AMERICAN ACADEMY IN BRNO

6TH - 12TH GRADE

Sieť amerických medzinárodných škôl. Inšpirujeme sa najlepšími zahraničnými vzdelávacími systémami. Sloboda vo výbere predmetov, individuálny prístup, rozdelenie predmetov do úrovní, dôraz na rozvoj kompetencií, projektovú a tematickú výuku. Celá výuka prebieha v angličtine. Je vedená tímom učiteľov z rôznych kútov sveta.

PAVEL NOVÁK

INDIVIDUAL APPROACH

PAVEL NOVÁK

Head of American Academy in Brno

American Academy in Brno je škola, ktorá vychováva lídrov 21. storočia. S naším unikátnym spojením amerického kurikula a projektového vyučovania, ponúkame študentom veľké množstvo predmetov, ktoré môžu študovať, a čo viac, učíme ich, ako kreatívne premýšľať, a použiť to, čo vedia, v reálnom živote. Naši študenti získavajú zručnosti, ktoré využijú v budúcnosti: spolupráca, tvorba prezentácií, analýza dát, práca s ľuďmi z celého sveta či orientáciu na riešenia problémov. Pozerajú sa na veci s nadhľadom.

Našim hlavným cieľom je vytvoriť bezpečné prostredie pre všetkých študentov, v ktorom budú naplno rozvíjať svoj potenciál. Veríme, že každý študent je jedinečný, k učeniu pristupuje inak a zaslúži si individuálny prístup od svojich učiteľov.

Všetci zamestnanci školy a študenti pracujú na tom, aby na škole panovala rodinná atmosféra, kde sa ku každému pristupuje s rešpektom ako k priateľom, partnerom a spolupracovníkom.

Nemôžeme vedieť, čo pre študentov chystá budúcnosť. Preto sa American Academy in Brno zameriava na výchovu kreatívnych, otvorených študentov, ktorí nemajú problém vyjadriť sa, dokážu sa prispôsobiť rôznym prostrediam a byť skutočnými tzv. global citizens.

KVALITNÉ AMERICKÉ VZDELANIE

American Academy je unikátna najmä svojimi tematickými týždňami, ktoré študentov učia, ako spolupracovať s ostatnými ľuďmi, ako zostaviť silný tím a myslieť kreatívne, keď hľadajú riešenia problémov mimo školu. Naša škola a učitelia pomáhajú vytvárať prostredie, kde môžu študenti rásť ako jedinečné osobnosti a spolu s ostatnými študentmi pracovať na skvelom prostredí pre výučbu. 
 

Zakladáme si na individuálnom prístupe, profesionalite a otvorenosti našich učiteľov, preto nás teší, že prevažná väčšina rodičov vníma našich učiteľov ako veľmi ústretových a otvorených. American Academy vnímajú ako vysoko kvalitnú vzdelávaciu inštitúciu a všetci uviedli, že sa ich dieťa na škole cíti bezpečne.

Absolútnou prioritou American Academy je viesť študentov k výborným akademickým výsledkom cez kvalitný vzdelávací program pripravujúci študentov na vysoké školy po celom svete. Naši študenti dosahujú nadpriemerne dobré výsledky v porovnaní s ich rovesníkmi v USA v štandardizovaných testoch Iowa, s priemerným percentilom 70. 

PREČO ŠTUDOVAŤ NA AMERICAN ACADEMY

svoboda PRI VÝBERE PREDMETOV
ROZDELENIE PREDMETOV PODĽA ÚROVNE NÁROČNOSTI
VÝUČBA ČESKÉHO JAZYKA
SKÚSENÍ UČITELIA Z CELÉHO SVETA
ADVANCED PLACEMENT PREDMETY
55 ŠTUDENTOV V AKADEMICKOM ROKU 2020/21
RODINNÉ PROSTREDIE
DVERE K ŠTÚDIU NA UNIVERZITÁCH PO CELOM SVETE

PONUKA PREDMETOV

Záleží nám na tom, aby študenti mali jednoduchý prístup ku znalostiam, ktoré bežné školské osnovy neobsahujú. Preto našim študentom ponúkame rozmanitú škálu predmetov, z ktorých si sami môžu do určitej miery vyberať a zamerať sa na to, čo ich naozaj zaujíma a baví.

