AMERICAN ACADEMY IN PRAGUE

1ST - 12TH GRADE

Síť amerických mezinárodních škol inspirovaná nejlepšími zahraničními vzdělávacími systémy. Mezi naše přednosti patří svoboda ve výběru předmětů, individuální přístup, rozdělení předmětů do úrovní, důraz na rozvoj kompetencí, projektovou a tematickou výuku. Veškerá výuka probíhá v angličtině a je vedena týmem učitelů z různých koutů světa.

Studujte na nejmodernější škole v Praze

Zahraniční osnovy, učitelé, moderní školní budova, inovativní vzdělávací koncepce, to všechno představuje American Academy in Prague. Naše škola je ideální pro všechny studenty, kteří se chtějí vzdělávat v mezinárodním prostředí a cílí na kvalitní studium na zahraničních univerzitách. 
Na podzim 2023 se naše American Academy in Prague přestěhovala do zcela nové budovy v Nuslích. Tento rozsáhlý projekt představuje největší investici vzdělávací skupiny Consilium a odráží touhu neustále se zlepšovat. Naše škola se pyšní působivou aulou, digitálními studovnami a specializovanou STEM učebnou. Kromě krásného, ale zároveň praktického školního kampusu nabízíme jako jediná škola v České republice částečně digitální kurikulum. 

Domluvte si s námi individuální konzultaci a přijďte se přesvědčit na vlastní oči.

WE TEACH DIFFERENTLY

LENKA TITEROVA

LENKA TITEROVA

Head of American Academy in Prague

American Academy in Prague je inovativní mezinárodní škola, která vychovává lídry nové generace. Žijeme ve světě, který se neustále vyvíjí, a proto je jedním z našich hlavních cílů připravit studenty na všechny aspekty života, kterým budou muset čelit. Učíme je poznávat jejich silné a slabé stránky a dáváme jim možnost rozvíjet se v oblastech, ve kterých vynikají, aby mohli maximálně využít svůj potenciál. Přestože naši studenti dostávají základy ve všech sférách vzdělávání, mohou se pak dále specializovat a vybírat si ze široké škály předmětů, které jim umožní se věnovat tomu, co je zajímá. Ve chvíli, kdy naši školu absolvují, mají už pokročilé znalosti ve vybrané oblasti. Jsou proto schopni pokračovat ve studiu na kterékoliv univerzitě na světě.

Kromě výuky tvrdých znalostí vyučujeme i měkké dovednosti, jakými jsou týmová spolupráce, rozhodování, flexibilita, pracovní etiketa, interpersonální dovednosti nebo komunikace. Jsme přesvědčení, že tyto dovednosti jsou nezbytné proto, aby se studenti stali úspěšnými v osobním i pracovním životě. Studenti mají příležitost si procvičit tyto kompetence díky projektovému vyučování, které aplikujeme ve všech vyučovacích hodinách, během tematických týdnů, exkurzí a dalších aktivit. Snažíme se poskytovat bezpečné prostředí, ve kterém se studenti cítí dobře a jsou přijímáni takoví, jací jsou.

ELEMENTARY SCHOOL
1st - 5th GRADE
MIDDLE SCHOOL
6th - 8th GRADE
STEM MIDDLE SCHOOL
6th - 8th GRADE
HIGH SCHOOL
9th - 12th GRADE
STEM HIGH SCHOOL
9th - 12th GRADE
ELEMENTARY SCHOOL

Během výuky na Elementary School je kladen důraz na individuální přístup ke každému z žáků. Prostřednictvím projektového a tematického vyučování jim umožňujeme nejen získat potřebné znalosti, ale také je správně aplikovat.

Studenti 1. až 5. ročníku absolvují kurzy angličtiny, matematiky, přírodních věd, společenských věd, umění, tělesné výchovy a knihovních dovedností. Už od takto útlého věku probírají učivo kompletně v angličtině, což jim dává obrovskou výhodu do budoucna a připravuje je na plynulý přechod na naši Middle School.

MIDDLE SCHOOL

Middle School program odpovídá 6.–8. třídě v českém vzdělávacím systému. Svým studentům nabízí rozmanitou škálu předmětů, ze kterých si sami mohou do určité míry vybírat, aby se už v tomto stupni studia mohli více zaměřit na oblasti, které je opravdu zajímají.

HIGH SCHOOL

Studenti High School pracují na rozvoji svých silných stránek a zaměřují se na předměty, které je připravují na studium vysněných oborů na kvalitních univerzitách po celém světě.

