Sieť amerických medzinárodných škôl. Inšpirujeme sa najlepšími zahraničnými vzdelávacími systémami. Sloboda vo výbere predmetov, individuálny prístup, rozdelenie predmetov do úrovní, dôraz na rozvoj kompetencií, projektovú a tematickú výučbu. Celá výučba prebieha v angličtine. Je vedená tímom učiteľov z rôznych kútov sveta.

 

Zažite iné vzdelanie

Študujte na American Academy

ELEMENTARY SCHOOL

Žiakom prvých až piatych tried sa základná škola otvorí od septembra 2021 v Prahe a Brne.

MIDDLE SCHOOL A HIGH SCHOOL

Druhý stupeň základnej školy, ktorý zodpovedá 6.-8. triede v slovenskom vzdelávacom systéme. V americkom systéme začína stredná škola v 9. triede. High school teda zodpovedá 9.-12. ročníka štúdia.

Misia školy

American Academy je škola, ktorá vzdeláva lídrov budúcnosti. S naším unikátnym prepojením amerického štýlu výučby a projektovej výučby ponúkame študentom viac než len akademické znalosti. Kladieme veľký dôraz na rozvíjanie sociálnych a praktických zručností, ktoré sú potrebné pre úspešný život v 21. storočí. American Academy je miestom, kde môžu študenti preskúmať a maximalizovať svoj potenciál.

UNIVERZITY, 
NA KTORÉ BOLI PRIJATÍ NAŠI ABSOLVENTI

TERAZ MÔŽETE PODÁVAŤ PRIHLÁŠKY

NA AKADEMICKÝ ROK 2021/2022

American Academy je škola, ktorá rozvíja talenty a charakter študentov v bezpečnom a priateľskom prostredí, kam vaše dieťa bude rado chodiť.
Prihlášky prijímame po celý školský rok. Vyplnenú prihlášku nám môžete zaslať na e-mail alebo poštou.

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na study@americanacademy.com

Deň otvorených dverí online

Príďte sa na vlastné oči presvedčiť, že vyučovanie môže byť zábavné a podnecovať zvedavosť. Naši študenti už na strednej škole rozvíjajú zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre úspešný život na profesionálnej úrovni.

Radi vám na Dni otvorených dverí vysvetlíme, ako fungujú naše vzdelávacie metódy. Deň otvorených dverí online prebieha 28. januára od 16:00.


registrujte sa

* Povinné údaje

NAPÍSALI O NÁS