AMERICAN ACADEMY IN BRNO

1ST - 12TH GRADE

Sieť amerických medzinárodných škôl. Inšpirujeme sa najlepšími zahraničnými vzdelávacími systémami. Sloboda vo výbere predmetov, individuálny prístup, rozdelenie predmetov do úrovní, dôraz na rozvoj kompetencií, projektovú a tematickú výuku. Celá výuka prebieha v angličtine. Je vedená tímom učiteľov z rôznych kútov sveta.

INDIVIDUAL APPROACH

PAVEL NOVÁK

PAVEL NOVÁK

Head of American Academy in Brno

American Academy in Brno je škola, ktorá vychováva lídrov 21. storočia. S naším unikátnym spojením amerického kurikula a projektového vyučovania, ponúkame študentom veľké množstvo predmetov, ktoré môžu študovať, a čo viac, učíme ich, ako kreatívne premýšľať a použiť to, čo vedia, v reálnom živote. Naši študenti získavajú zručnosti, ktoré využijú v budúcnosti: spolupráca, tvorba prezentácií, analýza dát, práca s ľuďmi z celého sveta či orientácia na riešenia problémov. Pozerajú sa na veci s nadhľadom.

Našim hlavným cieľom je vytvoriť bezpečné prostredie pre všetkých študentov, v ktorom budú naplno rozvíjať svoj potenciál. Veríme, že každý študent je jedinečný, k učeniu pristupuje inak a zaslúži si individuálny prístup od svojich učiteľov.

Všetci zamestnanci školy a študenti pracujú na tom, aby na škole panovala rodinná atmosféra, kde sa ku každému pristupuje s rešpektom ako k priateľom, partnerom a spolupracovníkom.

Nemôžeme vedieť, čo pre študentov chystá budúcnosť. Preto sa American Academy in Brno zameriava na výchovu kreatívnych, otvorených študentov, ktorí nemajú problém vyjadriť sa, dokážu sa prispôsobiť rôznym prostrediam a byť skutočnými tzv. global citizens.

ELEMENTARY SCHOOL
1st - 5th GRADE
MIDDLE SCHOOL
6th - 8th GRADE
HIGH SCHOOL
9th - 12th GRADE
ELEMENTARY SCHOOL

Počas výučby na Elementary School kladieme dôraz na individuálny prístup ku každému zo žiakov a prostredníctvom projektového a tematického vyučovania im umožňujeme nielen získať potrebné znalosti, ale tiež ich správne aplikovať. 

Študenti 1. až 5. ročníka absolvujú kurzy angličtiny, matematiky, prírodných vied, spoločenských vied, umenia, telesnej výchovy a knižných zručností. Už od takto útleho veku preberajú učivo kompletne v angličtine, čo im dáva obrovskú výhodu do budúcnosti a pripravuje ich na plynulý prechod na naši Middle School.

MIDDLE SCHOOL

Middle School program odpovedá 6.-8. triede v českom vzdelávacom systéme. Svojim študentom ponúka rozmanitú škálu, predmetov, z ktorých si sami môžu do určitej miery vyberať, aby sa už v tomto stupni štúdia mohli viac zamerať na oblasti, ktoré ich skutočne zaujímajú.
Predmety sú rozdelené do niekoľko departmentov, ako je Matematika, Svetové jazyky, Prírodné vedy a pod. Z každého departmentu si študenti vyberajú predmety, ktorým sa chcú venovať, podmienkou je samozrejme vždy splnenie potrebného počtu kreditov.

HIGH SCHOOL

Študenti High School pracujú na rozvoji svojich silných stránok a zameriavajú sa na predmety, ktoré ich pripravujú na štúdium vysnívaných odborov na kvalitných univerzitách po celom svete.

High School má štyri ročníky a zodpovedá českej 9. triede základnej až 3. ročníka strednej školy, študenti American Academy tak školu opúšťajú o rok skôr, než je v Česku bežné. Zásluhou skladby a kvality vyučovacích predmetov sú ale na vysokú školu pripravení lepšie než ktokoľvek iný. Poradenstvu a príprave na vysokoškolské štúdium venujeme v tomto stupni maximálnu pozornosť.

