ukrainian student placement assistance
ukrainian student placement
assistance program

Get full sholarship to study at the American Academy

Sign in

Sieť amerických medzinárodných škôl. Inšpirujeme sa najlepšími zahraničnými vzdelávacími systémami. Sloboda vo výbere predmetov, individuálny prístup, rozdelenie predmetov do úrovní, dôraz na rozvoj kompetencií, projektovú a tematickú výučbu. Celá výučba prebieha v angličtine. Je vedená tímom učiteľov z rôznych kútov sveta.

 

KVALITNÉ AMERICKÉ VZDELANIE 

American Academy je sieť amerických škôl v Prahe, Brne, Bratislave a Záhrebe ktorá si zakladá na individuálnom prístupe, profesionalite a otvorenosti učiteľov. 

Aby sa naše školy neustále zlepšovali, pravidelne medzi rodičmi a študentmi prebieha anonymné dotazníkové šetrenie, ktoré zisťuje ich spokojnosť. Vďaka našej otvorenosti k spätnej väzbe má American Academy, predovšetkým v posledných dvoch rokoch, v porovnaní s ostatnými medzinárodnými školami úplne minimálnu fluktuáciu medzi učiteľmi a študentmi. 

Absolútnou prioritou American Academy je viesť študentov k výborným akademickým výsledkom cez kvalitný vzdelávací program. Vďaka tomu naši študenti dosahujú nadpriemerne dobré výsledky v porovnaní s ich rovesníkmi a a sú prijímaní na prestížne univerzity po celom svete.
 

Zažite iné vzdelanie

Študujte na American Academy

ELEMENTARY SCHOOL

Študenti v 1. až 5. ročníku absolvujú kurzy angličtiny, matematiky, prírodných vied, spoločenských vied, umenia, telesnej výchovy aj knižných znalostí. Celé učivo je preberané v anglickom jazyku, čo študentov najlepšie pripraví na plynulý prechod na našu Middle School.

MIDDLE SCHOOL

Middle School program zodpovedá 6.- 8. triede v českom vzdelávacom systéme. Svojim študentom ponúka rozmanitú škálu, predmetov, z ktorých si sami môžu do určitej miery vyberať, aby sa už v tomto stupni štúdia mohli viac zameriavať na oblasti, ktoré ich skutočne zaujímajú.

HIGH SCHOOL

Študenti High School pracujú na rozvoji svojich silných stránok a zameriavajú sa na predmety, ktoré ich pripravujú na štúdium vysnívaných odborov na kvalitných univerzitách po celom svete.
 

STEM

STEM Program je určený študentom Middle School aj High School so záujmom o prírodné vedy, technológie, IT a matematiku. Našich študentov v tomto špecifickom vzdelávacom programe zoznámime s aktuálnymi technologickými, informatickými a vedeckými metódami či nástrojmi a zároveň im ukážeme, ako ich aplikovať v praktickom živote.
 

Misia školy

American Academy je škola, ktorá vzdeláva lídrov budúcnosti. S naším unikátnym prepojením amerického štýlu výučby a projektovej výučby ponúkame študentom viac než len akademické znalosti. Kladieme veľký dôraz na rozvíjanie sociálnych a praktických zručností, ktoré sú potrebné pre úspešný život v 21. storočí. American Academy je miestom, kde môžu študenti preskúmať a maximalizovať svoj potenciál.

UNIVERZITY, 
NA KTORÉ BOLI PRIJATÍ NAŠI ABSOLVENTI

TERAZ MÔŽETE PODÁVAŤ PRIHLÁŠKY

NA AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

American Academy je škola, ktorá rozvíja talenty a charakter študentov v bezpečnom a priateľskom prostredí, kam vaše dieťa bude rado chodiť.
Prihlášky prijímame po celý školský rok. Vyplnenú prihlášku nám môžete zaslať na e-mail alebo poštou.

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na
prague@americanacademy.com, brno@americanacademy.com
bratislava@americanacademy.com, zagreb@americanacademy.com

Dohodnite si konzultáciu

Presvedčte sa, že výučba môže byť zábavná a môže podnecovať zvedavosť. Naši študenti už na strednej škole rozvíjajú schopnosti, ktoré sú nevyhnutné pre úspešný život na profesionálnej úrovni.

Zaregistrujte si termín.

Zaregistrujte si termín

NAPÍSALI O NÁS