AMERICAN ACADEMY IN BRNO

1ST - 12TH GRADE

Sieť amerických medzinárodných škôl. Inšpirujeme sa najlepšími zahraničnými vzdelávacími systémami. Sloboda vo výbere predmetov, individuálny prístup, rozdelenie predmetov do úrovní, dôraz na rozvoj kompetencií, projektovú a tematickú výuku. Celá výuka prebieha v angličtine. Je vedená tímom učiteľov z rôznych kútov sveta.

INDIVIDUAL APPROACH

PAVEL NOVÁK

PAVEL NOVÁK

Head of American Academy in Brno

American Academy in Brno je škola, ktorá vychováva lídrov 21. storočia. S naším unikátnym spojením amerického kurikula a projektového vyučovania, ponúkame študentom veľké množstvo predmetov, ktoré môžu študovať, a čo viac, učíme ich, ako kreatívne premýšľať a použiť to, čo vedia, v reálnom živote. Naši študenti získavajú zručnosti, ktoré využijú v budúcnosti: spolupráca, tvorba prezentácií, analýza dát, práca s ľuďmi z celého sveta či orientácia na riešenia problémov. Pozerajú sa na veci s nadhľadom.

Našim hlavným cieľom je vytvoriť bezpečné prostredie pre všetkých študentov, v ktorom budú naplno rozvíjať svoj potenciál. Veríme, že každý študent je jedinečný, k učeniu pristupuje inak a zaslúži si individuálny prístup od svojich učiteľov.

Všetci zamestnanci školy a študenti pracujú na tom, aby na škole panovala rodinná atmosféra, kde sa ku každému pristupuje s rešpektom ako k priateľom, partnerom a spolupracovníkom.

Nemôžeme vedieť, čo pre študentov chystá budúcnosť. Preto sa American Academy in Brno zameriava na výchovu kreatívnych, otvorených študentov, ktorí nemajú problém vyjadriť sa, dokážu sa prispôsobiť rôznym prostrediam a byť skutočnými tzv. global citizens.

ELEMENTARY SCHOOL
1st - 5th GRADE
MIDDLE SCHOOL
6th - 8th GRADE
HIGH SCHOOL
9th - 12th GRADE
ELEMENTARY SCHOOL

Počas výučby na Elementary School kladieme dôraz na individuálny prístup ku každému zo žiakov a prostredníctvom projektového a tematického vyučovania im umožňujeme nielen získať potrebné znalosti, ale tiež ich správne aplikovať. 

Študenti 1. až 5. ročníka absolvujú kurzy angličtiny, matematiky, prírodných vied, spoločenských vied, umenia, telesnej výchovy a knižných zručností. Už od takto útleho veku preberajú učivo kompletne v angličtine, čo im dáva obrovskú výhodu do budúcnosti a pripravuje ich na plynulý prechod na naši Middle School.

MIDDLE SCHOOL

Middle School program odpovedá 6.-8. triede v českom vzdelávacom systéme. Svojim študentom ponúka rozmanitú škálu, predmetov, z ktorých si sami môžu do určitej miery vyberať, aby sa už v tomto stupni štúdia mohli viac zamerať na oblasti, ktoré ich skutočne zaujímajú.
Predmety sú rozdelené do niekoľko departmentov, ako je Matematika, Svetové jazyky, Prírodné vedy a pod. Z každého departmentu si študenti vyberajú predmety, ktorým sa chcú venovať, podmienkou je samozrejme vždy splnenie potrebného počtu kreditov.

HIGH SCHOOL

Študenti High School pracujú na rozvoji svojich silných stránok a zameriavajú sa na predmety, ktoré ich pripravujú na štúdium vysnívaných odborov na kvalitných univerzitách po celom svete.

High School má štyri ročníky a zodpovedá českej 9. triede základnej až 3. ročníka strednej školy, študenti American Academy tak školu opúšťajú o rok skôr, než je v Česku bežné. Zásluhou skladby a kvality vyučovacích predmetov sú ale na vysokú školu pripravení lepšie než ktokoľvek iný. Poradenstvu a príprave na vysokoškolské štúdium venujeme v tomto stupni maximálnu pozornosť.

 

Letní škola
18.–22. 7. 2022

Letní škola AAB je určena studentům ve věku 10 až 15 let, kteří se chtějí zdokonalit v angličtině prostřednictvím interaktivních lekcí a zábavných letních aktivit.
Od rána do oběda si studenti procvičí mluvený projev, poslech a psaní v angličtině, odpoledne se pak budou věnovat sportu, hrám v přírodě a exkurzím na zajímavá místa v okolí Brna.

