American Academy in Prague

1st - 12th Grade

Studujte na mezinárodní škole v Praze. Díky unikátní vzdělávací koncepci poskytujeme studentům příležitost objevovat a specializovat se, nalézt svůj talent a využít ho.

We teach differently

Yvonne Crawford

Head of American Academy in Prague

American Academy in Prague je nejmodernější škola, která vzdělává leadery budoucnosti. Nabízíme americké kurikulum a projektovou výuku, která umožňuje studentům vybrat si předměty, které je zajímají. Připravujeme studenty na studium na nejlepších univerzitách na světě a pomáháme jim stát se opravdovými tzv. global citizens, kteří přetváří svět kolem sebe.

American Academy je unikátní tematickými týdny, které studenty učí, jak spolupracovat s ostatními lidmi, jak sestavit silný tým a myslet kreativně, když hledají řešení problémů mimo školní třídy. Naše škola a učitelé pomáhají vytvářet na škole prostředí, kde studenti mohou růst jako jedinečné osobnosti a spolu s ostatními studenty pracovat na skvělém prostředí pro studium.

Kvalitní americké vzdělání

American Academy je síť amerických škol v Praze, Brně a Bratislavě. Celá síť American Academy podléhá jednomu vzdělávacímu konceptu. Záleží nám na tom, aby se American Academy neustále posouvala a vycházela vstříc studentům a rodičům. Na konci každého trimestru probíhá mezi rodiči a studenty anonymní dotazníkové šetření, které zjišťuje spokojenost se školou.

Zakládáme si na individuálním přístupu, profesionalitě a otevřenosti našich učitelů, proto nás těší, že naprostá většina rodičů vnímá naše učitele jako velmi vstřícné a otevřené. American Academy vnímají jako vysoce kvalitní vzdělávací instituci a všichni uvedli, že se na škole jejich dítě cítí bezpečně.

Absolutní prioritou American Academy je vést studenty k výborným akademickým výsledkům skrze kvalitní vzdělávací program připravující studenty na studium vysokých škol po celém světě. Naši studenti dosahují nadprůměrně dobrých výsledků v porovnání s jejich vrstevníky v USA ve standardizovaných testech HSGE, s průměrným percentilem 70.

V září 2020 spouštíme nový STEM Program (věda, technologie, inženýrství, matematika). Hlavním cílem programu je seznámení žáků s aktuálními technologickými informatickými a vědeckými metodami či nástroji a naučit je je aplikovat v praktickém životě a budoucí kariéře.

Proč studovat na american academy

Svoboda při výběru
předmětů
Rozdělení předmětů
podle úrovně obtížnosti
Výuka
českého jazyka
Zkušení učitelé
z celého světa
Advanced placement
a stem program
15 studentů
ve třídě
Rodinné
prostředí
Dveře ke studiu na
univerzitách po celém světě
Gear

Stem program

V září 2020 spustíme náš dlouze připravovaný STEM Program (Science, Technology, Engineering, Mathematics), kt erý cílí na studenty s aktivním zájmem o tuto oblast. Naší ambicí je vybudovat program v rámci American Academy in Prague, který bude srovnatelný se STEM programy na nejkvalitnějších amerických soukromých školách. Počet přijatých studentů bude omezen na 10 pro celou middle school (do 6 a 7 ročníku) a na 12 do high school (do 9 a 10 ročníku). Studenti STEM programu budou první čtyři vyučovací hodiny studovat spolu se studenty všeobecného programu předměty z kategorií matematika, angličtina, sociální vědy a cizí jazyky. Po čtyřech vyučovacích hodinách se oddělí od studentů všeobecného programu a budou studovat jeden ze tří speciálních bloků, které se budou v týdnu střídat. Jedná se o bloky Software a IT, Mikroelektronika a hardwarová řešení a Robotika. STEM program bude mít k dispozici speciální učebny s prvotřídním vybavením.

Vzdělávání v programu STEM bude naplňovat světově poptávaný trend výuky v oblasti technologií, inženýringu, přírodních věd a matematiky. Základním předpokladem vzdělávacího programu je seznámení žáků s aktuálními technologickými informatickými a vědeckými metodami či nástroji a naučit je je aplikovat v praktickém životě a vidět příležitost, kde je uplatnit v budoucí kariéře.

