AMERICAN ACADEMY IN PRAGUE

1ST - 12TH GRADE

Síť amerických mezinárodních škol inspirovaná nejlepšími zahraničními vzdělávacími systémy. Mezi naše přšdnosti patří svoboda ve výběru předmětů, individuální přístup, rozdělení předmětů do úrovní, důraz na rozvoj kompetencí, projektovou a tematickou výuku. Veškerá výuka probíhá v angličtině a je vedena týmem učitelů z různých koutů světa.

YVONNE CRAWFORD

WE TEACH DIFFERENTLY

YVONNE CRAWFORD

Head of American Academy in Prague

 

American Academy in Prague je nejmodernější škola, která vzdělává leadery budoucnosti. Nabízíme americké kurikulum a projektovou výuku, která umožňuje studentům vybrat si předměty, které je zajímají. Naše studenty připravujeme na studium nejlepších univerzit po celém světě a pomáháme jim stát se opravdovými tzv. global citizens, kteří přetváří svět kolem sebe.

American Academy je unikátní tematickými týdny, které studenty učí, jak spolupracovat s ostatními lidmi, jak sestavit silný tým a myslet kreativně, když hledají řešení problémů mimo školní třídy. Na naší škole vytváříme prostředí, ve kterém studenti mohou růst jako jedinečné osobnosti a spolu s ostatními studenty pracovat na skvělém prostředí pro studium.

ELEMENTARY SCHOOL
1st–5th GRADE
MIDDLE SCHOOL
6st–8th GRADE
STEM MIDDLE SCHOOL
6st–8th GRADE
HIGH SCHOOL
9st–12th GRADE
STEM HIGH SCHOOL
9st–12th GRADE
ELEMENTARY SCHOOL

Během výuky na Elementary School důraz na individuální přístup ke každému z žáků a prostřednictvím projektového a tematického vyučování jim umožňujeme nejen získat potřebné znalosti, a také je správně aplikovat.

Studenti 1. až 5. ročníků absolvují kurzy angličtiny, matematiky, přírodních věd, společenských věd, umění, tělesné výchovy a knihovních dovedností. Už od takto útlého věku probírají učivo kompletně v angličtině, což jim dává obrovskou výhodu do budoucna a připravuje je na plynulý přechod na naši Middle School.

MIDDLE SCHOOL

Middle School program odpovídá 6.-8. třídě v českém vzdělávacím sytému. Svým studentům nabízí rozmanitou škálu předmětů, ze kterých si sami mouhou do určité míry byvírat, aby se už v tomto stupni studia mohli více zaměřit na oblasti, které je opravdu zajímají.

Předměty jsou rozděleny do několika departmentů, například Matematiky, Světových jazyků, Přírodních věd a podobně. Z Každého departmentu si studdenti vybírají předměty, kterým se chtějí věnovat, podmínkou je samozřejmě vždy splnění potřebného počtu kreditů.

HIGH SCHOOL

Studenti High School pracují na rozvoji svých silných stránek a zaměřují se na předměty, které je připravují na studium vysněných oborů na kvalitních univerzitých po celém světě.

High School má čtyři ročníky a odpovídá české 9. třídě základní až 3. ročníku střední školy, studenti American Academy tak školu opouští o rok dířve, než je v Česku běžné. Zásluhou skladby a kvality vyučovaných předmětů jsou ale na vysokou školu připravení lépe než kdo jiný. Poradenství a přípravě na vysokoškolské studium věnueme v tomto stupni maximální pozornost.

STEM PROGRAM

STEM Program je určený studentům Middle School i High School se zájmem o přírodní vědy, technologie a matematiku. Naše studenty v tomto specifickém vzdělávacím programu seznámíme s aktuálními technologickými, informatickými a vědeckými metodami či nástroji a zároveň jim zkážeme, jak je aplikovat v praktickém životě.