Letní škola American Academy: týden plný nových znalostí, dobrodružství a přátel!
 

7 000 CZK (včetně DPH)
Registrujte se

PREČO ŠTUDOVAŤ NA AMERICAN ACADEMY

SLOBODA PRI VÝBERE PREDMETOV

ROZDELENIE PREDMETOV PODĽA ÚROVNE NÁROČNOSTI

VÝUČBA ČESKÉHO JAZYKA

SKÚSENÍ UČITELIA Z CELÉHO SVETA

ADVANCED PLACEMENT

80 ŠTUDENTOV V AKADEMICKOM ROKU 2022/23

RODINNÉ PROSTREDIE

DVERE K ŠTÚDIU NA UNIVERZITÁCH PO CELOM SVETE

PONUKA PREDMETOV

Záleží nám na tom, aby študenti mali jednoduchý prístup ku znalostiam, ktoré bežné školské osnovy neobsahujú. Preto našim študentom ponúkame rozmanitú škálu predmetov, z ktorých si sami môžu do určitej miery vyberať a zamerať sa na to, čo ich naozaj zaujíma a baví.

Predmety
KREDIT
Art 1
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
1
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
Czech Language Arts 1
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
0
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
English Literature & Composition 3
Creative Writing 3
American Literature 3
European Literature 3
Writing in English 3
Journalism 1
Cinema 1
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
12
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
Body & Mind Wellness 1
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
1
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
Integrated Sciences 3
AP Computer Science Principles 3
Human Anatomy & Physiology 3
Honors Biology 3
Biology 3
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
9
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
United States History 3
World History 3
Psychology 3
Economics 3
Event Management 1
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
9
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
Spanish I 3
Spanish II* 3
German I 3
Spanish Conversation 1
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
6
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
Algebra I 3
Geometry 3
Statistics & Personal Finance 3
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
9
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
(Core Day) MS Geography 0
(Core Day) MS English 0
(Core Day) MS Spanish 0
(Core Day) MS Social Studies 0
(Core Day) MS Math & Science 0
(Wednesday) MS Physical Education 0
(Wednesday) MS Art 0
(Wednesday) MS Czech Language Arts 0
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
1
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
Physical Education 1
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
1
kreditov za 12 trimestrov
* prerequisite
Uvedené kurzy sú platné pre akademický rok 2021/22. V ďalšom roku sa bude ponuka rozširovať.

TEMATICKÁ VÝUČBA

Spolu s americkým kurikulom sa American Academy zameriava aj na tematické týždne inšpirované výučbou vo Fínsku. Rozvíjajú znalosti, ako sú komunikácia, tímová práca, riešenie problémov, kreativita, kritické myslenie alebo projektový manažment. Počas tematických týždňov sa zíde celá škola a spoločne pracuje na jednom projekte.

NETWORKING-UP

Toto bol jeden z najviac náročných tematických týždňov, ktorý naši študenti zažili. Dostali za úlohu zorganizovať ich vlastnú podnikateľskú konferenciu vrátane zaistenia miesta a prípravy programy pre jednotlivých prednášajúcich. Študenti sa starali o celý rozpočet, nadviazali kontakt s biznisovými partnermi a museli sa vysporiadať tiež s pocitom odmietnutia. Získali cenné zručnosti, ktoré budú môcť aplikovať v pracovnom živote. Výsledkom bola skvelá konferencia usporiadaná na brnenskom výstavisku, ktorá prilákala rôzne skupiny ľudí vrátane študentov a podnikateľov.

NETWORKING-UP
PROBLEMS OF TODAY AND SOLUTIONS FOR TOMORROW

Študenti museli využiť svoju kreativitu a pripraviť predstavenie, ktoré sa týkalo problémov a otázok, ktorým čelia mladí ľudia v ich veku. Napísali alebo si vybrali text, ktorý sa zaoberal rôznymi témami vrátane toho, ako nás ovplyvňujú sociálne médiá, problémov s mentálnym zdravím, hladomoru, udržateľnosti a ďalších. Nachystali si celé predstavenie a pravidelne ho nacvičovali. Výsledok bol nad očakávania ktoréhokoľvek z učiteľov American Academy a v rodičoch zanechal silný dojem.

