AMERICAN ACADEMY IN Bratislava

6TH - 12TH GRADE

Sieť amerických medzinárodných škôl. Inšpirujeme sa najlepšími zahraničnými vzdelávacími systémami. Sloboda vo výbere predmetov, individuálny prístup, rozdelenie predmetov do úrovní, dôraz na rozvoj kompetencií, projektovú a tematickú výuku. Celá výuka prebieha v angličtine. Je vedená tímom učiteľov z rôznych kútov sveta.

ANDRÉS MORALES

WE TEACH DIFFERENTLY

ANDRÉS MORALES

Head of American Academy in Bratislava

American Academy in Bratislava je škola s inovatívnym a unikátnym prístupom ku vzdelávaniu. Našu medzinárodnú školu sa snažíme viesť tak, aby bol študent vždy na prvom mieste a mohol sa rozvíjať v rámci projektového vyučovania. Naši študenti dostávajú prostredníctvom rôznych aktivít a cvičení príležitosť získať zručnosti, ktoré pre nich budú v živote naozaj užitočné. Naši učitelia sa nezameriavajú len na jednotlivých študentov, ale vo vyučovaní často využívajú aj prácu v skupinách. To napomáha tomu, aby boli študenti schopní prísť s kreatívnym a efektívnym riešením problémov, ktorým čelia vo svojom každodennom živote. Študenti na našej škole rastú aj akademicky. American Academy je unikátna tematickými týždňami, na ktorých bude spoločne pracovať celá škola. V každom trimestri na týždeň zmeníme koncept vyučovania a budeme sa venovať projektom: Fear, Cultures Around the World a Films on Life and Death.

 

MIDDLE SCHOOL
6th–8th GRADE
HIGH SCHOOL
9th–12th GRADE
MIDDLE SCHOOL

Middle School program odpovedá 6.-8. triede v slovenskom vzdelávacom systéme. Svojim študentom ponúka rozmanitú škálu, predmetov, z ktorých si sami môžu do určitej miery vyberať, aby sa už v tomto stupni štúdia mohli viac zamerať na oblasti, ktoré ich skutočne zaujímajú.

Predmety sú rozdelené do niekoľko departmentov, ako je Matematika, Svetové jazyky, Prírodné vedy a pod. Z každého departmentu si študenti vyberajú predmety, ktorým sa chcú venovať, podmienkou je samozrejme vždy splnenie potrebného počtu kreditov.

 

HIGH SCHOOL

Študenti High School pracujú na rozvoji svojich silných stránok a zameriavajú sa na predmety, ktoré ich pripravujú na štúdium vysnívaných odborov na kvalitných univerzitách po celom svete.

High School má štyri ročníky a zodpovedá slovenský 9. triede základnej až 3. ročníka strednej školy, študenti American Academy tak školu opúšťajú o rok skôr, než je v Slovensku bežné. Zásluhou skladby a kvality vyučovacích predmetov sú ale na vysokú školu pripravení lepšie než ktokoľvek iný. Poradenstvu a príprave na vysokoškolské štúdium venujeme v tomto stupni maximálnu pozornosť.

 

PREČO ŠTUDOVAŤ NA AMERICAN ACADEMY

SLOBODA PRI VÝBERE PREDMETOV

ROZDELENIE PREDMETOV PODĽA ÚROVNE NÁROČNOSTI

VÝUČBA slovenského JAZYKA

SKÚSENÍ UČITELIA Z CELÉHO SVETA

ADVANCED PLACEMENT PREDMETY

60 ŠTUDENTOV V AKADEMICKOM ROKU 2022/23

RODINNÉ PROSTREDIE

DVERE K ŠTÚDIU NA UNIVERZITÁCH PO CELOM SVETE

PONUKA PREDMETOV

Záleží nám na tom, aby študenti mali jednoduchý prístup ku znalostiam, ktoré bežné školské osnovy neobsahujú. Preto našim študentom ponúkame rozmanitú škálu predmetov, z ktorých si sami môžu do určitej miery vyberať a zamerať sa na to, čo ich naozaj zaujíma a baví.

Predmety
KREDIT
Foundations of Literature & Composition 3
Publishing 1
Speech and Communication 1
Business Communication 1
Myths & Legends 2
Film & Literature 1
World Literature 3
Poetry & Lyrics 1
AP English Language and Composition* 3
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
12
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
Integrated Sciences 3
Biology 3
Physics* 3
Anatomy and Physiology* 3
AP Environmental Science* 3
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
9
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
United States History 3
World History 3
Psychology 3
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
9
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
German I 3
Slovak for Internationals 3
German II* 3
French I 3
Spanish I 3
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
6
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
Algebra I 3
Geometry 3
Algebra II* 3
Pre-Calculus* 3
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
9
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
PE & Health 1
Business 2
Personal Finance 1
Art & Drama 1
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
0
kreditov za 12 trimestrov
* prerequisite
Uvedené kurzy sú platné pre akademický rok 2021/22. V ďalšom roku sa bude ponuka rozširovať.

TEMATICKÉ TÝŽDNE

Spolu s americkým kurikulom sa American Academy zameriava aj na tematické týždne inšpirované výučbou vo Fínsku. Rozvíjajú schopnosti ako je komunikácia, tímová práca, riešenie problémov, kreativita, kritické myslenie alebo projektový manažment. Počas tematických týždňov sa zíde celá škola a spoločne pracuje na jednom projekte.

