Podať prihlášku

TRUE AMERICAN
HIGH SCHOOL

IN PRAGUE

American Academy in Prague

Máme radosť, že môžeme pracovať so študentmi z celého sveta. Obdivujeme ich ciele, ktoré sú tak isto rôznorodé ako ich životné príbehy. Oceňujeme sny a túžby každého jedného študenta. A spoločne ich podporujeme a staviame pred výzvy na ich ceste k úspechu.


V American Academy robíme všetko, aby naši študenti mali možnosť doslova prežiť si výsledky svojho vzdelávacieho úsilia. Naše projekty ponúkajú príležitosť pre rozvíjanie vodcovských schopností a pre integráciu osobných záujmov do našich akademických plánov. Nespočítateľné množstvo rôznych talentov, ktoré v sebe naši študenti nachádzajú, a schopnosť stále zvyšovať očakávania svojich učiteľov, spolužiakov a celej školskej komunity, je fascinujúce.


V školskom roku 2018/19 otvoríme nové triedy pre študentov 6. - 12. triedy.

20

Skvelých učiteľov z celého sveta

30

rôznych národností našich študentov

200

študentov pre akademický rok 2018/19

Spoznajte našu školu

Zažite si unikátnu americkú školu takmer na vlastnej koži. Pozrite si videoprehliadku a zistite, čo robí American Academy jedinečnou školou v strednej Európe.

prehrať video

Tematická výučba

Posledný týždeň v každom trimestri sú u nás „zrušené“ všetky predmety a študenti študujú v rámci tém. Máme tri témy pre každý školský rok. Inšpirovali sme sa súčasnou vzdelávacou reformou vo Fínsku, kde bola zavedená tematická výučba, pretože Fínom príde dôležité, aby študenti získavali znalosti komplexne a v súvislostiach.

Často kladené dotazy

Ako chápeme vzdelanie šité na mieru?

Študenti na internátnych školách v Severnej Amerike nie sú rozdelení do tried podľa veku, ale podľa úrovní predmetov. Počas týždňa sa učia menej predmetov než českí študenti, výučba je však o to intenzívnejšia a rozdelená do niekoľkých urovní obtiažnosti.

Každý študent si tak môže sám voliť náročnosť predmetov. Pokiaľ teda napríklad nie je príliš silný v matematike a vie, že sa jej nikdy nebude v živote aktívne venovať, môže si zvoliť jej nižšiu úroveň. Bude sa tak zaoberať skôr základnou finančnou gramotnosťou a nevyhnutnými nástrojmi ako sú percentá, trojčlenka, geometria a pod. Pokiaľ naopak má veľký záujem o niektorý z humanitných odborov, môže si posilniť humanitné predmety a študovať ich na vysokej úrovni. Látka tak bude náročnejšia a študent na ňu vynaloží viac času a energie.

Uvedený spôsob výučby má za následok malé triedy, v ktorých sú znalosti detí na zrovnateľnej úrovni. Vďaka tomu sa študentom dokáže učiteľ lepšie a efektívnejšie venovať.

Čo je to projektová výučba?

Práca v tíme, riešenie problémov, vyhľadávanie informácií, komunikácia, samostatnosť, kreativita, schopnosť prezentácie. To všetko sú vlastnosti, ktoré sú v dnešnej dobe absolútne kľúčové pre uplatnenie v živote.

Pomocou projektovej výučby je možné tieto vlastnosti rozvíjať dennodenne pri vyučovaní. Študenti budú v hodinách rozdelení do tímov, kde si rozdelia úlohy a budú pracovať na projektoch v rámci daného predmetu. Následne zo spoločnej práce pripravia výstup a odprezentujú ho spolužiakom. Učiteľ celý proces koordinuje a dozerá na študentov.

Tento spôsob výučby umožňuje študentom prepojiť svoje zručnosti a chápať problémy v širších súvislostiach. Vďaka riešeniu problémov každodenného života sú študenti oveľa lepšie vybavení pre úspech v reálnom svete.

Čo je to tématická výučba?

Jedná sa o komplexný spôsob výučby zameraný na aktuálne témy moderného sveta. Počas toho sa na konci prvého a druhého trimestra na dva týždne zruší klasické predmety a študenti sa budú intenzívne venovať štúdiu vopred stanovených aktuálnych tém. Jedno téma bude humanitné a druhé technicky orientované.

Zodpovedajú si tak na celú radu komplexných otázok. Ako súvisí zmeny klímy s migračnou krízou? Ako migračná kríza ovplyvňuje politické rozhodnutie, prípadne historický vývoj? Je teoreticky možné kolonizovať Mars? Ak áno, ako sa líši podnebie na Marse od podnebia na Zemi? Ako ďaleko je Mars? Koľko taká cesta bude stáť?

