AMERICAN ACADEMY IN Bratislava

6TH - 12TH GRADE

Sieť amerických medzinárodných škôl. Inšpirujeme sa najlepšími zahraničnými vzdelávacími systémami. Sloboda vo výbere predmetov, individuálny prístup, rozdelenie predmetov do úrovní, dôraz na rozvoj kompetencií, projektovú a tematickú výuku. Celá výuka prebieha v angličtine. Je vedená tímom učiteľov z rôznych kútov sveta.

ANDRÉS MORALES

FAMILY-LIKE ENVIRONMENT

ANDRÉS MORALES

Head of American Academy in Bratislava

American Academy in Bratislava je škola s inovatívnym a unikátnym prístupom ku vzdelávaniu. Našu medzinárodnú školu sa snažíme viesť tak, aby bol študent vždy na prvom mieste a mohol sa rozvíjať v rámci projektového vyučovania. Naši študenti dostávajú prostredníctvom rôznych aktivít a cvičení príležitosť získať zručnosti, ktoré pre nich budú v živote naozaj užitočné. Naši učitelia sa nezameriavajú len na jednotlivých študentov, ale vo vyučovaní často využívajú aj prácu v skupinách. To napomáha tomu, aby boli študenti schopní prísť s kreatívnym a efektívnym riešením problémov, ktorým čelia vo svojom každodennom živote. Študenti na našej škole rastú aj akademicky. American Academy je unikátna tematickými týždňami, na ktorých bude spoločne pracovať celá škola. V každom trimestri na týždeň zmeníme koncept vyučovania a budeme sa venovať projektom: Fear, Cultures Around the World a Films on Life and Death.

 

KVALITNÉ AMERICKÉ VZDELANIE

American Academy je sieť amerických škôl v Prahe, Brne a Bratislave. Celá sieť American Academy podlieha jednému vzdelávaciemu konceptu. Záleží nám na tom, aby sa American Academy neustále posúvala a vychádzala v ústrety študentom a rodičom. Na konci každého trimestra prebieha medzi rodičmi a študentmi anonymný dotazníkový prieskum, ktorý zisťuje spokojnosť so školou.

Zakladáme si na individuálnom prístupe, profesionalite a otvorenosti našich učiteľov, preto nás teší, že prevažná väčšina rodičov vníma našich učiteľov ako veľmi ústretových a otvorených. American Academy vnímajú ako vysoko kvalitné vzdelávaciu inštitúciu a všetci uviedli, že sa na škole ich dieťa cíti bezpečne.

Absolútnou prioritou American Academy je viesť študentov k výborným akademickým výsledkom cez kvalitný vzdelávací program pripravujúci študentov na štúdium na vysokých školách po celom svete. Naši študenti dosahujú nadpriemerne dobré výsledky v porovnaní s ich rovesníkmi v USA v štandardizovaných testoch HSGE, s priemerným percentilom 70.

PREČO ŠTUDOVAŤ NA AMERICAN ACADEMY

SLOBODA PRI VÝBERE PREDMETOV
ROZDELENIE PREDMETOV PODĽA ÚROVNE NÁROČNOSTI
VÝUČBA SLOVENSKÉHO JAZYKA
SKÚSENÍ UČITELIA Z CELÉHO SVETA
ADVANCED PLACEMENT PREDMETY
65 ŠTUDENTOV V AKADEMICKOM ROKU 2020/21
RODINNÉ PROSTREDIE
DVERE K ŠTÚDIU NA UNIVERZITÁCH PO CELOM SVETE

PONUKA PREDMETOV

Záleží nám na tom, aby študenti mali jednoduchý prístup ku znalostiam, ktoré bežné školské osnovy neobsahujú. Preto našim študentom ponúkame rozmanitú škálu predmetov, z ktorých si sami môžu do určitej miery vyberať a zamerať sa na to, čo ich naozaj zaujíma a baví.

Predmety
KREDIT
Foundations of Literature & Composition 3
Publishing 1
Speech and Communication 1
Business Communication 1
Myths & Legends 2
Film & Literature 1
World Literature 3
Poetry & Lyrics 1
AP English Language and Composition* 3
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
12
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
Integrated Sciences 3
Biology 3
Physics* 3
Anatomy and Physiology* 3
AP Environmental Science* 3
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
9
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
United States History 3
World History 3
Psychology 3
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
9
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
German I 3
Slovak for Internationals 3
German II* 3
French I 3
Spanish I 3
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
6
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
Algebra I 3
Geometry 3
Algebra II* 3
Pre-Calculus* 3
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
9
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
PE & Health 1
Business 2
Personal Finance 1
Art & Drama 1
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
0
kreditov za 12 trimestrov
* prerequisite
Uvedené kurzy sú platné pre akademický rok 2020/21. V ďalšom roku sa bude ponuka rozširovať.

TEMATICKÉ TÝŽDNE

Spolu s americkým kurikulom sa American Academy zameriava aj na tematické týždne inšpirované výučbou vo Fínsku. Rozvíjajú schopnosti ako je komunikácia, tímová práca, riešenie problémov, kreativita, kritické myslenie alebo projektový manažment. Počas tematických týždňov sa zíde celá škola a spoločne pracuje na jednom projekte.

