WE ARE AMERICAN ACADEMY

Veríme, že každý človek má silu zmeniť svet. Na to však potrebuje kvalitné vzdelanie, zdravé sebavedomie a komplexné zmýšľanie. To u našich študentov dosahujeme vďaka americkému know-how, modernému prístupu a projektovej výučby.

O NÁS

American Academy je sieť amerických medzinárodných škôl prevádzkovaných stredoeurópskou vzdelávacou skupinou Consilium, predtým JK Education, s kampusmi v Českej republike, na Slovensku a v Chorvátsku. 

Consilium tiež prevádzkuje Pražské humanitné gymnázium, ktoré je jednou z popredných českých súkromných škôl v Prahe, sieť vzdelávacích agentúr a vzdelávacích služieb v strednej Európe zameraných na poradenstvo v oblasti možností medzinárodného štúdia na internátnych školách a univerzitách po celom svete. V októbri 2022 prevzala vzdelávacia skupina Consilium niekoľko inštitúcií, a to materskú a základnú školu v Beehive a základnú školu Square v Prahe, medzinárodnú školu Saba Verda v Španielsku a jasle a škôlky Bambíno v Prahe.

Consilium bola založená v roku 2012 a od tej doby sa stala jednou z najvýznamnejších vzdelávacích skupín v strednej Európe. 
 

PROGRESÍVNE AMERICKÉ VZDELÁVANIE

American Academy School Network bola založená ako alternatíva k súčasným medzinárodným školám v Prahe, Brne, Bratislave a Záhrebe. Väčšina z týchto medzinárodných škôl je založená na britských osnovách alebo programe International Baccalaureate. Osnovy American Academy sú založené na americkom školskom systéme, ktorý umožňuje študentom zvoliť si predmety, ktoré chcú študovať, a špecializovať sa na oblasti, na ktoré sa chcú neskôr v živote zamerať. Zameriava sa na rozvoj kompetencií, samostatnosti, ako aj tvorivosti prostredníctvom tematického a projektového vyučovania.
 
Vďaka svojej jedinečnej koncepcii priťahuje American Academy mnoho šikovných a talentovaných študentov a učiteľov z Českej republiky, Slovenska, Chorvátska a z celého sveta.
 

CEO ONDŘEJ KANIA

CEO ONDŘEJ KANIA

CEO Consilium

Naším cieľom je vybudovať sieť vysoko-kvalitných, medzinárodných škôl, ktoré predstavujú alternatívu k britským medzinárodným školám v Prahe, Brne či Bratislave. Pri budovaní American Academy budujeme školy, na ktorých by sme sami chceli študovať. Aký študent nesníva o škole, na ktorej si môže vybrať predmety, ktoré bude študovať? Aký rodič nesníva o škole, kam sa bude jeho dieťa každé ráno tešiť? Cieľom American Academy je pomôcť každému študentovi rozpoznať a rozvíjať potenciál v oblastiach, ktoré ho bavia a ktorým sa chce venovať na univerzite, či v profesionálnom živote.

Ondřej Lepka

Ondřej Lepka

Director of the School Network

Ondřej Lepka v roku 2004 získal magisterský titul na Pedagogickej fakulte Karlovej univerzity. Následne pracoval na štátnych aj súkromných školách ako učiteľ, koordinátor anglickej výučby a zástupca riaditeľa. Niekoľko posledných rokov pôsobil ako CEO vzdelávacej sústavy poskytujúcej vzdelanie od materskej školy až po osemročné gymnázium zamerané na výučbu jazykov. Spoločne so svojím tímom prešiel celým akreditačným procesom Internationale Baccalaureate.  Vzdelávanie berie ako činnosť na celý život. Vždy je dôležité uvedomiť si, že spraviť chybu nie je zlé. Dobrá škola podľa neho tvorí akýsi kruh – spokojný študent, rodič a učiteľ. K tomu je potrebná kvalitná obojstranná komunikácia, ktorú pokladá za základ.  Rád by na svojej pozícií uplatnil svoje skúsenosti vo vzdelávaní, riadení ľudských zdrojov a v českej školskej legislatíve. Jeho cieľom je nastaviť funkčný vzdelávací procesy. Vo voľnom čase rád cestuje a stretáva sa s priateľmi.‎

