AMERICAN ACADEMY IN Bratislava

6TH - 12TH GRADE

Sieť amerických medzinárodných škôl. Inšpirujeme sa najlepšími zahraničnými vzdelávacími systémami. Sloboda vo výbere predmetov, individuálny prístup, rozdelenie predmetov do úrovní, dôraz na rozvoj kompetencií, projektovú a tematickú výuku. Celá výuka prebieha v angličtine. Je vedená tímom učiteľov z rôznych kútov sveta.

WE TEACH DIFFERENTLY

JACOB INGRAM

JACOB INGRAM

Head of American Academy in Bratislava

American Academy sa snaží vytvoriť a kultivovať vzdelávacie prostredie, v ktorom študenti získajú nevyhnutné nástroje a budú môcť prevziať väčšiu kontrolu nad svojím štúdiom, prostredníctvom projektov. Študenti na American academy si vyberajú predmety, ktoré ich zaujímajú, participujú na aktivitách medzinárodných tried, a počas tematických týždňov spolupracujú v rámci jedného študentského kolektívu.

Členovia fakulty sú pedagógovia, mentori a inštruktori, ktorí podporujú študentov na ich akademickej ceste. Naším cieľom je dosiahnutie rovnováhy medzi podporou individuálneho rastu a rozvojom zručností spolupráce, pričom sa študentov snažíme pripraviť nielen na dosiahnutie dobrých študíjných výsledkov, ale aj praktických životných schopností.

MIDDLE SCHOOL
6th–8th GRADE
HIGH SCHOOL
9th–12th GRADE
MIDDLE SCHOOL

Middle School program odpovedá 6.-8. triede v slovenskom vzdelávacom systéme. Svojim študentom ponúka rozmanitú škálu, predmetov, z ktorých si sami môžu do určitej miery vyberať, aby sa už v tomto stupni štúdia mohli viac zamerať na oblasti, ktoré ich skutočne zaujímajú.

Predmety sú rozdelené do niekoľko departmentov, ako je Matematika, Svetové jazyky, Prírodné vedy a pod. Z každého departmentu si študenti vyberajú predmety, ktorým sa chcú venovať, podmienkou je samozrejme vždy splnenie potrebného počtu kreditov.

 

HIGH SCHOOL

Študenti High School pracujú na rozvoji svojich silných stránok a zameriavajú sa na predmety, ktoré ich pripravujú na štúdium vysnívaných odborov na kvalitných univerzitách po celom svete.

High School má štyri ročníky a zodpovedá slovenský 9. triede základnej až 3. ročníka strednej školy, študenti American Academy tak školu opúšťajú o rok skôr, než je v Slovensku bežné. Zásluhou skladby a kvality vyučovacích predmetov sú ale na vysokú školu pripravení lepšie než ktokoľvek iný. Poradenstvu a príprave na vysokoškolské štúdium venujeme v tomto stupni maximálnu pozornosť.

 

PREČO ŠTUDOVAŤ NA AMERICAN ACADEMY

SLOBODA PRI VÝBERE PREDMETOV

ROZDELENIE PREDMETOV PODĽA ÚROVNE NÁROČNOSTI

VÝUČBA slovenského JAZYKA

SKÚSENÍ UČITELIA Z CELÉHO SVETA

ADVANCED PLACEMENT PREDMETY

60 ŠTUDENTOV V AKADEMICKOM ROKU 2022/23

RODINNÉ PROSTREDIE

DVERE K ŠTÚDIU NA UNIVERZITÁCH PO CELOM SVETE

PONUKA PREDMETOV

Záleží nám na tom, aby študenti mali jednoduchý prístup ku znalostiam, ktoré bežné školské osnovy neobsahujú. Preto našim študentom ponúkame rozmanitú škálu predmetov, z ktorých si sami môžu do určitej miery vyberať a zamerať sa na to, čo ich naozaj zaujíma a baví.
Predmety
KREDIT
Foundations of Literature & Composition 3
Publishing 1
Speech and Communication 1
Business Communication 1
Myths & Legends 2
Film & Literature 1
World Literature 3
Poetry & Lyrics 1
AP English Language and Composition* 3
Predmety
KREDIT
Integrated Sciences 3
Biology 3
Physics* 3
Anatomy and Physiology* 3
AP Environmental Science* 3
AP Computer Science Principles 3
Predmety
KREDIT
United States History 3
World History 3
Psychology 3
Predmety
KREDIT
German I 3
Slovak for Internationals 3
German II* 3
French I 3
Spanish I 3
Predmety
KREDIT
Algebra I 3
Geometry 3
Algebra II* 3
Pre-Calculus* 3
Predmety
KREDIT
PE & Health 1
Business 2
Personal Finance 1
Art & Drama 1
* prerekvizita
** digitálny
Uvedené kurzy sú platné pre akademický rok 2022/23. V ďalšom roku sa bude ponuka rozširovať.

TEMATICKÉ TÝŽDNE

Spolu s americkým kurikulom sa American Academy zameriava aj na tematické týždne inšpirované výučbou vo Fínsku. Rozvíjajú schopnosti ako je komunikácia, tímová práca, riešenie problémov, kreativita, kritické myslenie alebo projektový manažment. Počas tematických týždňov sa zíde celá škola a spoločne pracuje na jednom projekte.