 

American Academy in Brno Summer School 2024
Anglický program 12. 8. – 16. 8.; IT program 19. 8. – 23. 8.

Pre študentov od 11 do 15 rokov
Doporučená úroveň angličtiny: B1

Zažite týždeň plný angličtiny! Znalosti, zážitky a noví kamaráti, to všetko na vás čaká, keď sa prihlásite do letnej školy American Academy in Brno. 

Náš špeciálne navrhnutý program ponúka unikátnu kombináciu vzdelávacích a rekreačných aktivít. Dopoludnia sú venované rozvoju jazykových zručností prostredníctvom diskusií, hier, krátkych prezentácií atď. Odpoludnia zas patria športovým a rozmanitým výletom mimo areál školy. 

Okrem obecného anglického programu si môžete vybrať tiež IT program, ktorý sa zameriava na Python, kľúčový nástroj technologických velikánov, akými sú Google, Reddit a Youtube. Naučíte sa základy, budete experimentovať a aplikujete nadobudnutnué znalosti pri tvorbe projektov. 

Pridajte sa k nám na toto jedinečné letné dobrodružstvo! 

Celý program prebieha v angličtine. Účastníci IT programu si musia doniesť vlastný laptop.

Cena anglického programu je 8 000 Kč. 
Cena IT programu je 10 000 Kč.
Zistite viac

PREČO ŠTUDOVAŤ NA AMERICAN ACADEMY

SLOBODA PRI VÝBERE PREDMETOV

ROZDELENIE PREDMETOV PODĽA ÚROVNE NÁROČNOSTI

VÝUČBA ČESKÉHO JAZYKA

SKÚSENÍ UČITELIA Z CELÉHO SVETA

ADVANCED PLACEMENT

100 ŠTUDENTOV V AKADEMICKOM ROKU 2024/25

RODINNÉ PROSTREDIE

DVERE K ŠTÚDIU NA UNIVERZITÁCH PO CELOM SVETE

PONUKA PREDMETOV

Záleží nám na tom, aby študenti mali jednoduchý prístup ku znalostiam, ktoré bežné školské osnovy neobsahujú. Preto svojim študentom ponúkame rozmanitú škálu predmetov, z ktorých si sami môžu do určitej miery vyberať a zamerať sa na to, čo ich skutočne zaujíma a baví.

Požiadavky na ukončenie štúdia pre študentov nastupujúcich na American Academy in Brno v akademickom roku 2022-2023.

  • 12 kreditov z English Communications vrátane English 9: Foundations of Literature and Compositions (povinný predmet),
  • 9 kreditov z Mathematics vrátane Algebra I (povinný predmet),
  • 9 kreditov ze Science vrátane Integrated Science (povinný predmet),
  • 9 kreditov ze Social Science vrátane U.S. History (povinný predmet),
  • 6 kreditov z jedného světového jazyka (úroveň I. a II. toho istého jazyka),
  • 1 kredit z Art,
  • 1 kredit z Physical Education,
  • 1 kredit z Health.

Celkový počet kreditov potrebných k ukončeniu štúdia je minimálne 67, odporúčaný počet kreditov je 72.
 

Predmety
KREDIT
Cinema Appreciation 1
Predmety
KREDIT
Teaching Czech 3
Czech Didactics 1
Czech Literature & Culture 3
Czech Language Arts 1
Predmety
KREDIT
English Literature & Composition 3
Writing in English 3
Journalism 1
Creative writing II 3
Contemporary Literature 3
AP English Lit. & Composition 3
Predmety
KREDIT
Health 1
Predmety
KREDIT
Integrated Science 3
Zoology 3
Physics 3
Earth & Space Science 3
Cyber Security 1
AP Computer Science Principles 3
Predmety
KREDIT
Myths & Legends 3
Psychology 3
United States History 3
Predmety
KREDIT
Spanish I 3
Spanish II* 3
Chinese I 3
Spanish III 3
Chinese II 3
Chinese Culture 1
Predmety
KREDIT
Algebra I 3
Algebra II 3
Geometry 3
Predmety
KREDIT
(Core Day) MS English 0
(Core Day) MS Spanish 0
MS Social Science 0
MS Math 0
(Wednesday) MS Physical Education 0
(Wednesday) MS Art 0
MS Czech language 0
MS STEM 0
Predmety
KREDIT
Physical Education 1
Yoga 1
* prerequisite
Uvedené kurzy sú platné pre akademický rok 2021/22. V ďalšom roku sa bude ponuka rozširovať.

