AMERICAN ACADEMY IN PRAGUE

1ST - 12TH GRADE

Síť amerických mezinárodních škol. Inspirujeme se nejlepšími zahraničními vzdělávacími systémy. Svoboda ve výběru předmětů, individuální přístup, rozdělení předmětů do úrovní, důraz na rozvoj kompetencí, projektovou a tematickou výuku. Veškerá výuka probíhá v angličtině a je vedena týmem učitelů z různých koutů světa.

YVONNE CRAWFORD

WE TEACH DIFFERENTLY

YVONNE CRAWFORD

Head of American Academy in Prague

American Academy in Prague je nejmodernější škola, která vzdělává leadery budoucnosti. Nabízíme americké kurikulum a projektovou výuku, která umožňuje studentům vybrat si předměty, které je zajímají. Připravujeme studenty na studium na nejlepších univerzitách na světě a pomáháme jim stát se opravdovými tzv. global citizens, kteří přetváří svět kolem sebe.

American Academy je unikátní tematickými týdny, které studenty učí, jak spolupracovat s ostatními lidmi, jak sestavit silný tým a myslet kreativně, když hledají řešení problémů mimo školní třídy. Naše škola a učitelé pomáhají vytvářet na škole prostředí, kde studenti mohou růst jako jedinečné osobnosti a spolu s ostatními studenty pracovat na skvělém prostředí pro studium.

Kvalitní americké vzdělání

American Academy je síť amerických škol v Praze, Brně a Bratislavě. Celá síť American Academy podléhá jednomu vzdělávacímu konceptu. Záleží nám na tom, aby se American Academy neustále posouvala a vycházela vstříc studentům a rodičům. Na konci každého trimestru probíhá mezi rodiči a studenty anonymní dotazníkové šetření, které zjišťuje spokojenost se školou.

Zakládáme si na individuálním přístupu, profesionalitě a otevřenosti našich učitelů, proto nás těší, že naprostá většina rodičů vnímá naše učitele jako velmi vstřícné a otevřené. American Academy vnímají jako vysoce kvalitní vzdělávací instituci a všichni uvedli, že se na škole jejich dítě cítí bezpečně.

Absolutní prioritou American Academy je vést studenty k výborným akademickým výsledkům skrze kvalitní vzdělávací program připravující studenty na studium vysokých škol po celém světě. Naši studenti dosahují nadprůměrně dobrých výsledků v porovnání s jejich vrstevníky v USA ve standardizovaných testech HSGE, s průměrným percentilem 70.

PROČ STUDOVAT NA AMERICAN ACADEMY

SVOBODA PŘI VÝBĚRU PŘEDMĚTŮ
ROZDĚLENÍ PŘEDMĚTŮ PODLE ÚROVNĚ OBTÍŽNOSTI
VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA
ZKUŠENÍ UČITELÉ Z CELÉHO SVĚTA
ADVANCED PLACEMENT A STEM PROGRAM
160 STUDENTŮ V AKADEMICKÉM ROCE 2020/21
RODINNÉ PROSTŘEDÍ
DVEŘE KE STUDIU NA UNIVERZITÁCH PO CELÉM SVĚTĚ

ELEMENTARY PROGRAM

Pro děti 6-12 let
American Academy od září 2021 otevírá první stupeň základní školy, který doplní již existující Middle School a High School programy. Studenti tak mohou na American Academy začít studovat již v první třídě základní školy a zůstat s námi až do konce střední školy. 
Silnou stránkou naší vzdělávací koncepce je důraz na projektové a tematické vyučování, umožňující dětem získat a aplikovat nabyté znalosti. Podporujeme jejich schopnosti a dáváme možnost samostatně hledat odpovědi na všechny otázky o světě kolem nás. 
Žákům prvních až pátých tříd, tedy dětem od 6 do 12 let, se základní škola otevře od září 2021 v Praze a Brně. V přátelském prostředí se zde děti setkají s učiteli z celého světa a už od útlého věku budou ve škole během výuky komunikovat výhradně v angličtině, čímž získají velkou výhodu do budoucnosti. Učíme děti pro život v komunitě lidí, která se zajímá o každého ze svých členů a současně spolupracuje jako jeden fungující celek. 
 