Yvonne Crawford

Yvonne Crawford

Associate Director of American Academy School Network

Yvonne Crawford má bakalársky titul z lingvistiky, magisterský titul zo sociológie a magisterský titul z vyučovania angličtiny ako cudzieho jazyka a v súčasnosti pracuje na doktorandskom štúdiu pedagogiky a výučby angličtiny. Niekoľko rokov učila angličtinu a jazykové umenie v Spojených štátoch, Maďarsku, na Slovensku a vo Francúzsku. Žila tiež v Kanade, Írsku a Španielsku. Pracovala v rôznych vzdelávacích spoločnostiach vrátane vlastnej, ktorú založila pred 10 rokmi. Jej srdce a duša však žijú vo vyučovaní a v pomoci študentom nájsť si vlastnú cestu životom. Yvonne Crawford je pre nás všetkých zárukou kontinuity pokroku, ktorý sa v American Academy dosiahol v predchádzajúcich akademických rokoch, a tiež zárukou, že na tomto pokroku budeme stavať.

Pavel Novák

Pavel Novák

Head of American Academy in Brno

Rodák z Moravy získal magisterský titul z anglickej a nemeckej filológie na Univerzite Palackého v Olomouci v roku 1999. Ďalších 17 rokov strávil na brnenských stredných školách výučbou svetových dejín a anglického a nemeckého jazyka. Nikdy nemal rád staromódne vyučovacie metódy a vždy hľadal nové spôsoby. V dôsledku toho navrhol a viedol niekoľko ďalších workshopov pre rozvoj učiteľov. Podieľal sa tiež na niekoľkých medzinárodných stredoškolských projektoch so študentmi a učiteľmi z Rakúska, Nemecka, Francúzska alebo Talianska. Jeho potreba učiť sa od skúsenejších a progresívnejších kolegov ho nakoniec priviedla na South Kent, nezávislú internátnu školu v Connecticute, kde pracoval ako učiteľ aktuálnych politických otázok a inštruktor mäkkých zručností a programov rozvoja leadershipu.

Yamini Singh

Yamini Singh

Head of American Academy in Zagreb

Yamini získala titul Bachelor of Arts v odbore politológia na University of Mary Washington vo Virgínii, titul MA z humanitných vied so zameraním na literatúru na Tiffin University v Ohiu a certifikát CELTA. Niektoré z jej vysokoškolských kurzov boli dokončené na Université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis.
Po štúdiu a výučbe v Paríži získala Yamini záujem o vzdelanie. Následne strávila niekoľko rokov výučbou humanitných vied v Dauhá v Katare a potom v Prahe. Žila tiež v Montreali v Kanade.
Hovorí anglicky a francúzsky (a z arabštiny a hindštiny vie len toľko, aby sa dohovorila). Yamini sa považuje za „dieťa tretej kultúry“, ktoré vyrástlo v skutočne globálneho občana. Medzi jej záujmy patrí modernistické umenie a literatúra so silným sklonom k neskutočnému. Má veľkú vášeň pre učenie a miluje interakciu s mladými ľuďmi pri vyučovaní. 
 

Lenka Titerová

Lenka Titerová

Head of American Academy in Prague Lenka Titerová žila 3 roky v Severnej karolíne v USA, kde zároveň študovala. Po návrate do Českej republiky absolvovala odbor Anglická filológia na Slezskej univerzite v Opave a získala magisterský titul. Potom niekoľko rokov učila študentov všetkých vekových kategórií a zdieľala s nimi svoje nadšenie pre anglický jazyk. Následne pracovala 8 rokov v administratíve ako zástupkyňa riaditeľa súkromnej školy. 
Po presťahovaní do Prahy zastávala pozíciu projektovej manažérky a neskôr zástupkyne riaditeľa na súkromnej základnej škole. Keď sa jej naskytla príležitosť učiť na American Academy v Prahe, bola nadšená a školské prostredie si od začiatku zamilovala. Ako zástankyňa nových prístupov k učeniu chce pokračovať v ceste, ktorá z AAP učiní jednu z popredných škôl inovatívneho a inšpiratívneho vzdelávania. 
 

NAŠE ŠKOLY

Pre našich študentov vytvárame školské prostredie podobné tomu v Spojených štátoch. Do Prahy, Bratislavy, Brna, Zagrebu, tak prinášame školu, ktorá je v strednej Európe úplne výnimočná. Veríme, že len vo veľmi osobné a otvorenej atmosfére sa môžu študenti plne rozvíjať. Pozrite sa, ako to u nás vyzerá.

akreditácia

Školy American Academy v Prahe a Brne získali 7-ročnú akreditáciu od "Commissions of Middle States Association of Elementary and Secondary Schools (MSA)" po tom, ako hostili tímové návštevy v roku 2020, a American Academy v Záhrebe v roku 2023.

Partner akreditácia