HALLOWEEK

Fear a Escape Rooms boli témy úplne prvého tematického týždňa na American Academy in Bratislava. Trval od 21. do 26. októbra, ale predchádzalo mu mnoho príprav. Študenti sa rozdelili do troch projektových skupín: Biznis, Bunker, Nemocnica. Skupina „Biznis“ bola zodpovedná za propagáciu, predaj lístkov, financie a starostlivosť o návštevníkov. Ďalšie dve skupiny sa zamerali na tvorbu špecifických únikových miestností. Študenti a učitelia pracovali spoločne a učili sa o psychológii strachu v zábavnom priemysle, ako zvládnuť vedenie projektu a spolupracovali pri prezentovaní výsledných únikových miestností verejnosti. Pozrieť sa prišli desiatky spokojných návštevníkov, ktorí prichádzali vo štvrtok, v piatok a sobotu a snažili sa dostať zo zamknutých miestností v časovom limite.

HALLOWEEK
WHAT DOES IT MEAN TO BE ALIVE?

Náš tretí tematický týždeň v minulom školskom roku niesol názov: Filmy - Čo to znamená byť nažive? Celá škola sa rozdelila do siedmich skupín. Cieľom bolo vytvoriť krátky film, ktorý by zodpovedal otázku zmyslu života. Študenti začali pracovať na svojich nápadoch už niekoľko týždňov pred oficiálnym začiatkom tematického týždňa. Postupne prichádzali s názvami svojich skupín, vybranými žánrami, návrhmi zápletiek a prvymi časťami scenárov. 

Niektoré skupiny sa nasledovne stretli, aby natočili scénky, zatiaľ čo ostatné skupiny pracovali a robili všetko z domu. Študenti natáčali a editovali svoje filmy od pondelka do štvrtka. Potom sme sa všetci stretli online, aby sme si spoločne pozreli filmy a venovali sa spätnej väzbe. Predávali sme si aj ocenenia za najlepšiu časť každého filmu, najlepší film a najlepší herecký výkon. 

V priebehu tohto tematického týždňa si študenti osvojili niekoľko technických zručností - natáčanie kamerou, hranie, editovanie. Tento týždeň im umožnil rozvinúť jemné zručnosti ako je časový manažment a práca so zdrojmi, komunikácia a spoľahlivosť. Celý tematický týždeň mal aj filozofický nádych, takže sa študenti mohli na chvíľu zastaviť, premýšľať a diskutovať nad tým čo to vôbec znamená „byť nažive”.

WHAT DOES IT MEAN TO BE ALIVE?

PRIJÍMACIE KONANIE

Nečakajte rozsiahle testy, pri uchádzačoch nás zaujíma najmä ich charakter a zápal. Preto u nás veľkú rolu hrá osobný pohovor a písaná esej. Na akademický rok 2022/2023 máme miesto pre 60 študentov.

prihláška
esej
osobný pohovor
PODAŤ PRIHLÁŠKU
CENA ZA Štúdium
2022/2023
Middle School
6th - 8th

8 700 EUR
High School
9th - 12th

10 100 EUR

PROFIL ABSOLVENTA
- 2022 -

Absolvent American Academy je sebavedomý mladý človek, ktorý sa zapája do diania okolo a vníma ostatných ľudí. Problémy rieši aktívne a kreatívne a vždy preberá plnú zodpovednosť za svoje činy. Vie, aké sú jeho hlavné hodnoty a je schopný podľa nich konať. Uvedomuje si, aké sú jeho silné stránky a neustále pracuje na ich rozvoji.

Vďaka tomu, že vyštudoval medzinárodnú školu, je pripravený na štúdium na akejkoľvek univerzite na svete, vrátane tých najžiadanejších.

UNIVERZITY, 
NA KTORÉ BOLI PRIJATÍ NAŠI ABSOLVENTI

Deň otvorených dverí online

30. novembra 2021, od 16:00

Chcete ešte pred podaním prihlášky získať viac informácií o štúdiu na American Academy? Prídte na Open Day Online.

registrujte sa

* Povinné údaje

FROM THE LIFE OF THE SCHOOL

None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None

Kalendár

1.
streda
SEPTEMBER
VOĽNO - ŠTÁTNY SVIATOK
2.
štvrtok
SEPTEMBER
PRVÝ ŠKOLSKÝ DEŇ
15.
streda
SEPTEMBER
VOĽNO - ŠTÁTNY SVIATOK
18.
pondelok
OKTÓBER
ZAČIATOK - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
22.
piatok
OKTÓBER
KONIEC - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
25.
pondelok
OKTÓBER
ZAČIATOK - JESENNÉ PRÁZDNINY
1.
pondelok
NOVEMBER
KONIEC - JESENNÉ PRÁZDNINY
17.
streda
NOVEMBER
ŠTÁTNY SVIATOK
3.
piatok
DECEMBER
KONIEC 1. TRIMESTRA
6.
pondelok
DECEMBER
ZAČIATOK 2. TRIMESTRA
23.
štvrtok
DECEMBER
ZAČIATOK - VIANOČNÉ PRÁZDNINY
9.
nedeľa
JANUÁR
KONIEC - VIANOČNÉ PRÁZDNINY
14.
pondelok
FEBRUÁR
ZAČIATOK - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
18.
piatok
FEBRUÁR
KONIEC - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
28.
pondelok
FEBRUÁR
ZAČIATOK - JARNÉ PRÁZDNINY
4.
piatok
MAREC
KONIEC - JARNÉ PRÁZDNINY
18.
piatok
MAREC
KONIEC 2. TRIMESTRA
21.
pondelok
MAREC
ZAČIATOK 3. TRIMESTRA
14.
štvrtok
APRÍL
ZAČIATOK - VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY
22.
piatok
APRÍL
KONIEC - VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY
23.
pondelok
MÁJ
ZAČIATOK - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
27.
piatok
MÁJ
KONIEC - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
17.
piatok
JÚN
POSLEDNÝ ŠKOLSKÝ DEŇ