stem program

V září 2020 spustíme náš dlouze připravovaný STEM Program (Science, Technology, Engineering, Mathematics), který cílí na studenty s aktivním zájmem o tuto oblast. Naší ambicí je vybudovat program v rámci American Academy in Prague, který bude srovnatelný se STEM programy na nejkvalitnějších amerických soukromých školách. Počet přijatých studentů bude omezen na 10 pro celou middle school (do 6. a 7. ročníku) a na 12 do high school (do 9. a 10. ročníku). Studenti STEM programu budou první čtyři vyučovací hodiny studovat spolu se studenty všeobecného programu předměty z kategorií matematika, angličtina, sociální vědy a cizí jazyky. Po čtyřech vyučovacích hodinách se oddělí od studentů všeobecného programu a budou studovat jeden ze tří speciálních bloků, které se budou v týdnu střídat. Jedná se o bloky Software a Computer science, Science, Engineering a Technology, Robotics. STEM program bude mít k dispozici speciální učebny s prvotřídním vybavením.

Vzdělávání v programu STEM bude naplňovat světově poptávaný trend výuky v oblasti technologií, inženýringu, přírodních věd a matematiky. Základním předpokladem vzdělávacího programu je seznámení žáků s aktuálními technologickými informatickými a vědeckými metodami či nástroji a naučit je je aplikovat v praktickém životě a vidět příležitost, kde je uplatnit v budoucí kariéře.

RNDR. JAKUB HALÁČEK

RNDR. JAKUB HALÁČEK

Zástupce ředitele pro STEM

Jakub Haláček vystudoval teoretickou fyziku na Univerzitě Karlově a poté začal pracovat na PORGu jako učitel fyziky. Během posledních 8 let mimo přímou výuku pracoval jako admissions counselor pro školy PORG, vedl jediný český robotický tým, který se účastní FIRST Robotics Competition, připravil online kurz AP Physics 1, prošel školením ve Finsku, Oxfordu, AP Seminar, účastnil se konference Microsoft ALICE Envisions the Future a mnoha dalších.

BLOKY STEM PROGRAMU

SOFTWARE A COMPUTER SCIENCE

Programování, algoritmické myšlení a správné využítí výpočetního výkonu a SW nástrojů.

Algoritmické myšlení, základní a pokročilé programování, tvorba a práce s WEBem, multimédii, vývoj PC her či mobilních aplikací.

Typografické zásady a kvalitní psaný projev

Základní dovednosti na PC - bezpečnost, cloudové služby, datové toky a využití znalostních a výpočetních nástrojů. Porozumění informačních toků, kritické hodnocení zdrojů, bezpečnost na síti a zabezpečení.

Strojové učení, umělá inteligence v praxi, cloudová řešení, BigData - pochopení a práce s nimi, …

Typografické zásady a kvalitní psaný projev

SCIENCE, ENGINEERING A TECHNOLOGY

IoT (Internet of Things) – základy i pokročilá řešení

Hardware – počítače, servery, sítě, mobilní technologie

Mikroelektronika – Micro:bit, arduino, Raspberry Pi

3D kreslení a modelování. Design a výroba. Cesta od nápadu k produktu

Věda v praxi i teorii. Nárhy experimentů, vyhodnocení a interpretace dat.

Problem-solving při řešení úloh, kritické myšlení a orientace v měnícím se světě technologií.

ROBOTICS

Příprava na různé soutěže, jako např. LEGO, VEX robotics, FIRST robotics

Podpora tvořivosti, týmové práce, kreativity a rozvoj manuální zručnosti.

Soutěžení vede k orientaci na cíl a schopnosti vést, spolupracovat, plánovat a komunikovat.

Robotika je integrujícím a zábavným prvkem STEM programu.

3D kreslení a modelování, cesta od designu k produktu, SAM Labs

Manuální zručnost a ruční tvorba

CNC výroba dle modelu

NABÍDKA PŘEDMĚTŮ

Záleží nám na tom, aby studenti měli snadný přístup ke znalostem, které běžné školní osnovy neobsahují. Proto svým studentům nabízíme rozmanitou škálu předmětů, ze kterých si sami mohou do určité míry vybírat a zaměřit se na to, co je opravdu zajímá a baví.

