AMERICAN ACADEMY IN BRNO

1ST - 12TH GRADE

Sieť amerických medzinárodných škôl. Inšpirujeme sa najlepšími zahraničnými vzdelávacími systémami. Sloboda vo výbere predmetov, individuálny prístup, rozdelenie predmetov do úrovní, dôraz na rozvoj kompetencií, projektovú a tematickú výuku. Celá výuka prebieha v angličtine. Je vedená tímom učiteľov z rôznych kútov sveta.

PAVEL NOVÁK

INDIVIDUAL APPROACH

PAVEL NOVÁK

Head of American Academy in Brno

American Academy in Brno je škola, ktorá vychováva lídrov 21. storočia. S naším unikátnym spojením amerického kurikula a projektového vyučovania, ponúkame študentom veľké množstvo predmetov, ktoré môžu študovať, a čo viac, učíme ich, ako kreatívne premýšľať a použiť to, čo vedia, v reálnom živote. Naši študenti získavajú zručnosti, ktoré využijú v budúcnosti: spolupráca, tvorba prezentácií, analýza dát, práca s ľuďmi z celého sveta či orientácia na riešenia problémov. Pozerajú sa na veci s nadhľadom.

Našim hlavným cieľom je vytvoriť bezpečné prostredie pre všetkých študentov, v ktorom budú naplno rozvíjať svoj potenciál. Veríme, že každý študent je jedinečný, k učeniu pristupuje inak a zaslúži si individuálny prístup od svojich učiteľov.

Všetci zamestnanci školy a študenti pracujú na tom, aby na škole panovala rodinná atmosféra, kde sa ku každému pristupuje s rešpektom ako k priateľom, partnerom a spolupracovníkom.

Nemôžeme vedieť, čo pre študentov chystá budúcnosť. Preto sa American Academy in Brno zameriava na výchovu kreatívnych, otvorených študentov, ktorí nemajú problém vyjadriť sa, dokážu sa prispôsobiť rôznym prostrediam a byť skutočnými tzv. global citizens.

KVALITNÉ AMERICKÉ VZDELANIE

American Academy je unikátna najmä svojimi tematickými týždňami, ktoré študentov učia, ako spolupracovať s ostatnými ľuďmi, ako zostaviť silný tím a myslieť kreatívne, keď hľadajú riešenia problémov mimo školu. Naša škola a učitelia pomáhajú vytvárať prostredie, kde môžu študenti rásť ako jedinečné osobnosti a spolu s ostatnými študentmi pracovať na skvelom prostredí pre výučbu. 
 

Zakladáme si na individuálnom prístupe, profesionalite a otvorenosti našich učiteľov, preto nás teší, že prevažná väčšina rodičov vníma našich učiteľov ako veľmi ústretových a otvorených. American Academy vnímajú ako vysoko kvalitnú vzdelávaciu inštitúciu a všetci uviedli, že sa ich dieťa na škole cíti bezpečne.

Absolútnou prioritou American Academy je viesť študentov k výborným akademickým výsledkom cez kvalitný vzdelávací program pripravujúci študentov na vysoké školy po celom svete. Naši študenti dosahujú nadpriemerne dobré výsledky v porovnaní s ich rovesníkmi v USA v štandardizovaných testoch Iowa, s priemerným percentilom 70. 

PREČO ŠTUDOVAŤ NA AMERICAN ACADEMY

SLOBODA PRI VÝBERE PREDMETOV
ROZDELENIE PREDMETOV PODĽA ÚROVNE NÁROČNOSTI
VÝUČBA ČESKÉHO JAZYKA
SKÚSENÍ UČITELIA Z CELÉHO SVETA
ADVANCED PLACEMENT PREDMETY
55 ŠTUDENTOV V AKADEMICKOM ROKU 2020/21
RODINNÉ PROSTREDIE
DVERE K ŠTÚDIU NA UNIVERZITÁCH PO CELOM SVETE

Elementary program

Pre deti 6-12 rokov
 
American Academy od septembra 2021 otvára prvý stupeň základnej školy, ktorý doplní už existujúce Middle School a High School programy. Študenti tak môžu na American Academy začať študovať už v prvej triede základnej školy a zostať s nami až do konca strednej školy.
 