High School má čtyři ročníky a odpovídá české 9. třídě základní až 3. ročníku střední školy, studenti American Academy tak školu opouští o rok dříve, než je v Česku běžné. Zásluhou skladby a kvality vyučovaných předmětů jsou ale na vysokou školu připravení lépe než kdo jiný. Poradenství a přípravě na vysokoškolské studium věnujeme v tomto stupni maximální pozornost.

STEM PROGRAM

STEM Program je určený studentům Middle School i High School se zájmem o přírodní vědy, technologie a matematiku. Naše studenty v tomto specifickém vzdělávacím programu seznámíme s aktuálními technologickými, informatickými a vědeckými metodami či nástroji a zároveň jim ukážeme, jak je aplikovat v praktickém životě.

Program je rozdělený do dvou speciálních bloků, které se oba vyučují každý den. Jedná se o programování, robotiku a přírodní vědy. Studenti mají k dispozici speciální učebny s prvotřídním vybavením, kvalita našeho programu je stejná jako na špičkových amerických soukromých školách.

American Academy in Prague Summer School 2024
15.–26. 7.

Pro studenty od 6 do 14 let

Angličtina, sport, zážitky a noví kamarádi, to vše na vaše děti čeká, když je přihlásíte do letní školy American Academy in Prague.

Letošní tématem je olympiáda! Děti se zúčastní přátelských soutěží, které rozdmýchají jejich kreativitu, ukáží jim, jak řešit problémy a jak spolu efektivně spolupracovat.  

Náš speciálně navržený program nabízí unikátní kombinaci vzdělávacích a rekreačních aktivit. Dopoledne jsou věnována rozvoji jazykových dovedností prostřednictvím diskuzí, poznávání nových kultur, vyprávění příběhů, her, krátkých prezentací atd. Odpoledne pak patří výletům a sportovním aktivitám, např. návštěva Žlutých lázní, únikové místnosti, zoologické zahrady apod.

Přidejte se k nám na toto jedinečné letní dobrodružství!

Cena: 14 000 Kč
Zjistěte více

PROČ STUDOVAT NA AMERICAN ACADEMY

SVOBODA PŘI VÝBĚRU PŘEDMĚTŮ

ROZDĚLENÍ PŘEDMĚTŮ PODLE ÚROVNĚ OBTÍŽNOSTI

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA

ZKUŠENÍ UČITELÉ Z CELÉHO SVĚTA

ADVANCED PLACEMENT A STEM PROGRAM

300 STUDENTŮ V AKADEMICKÉM ROCE 2024/25

DIGITÁLNÍ VÝUKA

DVEŘE KE STUDIU NA UNIVERZITÁCH PO CELÉM SVĚTĚ

STEM PROGRAM

Náš program STEM je dynamický, poutavý, navržen tak, aby studenty seznámil s fascinujícím světem vědy, techniky, inženýrství a matematiky (STEM). Studenti se učí prostřednictvím interaktivních modulů, které je propojují s komunitou a světem. V průběhu roku jsou studentům poskytovány nástroje a pomůcky potřebné k uskutečnění jejich vizí. Díky projektovému vyučování mají studenti možnost vytvořit si vlastní vzdělávací cestu, která jim poskytne praxi nad rámec běžné hodiny přírodních věd. V minulosti si studenti procvičovali používání různých programovacích jazyků, stavěli modely mostů, zkoušeli si 3D tisk nebo pěstovali akvaponický ekosystém. Tento inovativní program je uzpůsoben tak, aby podpořil příští generaci myslitelů, průkopníků a vybavil je znalostmi a dovednostmi, které jim umožní vyniknout ve stále se vyvíjejícím technologickém prostředí.

Alyssa Murphy, Alicia Pitts

Co-head of the STEM department

Alyssa Murphy pochází z Massachusetts a má bakalářský titul z biochemie a bakalářský titul z klasických studií. Svou učitelskou kariéru začala v Mississippi a před 3 lety se přestěhovala do České republiky. STEM ji naplňuje a do každé hodiny vnáší interaktivní a holistický přístup. Přírodovědné předměty vyučuje již 6 let a v AAP vyučuje matematiku a STEM.

Alicia Pitts pochází z Alabamy, ale většinu svého dospělého života strávila v zahraničí. Její učitelská kariéra začala v roce 2011 v Jižní Koreji, kde si zamilovala vytváření praktických lekcí, které studenty zaujmou. Později se vrátila do USA, aby získala titul v oboru biologie a přírodovědného vzdělávání na Arkansaské univerzitě. V roce 2021 se Alicia přestěhovala do České republiky a v roce 2022 začala učit v AAP. Vyučuje biologii, chemii a STEM.
 

