AMERICAN ACADEMY IN Bratislava

6TH - 12TH GRADE

Sieť amerických medzinárodných škôl. Inšpirujeme sa najlepšími zahraničnými vzdelávacími systémami. Sloboda vo výbere predmetov, individuálny prístup, rozdelenie predmetov do úrovní, dôraz na rozvoj kompetencií, projektovú a tematickú výuku. Celá výuka prebieha v angličtine. Je vedená tímom učiteľov z rôznych kútov sveta.

ANDRÉS MORALES

FAMILY-LIKE ENVIRONMENT

ANDRÉS MORALES

Head of American Academy in Bratislava

American Academy in Bratislava je škola s inovatívnym a unikátnym prístupom ku vzdelávaniu. Našu medzinárodnú školu sa snažíme viesť tak, aby bol študent vždy na prvom mieste a mohol sa rozvíjať v rámci projektového vyučovania. Naši študenti dostávajú prostredníctvom rôznych aktivít a cvičení príležitosť získať zručnosti, ktoré pre nich budú v živote naozaj užitočné. Naši učitelia sa nezameriavajú len na jednotlivých študentov, ale vo vyučovaní často využívajú aj prácu v skupinách. To napomáha tomu, aby boli študenti schopní prísť s kreatívnym a efektívnym riešením problémov, ktorým čelia vo svojom každodennom živote. Študenti na našej škole rastú aj akademicky. American Academy je unikátna tematickými týždňami, na ktorých bude spoločne pracovať celá škola. V každom trimestri na týždeň zmeníme koncept vyučovania a budeme sa venovať projektom: Fear, Cultures Around the World a Films on Life and Death.

 

KVALITNÉ AMERICKÉ VZDELANIE

American Academy je sieť amerických škôl v Prahe, Brne a Bratislave. Celá sieť American Academy podlieha jednému vzdelávaciemu konceptu. Záleží nám na tom, aby sa American Academy neustále posúvala a vychádzala v ústrety študentom a rodičom. Na konci každého trimestra prebieha medzi rodičmi a študentmi anonymný dotazníkový prieskum, ktorý zisťuje spokojnosť so školou.

Zakladáme si na individuálnom prístupe, profesionalite a otvorenosti našich učiteľov, preto nás teší, že prevažná väčšina rodičov vníma našich učiteľov ako veľmi ústretových a otvorených. American Academy vnímajú ako vysoko kvalitné vzdelávaciu inštitúciu a všetci uviedli, že sa na škole ich dieťa cíti bezpečne.

Absolútnou prioritou American Academy je viesť študentov k výborným akademickým výsledkom cez kvalitný vzdelávací program pripravujúci študentov na štúdium na vysokých školách po celom svete. Naši študenti dosahujú nadpriemerne dobré výsledky v porovnaní s ich rovesníkmi v USA v štandardizovaných testoch HSGE, s priemerným percentilom 70.

PREČO ŠTUDOVAŤ NA AMERICAN ACADEMY

SLOBODA PRI VÝBERE PREDMETOV
ROZDELENIE PREDMETOV PODĽA ÚROVNE NÁROČNOSTI
VÝUČBA SLOVENSKÉHO JAZYKA
SKÚSENÍ UČITELIA Z CELÉHO SVETA
ADVANCED PLACEMENT PREDMETY
65 ŠTUDENTOV V AKADEMICKOM ROKU 2020/21
RODINNÉ PROSTREDIE
DVERE K ŠTÚDIU NA UNIVERZITÁCH PO CELOM SVETE

PONUKA PREDMETOV

Záleží nám na tom, aby študenti mali jednoduchý prístup ku znalostiam, ktoré bežné školské osnovy neobsahujú. Preto našim študentom ponúkame rozmanitú škálu predmetov, z ktorých si sami môžu do určitej miery vyberať a zamerať sa na to, čo ich naozaj zaujíma a baví.

Predmety
KREDIT
Foundations of Literature & Composition 3
Speech Communication 1
Creative Writing 2
Publishing 1
Journalism 2
Speech and Communication 1
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
12
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
Integrated Sciences 3
Biology* 3
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
9
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
United States History 3
International Relations 2
World History 3
Systems of Governments 1
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
9
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
German I 3
Slovak I for Foreigners 3
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
6
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
Algebra I* 3
Geometry* 3
Algebra II* 3
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
9
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
PE & Health 1
Business 1
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
0
kreditov za 12 trimestrov
* prerequisite
Uvedené kurzy sú platné pre akademický rok 2020/21. V ďalšom roku sa bude ponuka rozširovať.

TEMATICKÉ TÝŽDNE

Spolu s americkým kurikulom sa American Academy zameriava aj na tematické týždne inšpirované výukou vo Fínsku. Rozvíjajú schopnosti ako je komunikácia, tímová práca, riešenie problémov, kreativita, kritické myslenie alebo projektový manažment. Počas tematických týždňov sa zíde celá škola a spoločne pracuje na jednom projekte.