Silnou stránkou našej vzdelávacej koncepcie je dôraz na projektové a tematické vyučovanie, umožňujúce deťom získať a aplikovať nadobudnuté znalosti. Podporujeme ich schopnosti a dávame možnosť samostatne hľadať odpovede na všetky otázky o svete okolo nás. 
 
Žiakom prvých až piatych tried, teda deťom od 6 do 12 rokov, sa základná škola otvorí od septembra 2021 v Prahe a Brne. V priateľskom prostredí sa tu deti stretnú s učiteľmi z celého sveta a už od útleho veku budú v škole počas výučby komunikovať výhradne v angličtine, čím získajú veľkú výhodu do budúcna. Učíme deti pre život v komunite ľudí, ktorá sa zaujíma o každého zo svojich členov a súčasne spolupracuje ako jeden fungujúci celok.
 

PONUKA PREDMETOV

Záleží nám na tom, aby študenti mali jednoduchý prístup ku znalostiam, ktoré bežné školské osnovy neobsahujú. Preto našim študentom ponúkame rozmanitú škálu predmetov, z ktorých si sami môžu do určitej miery vyberať a zamerať sa na to, čo ich naozaj zaujíma a baví.

Predmety
KREDIT
Art 1
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
1
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
Czech Language Arts 1
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
0
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
English Literature & Composition 3
Creative Writing 3
American Literature 3
European Literature 3
Writing in English 3
Journalism 1
Cinema 1
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
12
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
Body & Mind Wellness 1
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
1
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
Integrated Sciences 3
AP Computer Science Principles 3
Human Anatomy & Physiology 3
Honors Biology 3
Biology 3
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
9
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
United States History 3
World History 3
Psychology 3
Economics 3
Event Management 1
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
9
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
Spanish I 3
Spanish II* 3
German I 3
Spanish Conversation 1
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
6
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
Algebra I 3
Geometry 3
Statistics & Personal Finance 3
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
9
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
(Core Day) MS Geography 0
(Core Day) MS English 0
(Core Day) MS Spanish 0
(Core Day) MS Social Studies 0
(Core Day) MS Math & Science 0
(Wednesday) MS Physical Education 0
(Wednesday) MS Art 0
(Wednesday) MS Czech Language Arts 0
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
1
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
Physical Education 1
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
1
kreditov za 12 trimestrov
* prerequisite
Uvedené kurzy sú platné pre akademický rok 2020/21. V ďalšom roku sa bude ponuka rozširovať.

TEMATICKÁ VÝUČBA

Spolu s americkým kurikulom sa American Academy zameriava aj na tematické týždne inšpirované výučbou vo Fínsku. Rozvíjajú znalosti, ako sú komunikácia, tímová práca, riešenie problémov, kreativita, kritické myslenie alebo projektový manažment. Počas tematických týždňov sa zíde celá škola a spoločne pracuje na jednom projekte.

NETWORKING-UP

Toto bol jeden z najviac náročných tematických týždňov, ktorý naši študenti zažili. Dostali za úlohu zorganizovať ich vlastnú podnikateľskú konferenciu vrátane zaistenia miesta a prípravy programy pre jednotlivých prednášajúcich. Študenti sa starali o celý rozpočet, nadviazali kontakt s biznisovými partnermi a museli sa vysporiadať tiež s pocitom odmietnutia. Získali cenné zručnosti, ktoré budú môcť aplikovať v pracovnom živote. Výsledkom bola skvelá konferencia usporiadaná na brnenskom výstavisku, ktorá prilákala rôzne skupiny ľudí vrátane študentov a podnikateľov.