Predmety
KREDIT
English Literature & Composition 3
World Literature 3
Creative Writing 2
Poetry 1
AP English Literature 3
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
12
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
Integrated Sciences 3
Environmental Science 3
Zoology 1
Anatomy 1
Genetics 1
AP Computer Science Principles 3
AP Biology 3
Physics 3
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
9
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
United States History 3
Humans and Their Worlds 3
20th Century History 3
AP Psychology 3
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
9
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
Spanish I 3
Spanish II* 3
German II* 3
German 3
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
6
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
Algebra I* 3
Geometry* 3
Algebra II* 3
AP Calculus AB* 3
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
9
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
Introduction into Business 1/3
Personal Development 1/3
Public Speaking 1/3
Dance Fit 1
CrossFit 1
Journalism 1
Art 1
English as a Second Language 1
Czech Language Arts 1
SAT Math Preparation 1/3
Graphic Design 2/3
Body & Mind Wellness 1
American Cinema 1
Running Club 1/3
Habitable Planer 1
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
0
kreditov za 12 trimestrov
* prerequisite
Uvedené kurzy sú platné pre akademický rok 2020/21. V ďalšom roku sa bude ponuka rozširovať.

TEMATICKÁ VÝUČBA

Spolu s americkým kurikulom sa American Academy zameriava aj na tematické týždne inšpirované výučbou vo Fínsku. Rozvíjajú znalosti, ako sú komunikácia, tímová práca, riešenie problémov, kreativita, kritické myslenie alebo projektový manažment. Počas tematických týždňov sa zíde celá škola a spoločne pracuje na jednom projekte.

NETWORKING-UP

Toto bol jeden z najviac náročných tematických týždňov, ktorý naši študenti zažili. Dostali za úlohu zorganizovať ich vlastnú podnikateľskú konferenciu vrátane zaistenia miesta a pripravenia programu pre jednotlivé prednášajúcich. Študenti sa starali o celý rozpočet, nadviazali kontakt s byznisovými partnermi a museli sa vysporiadať tiež s pocitom odmietnutia. Získali cenné zručnosti, ktoré budú môcť aplikovať v pracovnom živote. Výsledkom bola skvelá konferencia usporiadaná na brnenskom výstavisku, ktorá prilákala rôzne skupiny ľudí vrátane študentov a podnikateľov.

NETWORKING-UP
PROBLEMS OF TODAY AND SOLUTIONS FOR TOMORROW

Študenti museli využiť svoju kreativitu a pripraviť predstavenie, ktoré sa týkalo problémov a otázok, ktorým čelia mladí ľudia v ich veku. Napísali alebo si vybrali text, ktorý sa zaoberal rôznymi témami vrátane toho, ako nás ovplyvňujú sociálne médiá, problémov s mentálnym zdravím, hladomoru, udržateľnosti a ďalších. Nachystali si celé predstavenie a pravidelne ho nacvičovali. Výsledok bol nad očakávania ktoréhokoľvek z učiteľov American Academy a v rodičoch zanechal silný dojem.

PROBLEMS OF TODAY AND SOLUTIONS FOR TOMORROW
SCARE-O-RAMA

Vôbec prvá skúsenosť našich študentov s tematickým týždňom na American Academy bola oslava Halloweenu, ktorú sa rozhodli pomenovať "Scare-O-Rama". Počas tohto týždeň dlhého projektu sa študenti rozdelili do rôznych organizačných skupín a každý dostal svoju úlohu, ktorá mala napomôcť úspechu celej akcie. S minimálnou asistenciou svojich učiteľov sa venovali marketingu, občerstveniu, tematickým aktivitám ako maľovanie na tvár, rozprávaniu strašidelných príbehov alebo zdobeniu priestorov. Najväčším úspechom bola kompletná premena jednej triedy na úžasne desivé bludisko, ktoré si mohol užiť každý, kto sa odvážil vstúpiť. Scar-o-rama naozaj ukázala, že štúdium na American Academy ďaleko presahuje len výučbu v triedach.

SCARE-O-RAMA

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Nečekejte rozsáhlé testy, u uchazečů nás zajímá především jejich charakter a zápal. Proto u nás velkou roli hraje osobní pohovor a psaná esej. V akademickém roce 2020/21 máme místo pro 55 studentů

 

PRIHLÁŠKA
esej
OSOBNY POHOVOR
PODAŤ PRIHLÁŠKU
CENA ZA ŠTÚDIUM
2020/2021
Middle School
6th - 8th
211 000 Kč
High School
9th - 12th
231 000 Kč

PROFIL ABSOLVENTA
- 2020 -

Absolvent American Academy je sebavedomý mladý človek, ktorý sa zapája do diania okolo a vníma ostatných ľudí. Problémy rieši aktívne a kreatívne a vždy preberá plnú zodpovednosť za svoje činy. Vie, aké sú jeho hlavné hodnoty a je schopný podľa nich konať. Uvedomuje si, aké sú jeho silné stránky a neustále pracuje na ich rozvoji.