PŘEDMĚTY VE STEM PROGRAMU

High School a Middle School STEM program rozdělujeme do dvou bloků, každému z nich se studenti denně věnují 55 minut, ve zbylém čase absolvují klasické předměty.

NABÍDKA PŘEDMĚTŮ

Záleží nám na tom, aby studenti měli snadný přístup ke znalostem, které běžné školní osnovy neobsahují. Proto svým studentům nabízíme rozmanitou škálu předmětů, ze kterých si sami mohou do určité míry vybírat a zaměřit se na to, co je opravdu zajímá a baví.

Požadavky na ukončení studia pro studenty nastupující na American Academy in Prague v akademickém roce 2022–2023:

  • 12 kreditů z English Communications včetně English 9: Foundations of Literature and Compositions (povinný předmět),
  • 9 kreditů z Mathematics včetně Algebra I, Algebra II a Geometry (povinné předměty),
  • 9 kreditů ze Science včetně Integrated Science (povinný předmět),
  • 9 kreditů ze Social Science včetně U.S. History (povinný předmět),
  • 6 kreditů z jednoho světového jazyka (úroveň I. a II. téhož jazyka).

Celkový počet kreditů potřebných k ukončení studia je minimálně 67, doporučený počet kreditů je 72.
 

Předměty
Kredit
World Literature 3
American Literature 3
Poetry 1
Mythology 3
English Literature and Composition* 3
Women´s Voices in Literature 3
Creative writing II 3
Gothic Literature 3
Classical Studies 3
AP English Language and Composition 3
Předměty
Kredit
Biology 3
Chemistry 3
Integrated Science* 3
Physics 3
Environmental Science 3
AP Computer Science Principles 3
Předměty
Kredit
United States History* 3
Sociology 3
Cultural Studies 3
Psychology 3
Philosophy 3
AP Microeconomics 3
AP Psychology 3
AP European History 3
Předměty
Kredit
Spanish I 3
Spanish II 3
Chinese II 3
Chinese I 3
French II 3
French I 3
Advanced Chinese (III/IV) 3
Spanish III 3
Předměty
Kredit
Algebra I* 3
Geometry* 3
Algebra II* 3
Pre-calculus 3
AP Calculus 3
AP Statistics 3
Předměty
Kredit
Czech Literature and Grammar 3
Health, Nutrition & PE. 3
Studio Art 3
Advanced Czech Literature and Grammar 3
EFL – English as a Foreign Language 3
Exercise Science 3
Financial Literacy 3
Předměty
Kredit
HS STEM Science 3
HS STEM Applied Technologies 3
* prerekvizita
Uvedené kurzy jsou platné pro akademický rok 2022/23. V dalším roce se bude nabídka rozšiřovat.

TEMATICKÁ VÝUKA

Spolu s americkým kurikulem se American Academy zaměřuje i na tematické týdny inspirované výukou ve Finsku. Rozvíjejí kompetence jako jsou komunikace, týmová práce, řešení problémů, kreativita, kritické myšlení nebo projektový management. Během tematických týdnů se sejde celá škola a společně pracuje na jednom projektu.

MAGIC AND MYSTERIES


Během tematického týdne toho studenti zažili spoustu – někteří šli navštívit únikové místnosti v Praze, jiní si šli prohlédnout strašidelné sochy, další jeli na výlet do jeskyní a poslední skupina se vydala na výlet do Kutné Hory. Vše, co zjistili, pak použili k zorganizování vlastního projektu se stejnou magickou a mysteriózní tematikou.

Finální projekty zahrnovaly už známý Haunted House, vlastní únikovou místnost, podcast, charitativní prodej cukroví, uměleckou výstavu. Výtěžek z Haunted House, únikových místností a prodeje cukroví jsme věnovali na SOS Dětské vesničky.
 

MAGIC AND MYSTERIES
THE RIVER

Na začátku si museli studenti položit několik otázek týkajících se toho, jak řeky měnily lidskou historii a jak teď lidé mění řeky. Když byl seznam otázek hotový, studenti vybrali své preference a učitelé jim vytvořili rozvrh tematického týdne na míru. Některé z workshopů probíhaly přímo ve škole, jiné se konaly ve staré čistírně odpadních vod. Část studentů jela prozkoumat Plzeň, další sjížděli vodu, tvořili umělecká díla, krátký film nebo se vydali na dvoudenní výšlap podél Labe. Na konci týdne se celá škola sešla a každá skupina prezentovala výsledky projektu: píseň, několik videí a satirické představení. Škola také vytvořila galerii s kresbami, hrami a dalšími vizuálními prezentacemi toho, co se studenti během tematického týdne naučili.

