American Academy, ako každá škola v Českej republike a na Slovensku, sa v posledných týždňoch premiestnila zo svojej fyzickej budovy do virtuálneho priestoru. Naše školy od svojho založenia fungujú čiastočne virtuálne, čo sa týka organizácie výučby, komunikácie, alebo zadávania projektov a práce študentom. Prechod tak bol a je pre nás oveľa jednoduchší, ako je u iných škôl. American Academy je pripravená, pokiaľ to bude nutné, fungovať virtuálne až do konca školského roku.
 

Zažite iné vzdelanie

Študujte na American Academy

ELEMENTARY SCHOOL

Prvý stupeň základnej školy od 1. do 5. triedy pre študentov od 6 rokov. V akademickom roku 2020/2021 otvárame elementary school v Prahe, v nasledujúcich rokoch aj v Brne a Bratislave.

MIDDLE SCHOOL

Druhý stupeň základnej školy, ktorý zodpovedá 6.-8. triede v českom vzdelávacom systéme.

HIGH SCHOOL

V americkom systéme začína stredná škola v 9. triede. High school teda zodpovedá 9.-12. ročníka štúdia.

Misia školy

American Academy je škola, ktorá vzdeláva lídrov budúcnosti. S naším unikátnym prepojením amerického štýlu výučby a projektovej výučby ponúkame študentom viac než len akademické znalosti. Kladieme veľký dôraz na rozvíjanie sociálnych a praktických zručností, ktoré sú potrebné pre úspešný život v 21. storočí. American Academy je miestom, kde môžu študenti preskúmať a maximalizovať svoj potenciál.

UNIVERZITY, 
NA KTORÉ BOLI PRIJATÍ NAŠI ABSOLVENTI

NYNÍ MŮŽETE PODÁVAT PŘIHLÁŠKY

PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

American Academy je škola, ktorá rozvíja talenty a charakter študentov v bezpečnom a priateľskom prostredí a kam vaše dieťa bude rado chodiť.
Prihlášky prijímame po celý školský rok. Vyplnenú prihlášku nám môžete zaslať na e-mail, poštou, alebo ju prineste na Deň otvorených dverí.

Prvé kolo sa uzatvára 1. Apríla.

Potrebujete poradiť? Napíšte nám na study@americanacademy.com

Dohodnite si virtuálnu alebo osobnú konzultáciu

Presvedčte sa, že výučba môže byť zábavná a môže podnecovať zvedavosť. Naši študenti už na strednej škole rozvíjajú schopnosti, ktoré sú nevyhnutné pre úspešný život na profesionálnej úrovni.

Radi sa prispôsobime vašim možnostiam, a tak si môžete vybrať, či sa spolu stretneme osobne alebo online.

Zaregistrujte si termín

* Povinné údaje

Napsali o nás