American Academy in Brno

6th - 12th Grade

Študujte na medzinárodnej škole v Brne. Vďaka unikátnej vzdelávacie koncepcii poskytujeme študentom príležitosť objavovať a špecializovať sa, nájsť svoj talent a využiť ho.
Pavel Novák

Individual approach

Pavel Novák

Head of American Academy in Brno

American Academy in Brno je škola, ktorá vychováva lídrov 21. storočia. S naším unikátnym spojením amerického kurikula a projektového vyučovania, ponúkame študentom veľké množstvo predmetov, ktoré môžu študovať, a čo viac, ako premýšľať kreatívne a použiť to, čo vedia. Naši študenti získavajú zručnosti, ktoré využijú v budúcom živote: spolupráca, tvorba prezentácií, analýza dát, práca s ľuďmi z celého sveta či riešenie problémov. Pozerajú sa na veci s nadhľadom.

Našim hlavným cieľom je vytvoriť bezpečné prostredie pre všetkých študentov, v ktorom budú plne rozvíjať svoj potenciál. Veríme, že každý študent je jedinečný, k učeniu pristupuje inak a zaslúži si individuálny prístup od svojich učiteľov.

Všetci zamestnanci školy a študenti pracujú na tom, aby na škole panovala rodinná atmosféra, kde sa ku každému pristupuje s rešpektom ako k priateľom, partnerom a spolupracovníkom.

Nemôžeme vedieť, čo pre študentov budúcnosť chystá. Preto sa American Academy in Brno zameriava na výchovu kreatívnych, otvorených študentov, ktorí nemajú problém sa vyjadriť a dokážu sa prispôsobiť rôznym prostrediam a byť skutočnými tzv. Global citizens.

Kvalitné americké vzdelanie

American Academy je sieť amerických škôl v Prahe, Brne a Bratislave. Celá sieť American Academy podlieha jednému vzdelávaciemu konceptu. Záleží nám na tom, aby sa American Academy neustále posúvala a vychádzala v ústrety študentom a rodičom. Na konci každého trimestra prebieha medzi rodičmi a študentmi anonymný dotazníkový prieskum, ktorý zisťuje spokojnosť so školou.

Zakladáme si na individuálnom prístupe, profesionalite a otvorenosti našich učiteľov, preto nás teší, že prevažná väčšina rodičov vníma našich učiteľov ako veľmi ústretových a otvorených. American Academy vnímajú ako vysoko kvalitné vzdelávaciu inštitúciu a všetci uviedli, že sa na škole ich dieťa cíti bezpečne.

Absolútnou prioritou American Academy je viesť študentov k výborným akademickým výsledkom cez kvalitný vzdelávací program pripravujúci študentov na štúdium na vysokých školách po celom svete. Naši študenti dosahujú nadpriemerne dobré výsledky v porovnaní s ich rovesníkmi v USA v štandardizovaných testoch HSGE, s priemerným percentilom 70.

Prečo študovať na american academy

SLOBODA PRI VÝBERE
PREDMETOV
ROZDELENIE PREDMETOV
PODĽA ÚROVNE NÁROČNOSTI
VÝUČBA
SLOVENSKÉHO JAZYKA
SKÚSENÍ UČITELIA
Z CELÉHO SVETA
ADVANCED PLACEMENT
A STEM PROGRAM
15 ŠTUDENTOV
V TRIEDE
RODINNÉ
PROSTREDIE
DVERE K ŠTÚDIU NA
UNIVERZITÁCH PO CELOM SVETE

Ponuka predmetov

Záleží nám na tom, aby študenti mali jednoduchý prístup ku znalostiam, ktoré bežné školské osnovy neobsahujú. Preto našim študentom ponúkame rozmanitú škálu predmetov, z ktorých si sami môžu do určitej miery vyberať a zamerať sa na to, čo ich naozaj zaujíma a baví.

Predmety
Kredit
English Literature & Composition 3
World Literature 3
AP English Literature 3
Creative Writing 2
Poetry 1
Pre študentov hlásiacich sa do 9. triedy:
Je nutné získať
9
kreditov
za 12 trimestrov
Predmety
Kredit
Algebra I* 3
Geometry* 3
Algebra II* 3
AP Calculus AB* 3
Pre študentov hlásiacich sa do 9. triedy:
Je nutné získať
9
kreditov
za 12 trimestrov
Predmety
Kredit
United States History 3
Humans and Their Worlds 2
20th Century History 3
Pre študentov hlásiacich sa do 9. triedy:
Je nutné získať
9
kreditov
za 12 trimestrov
Predmety
Kredit
Spanish I 3
Spanish II* 3
German II* 3
Pre študentov hlásiacich sa do 9. triedy:
Je nutné získať
9
kreditov
za 12 trimestrov
Predmety
Kredit
Integrated Sciences 3
Environmental Science 3
Zoology 1
Anatomy 1
Genetics 1
Pre študentov hlásiacich sa do 9. triedy:
Je nutné získať
9
kreditov
za 12 trimestrov
Predmety
Kredit
Introduction into Business 1/3
Personal Development 1/3
Public Speaking 1/3
Dance Fit 1
CrossFit 1
Journalism 1
Art 1
English as a Second Language 1
CZch Language Arts 1
SAT Math Preparation 1/3
Graphic Design 2/3
Body & Mind Wellness 1
American Cinema 1
Running Club 1/3
Habitable Planer 1
Pre študentov hlásiacich sa do 9. triedy:
Je nutné získať
9
kreditov
za 12 trimestrov
* prerekvizita
Uvedené kurzy sú platné pre akademický rok 2019/2020. V ďalšom roku sa bude ponuka rozširovať.

