Sieť amerických medzinárodných škôl. Inšpirujeme sa najlepšími zahraničnými vzdelávacími systémami. Sloboda vo výbere predmetov, individuálny prístup, rozdelenie predmetov do úrovní, dôraz na rozvoj kompetencií, projektovú a tematickú výučbu. Celá výučba prebieha v angličtine. Je vedená tímom učiteľov z rôznych kútov sveta.

 

KVALITNÉ AMERICKÉ VZDELANIE 

American Academy je sieť amerických škôl v Prahe, Brne a Bratislave, ktorá si zakladá na individuálnom prístupe, profesionalite a otvorenosti učiteľov. 

Aby sa naše školy neustále zlepšovali, pravidelne medzi rodičmi a študentmi prebieha anonymné dotazníkové šetrenie, ktoré zisťuje ich spokojnosť. Vďaka našej otvorenosti k spätnej väzbe má American Academy, predovšetkým v posledných dvoch rokoch, v porovnaní s ostatnými medzinárodnými školami úplne minimálnu fluktuáciu medzi učiteľmi a študentmi. 

Absolútnou prioritou American Academy je viesť študentov k výborným akademickým výsledkom cez kvalitný vzdelávací program. Vďaka tomu naši študenti dosahujú nadpriemerne dobré výsledky v porovnaní s ich rovesníkmi a a sú prijímaní na prestížne univerzity po celom svete.
 

Zažite iné vzdelanie

Študujte na American Academy

ELEMENTARY SCHOOL

Študenti v 1. až 5. ročníku absolvujú kurzy angličtiny, matematiky, prírodných vied, spoločenských vied, umenia, telesnej výchovy aj knižných znalostí. Celé učivo je preberané v anglickom jazyku, čo študentov najlepšie pripraví na plynulý prechod na našu Middle School.

MIDDLE SCHOOL

Middle School program zodpovedá 6.- 8. triede v českom vzdelávacom systéme. Svojim študentom ponúka rozmanitú škálu, predmetov, z ktorých si sami môžu do určitej miery vyberať, aby sa už v tomto stupni štúdia mohli viac zameriavať na oblasti, ktoré ich skutočne zaujímajú.

HIGH SCHOOL

Študenti High School pracujú na rozvoji svojich silných stránok a zameriavajú sa na predmety, ktoré ich pripravujú na štúdium vysnívaných odborov na kvalitných univerzitách po celom svete. High School má štyri ročníky a zodpovedá českej 9. triede základnej až 3. ročníka strednej školy, študenti American Academy tak školu opúšťajú o rok skôr, než je v Česku bežné. 
 

STEM

STEM Program je určený študentom Middle School aj High School so záujmom o prírodné vedy, technológie, IT a matematiku. Našich študentov v tomto špecifickom vzdelávacom programe zoznámime s aktuálnymi technologickými, informatickými a vedeckými metódami či nástrojmi a zároveň im ukážeme, ako ich aplikovať v praktickom živote.
 

Misia školy

American Academy je škola, ktorá vzdeláva lídrov budúcnosti. S naším unikátnym prepojením amerického štýlu výučby a projektovej výučby ponúkame študentom viac než len akademické znalosti. Kladieme veľký dôraz na rozvíjanie sociálnych a praktických zručností, ktoré sú potrebné pre úspešný život v 21. storočí. American Academy je miestom, kde môžu študenti preskúmať a maximalizovať svoj potenciál.

UNIVERZITY, 
NA KTORÉ BOLI PRIJATÍ NAŠI ABSOLVENTI

TERAZ MÔŽETE PODÁVAŤ PRIHLÁŠKY

NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023

American Academy je škola, ktorá rozvíja talenty a charakter študentov v bezpečnom a priateľskom prostredí, kam vaše dieťa bude rado chodiť.
Prihlášky prijímame po celý školský rok. Vyplnenú prihlášku nám môžete zaslať na e-mail alebo poštou.

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na study@americanacademy.com

Deň otvorených dverí

Chcete ešte pred podaním prihlášky získať viac informácií o štúdiu na American Academy? Prídte na Open Day.

registrujte sa

* Povinné údaje

NAPÍSALI O NÁS