TEMATICKÁ VÝUČBA

Spolu s americkým kurikulom sa American Academy zameriava aj na tematické týždne inšpirované výučbou vo Fínsku. Rozvíjajú znalosti, ako sú komunikácia, tímová práca, riešenie problémov, kreativita, kritické myslenie alebo projektový manažment. Počas tematických týždňov sa zíde celá škola a spoločne pracuje na jednom projekte.

NETWORKING-UP

Toto bol jeden z najviac náročných tematických týždňov, ktorý naši študenti zažili. Dostali za úlohu zorganizovať ich vlastnú podnikateľskú konferenciu vrátane zaistenia miesta a prípravy programy pre jednotlivých prednášajúcich. Študenti sa starali o celý rozpočet, nadviazali kontakt s biznisovými partnermi a museli sa vysporiadať tiež s pocitom odmietnutia. Získali cenné zručnosti, ktoré budú môcť aplikovať v pracovnom živote. Výsledkom bola skvelá konferencia usporiadaná na brnenskom výstavisku, ktorá prilákala rôzne skupiny ľudí vrátane študentov a podnikateľov.

NETWORKING-UP
PROBLEMS OF TODAY AND SOLUTIONS FOR TOMORROW

Študenti museli využiť svoju kreativitu a pripraviť predstavenie, ktoré sa týkalo problémov a otázok, ktorým čelia mladí ľudia v ich veku. Napísali alebo si vybrali text, ktorý sa zaoberal rôznymi témami vrátane toho, ako nás ovplyvňujú sociálne médiá, problémov s mentálnym zdravím, hladomoru, udržateľnosti a ďalších. Nachystali si celé predstavenie a pravidelne ho nacvičovali. Výsledok bol nad očakávania ktoréhokoľvek z učiteľov American Academy a v rodičoch zanechal silný dojem.

PROBLEMS OF TODAY AND SOLUTIONS FOR TOMORROW
SCARE-O-RAMA

Vôbec prvá skúsenosť našich študentov s tematickým týždňom na American Academy bola oslava Halloweenu, ktorú sa rozhodli pomenovať "Scare-O-Rama". Počas tohto týždeň dlhého projektu sa študenti rozdelili do rôznych organizačných skupín a každý dostal svoju úlohu, ktorá mala napomôcť úspechu celej akcie. S minimálnou asistenciou svojich učiteľov sa venovali marketingu, občerstveniu, tematickým aktivitám ako maľovanie na tvár, rozprávaniu strašidelných príbehov alebo zdobeniu priestorov. Najväčším úspechom bola kompletná premena jednej triedy na úžasne desivé bludisko, ktoré si mohol užiť každý, kto sa odvážil vstúpiť. Scar-o-rama naozaj ukázala, že štúdium na American Academy ďaleko presahuje len výučbu v triedach.

SCARE-O-RAMA
LEARNING IN THE TIME OF COVID

Tretí tematický týždeň prebiehal celý online. Niektorí študenti sa rozhodli stretnúť a pracovať v malých skupinkách, ostatní pracovali iba z domu. Každá skupina pracovala na inej téme, ale všetky témy súviseli s pandémiou Covid-19. Študenti mali popísať svoju skúsenosť s karanténou, dennú rutinu a činnosti, ktoré im pomáhali a ktoré nie, a vytvoriť tak manuál „Ako prežiť karanténu a stále sa efektívne učiť nové veci.“ Iná skupina vytvorila časovú schránku, ktorá bude uchovaná v škole ďalších 10 rokov a popíše budúcim študentom priamu skúsenosť s pandémiou Covid. Posledná skupina vytvárala umenie nejakým spôsobom reflektujúcim pandémiu. 

 

LEARNING IN THE TIME OF COVID

Elementary School Curriculum

Záleží nám na tom, aby naši študenti získali ucelenú sadu znalostí, ktoré ich pripravia na ďalšie štúdium aj úspešné fungovanie v bežnom svete.