Na čo sa American Academy zameriava?

Na našich študentov a ich úspechy. Je na nich, aby si vybrali, čo skutočne chcú študovať. Sme tu preto, aby sme ich viedli a podporovali ich. Zameriavame sa primárne na oblasť podnikania a medzinárodných vzťahov. Vyučovanie prebieha len v angličtine. Našim cieľom je pripraviť študentov na úspešný život v 21. storočí tak, že im pomôžeme objaviť ich potenciál, nadanie, či skrytý talent a ponúkneme im všetky možnosti k tomu, aby ich maximálne naplnili. Vďaka americkej akreditácií sme schopní zaradiť do osnov predmety ako marketing, management, business, americkú politiku, medzinárodné vzťahy a pod.

Ako prebieha prijímací proces?

Našich študentov chceme čo najviac spoznať ešte pred samotným štúdiom. Preto máme pre uchádzačov o štúdium pripravenú esej. Po nej ich čaká osobný pohovor so zástupcom výberovej komisie a test z angličtiny.

Aká je minimálna potrebná znalosť angličtiny?

Študenti by mali mať angličtinu aspoň na úrovni B1, aby dokázali porozumieť všetkým predmetom v nižšej úrovni. Máme skúsenosti, že sa pri výučbe v angličtine študenti veľmi rýchlo zlepšujú a čoskoro tak dokážu rozumieť aj komplexným témam.

Na ktorých univerzitách môžu absolventi študovať?

Americké stredoškolské diplomy prijímajú vysoké školy takmer všade vo svete. Naši študenti majú zároveň možnosť v rámci výučby pripravovať sa na prijímacie skúšky amerických aj európskych univerzít (SAT, ACT a AP).

Odkiaľ pochádzajú študenti a učitelia na American Academy?

Na našu školu chodia študenti viac než 25 narodností, čo študentom poskytuje príležitosť spoznať a učiť sa od spolužiakov z rôznych kultúrnych zázemí. K tomu prispieva tiež náš učiteľský tím, ktorý pochádza z celého sveta.

Ktorými predmetmi musia študenti prejsť?

Naši študenti majú slobodu vybrať si kurzy podľa toho, aké majú záujmy a v čom sú talentovaní. Súbor vyučovaných predmetov neustále rozširujeme tak, aby zostal moderný a pre študentov zábavný. Pre aktuálnu ponuku si pozrite podstránku „Štúdium“.

Je možné rozdeliť platenie školného?

Áno, je. Potom, čo je zložená nevratná záloha, ktorá je podmienkou pre zarezervovanie miesta na škole, môže byť zbytok školného rozložený maximálne do troch platieb.

Aký je rozdiel v americkom štýle výučby?

Hlavnými rozdielmi sú sloboda vo vyberaní si predmetov a absencia generického skúšania. Všetci naši študenti musia študovať angličtinu, matematiku, prírodné a sociálne vedy. Avšak v každej disciplíne majú slobodu vybrať si konkrétne predmety podľa svojich preferencií. Preto tiež nemáme žiadne skúšky ako je maturita, IB alebo IGSCE. Miesto toho sú naši študenti hodnotení podľa ich výkonu, účasti, snahy a individuálneho rozvoja. Svoj študijný výkon si majú šancu zmerať pomocou pravidelných AP testov a na konci záverečného ročníka SAT predmetových skúšok.

 

Zakladatelia American Academy v Show Jana Krause

Ondřej Kania a Tomáš Jízdný prijali pozvanie k Janovi Krausovi. Pozrite sa, ako zakladali American Academy.

prehrať rozhovor

Stretnite sa s nami

Príďte sa na vlastné oči presvedčiť, že vzdelávanie pre študentov môže byť pútavé a zároveň na veľmi profesionálnej úrovni. Radi Vám predstavíme moderné vzdelávacie princípy, z ktorých v našej výuke čerpáme.


zavolajte

+420 703 141 020

napíšte

study@americanacademy.sk

*
*
*

CENA ZA ROK ŠTÚDIA

PRAHA

260 000 Kč

Táto cena platí pre študentov začínajúcich štúdium na American Academy v septembri 2018/2019.

ŠKOLSKÝ ROK 2018/19

otvorili sme prihlášky

Podať prihlášku

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na study@americanacademy.com.

Prihlášky na American Academy prijímame celý rok.

Tento web používa k poskytovaní služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie (ďalšie informácie ). Používaním tohto webu s tým súhlasíte.

Deň otvorených dverí

na American Academy in Prague

25. apríla

Registrujte sa