Sieť amerických medzinárodných škôl. Inšpirujeme sa najlepšími zahraničnými vzdelávacími systémami. Sloboda vo výbere predmetov, individuálny prístup, rozdelenie predmetov do úrovní, dôraz na rozvoj kompetencií, projektovú a tematickú výučbu. Celá výučba prebieha v angličtine. Je vedená tímom učiteľov z rôznych kútov sveta.

 

Zažite iné vzdelanie

Študujte na American Academy

ELEMENTARY SCHOOL

Žiakom prvých až piatych tried sa základná škola otvorí od septembra 2021 v Prahe a Brne.

MIDDLE SCHOOL A HIGH SCHOOL

Druhý stupeň základnej školy, ktorý zodpovedá 6.-8. triede v slovenskom vzdelávacom systéme. V americkom systéme začína stredná škola v 9. triede. High school teda zodpovedá 9.-12. ročníka štúdia.

Misia školy

American Academy je škola, ktorá vzdeláva lídrov budúcnosti. S naším unikátnym prepojením amerického štýlu výučby a projektovej výučby ponúkame študentom viac než len akademické znalosti. Kladieme veľký dôraz na rozvíjanie sociálnych a praktických zručností, ktoré sú potrebné pre úspešný život v 21. storočí. American Academy je miestom, kde môžu študenti preskúmať a maximalizovať svoj potenciál.

UNIVERZITY, 
NA KTORÉ BOLI PRIJATÍ NAŠI ABSOLVENTI

TERAZ MÔŽETE PODÁVAŤ PRIHLÁŠKY

NA AKADEMICKÝ ROK 2021/2022

American Academy je škola, ktorá rozvíja talenty a charakter študentov v bezpečnom a priateľskom prostredí, kam vaše dieťa bude rado chodiť.
Prihlášky prijímame po celý školský rok. Vyplnenú prihlášku nám môžete zaslať na e-mail alebo poštou.

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na study@americanacademy.com

Dohodnite si virtuálnu konzultáciu

Presvedčte sa, že výučba môže byť zábavná a môže podnecovať zvedavosť. Naši študenti už na strednej škole rozvíjajú schopnosti, ktoré sú nevyhnutné pre úspešný život na profesionálnej úrovni.

Chcete ešte pred podaním prihlášky získať viac informácií o štúdiu na American Academy? Dohodnite si s nami virtuálnu osobnú konzultáciu.

 
Zaregistrujte si termín

Zaregistrujte si termín

* Povinné údaje

NAPÍSALI O NÁS