ENGLISH DEPARTMENT

MATHEMATICS DEPARTMENT

WORLD LANGUAGES AND CULTURE DEPARTMENT

PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH DEPARTMENT

ART DEPARTMENT

LIBRARY SKILLS DEPARTMENT

PRIJÍMACIE KONANIE

Nečakajte, že po podaní prihlášky na American Academy in Brno bude nasledovať rozsiahle testovanie. Zaujíma nás predovšetkým charakter a nadšenie uchádzačov o štúdium na Middle School a High School - preto v našom procese zohrávajú takú kľúčovú úlohu osobný pohovor a esej.

U uchádzačov o štúdium na Elementary School pri individuálnom zápise posúdime ich školskú pripravenosť, pričom sa zameriame na hrubú a jemnú motoriku, vyjadrovacie schopnosti, matematickú predstavivosť a sociálnu zrelosť.

Na akademický rok 2024/2025 máme miesto pre 100 študentov. 

PRIHLÁŠKA
esej
OSOBNY POHOVOR
Podať přihlášku
CENA ZA ŠTÚDIUM
2024/2025
Elementary School
1st - 5th

235 000 Kč
Middle School
6th - 8th

280 000 Kč
High School
9th - 12th

305 000 Kč

GRADUATE PROFILE
- 2024 -

Zo života školy

Sledujte naše sociálne siete

UNIVERZITY, NA KTORÉ BOLI PRIJATÍ NAŠI ABSOLVENTI

Dohodnite si konzultáciu

Presvedčte sa, že výučba môže byť zábavná a môže podnecovať zvedavosť. Naši študenti už na strednej škole rozvíjajú schopnosti, ktoré sú nevyhnutné pre úspešný život na profesionálnej úrovni.

Zaregistrujte si termín.

Zaregistrujte si termín

Kalendár

5.
utorok
SEPTEMBER
Začiatok akademického roka
7.
štvrtok
SEPTEMBER
Začiatok vyučovania
28.
štvrtok
SEPTEMBER
VOĽNO - ŠTÁTNY SVIATOK
29.
piatok
SEPTEMBER
Riaditeľské voľno
11.
streda
OKTÓBER
Midterm day
18.
streda
OKTÓBER
Student-parent conferences
23.
pondelok
OKTÓBER
ZAČIATOK - JESENNÉ PRÁZDNINY
27.
piatok
OKTÓBER
KONIEC - JESENNÉ PRÁZDNINY
17.
piatok
NOVEMBER
VOĽNO - ŠTÁTNY SVIATOK
27.
pondelok
NOVEMBER
ZAČIATOK - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
1.
piatok
DECEMBER
KONIEC - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
4.
pondelok
DECEMBER
PRVÝ DEŇ ZIMNÉHO TRIMESTRA
18.
pondelok
DECEMBER
ZAČIATOK - VIANOČNÉ PRÁZDNINY
5.
piatok
JANUÁR
KONIEC - VIANOČNÉ PRÁZDNINY
17.
streda
JANUÁR
Midterm day
24.
streda
JANUÁR
Student-parent conferences
5.
pondelok
FEBRUÁR
ZAČIATOK - JARNÉ PRÁZDNINY
9.
piatok
FEBRUÁR
KONIEC - JARNÉ PRÁZDNINY
4.
pondelok
MAREC
ZAČIATOK - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
8.
piatok
MAREC
KONIEC - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
11.
pondelok
MAREC
PRVÝ DEŇ JARNÉHO TRIMESTRA
28.
štvrtok
MAREC
ZAČIATOK - VELIKONOČNÉ PRÁZDNINY
5.
piatok
APRÍL
KONIEC - VELIKONOČNÉ PRÁZDNINY
17.
streda
APRÍL
Midterm day
24.
streda
APRÍL
Student-parent conferences
1.
streda
MÁJ
VOĽNO - ŠTÁTNY SVIATOK
8.
streda
MÁJ
VOĽNO - ŠTÁTNY SVIATOK
3.
pondelok
JÚN
ZAČIATOK - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
7.
piatok
JÚN
KONIEC - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
13.
štvrtok
JÚN
POSLEDNÝ ŠKOLSKÝ DEŇ
14.
piatok
JÚN
PROMÓCIE