Předměty
Kredit
Foundations of Literature & Composition 3
World Literature 3
American Literature 3
Speech Communication 1
Creative Writing 2
AP English Literature and Composition* 3
Contemporary Literature 3
English as a second language 3
Mythology 3
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
12
kreditů za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
Integrated Sciences 3
Biology 3
Conceptual Physics 3
Physics* 3
Chemistry* 3
AP Environmental Science* 3
AP Physics* 3
AP Computer Science 3
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
9
kreditů za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
United States History 3
International Relations 2
Psychology 3
Macroeconomics 1
World History 3
AP Economics* 3
Current Events 1
Microeconomics 1
AP World History* 3
Ancient civilizations 3
Event Management 1
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
9
kreditů za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
Spanish I 3
Spanish II* 3
Spanish III/AP Spanish* 3
Chinese II* 3
Chinese I 3
Chinese III* 3
German I 3
German II* 3
French I 3
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
6
kreditů za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
Algebra I 3
Geometry 3
Algebra II* 3
Pre-Calculus* 3
AP Calculus AB* 3
AP Statistics* 3
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
9
kreditů za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
Czech for Native Speakers 3
Health & Nutrition 3
Marketing 3
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
0
kreditů za 12 trimestrů
* prerekvizita
Uvedené kurzy jsou platné pro akademický rok 2020/21. V dalším roce se bude nabídka rozšiřovat.

TÉMATICKÁ VÝUKA

Spolu s americkým kurikulem se American Academy zaměřuje i na tematické týdny inspirované výukou ve Finsku. Rozvíjejí kompetence jako je komunikace, týmová práce, řešení problémů, kreativita, kritické myšlení nebo projektový management. Během tematických týdnů se sejde celá škola a společně pracuje na jednom projektu.

MAGIC AND MYSTERIES

Během tematického týdne toho studenti zažili spoustu - někteří šli navštívit únikové místnosti v Praze, jiní si šli prohlédnout strašidelné sochy, další jeli na výlet do jeskyní a poslední skupina se vydala na výlet do Kutné Hory. Vše, co zjistili, pak použili k zorganizování vlastního projektu se stejnou magickou a mysteriózní tematikou.

Finální projekty zahrnovaly už známý Haunted House, vlastní únikovou místnost, podcast, charitativní prodej cukroví, uměleckou výstavu. Výtěžek z Haunted House, únikových místností a prodeje cukroví jsme věnovali na SOS Dětské vesničky.

MAGIC AND MYSTERIES
THE RIVER

Na začátku si museli studenti položit několik otázek týkajících se toho, jak řeky měnily lidskou historii a jak teď lidé mění řeky. Když byl seznam otázek hotový, studenti vybrali své preference a učitelé jim vytvořili rozvrh tematického týdne na míru. Některé z workshopů probíhaly přímo ve škole, jiné ve staré čistírně odpadních vod, někteří studenti jeli prozkoumat Plzeň, sjížděli vodu, tvořili umělecká díla, krátký film a další se vydali na dvoudenní výšlap podél Labe. Na konci týdne se celá škola sešla a každá skupina prezentovala výsledky projektu: píseň, několik videí a satirické představení. Škola také vytvořila galerii s kresbami, hrami a dalšími vizuálními prezentacemi toho, co se studenti během tematického týdne naučili.

THE RIVER
TREASURES OF PRAGUE

Skupiny studentů a učitelů prozkoumaly skvosty Prahy: muzea, památky, jídlo, dopravu, pamětihodnosti, řeku a lidi. Za zmínku stojí výlety a workshopy, které zahrnovaly Židovskou synagogu, pěší prohlídku skrytých míst v Praze a přednášku pamětníka holokaustu. Během čtvrtka každá skupina vytvořila speciální tour a bojovku. Studenti pak sami absolvovali jednotlivé tour a dostali možnost vidět Prahu očima svých spolužáků. Vítěz nejlepší tour a bojovky vyhrál pizza párty. Nakonec studenti složili píseň, vytvořili prezentaci nebo i webové stránky, které zachytily, co všechno se během tematického týdne naučili. Následovala celoškolní evaluace projektu, při které studenti prezentovali své finální produkty.

TREASURES OF PRAGUE
CREATION IN ISOLATION

Třetí tematický týden ve školním roce 2019/20 jsme pojmenovali Creation in Isolation. Kvůli pandemii nemoci Covid-19 a omezením s ní spojeným, pracovali studenti na projektech sami nebo ve velmi malých skupinkách. Studenti dostali za úkol přemýšlet nad tím, co chtěli vždy udělat, ale nikdy na to neměli čas.
Vybrali si různé aktivity jako je hra na housle, skateboarding, tvorba animací, recyklace oblečení, naučili se jak šít, psát básně, tvořit web a mnoho dalšího! Studenti museli celý proces zdokumentovat a na konci týdne vytvořit video, které shrnovalo, co za týden dokázali.
Studenti do své práci vložili velké úsilí a jsme pyšní na výsledky, kterých dosáhli. 