Vďaka tomu, že vyštudoval medzinárodnú školu, je pripravený na štúdium na akejkoľvek univerzite na svete, vrátane tých najžiadanejších.

American Academy summer school

9:00 – 16:30
20. – 31.7. 2020

Zažite letnú školu na americkej škole v Brne. Letná škola je skvelým spôsobom, ako zažiť produktívne leto, pripraviť sa na štúdium na medzinárodnej škole alebo si zdokonaliť angličtinu s rodenými hovoriacimi z celého sveta.

PRE ŠTUDENTOV OD 10 DO 18 ROKOV


American Academy in Brno ponúka program určený na zdokonalenie anglického jazyka s rodenými hovoriacimi od úrovne A2.

V doobedňajšom programe sa študenti budú venovať rozvoju štyroch základných zručností v anglickom jazyku (gramatika, konverzácia, písanie a počúvanie), doobeda sa budeme venovať základným IT zručnostiam v anglickom jazyku: programovanie, základné webové stránky, programovanie hier a aplikácií. Žiadna predchádzajúca znalosť IT nie je nutná.


Summer school

12 000 CZK

Cena za letnú školu zahŕňa aktivity, obed, občerstvenie a vstupné do múzeí a na exkurzie.

Dohodnite si virtuálnu alebo osobnú konzultáciu

Presvedčte sa, že výučba môže byť zábavná a môže podnecovať zvedavosť. Naši študenti už na strednej škole rozvíjajú schopnosti, ktoré sú nevyhnutné pre úspešný život na profesionálnej úrovni.

Radi sa prispôsobime vašim možnostiam, a tak si môžete vybrať, či sa spolu stretneme osobne alebo online.

Zaregistrujte si termín

* Povinné údaje

ZO ŽIVOTA ŠKOLY

InstaPhoto
InstaPhoto
InstaPhoto
InstaPhoto
InstaPhoto
InstaPhoto
InstaPhoto
InstaPhoto
InstaPhoto
InstaPhoto
InstaPhoto
InstaPhoto

Kalendár

2.
pondelok
SEPTEMBER
PRVÝ DEŇ JESENNÉHO TRIMESTRA
21.
pondelok
OKTÓBER
ZAČIATOK - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
25.
piatok
OKTÓBER
KONIEC - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
18.
pondelok
NOVEMBER
VOLNO - INSERVICE DAY
28.
štvrtok
NOVEMBER
JESENNÉ PRÁZDNINY
2.
pondelok
DECEMBER
PRVÝ DEŇ ZIMNÉHO TRIMESTRA
20.
piatok
DECEMBER
ZAČIATOK - VIANOČNÉ PRÁZDNINY
3.
piatok
JANUÁR
KONIEC - VIANOČNÉ PRÁZDNINY
10.
pondelok
FEBRUÁR
ZAČIATOK - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
14.
piatok
FEBRUÁR
KONIEC - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
17.
pondelok
FEBRUÁR
ZAČIATOK - ZIMNÉ PRÁZDNINY
21.
piatok
FEBRUÁR
KONIEC - ZIMNÉ PRÁZDNINY
16.
pondelok
MAREC
VOĽNO - INSERVICE DAY
17.
utorok
MAREC
PRVÝ DEŇ JARNÉHO TRIMESTRA
9.
štvrtok
APRÍL
VOĽNO - INSERVICE DAY
10.
piatok
APRÍL
ZAČIATOK - JARNÉ PRÁZDNINY
17.
piatok
APRÍL
KONIEC - JARNÉ PRÁZDNINY
1.
piatok
MÁJ
VOLNO - STÁTNÍ SVÁTEK
8.
piatok
MÁJ
VOLNO - STÁTNÍ SVÁTEK
1.
pondelok
JÚN
ZAČIATOK - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
5.
piatok
JÚN
KONIEC - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
12.
piatok
JÚN
POSLEDNÝ ŠKOLSKÝ DEŇ
13.
sobota
JÚN
PROMÓCIE