PROBLEMS OF TODAY AND SOLUTIONS FOR TOMORROW
SCARE-O-RAMA

Vôbec prvá skúsenosť našich študentov s tematickým týždňom na American Academy bola oslava Halloweenu, ktorú sa rozhodli pomenovať "Scare-O-Rama". Počas tohto týždeň dlhého projektu sa študenti rozdelili do rôznych organizačných skupín a každý dostal svoju úlohu, ktorá mala napomôcť úspechu celej akcie. S minimálnou asistenciou svojich učiteľov sa venovali marketingu, občerstveniu, tematickým aktivitám ako maľovanie na tvár, rozprávaniu strašidelných príbehov alebo zdobeniu priestorov. Najväčším úspechom bola kompletná premena jednej triedy na úžasne desivé bludisko, ktoré si mohol užiť každý, kto sa odvážil vstúpiť. Scar-o-rama naozaj ukázala, že štúdium na American Academy ďaleko presahuje len výučbu v triedach.

SCARE-O-RAMA
LEARNING IN THE TIME OF COVID

Tretí tematický týždeň prebiehal celý online. Niektorí študenti sa rozhodli stretnúť a pracovať v malých skupinkách, ostatní pracovali iba z domu. Každá skupina pracovala na inej téme, ale všetky témy súviseli s pandémiou Covid-19. Študenti mali popísať svoju skúsenosť s karanténou, dennú rutinu a činnosti, ktoré im pomáhali a ktoré nie, a vytvoriť tak manuál „Ako prežiť karanténu a stále sa efektívne učiť nové veci.“ Iná skupina vytvorila časovú schránku, ktorá bude uchovaná v škole ďalších 10 rokov a popíše budúcim študentom priamu skúsenosť s pandémiou Covid. Posledná skupina vytvárala umenie nejakým spôsobom reflektujúcim pandémiu. 

 

LEARNING IN THE TIME OF COVID

PRIJÍMACIE KONANIE

Nečakajte rozsiahle testy, na uchádzačoch nás zaujíma najmä ich charakter a zápal. Preto u nás hrá veľkú rolu osobný pohovor a písaná esej. Na akademický rok 2022/2023 máme miesto pre 80 študentov. 

 

 

PRIHLÁŠKA
esej
OSOBNY POHOVOR
PODAŤ PRIHLÁŠKU
CENA ZA ŠTÚDIUM
2022/2023
Elementary School
1st - 5th

190 000 Kč
Middle School
6th - 8th

230 000 Kč
High School
9th - 12th

251 000 Kč

GRADUATE PROFILE
- 2022 -

UNIVERZITY, 
NA KTORÉ BOLI PRIJATÍ NAŠI ABSOLVENTI

Individuálny meeting

Dohodnite si konzultáciu

Presvedčte sa, že výučba môže byť zábavná a môže podnecovať zvedavosť. Naši študenti už na strednej škole rozvíjajú schopnosti, ktoré sú nevyhnutné pre úspešný život na profesionálnej úrovni.

Zaregistrujte si termín


 

Zaregistrujte si termín

Zo života školy

None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None

Kalendár

1.
streda
SEPTEMBER
PRVÝ DEŇ JESENNÉHO TRIMESTRA
27.
pondelok
SEPTEMBER
VOĽNO - INSERVICE DAY
28.
utorok
SEPTEMBER
VOĽNO - ŠTÁTNY SVIATOK
25.
pondelok
OKTÓBER
ZAČIATOK - JESENNÉ PRÁZDNINY
29.
piatok
OKTÓBER
KONIEC - JESENNÉ PRÁZDNINY
17.
streda
NOVEMBER
VOĽNO - ŠTÁTNY SVIATOK
29.
pondelok
NOVEMBER
ZAČIATOK - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
3.
piatok
DECEMBER
KONIEC - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
6.
pondelok
DECEMBER
PRVÝ DEŇ ZIMNÉHO TRIMESTRA
20.
pondelok
DECEMBER
ZAČIATOK - VIANOČNÉ PRÁZDNINY
31.
piatok
DECEMBER
KONIEC - VIANOČNÉ PRÁZDNINY
3.
pondelok
JANUÁR
VOĽNO - INSERVICE DAY
28.
pondelok
FEBRUÁR
ZAČIATOK - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
4.
piatok
MAREC
KONIEC - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
7.
pondelok
MAREC
ZAČIATOK - JARNÉ PRÁZDNINY
11.
piatok
MAREC
KONIEC - JARNÉ PRÁZDNINY
14.
pondelok
MAREC
PRVÝ DEŇ JARNÉHO TRIMESTRA
14.
štvrtok
APRÍL
VOĽNO - INSERVICE DAY
15.
piatok
APRÍL
ZAČIATOK - VELIKONOČNÉ PRÁZDNINY
22.
piatok
APRÍL
KONIEC - VELIKONOČNÉ PRÁZDNINY
6.
pondelok
JÚN
ZAČIATOK - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
10.
piatok
JÚN
KONIEC - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
17.
piatok
JÚN
POSLEDNÝ ŠKOLSKÝ DEŇ, PROMÓCIE