American Academy in Brno

6th - 12th Grade

Studujte na mezinárodní škole v Bratislavě. Díky unikátní vzdělávací koncepci poskytujeme studentům příležitost objevovat a specializovat se, nalézt svůj talent a využít ho.
Pavel Novák

Family-like environment

Andrés Morales

Head of American Academy in Bratislava

American Academy in Bratislava je škola s inovatívnym a unikátnym prístupom ku vzdelávaniu. Našu medzinárodnú školu sa snažíme viesť tak, aby bol študent vždy na prvom mieste a mohol sa rozvíjať v rámci projektového vyučovania. Naši študenti dostávajú prostredníctvom rôznych aktivít a cvičení príležitosť získať zručnosti, ktoré pre nich budú v živote naozaj užitočné. Naši učitelia sa nezameriavajú len na jednotlivých študentov, ale vo vyučovaní často využívajú aj prácu v skupinách. To napomáha tomu, aby boli študenti schopní prísť s kreatívnym a efektívnym riešením problémov, ktorým čelia vo svojom každodennom živote. Študenti na našej škole rastú aj akademicky. American Academy je unikátna tematickými týždňami, na ktorých bude spoločne pracovať celá škola. V každom trimestri na týždeň zmeníme koncept vyučovania a budeme sa venovať projektom: Fear, Cultures Around the World a Films on Life and Death.

Kvalitné americké vzdelanie

American Academy je sieť amerických škôl v Prahe, Brne a Bratislave. Celá sieť American Academy podlieha jednému vzdelávaciemu konceptu. Záleží nám na tom, aby sa American Academy neustále posúvala a vychádzala v ústrety študentom a rodičom. Na konci každého trimestra prebieha medzi rodičmi a študentmi anonymný dotazníkový prieskum, ktorý zisťuje spokojnosť so školou.

Zakladáme si na individuálnom prístupe, profesionalite a otvorenosti našich učiteľov, preto nás teší, že prevažná väčšina rodičov vníma našich učiteľov ako veľmi ústretových a otvorených. American Academy vnímajú ako vysoko kvalitné vzdelávaciu inštitúciu a všetci uviedli, že sa na škole ich dieťa cíti bezpečne.

Absolútnou prioritou American Academy je viesť študentov k výborným akademickým výsledkom cez kvalitný vzdelávací program pripravujúci študentov na štúdium na vysokých školách po celom svete. Naši študenti dosahujú nadpriemerne dobré výsledky v porovnaní s ich rovesníkmi v USA v štandardizovaných testoch HSGE, s priemerným percentilom 70.

Prečo študovať na american academy

SLOBODA PRI VÝBERE
PREDMETOV
ROZDELENIE PREDMETOV
PODĽA ÚROVNE NÁROČNOSTI
VÝUČBA
SLOVENSKÉHO JAZYKA
SKÚSENÍ UČITELIA
Z CELÉHO SVETA
ADVANCED PLACEMENT
A STEM PROGRAM
6 ŠTUDENTOV
V TRIEDE
RODINNÉ
PROSTREDIE
DVERE K ŠTÚDIU NA
UNIVERZITÁCH PO CELOM SVETE

Ponuka predmetov

Záleží nám na tom, aby študenti mali jednoduchý prístup ku znalostiam, ktoré bežné školské osnovy neobsahujú. Preto našim študentom ponúkame rozmanitú škálu predmetov, z ktorých si sami môžu do určitej miery vyberať a zamerať sa na to, čo ich naozaj zaujíma a baví.

