCHOOL

Během výuky na Elementary School je kladen důraz na individuální přístup ke každému z žáků. Prostřednictvím projektového a tematického vyučování jim umožňujeme nejen získat potřebné znalosti, ale také je správně aplikovat.

Studenti 1. až 5. ročníku absolvují kurzy angličtiny, matematiky, přírodních věd, společenských věd, umění, tělesné výchovy a knihovních dovedností. Už od takto útlého věku probírají učivo kompletně v angličtině, což jim dává obrovskou výhodu do budoucna a připravuje je na plynulý přechod na naši Middle School.

MIDDLE SCHOOL

Middle School program odpovídá 6.–8. třídě v českém vzdělávacím systému. Svým studentům nabízí rozmanitou škálu předmětů, ze kterých si sami mohou do určité míry vybírat, aby se už v tomto stupni studia mohli více zaměřit na oblasti, které je opravdu zajímají.

HIGH SCHOOL

Studenti High School pracují na rozvoji svých silných stránek a zaměřují se na předměty, které je připravují na studium vysněných oborů na kvalitních univerzitách po celém světě.

High School má čtyři ročníky a odpovídá české 9. třídě základní až 3. ročníku střední školy, studenti American Academy tak školu opouští o rok dříve, než je v Česku běžné. Zásluhou skladby a kvality vyučovaných předmětů jsou ale na vysokou školu připravení lépe než kdo jiný. Poradenství a přípravě na vysokoškolské studium věnujeme v tomto stupni maximální pozornost.

STEM PROGRAM

STEM Program je určený studentům Middle School i High School se zájmem o přírodní vědy, technologie a matematiku. Naše studenty v tomto specifickém vzdělávacím programu seznámíme s aktuálními technologickými, informatickými a vědeckými metodami či nástroji a zároveň jim ukážeme, jak je aplikovat v praktickém životě.

Program je rozdělený do dvou speciálních bloků, které se oba vyučují každý den. Jedná se o programování, robotiku a přírodní vědy. Studenti mají k dispozici speciální učebny s prvotřídním vybavením, kvalita našeho programu je stejná jako na špičkových amerických soukromých školách.

PROČ STUDOVAT NA AMERICAN ACADEMY

SVOBODA PŘI VÝBĚRU PŘEDMĚTŮ

ROZDĚLENÍ PŘEDMĚTŮ PODLE ÚROVNĚ OBTÍŽNOSTI

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA

ZKUŠENÍ UČITELÉ Z CELÉHO SVĚTA

ADVANCED PLACEMENT A STEM PROGRAM

175 STUDENTŮ V AKADEMICKÉM ROCE 2023/24

RODINNÉ PROSTŘEDÍ

DVEŘE KE STUDIU NA UNIVERZITÁCH PO CELÉM SVĚTĚ

STEM PROGRAM

Zájem o oblasti přírodních věd, technologií, IT a matematiky na základě měnící se společnosti stále narůstá. Proto i my těmto oborům věnujeme mimořádnou pozornost a našim studentům Middle School a High School dáváme možnost absolvovat vysoce kvalitní STEM Program, který je připraví na úspěšný život v moderním světě informací a technologií.

Kate Gullo

Zástupce ředitele pro STEM

Kate Gullo pochází z velkého státu New York, ale od roku 2015 učí v zahraničí. Při studiu matematiky a fyziky na SUNY Geneseo si užívala podzimní listí napříč ledovcovými údolími, kde měla možnost nejen zopakovat slavný Rutherfordův experiment se zlatou fólií pomocí školního urychlovače částic, ale také rozvíjet své učitelské dovednosti jako lektorka ve vzdělávacích centrech matematiky a fyziky, také jako instruktorka ve fyzikálních laboratořích. V zahraničí studovala na Sogang University v Soulu a hornatý Korejský poloostrov jeho zajímavý logický a zároveň muzikální jazyk ji inspiroval k tomu, aby se podílela o získané vědomosti na místech, které bude muset teprve prozkoumat. To ji přivedlo do kouzelného bouřlivého města Hanoj, kde vyučovala matematiku, přírodní vědy a školní klub robotiky na St. Paul American School Hanoi. Její dobrodružství v Praze začalo v roce 2018, kdy nastoupila na American Academy in Prague jako učitelka matematiky. Paní Gullo měla to potěšení sdílet radost z matematiky s velkou částí studentů středních a vysokých škol a našla svou vášeň v tom, že pomáhá studentům najít individuální cestu k maturitě, která ukáže jejich schopnosti a vyzve je, aby rozvíjely své užitečné schopnosti i v budoucn

{{ instance.teacher_name }

PŘEDMĚTY VE STEM PROGRAMU

High School a Middle School STEM program rozdělujeme do dvou bloků, každému z nich se studenti denně věnují 55 minut, ve zbylém čase absolvují klasické předměty.

NABÍDKA PŘEDMĚTŮ

Záleží nám na tom, aby studenti měli snadný přístup ke znalostem, které běžné školní osnovy neobsahují. Proto svým studentům nabízíme rozmanitou škálu předmětů, ze kterých si sami mohou do určité míry vybírat a zaměřit se na to, co je opravdu zajímá a baví.