HALLOWEEK

Fear a Escape Rooms boli témy úplne prvého tematického týždňa na American Academy in Bratislava. Trval od 21. do 26. októbra, ale predchádzalo mu mnoho príprav. Študenti sa rozdelili do troch projektových skupín: Biznis, Bunker, Nemocnica. Skupina „Biznis“ bola zodpovedná za propagáciu, predaj lístkov, financie a starostlivosť o návštevníkov. Ďalšie dve skupiny sa zamerali na tvorbu špecifických únikových miestností. Študenti a učitelia pracovali spoločne a učili sa o psychológii strachu v zábavnom priemysle, ako zvládnuť vedenie projektu a spolupracovali pri prezentovaní výsledných únikových miestností verejnosti. Pozrieť sa prišli desiatky spokojných návštevníkov, ktorí prichádzali vo štvrtok, v piatok a sobotu a snažili sa dostať zo zamknutých miestností v časovom limite.

HALLOWEEK
WHAT DOES IT MEAN TO BE ALIVE?

Náš tretí tematický týždeň v minulom školskom roku niesol názov: Filmy - Čo to znamená byť nažive? Celá škola sa rozdelila do siedmich skupín. Cieľom bolo vytvoriť krátky film, ktorý by zodpovedal otázku zmyslu života. Študenti začali pracovať na svojich nápadoch už niekoľko týždňov pred oficiálnym začiatkom tematického týždňa. Postupne prichádzali s názvami svojich skupín, vybranými žánrami, návrhmi zápletiek a prvymi časťami scenárov. 

Niektoré skupiny sa nasledovne stretli, aby natočili scénky, zatiaľ čo ostatné skupiny pracovali a robili všetko z domu. Študenti natáčali a editovali svoje filmy od pondelka do štvrtka. Potom sme sa všetci stretli online, aby sme si spoločne pozreli filmy a venovali sa spätnej väzbe. Predávali sme si aj ocenenia za najlepšiu časť každého filmu, najlepší film a najlepší herecký výkon. 

V priebehu tohto tematického týždňa si študenti osvojili niekoľko technických zručností - natáčanie kamerou, hranie, editovanie. Tento týždeň im umožnil rozvinúť jemné zručnosti ako je časový manažment a práca so zdrojmi, komunikácia a spoľahlivosť. Celý tematický týždeň mal aj filozofický nádych, takže sa študenti mohli na chvíľu zastaviť, premýšľať a diskutovať nad tým čo to vôbec znamená „byť nažive”.

WHAT DOES IT MEAN TO BE ALIVE?

PRIJÍMACIE KONANIE

Nečakajte rozsiahle testy, pri uchádzačoch nás zaujíma najmä ich charakter a zápal. Preto u nás veľkú rolu hrá osobný pohovor a písaná esej. Na akademický rok 2023/2024 máme miesto pre 60 študentov.

prihláška
esej
osobný pohovor
Apply Now
CENA ZA Štúdium
Registration Fee is 590 €
Grades
6th - 8th

15 000 EUR
Grades
8th - 10th

15 500 EUR
Grades
11th - 12th

17 000 EUR

PROFIL ABSOLVENTA
- 2022 -

Absolvent American Academy je sebavedomý mladý človek, ktorý sa zapája do diania okolo a vníma ostatných ľudí. Problémy rieši aktívne a kreatívne a vždy preberá plnú zodpovednosť za svoje činy. Vie, aké sú jeho hlavné hodnoty a je schopný podľa nich konať. Uvedomuje si, aké sú jeho silné stránky a neustále pracuje na ich rozvoji.

Vďaka tomu, že vyštudoval medzinárodnú školu, je pripravený na štúdium na akejkoľvek univerzite na svete, vrátane tých najžiadanejších.

Individuálny meeting

Chceli by ste sa dozvedieť viac o štúdiu na American Academy?

Náš tím vám rád odpovie na všetky vaše otázky.

Zaregistrujte si termín

Zo života školy

None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None

Kalendár

1.
štvrtok
SEPTEMBER
National holiday
2.
piatok
SEPTEMBER
School starts
15.
štvrtok
SEPTEMBER
National holiday
24.
pondelok
OKTÓBER
START OF FALL BREAK
1.
utorok
NOVEMBER
END OF FALL BREAK
17.
štvrtok
NOVEMBER
NATIONAL HOLIDAY
21.
streda
DECEMBER
START OF CHRISTMAS BREAK
9.
pondelok
JANUÁR
Back to school
30.
pondelok
JANUÁR
In-service day (no classes)
20.
pondelok
FEBRUÁR
START OF SPRING BREAK
24.
piatok
FEBRUÁR
END OF SPRING BREAK
6.
štvrtok
APRÍL
START OF EASTER BREAK
14.
piatok
APRÍL
END OF EASTER BREAK
1.
pondelok
MÁJ
Holiday
8.
pondelok
MÁJ
Holiday
16.
piatok
JÚN
Graduation
23.
piatok
JÚN
LAST DAY OF SCHOOL