Tématická výuka

Spolu s americkým kurikulom sa American Academy zameriava aj na tematické týždne inšpirované výučbou vo Fínsku. Rozvíjajú znalosti ako je komunikácia, tímová práca, riešenie problémov, kreativity, kritické myslenie alebo projektový manažment. Počas tematických týždňov sa zíde celá škola a spoločne pracuje na jednom projekte.
Networking-up

Toto bol jeden z najviac náročných tematických týždňov, ktorý naši študenti zažili. Dostali za úlohu zorganizovať ich vlastné podnikateľskú konferenciu, vrátane zaistenia miesta a pripravení programu pre jednotlivé prednášajúci. Študenti sa starali o celý rozpočet, nadviazali kontakt s byznysovými partnermi a musel sa vysporiadať tiež s pocitom odmietnutia. Získali cenné zručnosti, ktoré budú môcť aplikovať v pracovnom živote. Výsledkom bola skvelá konferencia usporiadaná na Brnenskom výstavisku, ktorá prilákala rôzne skupiny ľudí vrátane študentov a podnikateľov.

Group
Problems of Today and Solutions for Tomorrow

Študenti museli využiť svoju kreativitu a pripraviť predstavenie, ktoré sa týkalo problémov a otázok, ktorým čelia mladí ľudia v ich veku. Napísali alebo si vybrali text, ktorý sa zaoberal rôznymi témami vrátane toho, ako nás ovplyvňujú sociálne médiá, problémov s mentálnym zdravím, hladomor, udržateľnosť a ďalšie. Nachystali si celé predstavenie a pravidelne ho nacvičovali. Výsledok bol nad očakávania ktoréhokoľvek z učiteľov American Academy a v rodičoch zanechalo silný dojem.

Group
Scare-o-rama

Vôbec prvá skúsenosť našich študentov s tematickým týždňom na American Academy bola oslava Halloweenu, ktorú sa rozhodli pomenovať "Scare-O-Rama". Počas tohto týždeň dlhého projektu sa študenti rozdelili do rôznych organizačných skupín a každý dostal svoju úlohu, ktorý mal napomôcť úspechu celej akcie. S minimálnou asistenciou svojich učiteľov sa venovali marketingu, občerstvenie, tematické aktivity ako maľovanie na tvár, rozprávanie strašidelných príbehov a dekorácie. Najväčším úspechom bola kompletná premena jednej triedy na úžasne desivé bludisko, ktoré si mohol užiť každý, kto sa odvážil vstúpiť. Scar-o-rama naozaj ukázala, že štúdium na American Academy ďaleko presahuje len výučbu v triedach.

Group

Prijímacie konanie

Nečakajte rozsiahle testy, pri uchádzačoch nás zaujíma najmä ich charakter a zápal. Preto u nsá veľkú rolu hrá osobný pohovor a písaná esej. Na akademický rok 2020/2021 máme miesto pre 160 študentov.
PRIHLÁŠKA
Esej
Osobny pohovor
Podať prihlášku
Cena za štúdium
2020/2021
Middle School
6st - 8th
211 000 Kč
High School
9st - 12th
231 000 Kč

Profil absolventa
- 2019 -

Absolvent American Academy je sebavedomý mladý človek, ktorý sa zapája do diania okolo a vníma ostatných ľudí. Problémy rieši aktívne a kreatívne a vždy preberá plnú zodpovednosť za svoje činy. Vie, aké sú jeho hlavné hodnoty a je schopný podľa nich konať. Uvedomuje si, aké sú jeho silné stránky a neustále pracuje na ich rozvoji.

Vďaka tomu, že vyštudoval medzinárodnú školu, je pripravený na štúdium na akejkoľvek univerzite na svete, vrátane tých najžiadanejších.

Deň otvorwných dverí
na American Academy

Príďte sa na vlastné oči presvedčiť, že vyučovanie môže byť zábavné a podnecovať zvedavosť. Naši študenti už na strednej škole rozvíjajú zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre úspešný život na profesionálnej úrovni. Radi vám na Dni otvorených dverí alebo individuálnom stretnutí ukážeme školské priestory a vysvetlíme, ako fungujú naše vzdelávacie metódy. Deň otvorených dverí prebieha od 16:00 do 18:00.

Kontaktujte nás

* povinné údaje

Zo života školy