Předměty
Kredit
World Literature 3
American Literature 3
Speech Communication 1
AP English Literature and Composition* 3
Mythology 1
English Literature and Compostion (English 9) 3
Women´s Voices in Literature 3
Journalism and Media Studies 2
Pro studenty hlásící se do 9. třídy:
Je nutné získat
12
kreditů za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
Integrated Sciences 3
Biology 3
Chemistry* 3
AP Biology 3
Integrated Science 3
Physics 3
Health and Human Anatomy 3
AP Computer Science Principles 3
AP Environmental Science 3
Pro studenty hlásící se do 9. třídy:
Je nutné získat
9
kreditů za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
United States History 3
International Relations 3
Sociology 3
Current Events 1
Psychology 3
AP US History 3
European History 3
World Geography 3
AP Marcoeconomics 3
Business 2
Financial Literacy 1
Marketing 2
Philosophy 3
Pro studenty hlásící se do 9. třídy:
Je nutné získat
9
kreditů za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
Spanish I 3
Spanish II* 3
Chinese II* 3
Chinese I 3
German I 3
French III 3
French I 3
Advanced Chinese (III/IV) 3
MS Chinese 3
Spanish III 3
Pro studenty hlásící se do 9. třídy:
Je nutné získat
6
kreditů za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
Algebra I 3
Geometry 3
Algebra II* 3
Pre-Calculus* 3
AP Calculus 3
AP Statistics 3
Pro studenty hlásící se do 9. třídy:
Je nutné získat
9
kreditů za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
Czech Language and Literature 3
Health, Nutrition & PE. 3
English as a second language / ESL 3
Studio Art 3
AP Drawing 3
Latin 3
Pro studenty hlásící se do 9. třídy:
Je nutné získat
0
kreditů za 12 trimestrů
* prerekvizita
Uvedené kurzy jsou platné pro akademický rok 2022/23. V dalším roce se bude nabídka rozšiřovat.

TEMATICKÁ VÝUKA

Spolu s americkým kurikulem se American Academy zaměřuje i na tematické týdny inspirované výukou ve Finsku. Rozvíjejí kompetence jako jsou komunikace, týmová práce, řešení problémů, kreativita, kritické myšlení nebo projektový management. Během tematických týdnů se sejde celá škola a společně pracuje na jednom projektu.

MAGIC AND MYSTERIES


Během tematického týdne toho studenti zažili spoustu – někteří šli navštívit únikové místnosti v Praze, jiní si šli prohlédnout strašidelné sochy, další jeli na výlet do jeskyní a poslední skupina se vydala na výlet do Kutné Hory. Vše, co zjistili, pak použili k zorganizování vlastního projektu se stejnou magickou a mysteriózní tematikou.

Finální projekty zahrnovaly už známý Haunted House, vlastní únikovou místnost, podcast, charitativní prodej cukroví, uměleckou výstavu. Výtěžek z Haunted House, únikových místností a prodeje cukroví jsme věnovali na SOS Dětské vesničky.
 

MAGIC AND MYSTERIES
THE RIVER

Na začátku si museli studenti položit několik otázek týkajících se toho, jak řeky měnily lidskou historii a jak teď lidé mění řeky. Když byl seznam otázek hotový, studenti vybrali své preference a učitelé jim vytvořili rozvrh tematického týdne na míru. Některé z workshopů probíhaly přímo ve škole, jiné se konaly ve staré čistírně odpadních vod. Část studentů jela prozkoumat Plzeň, další sjížděli vodu, tvořili umělecká díla, krátký film nebo se vydali na dvoudenní výšlap podél Labe. Na konci týdne se celá škola sešla a každá skupina prezentovala výsledky projektu: píseň, několik videí a satirické představení. Škola také vytvořila galerii s kresbami, hrami a dalšími vizuálními prezentacemi toho, co se studenti během tematického týdne naučili.

THE RIVER
TREASURES OF PRAGUE

Skupiny studentů a učitelů prozkoumaly skvosty Prahy: muzea, památky, jídlo, dopravu, pamětihodnosti a řeku. Za zmínku stojí výlety a workshopy, které zahrnovaly Židovskou synagogu, pěší prohlídku skrytých míst v Praze a přednášku pamětníka holokaustu. Během čtvrtka každá skupina vytvořila speciální tour a bojovku. Studenti pak sami absolvovali jednotlivé tour a dostali možnost vidět Prahu očima svých spolužáků. Vítěz nejlepší tour a bojovky vyhrál pizza párty. Nakonec studenti složili píseň, vytvořili prezentaci nebo i webové stránky, které zachytily, co všechno se během tematického týdne naučili. Následovala celoškolní evaluace projektu, při které studenti prezentovali své finální produkty.