THE RIVER
TREASURES OF PRAGUE

Skupiny studentů a učitelů prozkoumaly skvosty Prahy: muzea, památky, jídlo, dopravu, pamětihodnosti a řeku. Za zmínku stojí výlety a workshopy, které zahrnovaly Židovskou synagogu, pěší prohlídku skrytých míst v Praze a přednášku pamětníka holokaustu. Během čtvrtka každá skupina vytvořila speciální tour a bojovku. Studenti pak sami absolvovali jednotlivé tour a dostali možnost vidět Prahu očima svých spolužáků. Vítěz nejlepší tour a bojovky vyhrál pizza párty. Nakonec studenti složili píseň, vytvořili prezentaci nebo i webové stránky, které zachytily, co všechno se během tematického týdne naučili. Následovala celoškolní evaluace projektu, při které studenti prezentovali své finální produkty.

TREASURES OF PRAGUE
CREATION IN ISOLATION

Třetí tematický týden ve školním roce 2019/20 jsme pojmenovali Creation in Isolation. Kvůli pandemii nemoci covid-19 a omezením s ní spojeným, pracovali studenti na projektech sami nebo ve velmi malých skupinkách. Studenti dostali za úkol přemýšlet nad tím, co chtěli vždy udělat, ale nikdy na to neměli čas. 
Vybrali si různé aktivity, jako jsou hra na housle, skateboarding, tvorba animací, recyklace oblečení, naučili se, jak šít, psát básně, tvořit web a mnoho dalšího. Studenti museli celý proces zdokumentovat a na konci týdne vytvořit video, které shrnovalo, co za týden dokázali. 
Studenti do své práci vložili velké úsilí a jsme pyšní na výsledky, kterých dosáhli. 

CREATION IN ISOLATION

Elementary School Curriculum

Záleží nám na tom, aby naši studenti získali ucelenou sadu znalostí, které je připraví na další studium i úspěšné fungování v běžném světě.

ENGLISH DEPARTMENT

MATHEMATICS DEPARTMENT

WORLD LANGUAGES AND CULTURE DEPARTMENT

PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH DEPARTMENT

ART DEPARTMENT

LIBRARY SKILLS DEPARTMENT

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Nečekejte rozsáhlé testy, u uchazečů o studium na Middle School a High School nás zajímá především jejich charakter a zápal. Proto u nás velkou roli hraje osobní pohovor a esej. 

U uchazečů o studium na naší Elementary School budeme během zápisu posuzovat jejich školní zralost. Zaměříme se na hrubou a jemnou motoriku, vyjadřovací schopnosti, matematickou představivost nebo sociální zralost.

V akademickém roce 2024/25 máme místo pro 300 studentů.

přihláška
esej
osobní pohovor
Podat přihlášku
CENA ZA STUDIUM
2024/2025
Elementary School
1st - 5th

390 000 Kč
Middle School
6th - 8th

455 000 Kč
STEM Middle School
6th - 8th

500 000 Kč
High School
9th - 12th

505 000 Kč
STEM High School
9th - 12th

555 000 Kč

PROFIL ABSOLVENTA
- 2024 -

Absolvent American Academy je sebevědomý mladý člověk, který se zapojuje do dění kolem a je empatický. Problémy řeší aktivně a kreativně a vždy přebírá plnou zodpovědnost za své činy. Ví, jaké jsou jeho hlavní hodnoty a je schopen podle nich jednat. Uvědomuje si, jaké jsou jeho silné stránky a neustále pracuje na jejich rozvoji.

Díky tomu, že vystudoval mezinárodní školu, je připravený na studium na jakékoli univerzitě na světě, včetně těch nejžádanějších.

Ze života školy

Sledujte naše sociální sítě

Univerzity, na které byli přijati naši absolventi

AP CAPSTONE

Zvyšte své šance dostat se na nejlepší světové univerzity
Zapište si AP Capstone

Absolvování programu AP Capstone vám pomůže vyniknout mezi uchazeči o vysokoškolské studium a zároveň prohloubí vaše znalosti v oblastech, které vás zajímají. Zlepšíte své kritické myšlení, time management, prezentační dovednosti a mnoho dalšího. Jsme jediná střední škola v České republice, která tento program nabízí.