RnDr. Jakub Haláček

Zástupce ředitele pro STEM

Jakub Haláček vystudoval teoretickou fyziku na Univerzitě Karlově a poté začal pracovat na PORGu jako učitel fyziky. Během posledních 8 let mimo přímou výuku pracoval jako admissions counselor pro školy PORG, vedl jediný český robotický tým, který se účastní FIRST Robotics Competition, připravil online kurz AP Physics 1, prošel školením ve Finsku, Oxfordu, AP Seminar, účastnil se konference Microsoft ALICE Envisions the Future a mnoha dalších.

Bloky Stem programu

Software
Software a Computer Science

Programování, algoritmické myšlení a správné využítí výpočetního výkonu a SW nástrojů.

Algoritmické myšlení, základní a pokročilé programování, tvorba a práce s WEBem, multimédii, vývoj PC her či mobilních aplikací.

Typografické zásady a kvalitní psaný projev

Základní dovednosti na PC - bezpečnost, cloudové služby, datové toky a využití znalostních a výpočetních nástrojů. Porozumění informačních toků, kritické hodnocení zdrojů, bezpečnost na síti a zabezpečení.

Strojové učení, umělá inteligence v praxi, cloudová řešení, BigData - pochopení a práce s nimi, …

Typografické zásady a kvalitní psaný projev

Chip
Science, Engineering a Technology

IoT (Internet of Things) – základy i pokročilá řešení

Hardware – počítače, servery, sítě, mobilní technologie

Mikroelektronika – Micro:bit, arduino, Raspberry Pi

3D kreslení a modelování. Design a výroba. Cesta od nápadu k produktu

Věda v praxi i teorii. Nárhy experimentů, vyhodnocení a interpretace dat.

Problem-solving při řešení úloh, kritické myšlení a orientace v měnícím se světě technologií.

Robot
Robotics

Příprava na různé soutěže, jako např. LEGO, VEX robotics, FIRST robotics

Podpora tvořivosti, týmové práce, kreativity a rozvoj manuální zručnosti.

Soutěžení vede k orientaci na cíl a schopnosti vést, spolupracovat, plánovat a komunikovat.

Robotika je integrujícím a zábavným prvkem STEM programu.

3D kreslení a modelování, cesta od designu k produktu, SAM Labs

Manuální zručnost a ruční tvorba

CNC výroba dle modelu

Nabídka předmětů

Záleží nám na tom, aby studenti měli snadný přístup ke znalostem, které běžné školní osnovy neobsahují. Proto našim studentům nabízíme rozmanitou škálu předmětů, ze kterých si sami mohou do určité míry vybírat a zaměřit se na to, co je opravdu zajímá a baví.

Předměty
Kredit
Foundations of Literature & Composition 3
World Literature 3
American Literature 3
Speech Communication 1
Creative Writing 2
Business Communication* 1
Poetry & Lyrics 1
Publishing 1
AP English Literature and Composition* 3
Contemporary Literature 3
Pro studenty hlásících se do 9. třídy:
Je nutné získat
9
kreditů
za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
Algebra I* 3
Geometry* 3
Algebra II* 3
Pre-Calculus* 3
AP Calculus AB* 3
Pro studenty hlásící se do 9. třídy:
Je nutné získat
22
kreditů
za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
United States History 3
International Relations 2
Psychology 3
Microeconomics* 1
Macroeconomics* 1
World History 3
AP Economics* 3
Current Events 1
Pro studenty hlásící se do 9. třídy:
Je nutné získat
22
kreditů
za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
Spanish I 3
Spanish II* 3
Spanish III* 3
Chinese I 3
Chinese II* 3
Chinese III* 3
German I 3
German II* 3
Pro studenty hlásící se do 9. třídy:
Je nutné získat
22
kreditů
za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
Integrated Sciences 3
Biology* 3
AP Computer Science Principles* 3
Conceptual Physics 3
Physics* 3
Pro studenty hlásící se do 9. třídy:
Je nutné získat
22
kreditů
za 12 trimestrů
Předměty
Kredit
Academic English and Writing Support 3
Business I 2
Personal Finance 1
CZch for Native Speakers* 3
CZch for Non-Native Speakers* 3
Health & Nutrition & Wellness 3
Pro studenty hlásící se do 9. třídy:
Je nutné získat
22
kreditů
za 12 trimestrů
* prerekvizita
Uvedené kurzy jsou platné pro akademický rok 2018/2020. V dalším roce se bude nabídka rozšiřovat.

