AMERICAN ACADEMY ELEMENTARY SCHOOL

1st - 5th grade

Praha

Brno

Mezinárodní základní škola v Praze a Brně pro děti od 6 do 12 let. Klademe důraz na individuální přístup ke každému z žáků a prostřednictvím projektového a tematického vyučování umožňujeme dětem získat i aplikovat nabyté znalosti. V rodinném prostředí se děti setkají s učiteli z celého světa a od útlého věku během výuky komunikují výhradně v angličtině, čímž získávají velkou výhodu do budoucnosti.

KVALITNÍ AMERICKÉ VZDĚLÁNÍ

American Academy je síť amerických škol v Praze, Brně, Bratislavě a Záhřebu. Všechny naše školy podléhají jednomu vzdělávacímu konceptu. Aby se naše školy neustále zlepšovaly, pravidelně mezi rodiči a studenty probíhá anonymní dotazníkové šetření, které zjišťuje jejich spokojenost. Díky naší otevřenosti ke zpětné vazbě má American Academy, především v posledních dvou letech, v porovnání s ostatními mezinárodními školami naprosto minimální fluktuaci mezi učiteli a studenty.

Zakládáme si na individuálním přístupu, profesionalitě a otevřenosti našich učitelů, proto nás těší, že naprostá většina rodičů vnímá naše učitele jako velmi vstřícné a otevřené. American Academy vnímají jako vysoce kvalitní vzdělávací instituci a všichni uvádí, že se na škole jejich dítě cítí bezpečně.

V tomto rodinném prostředí jsou děti součástí komunity, která se zajímá o každého ze svých členů a současně spolupracuje jako jeden fungující celek. Během výuky žáci získávají komplexní vzdělání z okruhů angličtiny, matematiky, přírodních a sociálních věd, světových jazyků, kultury, tělocviku nebo umění. To jim dá kvalitní základ pro další studium na prestižních školách.

Proč american academy

Výuka v angličtině

Projektová výuka

Zkušení učitelé z celého světa

Rodinné prostředí a individuální přístup

Individual meeting
Osnovy inspirované světem

Naše kurikulum čerpá ze světových vzdělávacích programů, především těch z USA a Finska.

Studenti mají možnost si sami zvolit, jakým předmětům se chtějí věnovat, a mohou už odmalička rozvíjet sociální i praktické dovednosti, které jednou využijí nejen v pracovním životě.

Komplexní vzdělávací program

American Academy si zakládá na kvalitním vzdělávacím programu, který poskytuje komplexní znalosti a dovednosti. Ruku v ruce s tím jde individuální přístup a příjemné rodinné prostředí napomáhající k celkovému rozvoji osobnosti studentů.

Na základní školu plynule navazují naše Middle School a High School programy, které studenty připravují na nejprestižnější univerzity po celém světě.

Projektová výuka od útlého věku

Už odmalička děti učíme, že není důležité si informace pouze zapamatovat, místo toho klademe důraz především na porozumění a schopnost informace správně prezentovat.

Projektové výuka napomáhá studentům porozumět informacím a zároveň je učí, jak spolupracovat ve větším týmu a plnit úkoly, za které mají zodpovědnost.

PŘEDMĚTY

Záleží nám na tom, aby naši studenti získali ucelenou sadu znalostí, které je připraví na další studium i úspěšné fungování v běžném světě.

ENGLISH DEPARTMENT

V hodinách se děti učí efektivně sdělit své vlastní názory a prostřednictvím diskuzí a projektů přizpůsobených pro daný věk získávají aktuální informace o současném světě.

Studijní okruhy:

Čtení – literatura, informativní texty, základní dovednosti, Komunikace, Psaní a Jazyk

MATHEMATICS DEPARTMENT

Náplní výuky jsou základní matematické operace, studenti se zabývají i geometrií nebo jednotkami, například délky, hmotnosti či času. Tyto poznatky pak přímo aplikují na příklady z reálného světa.

Studijní okruhy:

Sčítání a odčítání, Násobení a dělení, Zlomky, Geometrické tvary, Měrné jednotky, Objem objektů

WORLD LANGUAGES AND CULTURE DEPARTMENT

Výuka češtiny je určená pro rodilé mluvčí i pro cizince, kteří se chtějí tento jazyk naučit. Dalším světovým jazykem, kterému se naši studenti můžou už odmalička věnovat, je španělština (3.–5. třída).

Studijní okruhy:

Český jazyk a literatura – gramatika, komunikace, literatura, Španělský jazyk (3.–5. třída) – komunikace, gramatika

PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH DEPARTMENT

Studenti se účastní fyzických aktivit odpovídajících jejich schopnostem, zároveň se naučí o důležitosti zdravého životního stylu a začlenění sportu do svého života.

Studijní okruhy:

Sport a aktivita, Výživa, Fyzické a psychické zdraví

ART DEPARTMENT

Náplní hodin je tvorba vlastních uměleckých děl, studenti se ale zaměřují i na interpretaci hotového umění a učí se rozpoznávat umělecké formy a styly.

Studijní okruhy:

Tvorba dvourozměrných uměleckých děl, Porozumění uměleckým dílům, Umělecké formy, styly a techniky

LIBRARY SKILLS DEPARTMENT

Studenti se věnují práci se zdroji informací, informace následně zkouší třídit, analyzovat a vyvozovat z nich vlastní závěry.

Studijní okruhy:

Základní výzkum, Vyhledávání informací, Analýza a třídění informací, Řešení problémů

TEMATICKÁ VÝUKA

Spolu s americkým kurikulem se American Academy zaměřuje i na tematické týdny inspirované výukou ve Finsku. Během tematických týdnů děti na svých projektech spolupracují se staršími spolužáky z celé školy a učí se pracovat v týmu, dělit si úkoly a ty také následně v termínech plnit, komunikovat a kriticky myslet. Důraz klademe také na schopnost sebehodnocení a práci s chybou.

Cena za studium 2022/2023

Brno
Elementary School


220,000 CZK*

*Informace o poplatku za zajištění kmenové školy poskytneme individuálně.

Praha
Elementary School


370,000 CZK*

*Informace o poplatku za zajištění kmenové školy poskytneme individuálně.

Přijímací řízení

U uchazečů o studium budeme na individuálním zápisu posuzovat školní zralost, zaměříme se na hrubou a jemnou motoriku, vyjadřovací schopnosti, matematickou představivost nebo sociální zralost. 

Přihláška

Stupně výuky

Elementary School

Studenti v 1. až 5. ročníku absolvují kurzy angličtiny, matematiky, přírodních věd, společenských věd, umění, tělesné výchovy i knihovních dovedností. Učivo je kompletně probíráno v anglickém jazyce, což studenty nejlépe připraví na plynulý přechod na naši Middle School.

Middle School

Middle School program odpovídá 6.–8. třídě v českém vzdělávacím systému. Studentům nabízí rozmanitou škálu předmětů, ze kterých si sami mohou do určité míry vybírat, aby se už v tomto stupni studia mohli více zaměřit na oblasti, které je opravdu zajímají.

High School

Studenti High School pracují na rozvoji silných stránek a zaměřují se na předměty, které je připravují na studium vysněných oborů na kvalitních univerzitách po celém světě. Poradenství a přípravě na vysokoškolské studium věnujeme v tomto stupni maximální pozornost.

Individuální meeting

Chtěli byste se dozvědět více o studiu na American Academy? Náš tým vám rád zodpoví odpovědi na všechny vaše otázky.

Domluvte si s námi individuální meeting!
 

Zaregistrujte si termín