WE ARE AMERICAN ACADEMY

Veríme, že každý človek má silu zmeniť svet. Na to však potrebuje kvalitné vzdelanie, zdravé sebavedomie a komplexné zmýšľanie. To u našich študentov dosahujeme vďaka americkému know-how, modernému prístupu a projektovej výučby.

O NÁS

American Academy je sieť amerických škôl, ktorú prevádzkuje popredná vzdelávacia skupina v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku, ktorá sa zameriava na sprostredkovanie štúdia na najkvalitnejších internátnych základných školách a stredných školách v USA, Kanade, Veľkej Británii a Švajčiarsku - JK Education.

Skupina tiež pôsobí v oblasti poradenstva ohľadom prijímacích konaní na prestížne univerzity v USA, organizuje vzdelávacie veľtrhy a prevádzkuje Pražské humanitní gymnázium, čo je súkromné ​​osemročné a štvorročné české gymnázium v ​​Prahe.

PROGRESÍVNE AMERICKÉ VZDELÁVANIE

American Academy bola založená ako alternatíva k existujúcim medzinárodným školám v Prahe, Brne a Bratislave. Väčšina medzinárodných škôl v týchto mestách je založená primárne na britských osnovách, prípadne na programe medzinárodnej maturity (International Baccalaureate). American Academy sa drží amerických osnov s dôrazom na fínsky model projektovej výučby. Naša vzdelávacia koncepcia umožňuje veľkú slobodu pri voľbe predmetov pre každého študenta, kladie dôraz na rozvoj kompetencií, samostatnosti, tvorivosti a na tematickú a projektovú výučbu. JK Education sa pri tvorbe koncepcie American Academy inšpirovala svojimi partnerskými školami po celom svete, na ktoré posiela talentovaných študentov a odkiaľ sa absolventi každý rok dostávajú na najlepšie univerzity po celom svete.

Vďaka svojej koncepcii American Academy oslovuje veľké množstvo veľmi schopných a talentovaných študentov a učiteľov nielen z Českej republiky, ale z celého sveta. JK Education vedie Ondřej Kania, CEO a spoluzakladateľ skupiny a investičný fond Espiro Investments.

CEO ONDŘEJ KANIA

CEO ONDŘEJ KANIA

CEO JK Education

Naším cieľom je vybudovať sieť vysoko-kvalitných, medzinárodných škôl, ktoré predstavujú alternatívu k britským medzinárodným školám v Prahe, Brne či Bratislave. Pri budovaní American Academy budujeme školy, na ktorých by sme sami chceli študovať. Aký študent nesníva o škole, na ktorej si môže vybrať predmety, ktoré bude študovať? Aký rodič nesníva o škole, kam sa bude jeho dieťa každé ráno tešiť? Cieľom American Academy je pomôcť každému študentovi rozpoznať a rozvíjať potenciál v oblastiach, ktoré ho bavia a ktorým sa chce venovať na univerzite, či v profesionálnom živote.

Ondřej Lepka

Ondřej Lepka

Director of the School Network

NAŠE ŠKOLY

Pre našich študentov vytvárame školské prostredie podobné tomu v Spojených štátoch. Do Prahy, Bratislavy a Brna, tak prinášame školu, ktorá je v strednej Európe úplne výnimočná. Veríme, že len vo veľmi osobné a otvorenej atmosfére sa môžu študenti plne rozvíjať. Pozrite sa, ako to u nás vyzerá.

Pre našich študentov vytvárame školské prostredie podobné tomu v Spojených štátoch. Do Prahy, Bratislavy a Brna, tak prinášame školu, ktorá je v strednej Európe úplne výnimočná. Veríme, že len vo veľmi osobnej a otvorenej atmosfére sa môžu študenti naplno rozvíjať. Pozrite si, ako to u nás vyzerá.

akreditácia

Na jar 2019 sme od Middle States Association of Elementary and Secondary Schools získali kandidátsky štatút na získanie nezávislej americkej akreditácie pre naše školy. Akreditačný proces dokončíme na jar 2021. American Academy je medzinárodná škola uznaná Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky a Slovenska.

Partner akreditácia