Tématická výuka

Spolu s americkým kurikulem se American Academy zaměřuje i na tematické týdny inspirované výukou ve Finsku. Rozvíjejí kompetence jako je komunikace, týmová práce, řešení problémů, kreativita, kritické myšlení nebo projektový management. Během tematických týdnů se sejde celá škola a společně pracuje na jednom projektu.
Magic and Mysteries

Během tematického týdne toho studenti zažili spoustu - někteří šli navštívit únikové místnosti v Praze, jiní si šli prohlédnout strašidelné sochy, další jeli na výlet do jeskyní a poslední skupina se vydala na výlet do Kutné Hory. Vše, co zjistili, pak použili k zorganizování vlastního projektu se stejnou magickou a mysteriózní tematikou.

Finální projekty zahrnovaly už známý Haunted House, vlastní únikovou místnost, podcast, charitativní prodej cukroví, uměleckou výstavu. Výtěžek z Haunted House, únikových místností a prodeje cukroví jsme věnovali na SOS Dětské vesničky.

Group
The River

Na začátku si museli studenti položit několik otázek týkajících se toho, jak řeky měnily lidskou historii a jak teď lidé mění řeky. Když byl seznam otázek hotový, studenti vybrali své preference a učitelé jim vytvořili rozvrh tematického týdne na míru. Některé z workshopů probíhaly přímo ve škole, jiné ve staré čistírně odpadních vod, někteří studenti jeli prozkoumat Plzeň, sjížděli vodu, tvořili umělecká díla, krátký film a další se vydali na dvoudenní výšlap podél Labe. Na konci týdne se celá škola sešla a každá skupina prezentovala výsledky projektu: píseň, několik videí a satirické představení. Škola také vytvořila galerii s kresbami, hrami a dalšími vizuálními prezentacemi toho, co se studenti během tematického týdne naučili.

Group
Treasures of Prague

Skupiny studentů a učitelů prozkoumaly skvosty Prahy: muzea, památky, jídlo, dopravu, pamětihodnosti, řeku a lidi. Za zmínku stojí výlety a workshopy, které zahrnovaly Židovskou synagogu, pěší prohlídku skrytých míst v Praze a přednášku pamětníka holokaustu. Během čtvrtka každá skupina vytvořila speciální tour a bojovku. Studenti pak sami absolvovali jednotlivé tour a dostali možnost vidět Prahu očima svých spolužáků. Vítěz nejlepší tour a bojovky vyhrál pizza párty. Nakonec studenti složili píseň, vytvořili prezentaci nebo i webové stránky, které zachytily, co všechno se během tematického týdne naučili. Následovala celoškolní evaluace projektu, při které studenti prezentovali své finální produkty.

Group

Přijímací řízení

Nečekejte rozsáhlé testy, u uchazečů nás zajímá především jejich charakter a zápal. Proto u nás velkou roli hraje osobní pohovor a psaná esej. 160 studentů v akademickém roce 2020/21.
Přihláška
Esej
Osobní pohovor
Test z matematiky
Pouze pro stem program
Podat přihlášku
Cena za studium
2020/2021
Lower School
1st - 5th
290 000 Kč
Middle School
6st - 8th
325 000 Kč
High School
9st - 12th
350 000 Kč
STEM Program Middle School
7st - 8th
360 000 Kč
STEM Program High School
9st - 10th
385 000 Kč

Profil absolventa
- 2019 -

Absolvent American Academy je sebevědomý mladý člověk, který se zapojuje do dění kolem a vnímá ostatní lidi. Problémy řeší aktivně a kreativně a vždy přebírá plnou zodpovědnost za své činy. Ví, jaké jsou jeho hlavní hodnoty a je schopen podle nich jednat. Uvědomuje si, jaké jsou jeho silné stránky a neustále pracuje na jejich rozvoji.

Díky tomu, že vystudoval mezinárodní školu, je připravený na studium na jakékoli univerzitě na světě, včetně těch nejžádanějších.

Den otevřených dveří
na American Academy

Přijďte se na vlastní oči přesvědčit, že výuka může být zábavná a podněcovat zvědavost. Naši studenti už na střední škole rozvíjejí dovednosti, které jsou nezbytné pro úspěšný život na profesionální úrovni. Rádi vám na Dni otevřených dveří nebo individuálním setkání ukážeme školní prostory a vysvětlíme, jak fungují naše vzdělávací metody. Den otevřených dveří probíhá od 16:00 do 18:00.

Kontaktujte nás

* povinné údaje

Ze života školy