Program je rozdělený do dvou speciálních bloků, které se oba vyučují každý den. Jedná se o Programování, Robotiku a Přírodní vědy. Studenti mají k dispozici speciální učebny s prvotřídním vybavením, kvalita našeho programu je stejná jako na špičkových amerických sourkomých školách.

PROČ STUDOVAT NA AMERICAN ACADEMY

SVOBODA PŘI VÝBĚRU PŘEDMĚTŮ

ROZDĚLENÍ PŘEDMĚTŮ PODLE ÚROVNĚ OBTÍŽNOSTI

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA

ZKUŠENÍ UČITELÉ Z CELÉHO SVĚTA

ADVANCED PLACEMENT A STEM PROGRAM

150 STUDENTŮ V AKADEMICKÉM ROCE 2021/22

RODINNÉ PROSTŘEDÍ

DVEŘE KE STUDIU NA UNIVERZITÁCH PO CELÉM SVĚTĚ

STEM PROGRAM

Zájem o oblasti přírodních věd, technologií, IT a matematiky na základě měnící se společnosti stále narůstá. Proto i my těmto oborům věnujeme mimořádnou pozornost a našim studentům Middle School a High School dáváme možnost absolvovat vysoce kvalitní STEM Program, který je připraví na úspěšný život v moderním světě informací a technologií.

RNDR. JAKUB HALÁČEK

Zástupce ředitele pro STEM

Jakub Haláček vystudoval teoretickou fyziku na Univerzitě Karlově a poté začal pracovat na PORGu jako učitel fyziky. Během posledních 8 let mimo přímou výuku pracoval jako admissions counselor pro školy PORG, vedl jediný český robotický tým, který se účastní FIRST Robotics Competition, připravil online kurz AP Physics 1, prošel školením ve Finsku, Oxfordu, AP Seminar, zúčastnil se konference Microsoft ALICE Envisions the Future a mnoha dalších.

{{ instance.teacher_name }

PŘEDMĚTY VE STEM PROGRAMU

High School a Middle School STEM program rozdělujeme do dvou bloků, každému z nich se studenti denně věnují 75 minut, ve zbylém čase absolvují klasické předměty.

NABÍDKA PŘEDMĚTŮ

Záleží nám na tom, aby studenti měli snadný přístup ke znalostem, které běžné školní osnovy neobsahují. Proto svým studentům nabízíme rozmanitou škálu předmětů, ze kterých si sami mohou do určité míry vybírat a zaměřit se na to, co je opravdu zajímá a baví.

Předměty
Kredit
Foundations of Literature & Composition 3
World Literature 3
American Literature 3
Speech Communication 1
Creative Writing 2
AP English Literature and Composition* 3
Contemporary Literature 3
Mythology 3
Minority Literature 3
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
12
kreditů za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
Integrated Sciences 3
Biology 3
Conceptual Physics 3
Chemistry* 3
AP Computer Science 3
AP Biology 3
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
9
kreditů za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
United States History 3
International Relations 2
Macroeconomics 1
World History 3
AP Economics* 3
Microeconomics 1
AP World History* 3
Ancient civilizations 3
AP Human Geography 3
Sociology 3
Global & International Studies 3
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
9
kreditů za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
Spanish I 3
Spanish II* 3
AP Spanish* 3
Chinese II* 3
Chinese I 3
German I 3
German II* 3
French I 3
French II 3
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
6
kreditů za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
Algebra I 3
Geometry 3
Algebra II* 3
Pre-Calculus* 3
AP Calculus AB* 3
AP Statistics* 3
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
9
kreditů za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
Czech for Native Speakers 3
Health, Nutrition & PE. 3
Marketing 3
English as a second language / ESL 3
Studio Art 3
Chinese Culture & Art 3
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
0
kreditů za 12 trimestrů
* prerekvizita
Uvedené kurzy jsou platné pro akademický rok 2020/21. V dalším roce se bude nabídka rozšiřovat.

