Podat přihlášku

American Academy in prague

Profil školy 2018-2019

Ředitelka: Ana Hernandez Blackstad, M.Ed.

Supervising Director: Ondřej Lepka

Kancelář: +420 703 141 010

Mise školy

American Academy je škola, která vzdělává leadery budoucnosti. S naším unikátním propojením amerického stylu výuky nabízíme více než jen akademické znalosti. Klademe velký důraz na rozvíjení sociálních a praktických dovedností, které jsou potřebné pro úspěšný život ve 21. století. American Academy je místem, kde mohou studenti prozkoumat a maximalizovat svůj potenciál.

Lokalita

American Academy je soukromá škola založená v roce 2017. Nachází se v Praze 4 - Nuslích. American Academy najdete nedaleko historického centra Prahy. Praha má rozsáhlé historické, kulturní i přírodní bohatství, které je studentům k dispozici.

Škola a kampus

Studenti:

 • 105 studentů
 • 27 zemí světa

Počet studentů ve třídě:

 • 15

Akreditace / Partnerství:

 • Škola uznaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
 • Institucionální partnerství s Foxcroft Academy

Škola:

 • 13 učitelů
 • Ředitelka školy
 • Zástupce ředitelky
 • 2 asistentky

Vybavení:

 • Vysokorychlostní připojení k síti Wi-Fi
 • iTunes U, Kahoot, Google classroom
 • An Apple Recognized School

Akademický rok:

 • Rok je rozdělen do trimestrů
 • Studenti střední školy absolvují pět 70 minutových hodin denně
 • Studenti druhého stupně absolvují šest 60 minutových hodin denně

Přijímací proces

American Academy je místem pro studenty, kteří jsou ke studiu motivovaní a jsou ochotni s námi tvořit pozitivní atmosféru na škole. Přijímací proces ovlivňují dosavadní studijní výsledky, kterých uchazeč dosáhl a skládá se z eseje, testu z anglického jazyka, testu z matematiky a pohovoru s ředitelkou školy nebo členem přijímací komise. Pohovor je možné absolvovat osobně nebo přes Skype. Každý, kdo má o studium na American Academy zájem, si může domluvit osobní schůzku s ředitelkou školy nebo členem přijímací komise.

Známkovací systém

American Academy in Prague používá klasifikační stupnici od A do F. Z každého předmětu studenti obdrží na konci trimestru známku, která hodnotí jejich dosažené dovednosti. Ze známek se pak počítá Grade Point Average (GPA). Pokud studenti obdrží GPA 2.0 nebo méně, učitelé navrhnou studijní strategii, která má studentovi pomoci zlepšit své akademické výsledky. Známka „D“ je nejnižší známkou, kterou student může získat a stále dostat kredity. Na základě skóre GPA se student může dostat na seznam tzv. High Honor Roll na konci každého trimestru, pokud je jeho GPA skóre 3.667 a výše. Pokud dosáhne na GPA mezi 3.25 a 3.666, bude zařazen do tzv. Honor Roll. Klasifikační stupnice vypadá následovně:

Společně s touto klasifikační stupnicí, získává student i “Conduct and Effort grade” za každý absolvovaný předmět. “Conduct a Effort” grade udává několik faktorů:

Příprava na hodinu

včasný příchod s veškerými materiály potřebnými ve výuce

Domácí
úkoly

odevzdání včas, v pořádku a kompletní

Aktivita v hodinách

úplné zapojení do hodin a cvičení

Chování

aktivní spolupráce, pozornost a respekt

Přístup k učení

aktivní vyhledávání pomoci, pokud je nutná

Výbornou známku student získá, pokud přichází do hodin na čas se všemi požadovanými materiály a odevzdává všechny domácí úkoly včas. Student se aktivně podílí na průběhu výuky, odevzdává vypracované úkoly kompletní, ve skupinách prokazuje kvality leadera a o látku se opravdu zajímá.

Dobrou známku získá student, který přichází do hodin načas s požadovanými materiály. Student splnil své úkoly ve většině případů, spolupracuje s ostatními, k učitelům a vrstevníkům se chová s respektem a pravidelně přispívá svou účastí na diskuzích v hodině.

Dostačující známku získá student, který přichází do hodin včas s požadovanými materiály, splní své úkoly, jak nejlépe dovede, ale bohužel je neodevzdá vždy včas, zapojuje se do týmové práce a pozitivně ovlivňuje chod výuky.

Špatnou známku obdrží student, který často chodí pozdě nebo s sebou nenosí požadované materiály, úkoly odevzdává pozdě nebo nedokončené, projevuje jen malý zájem o výuku a často svých chováním výuku narušuje.

Nedostatečnou známku dostane student, který málokdy odevzdá včas a kompletní úkoly, často narušuje svým chováním výuku a nemá respekt vůči svým spolužákům ani učitelům.

Akademické požadavky

Školní rok je rozdělen do tří trimestrů a každý student si vybírá pět předmětů z rozsáhlé nabídky na začátku akademického roku. Vybraným předmětům se pak studenti věnují každý den. Jedna lekce trvá 70 minut. Kurzy mohou trvat jeden, dva trimestry nebo celý akademický rok. Každému studentovi je doporučeno setkat se se svým akademickým poradcem alespoň jednou za trimestr. Na konci každého trimestru se studenti dozvědí své známky a pokud je známka D nebo lepší, získají kredity.

