Podať prihlášku

American Academy in prague

Profil školy 2018-2019

Riaditeľka: Ana Hernandez Blackstad, M.Ed.

Supervising Director: Ondřej Lepka

Hlavná kancelária: +420 703 141 010

Misia školy

American Academy je škola, ktorá vzdeláva lídrov budúcnosti. S naším unikátnym prepojením amerického štýlu výučby a projektového vyučovania ponúkame viac ako len akademické znalosti. Kladieme veľký dôraz na rozvíjanie sociálnych a praktických zručností, ktoré sú potrebné pre úspešný život v 21. storočí. American Academy je miestom, kde môžu študenti preskúmať a maximalizovať svoj potenciál.

Lokalita

American Academy je súkromná škola založená v roku 2017. Nachádza sa v Prahe 4-Nusle neďaleko historického centra. Praha má rozsiahle historické, kultúrne a prírodné bohatstvo, ktoré je študentom k dispozícii.

Škola a kampus

Študenti:

 • 105 študentov
 • 27 krajín sveta

Počet študentov v triede:

 • 15

Akreditácia / Partnerstvo:

 • Škola je uznaná Ministerstvom školství, mládeže a tělovýchovy Českej republiky
 • Inštitucionálne partnerstvo s Foxcroft Academy

Škola:

 • 13 učiteľov
 • Riaditeľka školy
 • Zástupca riaditeľky
 • 2 asistentky

Vybavenie:

 • Vysokorýchlostné pripojenie k sieti Wi-Fi
 • iTunes U, Kahoot, Google classroom
 • An Apple Recognized School

Akademický rok:

 • Rok je rozdelený do trimestrov
 • Študenti strednej školy absolvujú päť 70-minútových hodín denne
 • Študenti druhého stupňa absolvujú šesť 60-minútových hodín denne

Prijímací proces

American Academy je miestom pre študentov motivovaných pre štúdium, ktorí sú ochotní tvoriť s nami pozitívnu atmosféru, na ktorej si zakladáme. Prijímací proces ovplyvňujú študijné výsledky, ktoré uchádzač doposiaľ získal, a skladá sa z eseje, testu z anglického jazyka, z matematiky a pohovoru s riaditeľkou školy alebo členom prijímacej komisie. Pohovor je možné absolvovať osobne alebo cez Skype. Každý, kto má o štúdium na American Academy záujem, si môže dohodnúť osobné stretnutie s riaditeľkou školy alebo členom prijímacej komisie.

Hodnotiaci systém

American Academy in Prague používa klasifikačnú stupnicu od A po F. Z každého predmetu študenti obdržia na konci trimestru známku, ktorá hodnotí ich dosiahnuté zručnosti. Zo známok sa potom počíta Grade Point Average (GPA). Pokiaľ študent obdrží GPA 2,0 alebo menej, učitelia navrhnú študijnú stratégiu, ktorá má študentovi pomôcť zlepšiť svoje akademické výsledky. Známka „D“ je najnižšou známkou, ktorú študent môže dostať a stále získať kredity. Na základe skóre GPA sa študent, ktorý získa GPA 3,667 a vyššie, môže na konci každého trimestra dostať na zoznam tzv. High Honor Roll. Pokiaľ je jeho GPA medzi 3,25 a 3,666, bude zaradený do tzv. Honor Roll. Klasifikačná stupnica vyzerá nasledovne:

Spoločne s touto klasifikačnou stupnicou získava študent aj „Conduct and Effort Grade“ za každý absolvovaný predmet. „Conduct and Effort Grade“ je ovplyvnený niekoľkými faktormi:

Príprava na hodinu

dochvíľnosť a pripravené potrebné materiály pre vyučovanie

Domáce
úlohy

kompletné domáce úlohy odovzdané načas

Aktivita počas hodín

Úplné zapojenie do hodín a cvičení

Správanie

aktívna spolupráca, pozornosť a rešpekt

Prístup k učeniu

aktívne vyhľadávanie pomoci v prípade, ak je nutná

Výbornú známku získa študent, ktorý na hodinu prichádza načas s požadovanými materiálmi a odovzdá všetky kompletne vypracované domáce úlohy v termíne odovzdania, aktívne sa podieľa na priebehu výučby, v skupinách preukazuje schopnosti lídra a o látku sa skutočne zaujíma.

Dobrú známku získa študent, ktorý prichádza na hodiny načas s požadovanými materiálmi, splnil svoje úlohy vo väčšine prípadov, spolupracuje s ostatnými, k učiteľom a rovesníkom sa správa s rešpektom a pravidelne prispieva svojou účasťou v diskusiách počas hodín.

Dostačujúcu známku získa študent, ktorý prichádza na hodiny načas s požadovanými materiálmi, plní svoje úlohy, ako najlepšie vie, ale bohužiaľ ich neodovzdáva vždy včas, zapája sa do tímovej práce a pozitívne ovplyvňuje priebeh výučby.

Slabú známku obdrží študent, ktorý často prichádza neskoro, alebo so sebou nenosí potrebné materiály, úlohy odovzdáva neskoro alebo nedokončené, prejavuje len malý záujem o výučbu a často svojim správaním narúša priebeh vyučovania.

Nedostatočnú známku dostane študent, ktorý málokedy odovzdá kompletnú úlohu načas, často narúša svojím správaním priebeh vyučovania a nemá rešpekt voči svojim spolužiakom a učiteľom.

Akademické požiadavky

Školský rok je rozdelený do troch trimestrov a každý študent si na začiatku akademického roku vyberá päť predmetov zo širokej ponuky. Zvoleným predmetom sa následne venuje každý deň počas 70-minútových hodín. Kurzy môžu trvať jeden, dva trimestre alebo celý akademický rok. Každému odporúčame stretnúť sa so svojím akademickým poradcom aspoň raz za trimester. Na konci každého trimestru študenti dostanú svoje známky a pokiaľ je známka D alebo lepšia, získajú kredity.