TÉMATICKÁ VÝUKA

Spolu s americkým kurikulem se American Academy zaměřuje i na tematické týdny inspirované výukou ve Finsku. Rozvíjejí kompetence jako je komunikace, týmová práce, řešení problémů, kreativita, kritické myšlení nebo projektový management. Během tematických týdnů se sejde celá škola a společně pracuje na jednom projektu.

MAGIC AND MYSTERIES

Během tematického týdne toho studenti zažili spoustu - někteří šli navštívit únikové místnosti v Praze, jiní si šli prohlédnout strašidelné sochy, další jeli na výlet do jeskyní a poslední skupina se vydala na výlet do Kutné Hory. Vše, co zjistili, pak použili k zorganizování vlastního projektu se stejnou magickou a mysteriózní tematikou.

Finální projekty zahrnovaly už známý Haunted House, vlastní únikovou místnost, podcast, charitativní prodej cukroví, uměleckou výstavu. Výtěžek z Haunted House, únikových místností a prodeje cukroví jsme věnovali na SOS Dětské vesničky.

MAGIC AND MYSTERIES
THE RIVER

Na začátku si museli studenti položit několik otázek týkajících se toho, jak řeky měnily lidskou historii a jak teď lidé mění řeky. Když byl seznam otázek hotový, studenti vybrali své preference a učitelé jim vytvořili rozvrh tematického týdne na míru. Některé z workshopů probíhaly přímo ve škole, jiné ve staré čistírně odpadních vod, někteří studenti jeli prozkoumat Plzeň, sjížděli vodu, tvořili umělecká díla, krátký film a další se vydali na dvoudenní výšlap podél Labe. Na konci týdne se celá škola sešla a každá skupina prezentovala výsledky projektu: píseň, několik videí a satirické představení. Škola také vytvořila galerii s kresbami, hrami a dalšími vizuálními prezentacemi toho, co se studenti během tematického týdne naučili.

THE RIVER
TREASURES OF PRAGUE

Skupiny studentů a učitelů prozkoumaly skvosty Prahy: muzea, památky, jídlo, dopravu, pamětihodnosti, řeku a lidi. Za zmínku stojí výlety a workshopy, které zahrnovaly Židovskou synagogu, pěší prohlídku skrytých míst v Praze a přednášku pamětníka holokaustu. Během čtvrtka každá skupina vytvořila speciální tour a bojovku. Studenti pak sami absolvovali jednotlivé tour a dostali možnost vidět Prahu očima svých spolužáků. Vítěz nejlepší tour a bojovky vyhrál pizza párty. Nakonec studenti složili píseň, vytvořili prezentaci nebo i webové stránky, které zachytily, co všechno se během tematického týdne naučili. Následovala celoškolní evaluace projektu, při které studenti prezentovali své finální produkty.

TREASURES OF PRAGUE
CREATION IN ISOLATION

Třetí tematický týden ve školním roce 2019/20 jsme pojmenovali Creation in Isolation. Kvůli pandemii nemoci Covid-19 a omezením s ní spojeným, pracovali studenti na projektech sami nebo ve velmi malých skupinkách. Studenti dostali za úkol přemýšlet nad tím, co chtěli vždy udělat, ale nikdy na to neměli čas.
Vybrali si různé aktivity jako je hra na housle, skateboarding, tvorba animací, recyklace oblečení, naučili se jak šít, psát básně, tvořit web a mnoho dalšího! Studenti museli celý proces zdokumentovat a na konci týdne vytvořit video, které shrnovalo, co za týden dokázali.
Studenti do své práci vložili velké úsilí a jsme pyšní na výsledky, kterých dosáhli. 