V případě, že student získá méně než 2.0 v GPA nebo méně než 5 kreditů za trimester, bude zařazen do speciálního programu (Academic Warning), který má studentovi pomoci se ve studiu zlepšit. Učitelé mu dají tipy na to, jak efektivně studovat a nabídnou mu doučování.

Požadavky na ukončení studia

Celkový počet kreditů nutný k absolvování školy: 56 kreditů (minimum), 60 kreditů doporučeno

Kredity lze získat v následujících povinných kurzech:

English Communications

12

kreditů

Mathematics

9

kreditů

Sciences

9

kreditů

Social Sciences

9

kreditů

World Languages

6

kreditů/jazyk

Jak vyučujeme

American Academy je střední škola, která spojuje to nejlepší z amerického stylu vzdělávání s projektovou výukou inspirovanou nedávno reformovaným finským školstvím. V každém trimestru probíhá jeden tematický projekt trvající týden nebo déle. Během tohoto období spolupracuje celá škola včetně učitelů na jednom projektu. Projektová výuka umožňuje studentům aplikovat nabyté znalosti v praxi. Mezi projekty, které studenti vytvořili v akademickém roce 2017 - 2018 byly Haunted House, Colonization of Mars nebo Refugee Crisis. V akademickém roce 2018 - 2019 proběhl Haunted House II a plánujeme Treasures of Prague a The River.

Studium

Přehled

American Academy in Prague nabízí rozmanitou škálu předmětů, ze kterých studenti mohou vybírat. Na začátku každého roku si vybírají předměty z kategorií: Mathematics, English Communications, Social Science, Science, World Language a volitelné předměty. Předměty v kategoriích zahrnují:

Mathematics

Algebra I
Algebra II
Geometry
Personal Finance
Intro to Calculus

Sciences

AP Environmental Science
Integrated Science
Biology
Modern Technology

World Languages

Spanish I
Spanish II
German I
German II
Chinese I
AP Chinese

Electives

High School Orientation
Physical Education
Dance
Business I
Business II

English Communications

English Composition & Literature
World Literature
Creative Writing
AP English Literature & Composition

Business Communications
Journalism
Publishing
iCommunicate
Myths & Legends

Social Sciences

United States History
Sociology
AP European History
Systems of Government
International Relations

Macroeconomics
Microeconomics
Psychology
Geography
European HistoryAP Classes

American Academy in Prague také nabízí různé Advanced Placement předměty pro studenty, kteří mají zájem o předměty na vysokoškolské úrovni. Každý student, který si chce AP předměty zapsat, musí splnit prerekvizity a získat souhlas učitele.


Individuální program

Studenti, kteří mají zájem studovat předměty navíc (mimo nabídku) mohou požádat zaměstnance školy o individuální program. Individuální studium předmětů student absolvuje nad rámec základního rozvrhu.

Studentský život

American Academy in Prague nabízí mnoho mimoškolních aktivit. Studenti si mohou vybrat, do kterých se zapojí, podle svých časových možností.

Umění a hudba

Acting
Prague Boys Choir
Guitar & Ukulele Musical Group Urban Photography
Filmmaking
Sextet Acapella Singing Team Street Dancing
Art
Rock Band & Jamming

Sporty

Indoor Skydiving
High School Basketball
Rock Climbing

Jazyky

SAT Exam Prep
Additional Language Tutoring (Ukrainian, Russian, and Czech)

Ostatní

Leather Working
Model United Nations
Public Speaking
Cooking
Study Spac
Spanish Tutoring
Board Games
Business Club

Studenti se navíc mohou zapojit do výměnného programu s Foxcroft Academy v Maine, USA. Dva studenti z American Academy každý akademický rok odjedou na Foxcroft Academy a Foxcroft Academy pošle dva studenty na American Academy in Prague. Studenti si mohou vybrat, zda chtějí odjet na trimestr nebo semestr.

Institucionální partnerství s Foxcroft Academy

Díky partnerství s Foxcroft Academy může American Academy vyučovat podle amerických osnov a vydávat high school diploma (ekvivalent české maturity). American Academy je mezinárodní školou uznanou Ministerstvem mládeže, tělovýchovy a sportu České republiky. Foxcroft Academy je velice kvalitní internátní škola s denním programem, jejíž absolventi se dostávají na ty nejlepší univerzity v USA, jako jsou Cornell University, Carnegie Mellon, UC Berkeley a další. Partnerství také zahrnuje výměnné programy pro studenty 11. ročníku.

Toto partnerství umožňuje American Academy in Prague vyměňovat si užitečné know-how v oblasti výukových metod, studijního poradenství a školení učitelů od velmi prestižní školy.

Budoucnost American Academy

Své první absolventy bude American Academy mít v červnu 2019. Ačkoli si studenti teprve vybírají vysoké školy, jeden ze studentů v „maturitním“ ročníku byl vybrán do Yale University's summer school program v létě 2018. Výsledky studentů v testech SAT přesahují 1250. Doufáme, že za rok s vámi budeme moci sdílet stejně pozitivní zprávy od našich absolventů!

Den otevřených dveří

na American Academy in Prague

23. ledna

Registrujte se
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie (další informace). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.