HALLOWEEK

Fear a Escape Rooms byla témata vůbec prvního tematického týdne na American Academy in Bratislava. Trval od 21. do 26. října, ale předcházelo mu mnoho příprav. Studenti se rozdělili do tří projektových skupin: Byznys, Bunkr, Nemocnice. Skupina “Byznys” byla zodpovědná za propagaci, prodeje lístků, finance a péči o návštěvníky. Další dvě skupiny se zaměřily na tvorbu specifických únikových místností. Studenti a učitelé pracovali společně a učili se o psychologii strachu v zábavním průmyslu, jak zvládnout vedení projektu a spolupracovali při prezentování výsledných únikových místností veřejnosti. Podívat se přišly desítky spokojených návštěvníků, kteří přicházeli ve čtvrtek, v pátek a v sobotu a snažili se dostat ze zamčených místností v časovém limitu.

HALLOWEEK

PRIJÍMACIE KONANIE

Nečakajte rozsiahle testy, pri uchádzačoch nás zaujíma najmä ich charakter a zápal. Preto u nsá veľkú rolu hrá osobný pohovor a písaná esej. Na akademický rok 2020/2021 máme miesto pre 65 študentov.

prihlaska
esej
OSOBNÍ POHOVOR
PODAŤ PRIHLÁŠKU
CENA ZA STUDIUM
2020/2021
Middle School
6th - 8th
8 125 EUR
High School
9th - 12th
9 375 EUR

Absolvent American Academy je sebavedomý mladý človek, ktorý sa zapája do diania okolo a vníma ostatných ľudí. Problémy rieši aktívne a kreatívne a vždy preberá plnú zodpovednosť za svoje činy. Vie, aké sú jeho hlavné hodnoty a je schopný podľa nich konať. Uvedomuje si, aké sú jeho silné stránky a neustále pracuje na ich rozvoji.

Vďaka tomu, že vyštudoval medzinárodnú školu, je pripravený na štúdium na akejkoľvek univerzite na svete, vrátane tých najžiadanejších.

American Academy summer school

20. – 31.7. 2020

Zažite letnú školu na americkej škole v Bratislave. Letná škola je skvelým spôsobom, ako zažiť produktívne leto, pripraviť sa na štúdium na medzinárodnej škole alebo si zdokonaliť angličtinu s rodenými hovoriacimi z celého sveta.

PRE ŠTUDENTOV OD 10 DO 18 ROKOV


American Academy in Bratislava ponúka program určený na zdokonalenie anglického jazyka. Každý deň študentov čakajú nové konverzačné témy, výlety a exkurzie do miest, ktoré sa spájajú s danou témou, ako napríklad Úniková miestnosť alebo múzeum dopravy.

Všetci študenti budú rozdelení do skupín podľa úrovne angličtiny, aby sa im naši učitelia mohli čo najlepšie venovať aj individuálne. 


Summer school

550 EUR

Cena za letnú školu zahŕňa aktivity, obed, občerstvenie a vstupné do múzeí a na exkurzie.

Dohodnite si virtuálnu alebo osobnú konzultáciu

Presvedčte sa, že výučba môže byť zábavná a môže podnecovať zvedavosť. Naši študenti už na strednej škole rozvíjajú schopnosti, ktoré sú nevyhnutné pre úspešný život na profesionálnej úrovni.

Radi sa prispôsobime vašim možnostiam, a tak si môžete vybrať, či sa spolu stretneme osobne alebo online.

Zaregistrujte si termín

* Povinné údaje

ZO ŽIVOTA ŠKOLY

InstaPhoto
InstaPhoto
InstaPhoto
InstaPhoto
InstaPhoto
InstaPhoto
InstaPhoto
InstaPhoto
InstaPhoto
InstaPhoto
InstaPhoto
InstaPhoto

Kalendár

2.
pondelok
SEPTEMBER
WELCOME BBQ
21.
pondelok
OKTÓBER
ZAČIATOK - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
25.
piatok
OKTÓBER
KONIEC - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
28.
pondelok
OKTÓBER
ZAČIATOK - JESENNÉ PRÁZDNINY
1.
piatok
NOVEMBER
KONIEC - JESENNÉ PRÁZDNINY
20.
piatok
DECEMBER
ZAČIATOK - VIANOČNÉ PRÁZDNINY
7.
utorok
JANUÁR
KONIEC - VIANOČNÉ PRÁZDNINY
3.
pondelok
FEBRUÁR
POLROČNÉ PRÁZDNINY
10.
pondelok
FEBRUÁR
ZAČIATOK - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
14.
piatok
FEBRUÁR
KONIEC - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
17.
pondelok
FEBRUÁR
ZAČIATOK - ZIMNÉ PRÁZDNINY
21.
piatok
FEBRUÁR
KONIEC - ZIMNÉ PRÁZDNINY
10.
piatok
APRÍL
ZAČIATOK - JARNÉ PRÁZDNINY
17.
piatok
APRÍL
KONIEC - JARNÉ PRÁZDNINY
1.
piatok
MÁJ
ŠTÁTNY SVIATOK
8.
piatok
MÁJ
ŠTÁTNY SVIATOK
25.
pondelok
MÁJ
ZAČIATOK - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
29.
piatok
MÁJ
KONIEC - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
12.
piatok
JÚN
POSLEDNÝ ŠKOLSKÝ DEŇ