Co je AP Capstone?

AP Capstone je diplomový program založený na dvou předmětech AP: AP Seminar a AP Research.

AP Seminar vás naučí posoudit problém z různých úhlů pohledu, najít věrohodné zdroje, zhodnotit silné a slabé stránky argumentů a vytvořit logická, na důkazech založená doporučení. V průběhu vypracujete týmový projekt, samostatnou práci, prezentaci a absolvujete písemnou zkoušku na závěr. AP Seminar je zároveň prerekvizitou předmětu AP Research.

V předmětu AP Research se seznámíte s různými výzkumnými metodami a dokončíte vlastní výzkumný projekt. Můžete navázat na téma, kterému jste se věnovali v AP Seminar, nebo začít něco zcela nového. Na konci kurzu odevzdáte vědeckou práci a představíte a obhájíte výsledky svého výzkumu.

„Program AP Capstone mi umožnil se seznámit s oborem, ke kterému bych se v běžných školních osnovách nemohla dostat.“
KAELIN, THE UNIVERSITY OF TEXAS-AUSTIN
Jak to funguje?

Pokud v AP Seminar, AP Research a v dalších čtyřech zkouškách AP podle vlastního výběru získáte hodnocení 3 nebo vyšší, obdržíte AP Capstone Diploma.

Pokud získáte ve předmětech AP Seminar a AP Research skóre 3 nebo vyšší, obdržíte AP Seminar and Research Certificate.

„AP Capstone mě naučil pracovat samostatně, kriticky přemýšlet o výzkumu a výzkumném procesu a lépe si třídit své myšlenky, abych uměl prezentovat před ostatními.“ MICHAEL, STANFORD UNIVERSITY

Domluvte si konzultaci

Přesvědčte se, že výuka může být zábavná a podněcovat zvědavost. Naši studenti už na střední škole rozvíjejí dovednosti, které jsou nezbytné pro úspěšný život na profesionální úrovni.

Zaregistrujte si termín.

Zaregistrujte si termín

Kalendář

6.
středa
ZÁŘÍ
MEET AND GREET
7.
čtvrtek
ZÁŘÍ
PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN
11.
pondělí
ZÁŘÍ
ZAČÁTEK - TEMATICKÝ TÝDEN
15.
pátek
ZÁŘÍ
KONEC - TEMATICKÝ TÝDEN
28.
čtvrtek
ZÁŘÍ
VOLNO - STÁTNÍ SVÁTEK
29.
pátek
ZÁŘÍ
Volno
23.
pondělí
ŘÍJNA
ZAČÁTEK - PODZIMNÍ PRÁZDNINY
27.
pátek
ŘÍJNA
KONEC - PODZIMNÍ PRÁZDNINY
17.
pátek
LISTOPADU
VOLNO - STÁTNÍ SVÁTEK
30.
čtvrtek
LISTOPADU
POSLEDNÍ DEN 1. TRIMESTRU
1.
pátek
PROSINCE
Teacher work day
4.
pondělí
PROSINCE
PRVNÍ DEN 2. TRIMESTRU
18.
pondělí
PROSINCE
ZAČÁTEK - VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
7.
neděle
LEDNA
KONEC - VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
8.
pondělí
LEDNA
Vysvědčení
5.
pondělí
ÚNORA
ZAČÁTEK - JARNÍ PRÁZDNINY
9.
pátek
ÚNORA
KONEC - JARNÍ PRÁZDNINY
26.
pondělí
ÚNORA
ZAČÁTEK - TEMATICKÝ TÝDEN
1.
pátek
BŘEZNA
KONEC - TEMATICKÝ TÝDEN
14.
čtvrtek
BŘEZNA
POSLEDNÍ DEN 2. TRIMESTRU
15.
pátek
BŘEZNA
VOLNO - TEACHER'S WORK DAY
18.
pondělí
BŘEZNA
1. DEN 3. TRIMESTRU
29.
pátek
BŘEZNA
ZAČÁTEK - VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
5.
pátek
DUBNA
KONEC - VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
1.
středa
KVĚTNA
VOLNO - STÁTNÍ SVÁTEK
8.
středa
KVĚTNA
VOLNO - STÁTNÍ SVÁTEK
20.
pondělí
KVĚTNA
ZAČÁTEK - TEMATICKÝ TÝDEN
24.
pátek
KVĚTNA
KONEC - TEMATICKÝ TÝDEN
13.
čtvrtek
ČERVNA
Poslední školní den
14.
pátek
ČERVNA
PROMOCE