HALLOWEEK

Fear a Escape Rooms boli témy úplne prvého tematického týždňa na American Academy in Bratislava. Trval od 21. do 26. októbra, ale predchádzalo mu mnoho príprav. Študenti sa rozdelili do troch projektových skupín: Biznis, Bunker, Nemocnica. Skupina „Biznis“ bola zodpovedná za propagáciu, predaj lístkov, financie a starostlivosť o návštevníkov. Ďalšie dve skupiny sa zamerali na tvorbu špecifických únikových miestností. Študenti a učitelia pracovali spoločne a učili sa o psychológii strachu v zábavnom priemysle, ako zvládnuť vedenie projektu a spolupracovali pri prezentovaní výsledných únikových miestností verejnosti. Pozrieť sa prišli desiatky spokojných návštevníkov, ktorí prichádzali vo štvrtok, v piatok a sobotu a snažili sa dostať zo zamknutých miestností v časovom limite.

HALLOWEEK
WHAT DOES IT MEAN TO BE ALIVE?

Náš tretí tematický týždeň v minulom školskom roku niesol názov: Filmy - Čo to znamená byť nažive? Celá škola sa rozdelila do siedmich skupín. Cieľom bolo vytvoriť krátky film, ktorý by zodpovedal otázku zmyslu života. Študenti začali pracovať na svojich nápadoch už niekoľko týždňov pred oficiálnym začiatkom tematického týždňa. Postupne prichádzali s názvami svojich skupín, vybranými žánrami, návrhmi zápletiek a prvymi časťami scenárov. 

Niektoré skupiny sa nasledovne stretli, aby natočili scénky, zatiaľ čo ostatné skupiny pracovali a robili všetko z domu. Študenti natáčali a editovali svoje filmy od pondelka do štvrtka. Potom sme sa všetci stretli online, aby sme si spoločne pozreli filmy a venovali sa spätnej väzbe. Predávali sme si aj ocenenia za najlepšiu časť každého filmu, najlepší film a najlepší herecký výkon. 

V priebehu tohto tematického týždňa si študenti osvojili niekoľko technických zručností - natáčanie kamerou, hranie, editovanie. Tento týždeň im umožnil rozvinúť jemné zručnosti ako je časový manažment a práca so zdrojmi, komunikácia a spoľahlivosť. Celý tematický týždeň mal aj filozofický nádych, takže sa študenti mohli na chvíľu zastaviť, premýšľať a diskutovať nad tým čo to vôbec znamená „byť nažive”.

WHAT DOES IT MEAN TO BE ALIVE?

PRIJÍMACIE KONANIE

Nečakajte rozsiahle testy, pri uchádzačoch nás zaujíma najmä ich charakter a zápal. Preto u nás veľkú rolu hrá osobný pohovor a písaná esej. Na akademický rok 2020/2021 máme miesto pre 65 študentov.

prihláška
esej
osobný pohovor
PODAŤ PRIHLÁŠKU
CENA ZA Štúdium
2021/2022
Middle School
6th - 8th
8 700 EUR
High School
9th - 12th
10 100 EUR

PROFIL ABSOLVENTA
- 2020 -

Absolvent American Academy je sebavedomý mladý človek, ktorý sa zapája do diania okolo a vníma ostatných ľudí. Problémy rieši aktívne a kreatívne a vždy preberá plnú zodpovednosť za svoje činy. Vie, aké sú jeho hlavné hodnoty a je schopný podľa nich konať. Uvedomuje si, aké sú jeho silné stránky a neustále pracuje na ich rozvoji.

Vďaka tomu, že vyštudoval medzinárodnú školu, je pripravený na štúdium na akejkoľvek univerzite na svete, vrátane tých najžiadanejších.

UNIVERZITY, 
NA KTORÉ BOLI PRIJATÍ NAŠI ABSOLVENTI

Dohodnite si virtuálnu konzultáciu

Presvedčte sa, že výučba môže byť zábavná a môže podnecovať zvedavosť. Naši študenti už na strednej škole rozvíjajú schopnosti, ktoré sú nevyhnutné pre úspešný život na profesionálnej úrovni.

Rezervujte si termín.

Zaregistrujte si termín

* Povinné údaje

Zo života školy

None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None

Kalendár

2.
streda
SEPTEMBER
WELCOME LUNCH
15.
utorok
SEPTEMBER
ŠTÁTNY SVIATOK
19.
pondelok
OKTÓBER
ZAČIATOK - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
23.
piatok
OKTÓBER
KONIEC - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
26.
pondelok
OKTÓBER
ZAČIATOK - JESENNÉ PRÁZDNINY
30.
piatok
OKTÓBER
KONIEC - JESENNÉ PRÁZDNINY
17.
utorok
NOVEMBER
ŠTÁTNY SVIATOK
27.
piatok
NOVEMBER
KONIEC 1. TRIMESTRA
30.
pondelok
NOVEMBER
ZAČIATOK 2. TRIMESTRA
23.
streda
DECEMBER
ZAČIATOK - VIANOČNÉ PRÁZDNINY
10.
nedeľa
JANUÁR
KONIEC - VIANOČNÉ PRÁZDNINY
15.
pondelok
FEBRUÁR
ZAČIATOK - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
19.
piatok
FEBRUÁR
KONIEC - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
1.
pondelok
MAREC
ZAČIATOK - ZIMNÉ PRÁZDNINY
5.
piatok
MAREC
KONIEC - ZIMNÉ PRÁZDNINY
12.
piatok
MAREC
KONIEC 2. TRIMESTRA
15.
pondelok
MAREC
ZAČIATOK 3. TRIMESTRA
1.
štvrtok
APRÍL
ZAČIATOK - JARNÉ PRÁZDNINY
9.
piatok
APRÍL
KONIEC - JARNÉ PRÁZDNINY
23.
nedeľa
MÁJ
ZAČIATOK - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
28.
piatok
MÁJ
KONIEC - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
11.
piatok
JÚN
POSLEDNÝ ŠKOLSKÝ DEŇ