V prípade, že študent získa menej než 5 kreditov, alebo je jeho GPA menšie ako 2,0, bude zaradený do špeciálneho programu (Academic Warning), v ktorom dostane od učiteľov efektívne tipy na zlepšenie svojho štúdia a doučovanie.

Požiadavky na ukončenie štúdia

Celkový počet kreditov nutný k absolvovaniu školy: 56 kreditov (minimum), 60 kreditov (odporúčané)

Kredity je možné získať v nasledujúcich povinných predmetoch:

English Communications

12

kreditov

Mathematics

9

kreditov

Sciences

9

kreditov

Social Sciences

9

kreditov

World Languages

6

kreditov v jednom konkrétnom jazyku

Ako vyučujeme

American Academy je stredná škola, ktorá spája to najlepšie z amerického štýlu vzdelávania s projektovou výučbou inšpirovanou nedávno reformovaným fínskym školstvom. V každom trimestri sa uskutočňuje jeden tematický projekt trvajúci minimálne týždeň. Počas tohto obdobia na projekte pracuje celá škola vrátane učiteľov. Projektová výučba umožňuje študentom aplikovať získané teoretické znalosti v praxi. Projekty, ktoré študenti vytvorili v akademickom roku 2017 – 2018, sú Haunted House (Dom hrôzy), Kolonizácia Marsu alebo humanitný projekt Utečenecká kríza. V akademickom roku 2018 – 2019 sa uskutočnil Haunted House II a plánujeme Treasures of Prague a The River.

Štúdium

Prehľad

American Academy in Prague ponúka rozmanitú škálu predmetov, z ktorých si študenti môžu vyberať. Na začiatku každého roku si študenti vyberajú predmety z kategórií: Matematics, English Communications, Social Science, Science, World Language a voliteľné predmety. Predmety v kategóriách zahŕňajú:

Mathematics

Algebra I
Algebra II
Geometry
Personal Finance
Intro to Calculus

Sciences

AP Environmental Science
Integrated Science
Biology
Modern Technology

World Languages

Spanish I
Spanish II
German I
German II
Chinese I
AP Chinese

Electives

High School Orientation
Physical Education
Dance
Business I
Business II

English Communications

English Composition & Literature
World Literature
Creative Writing
AP English Literature & Composition

Business Communications
Journalism
Publishing
iCommunicate
Myths & Legends

Social Sciences

United States History
Sociology
AP European History
Systems of Government
International Relations

Macroeconomics
Microeconomics
Psychology
Geography
European HistoryAP Classes

American Academy tiež ponúka Advanced Placement kurzy pre študentov, ktorí majú záujem študovať predmety na vysokoškolskej úrovni. Každý študent, ktorý si chce AP predmety zapísať, musí splniť predpoklady a získať súhlas učiteľa.


Individuálny prístup

Študenti, ktorí majú záujem študovať predmety naviac (mimo ponuku) môžu požiadať o individuálny program. Individuálne štúdium predmetov študent absolvuje nad rámec základného rozvrhu.

Študentský život

American Academy in Prague ponúka mnoho mimoškolských aktivít. Študenti si môžu vybrať, do ktorých sa zapoja, podľa svojich časových možností.

Umenie a hudba

Acting
Prague Boys Choir
Guitar & Ukulele Musical Group Urban Photography
Filmmaking
Sextet Acapella Singing Team Street Dancing
Art
Rock Band & Jamming

Športy

Indoor Skydiving
High School Basketball
Rock Climbing

Jazyky

SAT Exam Prep
Additional Language Tutoring (Ukrainian, Russian, and Czech)

Ostatné

Leather Working
Model United Nations
Public Speaking
Cooking
Study Spac
Spanish Tutoring
Board Games
Business Club

Študenti sa naviac môžu zapojiť do výmenného programu s Foxcroft Academy v Maine, USA. Dvaja študenti z American Academy každý akademický rok odídu na Foxcroft Academy a dvaja študenti prídu z Foxcroft Academy na American Academy. Študenti si sami môžu vybrať či odídu na trimester alebo semester.

Inštitucionálne partnerstvo s Foxcroft Academy

Díky partnerství s Foxcroft Academy může American Academy vyučovat podle amerických osnov a vydávat high school diploma (ekvivalent české maturity). American Academy je mezinárodní školou uznanou Ministerstvem mládeže, tělovýchovy a sportu České republiky. Foxcroft Academy je velice kvalitní internátní škola s denním programem, jejíž absolventi se dostávají na ty nejlepší univerzity v USA, jako jsou Cornell University, Carnegie Mellon, UC Berkeley a další. Partnerství také zahrnuje výměnné programy pro studenty 11. ročníku.

Toto partnerstvo umožňuje American Academy získať užitočné know-how v oblasti výučbových metód, študijného poradenstva a školenia učiteľov od veľmi prestížnej školy s takmer dvesto ročnou tradíciou.

Budúcnosť American Academy

Svojich prvých absolventov bude mať American Academy v júni 2019. Aj keď sú študenti práve v procese výberu vysokej školy, jeden náš študent z posledného ročníka bol vybraný na Yale University’s Summer School Program v lete 2018. Výsledky našich študentov v SAT testoch presahujú 1250. Dúfame, že o rok s vami budeme môcť zdieľať rovnako pozitívne správy od našich absolventov.

Deň otvorených dverí

na American Academy in Prague

23. januára

Registrujte sa
Tento web používa k poskytovaní služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie (ďalšie informácie ). Používaním tohto webu s tým súhlasíte.