CREATION IN ISOLATION

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Nečekejte rozsáhlé testy, u uchazečů nás zajímá především jejich charakter a zápal. Proto u nás velkou roli hraje osobní pohovor a esej. V akademickém roce 2020/21 máme místo pro 160 studentů.
 

přihláška
esej
osobní pohovor
PODAT PŘIHLÁŠKU
CENA ZA STUDIUM
2021/2022
Elementary School
1st - 5th
298 500 Kč
Middle School
6th - 8th
348 000 Kč
STEM Middle School
6th - 8th
386 000 Kč
High School
9th - 12th
375 000 Kč
STEM High School
9th - 12th
412 000 Kč

PROFIL ABSOLVENTA
- 2020 -

Absolvent American Academy je sebevědomý mladý člověk, který se zapojuje do dění kolem a vnímá ostatní lidi. Problémy řeší aktivně a kreativně a vždy přebírá plnou zodpovědnost za své činy. Ví, jaké jsou jeho hlavní hodnoty a je schopen podle nich jednat. Uvědomuje si, jaké jsou jeho silné stránky a neustále pracuje na jejich rozvoji.

Díky tomu, že vystudoval mezinárodní školu, je připravený na studium na jakékoli univerzitě na světě, včetně těch nejžádanějších.

UNIVERZITY,
NA KTERÉ BYLI PŘIJATI NAŠI ABSOLVENTI

Domluvte si virtuální konzultaci

Přesvědčte se, že výuka může být zábavná a podněcovat zvědavost. Naši studenti už na střední škole rozvíjejí dovednosti, které jsou nezbytné pro úspěšný život na profesionální úrovni.

Zaregistrujte si termín.

Zaregistrujte si termín

* Povinné údaje

Ze života školy

None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None

Rozvrh školního roku

31.
pondělí
SRPNA
WELCOME BBQ
1.
úterý
ZÁŘÍ
PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN
28.
pondělí
ZÁŘÍ
VOLNO - STÁTNÍ SVÁTEK
19.
pondělí
ŘÍJNA
ZAČÁTEK - TEMATICKÝ TÝDEN
23.
pátek
ŘÍJNA
KONEC - TEMATICKÝ TÝDEN
26.
pondělí
ŘÍJNA
ZAČÁTEK - PODZIMNÍ PRÁZDNINY
28.
středa
ŘÍJNA
VOLNO - STÁTNÍ SVÁTEK
30.
pátek
ŘÍJNA
KONEC - PODZIMNÍ PRÁZDNINY
17.
úterý
LISTOPADU
VOLNO - STÁTNÍ SVÁTEK
27.
pátek
LISTOPADU
POSLEDNÍ DEN 1. TRIMESTRU
30.
pondělí
LISTOPADU
PRVNÍ DEN 2. TRIMESTRU
30.
pondělí
LISTOPADU
VOLNO - TEACHER'S WORK DAY
17.
čtvrtek
PROSINCE
ZAČÁTEK - VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
3.
neděle
LEDNA
KONEC - VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
25.
pondělí
LEDNA
VOLNO - TEACHER'S WORK DAY
15.
pondělí
ÚNORA
ZAČÁTEK - TEMATICKÝ TÝDEN
19.
pátek
ÚNORA
KONEC - TEMATICKÝ TÝDEN
22.
pondělí
ÚNORA
ZAČÁTEK - ZIMNÍ PRÁZDNINY
26.
pátek
ÚNORA
KONEC - ZIMNÍ PRÁZDNINY
12.
pátek
BŘEZNA
POSLEDNÍ DEN 2. TRIMESTRU
15.
pondělí
BŘEZNA
1. DEN 3. TRIMESTRU
1.
čtvrtek
DUBNA
ZAČÁTEK - JARNÍ PRÁZDNINY
9.
pátek
DUBNA
KONEC - JARNÍ PRÁZDNINY
27.
úterý
DUBNA
SERVICE DAY - STUDENTI JSOU VE ŠKOLE
3.
pondělí
KVĚTNA
VOLNO - TEACHER'S WORK DAY
24.
pondělí
KVĚTNA
ZAČÁTEK - TEMATICKÝ TÝDEN
28.
pátek
KVĚTNA
KONEC - TEMATICKÝ TÝDEN
2.
středa
ČERVNA
IOWA TESTING
4.
pátek
ČERVNA
KONEC - IOWA TESTING
8.
úterý
ČERVNA
SPIRIT DAY
10.
čtvrtek
ČERVNA
POSLEDNÍ ŠKOLNÍ DEN, KONEC 3. TRIMESTRU
11.
pátek
ČERVNA
PROMOCE