TREASURES OF PRAGUE
CREATION IN ISOLATION

Třetí tematický týden ve školním roce 2019/20 jsme pojmenovali Creation in Isolation. Kvůli pandemii nemoci covid-19 a omezením s ní spojeným, pracovali studenti na projektech sami nebo ve velmi malých skupinkách. Studenti dostali za úkol přemýšlet nad tím, co chtěli vždy udělat, ale nikdy na to neměli čas. 
Vybrali si různé aktivity, jako jsou hra na housle, skateboarding, tvorba animací, recyklace oblečení, naučili se, jak šít, psát básně, tvořit web a mnoho dalšího. Studenti museli celý proces zdokumentovat a na konci týdne vytvořit video, které shrnovalo, co za týden dokázali. 
Studenti do své práci vložili velké úsilí a jsme pyšní na výsledky, kterých dosáhli. 

CREATION IN ISOLATION

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Nečekejte rozsáhlé testy, u uchazečů nás zajímá především jejich charakter a zápal. Proto u nás velkou roli hraje osobní pohovor a esej. V akademickém roce 2023/24 máme místo pro 175 studentů.

přihláška
esej
osobní pohovor
PODAT PŘIHLÁŠKU
CENA ZA STUDIUM 2022/2023
Elementary School
1st - 5th

319 000 Kč
Middle School
6th - 8th

367 000 Kč
STEM Middle School
6th - 8th

404 000 Kč
High School
9th - 12th

397 000 Kč
STEM High School
9th - 12th

432 000 Kč

PROFIL ABSOLVENTA
- 2022 -

Absolvent American Academy je sebevědomý mladý člověk, který se zapojuje do dění kolem a je empatický. Problémy řeší aktivně a kreativně a vždy přebírá plnou zodpovědnost za své činy. Ví, jaké jsou jeho hlavní hodnoty a je schopen podle nich jednat. Uvědomuje si, jaké jsou jeho silné stránky a neustále pracuje na jejich rozvoji.

Díky tomu, že vystudoval mezinárodní školu, je připravený na studium na jakékoli univerzitě na světě, včetně těch nejžádanějších.

UNIVERZITY,
NA KTERÉ BYLI PŘIJATI NAŠI ABSOLVENTI

Individuální meeting

Domluvte si konzultaci

Přesvědčte se, že výuka může být zábavná a podněcovat zvědavost. Naši studenti už na střední škole rozvíjejí dovednosti, které jsou nezbytné pro úspěšný život na profesionální úrovni.

Zaregistrujte si termín.

Zaregistrujte si termín

Ze života školy

None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None

Kalendář

31.
středa
SRPNA
MEET AND GREET
1.
čtvrtek
ZÁŘÍ
PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN
28.
středa
ZÁŘÍ
VOLNO - STÁTNÍ SVÁTEK
14.
pátek
ŘÍJNA
JK EXPO 2022
17.
pondělí
ŘÍJNA
ZAČÁTEK - TEMATICKÝ TÝDEN
21.
pátek
ŘÍJNA
KONEC - TEMATICKÝ TÝDEN
24.
pondělí
ŘÍJNA
ZAČÁTEK - PODZIMNÍ PRÁZDNINY
28.
pátek
ŘÍJNA
KONEC - PODZIMNÍ PRÁZDNINY
17.
čtvrtek
LISTOPADU
VOLNO - STÁTNÍ SVÁTEK
1.
čtvrtek
PROSINCE
POSLEDNÍ DEN 1. TRIMESTRU
2.
pátek
PROSINCE
VOLNO - TEACHER'S WORK DAY
5.
pondělí
PROSINCE
PRVNÍ DEN 2. TRIMESTRU
19.
pondělí
PROSINCE
ZAČÁTEK - VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
30.
pátek
PROSINCE
KONEC - VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
2.
pondělí
LEDNA
VYSVĚDČENÍ
6.
pondělí
ÚNORA
ZAČÁTEK - TEMATICKÝ TÝDEN
10.
pátek
ÚNORA
KONEC - TEMATICKÝ TÝDEN
9.
čtvrtek
BŘEZNA
POSLEDNÍ DEN 2. TRIMESTRU
10.
pátek
BŘEZNA
VOLNO - TEACHER'S WORK DAY
13.
pondělí
BŘEZNA
ZAČÁTEK - JARNÍ PRÁZDNINY
17.
pátek
BŘEZNA
KONEC - JARNÍ PRÁZDNINY
20.
pondělí
BŘEZNA
1. DEN 3. TRIMESTRU
7.
pátek
DUBNA
ZAČÁTEK - VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
14.
pátek
DUBNA
KONEC - VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
1.
pondělí
KVĚTNA
VOLNO - STÁTNÍ SVÁTEK
8.
pondělí
KVĚTNA
VOLNO - STÁTNÍ SVÁTEK
11.
čtvrtek
KVĚTNA
VOLNO - SERVICE DAY
22.
pondělí
KVĚTNA
ZAČÁTEK - TEMATICKÝ TÝDEN
26.
pátek
KVĚTNA
KONEC - TEMATICKÝ TÝDEN
9.
pátek
ČERVNA
SPIRIT DAY
15.
čtvrtek
ČERVNA
POSLEDNÍ ŠKOLNÍ DEN, KONEC 3. TRIMESTRU
16.
pátek
ČERVNA
PROMOCE