CREATION IN ISOLATION

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Nečekejte rozsáhlé testy, u uchazečů nás zajímá především jejich charakter a zápal. Proto u nás velkou roli hraje osobní pohovor a esej. V akademickém roce 2021/22 máme místo pro 150 studentů.
 

přihláška
esej
osobní pohovor
PODAT PŘIHLÁŠKU
CENA ZA STUDIUM 2021/2022
Elementary School
1st - 5th

298 500 Kč
Middle School
6th - 8th

348 000 Kč
STEM Middle School
6th - 8th

386 000 Kč
High School
9th - 12th

375 000 Kč
STEM High School
9th - 12th

412 000 Kč

PROFIL ABSOLVENTA
- 2021 -

Absolvent American Academy je sebevědomý mladý člověk, který se zapojuje do dění kolem a vnímá ostatní lidi. Problémy řeší aktivně a kreativně a vždy přebírá plnou zodpovědnost za své činy. Ví, jaké jsou jeho hlavní hodnoty a je schopen podle nich jednat. Uvědomuje si, jaké jsou jeho silné stránky a neustále pracuje na jejich rozvoji.

Díky tomu, že vystudoval mezinárodní školu, je připravený na studium na jakékoli univerzitě na světě, včetně těch nejžádanějších.

UNIVERZITY,
NA KTERÉ BYLI PŘIJATI NAŠI ABSOLVENTI

Individuální meeting

Chtěli byste se dozvědět více o studiu na American Academy?

Náš tým vám rád zodpoví odpovědi na všechny vaše otázky.

 

Domluvte si s námi individuální meeting!

 


 

Zaregistrujte si termín

* Povinné údaje

FROM THE LIFE OF THE SCHOOL

None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None

Rozvrh školního roku

31.
pondělí
SRPNA
WELCOME BBQ
1.
úterý
ZÁŘÍ
PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN
28.
pondělí
ZÁŘÍ
VOLNO - STÁTNÍ SVÁTEK
19.
pondělí
ŘÍJNA
ZAČÁTEK - TEMATICKÝ TÝDEN
23.
pátek
ŘÍJNA
KONEC - TEMATICKÝ TÝDEN
26.
pondělí
ŘÍJNA
ZAČÁTEK - PODZIMNÍ PRÁZDNINY
28.
středa
ŘÍJNA
VOLNO - STÁTNÍ SVÁTEK
30.
pátek
ŘÍJNA
KONEC - PODZIMNÍ PRÁZDNINY
17.
úterý
LISTOPADU
VOLNO - STÁTNÍ SVÁTEK
27.
pátek
LISTOPADU
POSLEDNÍ DEN 1. TRIMESTRU
30.
pondělí
LISTOPADU
PRVNÍ DEN 2. TRIMESTRU
30.
pondělí
LISTOPADU
VOLNO - TEACHER'S WORK DAY
17.
čtvrtek
PROSINCE
ZAČÁTEK - VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
3.
neděle
LEDNA
KONEC - VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
25.
pondělí
LEDNA
VOLNO - TEACHER'S WORK DAY
15.
pondělí
ÚNORA
ZAČÁTEK - TEMATICKÝ TÝDEN
19.
pátek
ÚNORA
KONEC - TEMATICKÝ TÝDEN
22.
pondělí
ÚNORA
ZAČÁTEK - ZIMNÍ PRÁZDNINY
26.
pátek
ÚNORA
KONEC - ZIMNÍ PRÁZDNINY
12.
pátek
BŘEZNA
POSLEDNÍ DEN 2. TRIMESTRU
15.
pondělí
BŘEZNA
1. DEN 3. TRIMESTRU
1.
čtvrtek
DUBNA
ZAČÁTEK - JARNÍ PRÁZDNINY
9.
pátek
DUBNA
KONEC - JARNÍ PRÁZDNINY
3.
pondělí
KVĚTNA
VOLNO - TEACHER'S WORK DAY
24.
pondělí
KVĚTNA
ZAČÁTEK - TEMATICKÝ TÝDEN
28.
pátek
KVĚTNA
KONEC - TEMATICKÝ TÝDEN
8.
úterý
ČERVNA
SPIRIT DAY
10.
čtvrtek
ČERVNA
POSLEDNÍ ŠKOLNÍ DEN, KONEC 3. TRIMESTRU
11.
pátek
ČERVNA
PROMOCE