predmety
Kredit
Foundations of Literature & Composition 3
Speech Communication 1
Creative Writing 2
Publishing 1
Journalism 2
Pre študentov hlásiacich sa do 9. triedy:
Je nutné získať
9
kreditov
za 12 trimestrov
predmety
Kredit
Algebra I* 3
Geometry* 3
Algebra II* 3
Pro studenty hlásící se do 9. třídy:
Je nutné získať
22
kreditov
za 12 trimestrov
predmety
Kredit
United States History 3
International Relations 2
World History 3
Systems of Governments 1
Pro studenty hlásící se do 9. třídy:
Je nutné získať
22
kreditov
za 12 trimestrov
predmety
Kredit
German I 3
Slovak I for Foreigners 3
Pro studenty hlásící se do 9. třídy:
Je nutné získať
22
kreditov
za 12 trimestrov
predmety
Kredit
Integrated Sciences 3
Biology* 3
Pro studenty hlásící se do 9. třídy:
Je nutné získať
22
kreditov
za 12 trimestrov
predmety
Kredit
PE & Health 1
Business 1
Pro studenty hlásící se do 9. třídy:
Je nutné získať
22
kreditov
za 12 trimestrov
* prerekvizita
Uvedené kurzy sú platné pre akademický rok 2019/2020. V ďalšom roku sa bude ponuka rozširovať.

Tematické týždne

Spolu s americkým kurikulom sa American Academy zameriava aj na tematické týždne inšpirované výukou vo Fínsku. Rozvíjajú schopnosti ako je komunikácia, tímová práca, riešenie problémov, kreativita, kritické myslenie alebo projektový manažment. Počas tematických týždňov sa zíde celá škola a spoločne pracuje na jednom projekte.
Halloweek

Fear a Escape Room boli témy vôbec prvého tematického týždňa na American Academy in Bratislava. Trval od 21. do 26. októbra, ale predchádzalo mu mnoho príprav. Študenti sa rozdelili do troch projektových skupín: Biznis, Bunker, Nemocnica. Skupina „Biznis“ bola zodpovedná sa propagáciu, predaj lístkov, financie a starostlivosť o návštevníkov. Ďalšie dve skupiny sa zamerali na tvorbu špecifických únikových miestností. Študenti a učitelia pracovali spoločne a učili sa o psychológii strachu v zábavnom priemysle, ako zvládnuť vedenie projektu spolupracovali pri prezentovaní výsledných únikových miestností verejnosti. Pozrieť sa prišli desiatky spokojných návštevníkov, ktorí prichádzali vo štvrtok, v piatok a sobotu a snažili sa dostať zo zamknutých miestností v časovom limite.

Group

Prijímacie konanie

Nečakajte rozsiahle testy, pri uchádzačoch nás zaujíma najmä ich charakter a zápal. Preto u nsá veľkú rolu hrá osobný pohovor a písaná esej. Na akademický rok 2020/2021 máme miesto pre 160 študentov.
PRIHLÁŠKA
Esej
Osobny pohovor
Podať prihlášku
Cena za studium
2020/2021
Middle School
6st - 8th
8 125 EUR
High School
9st - 12th
9 375 EUR

Profil absolventa
- 2019 -

Absolvent American Academy je sebavedomý mladý človek, ktorý sa zapája do diania okolo a vníma ostatných ľudí. Problémy rieši aktívne a kreatívne a vždy preberá plnú zodpovednosť za svoje činy. Vie, aké sú jeho hlavné hodnoty a je schopný podľa nich konať. Uvedomuje si, aké sú jeho silné stránky a neustále pracuje na ich rozvoji.

Vďaka tomu, že vyštudoval medzinárodnú školu, je pripravený na štúdium na akejkoľvek univerzite na svete, vrátane tých najžiadanejších.

Deň otvorwných dverí
na American Academy

Príďte sa na vlastné oči presvedčiť, že vyučovanie môže byť zábavné a podnecovať zvedavosť. Naši študenti už na strednej škole rozvíjajú zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre úspešný život na profesionálnej úrovni. Radi vám na Dni otvorených dverí alebo individuálnom stretnutí ukážeme školské priestory a vysvetlíme, ako fungujú naše vzdelávacie metódy. Deň otvorených dverí prebieha od 16:00 do 18:00.

Kontaktujte nás

* povinné údaje

Zo života školy