NETWORKING-UP
PROBLEMS OF TODAY AND SOLUTIONS FOR TOMORROW

Študenti museli využiť svoju kreativitu a pripraviť predstavenie, ktoré sa týkalo problémov a otázok, ktorým čelia mladí ľudia v ich veku. Napísali alebo si vybrali text, ktorý sa zaoberal rôznymi témami vrátane toho, ako nás ovplyvňujú sociálne médiá, problémov s mentálnym zdravím, hladomoru, udržateľnosti a ďalších. Nachystali si celé predstavenie a pravidelne ho nacvičovali. Výsledok bol nad očakávania ktoréhokoľvek z učiteľov American Academy a v rodičoch zanechal silný dojem.

PROBLEMS OF TODAY AND SOLUTIONS FOR TOMORROW
SCARE-O-RAMA

Vôbec prvá skúsenosť našich študentov s tematickým týždňom na American Academy bola oslava Halloweenu, ktorú sa rozhodli pomenovať "Scare-O-Rama". Počas tohto týždeň dlhého projektu sa študenti rozdelili do rôznych organizačných skupín a každý dostal svoju úlohu, ktorá mala napomôcť úspechu celej akcie. S minimálnou asistenciou svojich učiteľov sa venovali marketingu, občerstveniu, tematickým aktivitám ako maľovanie na tvár, rozprávaniu strašidelných príbehov alebo zdobeniu priestorov. Najväčším úspechom bola kompletná premena jednej triedy na úžasne desivé bludisko, ktoré si mohol užiť každý, kto sa odvážil vstúpiť. Scar-o-rama naozaj ukázala, že štúdium na American Academy ďaleko presahuje len výučbu v triedach.

SCARE-O-RAMA
LEARNING IN THE TIME OF COVID

Tretí tematický týždeň prebiehal celý online. Niektorí študenti sa rozhodli stretnúť a pracovať v malých skupinkách, ostatní pracovali iba z domu. Každá skupina pracovala na inej téme, ale všetky témy súviseli s pandémiou Covid-19. Študenti mali popísať svoju skúsenosť s karanténou, dennú rutinu a činnosti, ktoré im pomáhali a ktoré nie, a vytvoriť tak manuál „Ako prežiť karanténu a stále sa efektívne učiť nové veci.“ Iná skupina vytvorila časovú schránku, ktorá bude uchovaná v škole ďalších 10 rokov a popíše budúcim študentom priamu skúsenosť s pandémiou Covid. Posledná skupina vytvárala umenie nejakým spôsobom reflektujúcim pandémiu. 

 

LEARNING IN THE TIME OF COVID

PRIJÍMACIE KONANIE

Nečakajte rozsiahle testy, na uchádzačoch nás zaujíma najmä ich charakter a zápal. Preto u nás hrá veľkú rolu osobný pohovor a písaná esej. Na akademický rok 2020/2021 máme miesto pre 55 študentov.

 

PRIHLÁŠKA
esej
OSOBNY POHOVOR
PODAŤ PRIHLÁŠKU
CENA ZA ŠTÚDIUM
2021/2022
Elementary School
1st - 5th
175 000 Kč
Middle School
6th - 8th
220 000 Kč
High School
9th - 12th
241 000 Kč

PROFIL ABSOLVENTA
- 2020 -

Absolvent American Academy je sebavedomý mladý človek, ktorý sa zapája do diania okolo a vníma ostatných ľudí. Problémy rieši aktívne a kreatívne a vždy preberá plnú zodpovednosť za svoje činy. Vie, aké sú jeho hlavné hodnoty a je schopný podľa nich konať. Uvedomuje si, aké sú jeho silné stránky a neustále pracuje na ich rozvoji.

Vďaka tomu, že vyštudoval medzinárodnú školu, je pripravený na štúdium na akejkoľvek univerzite na svete, vrátane tých najžiadanejších.

UNIVERZITY, 
NA KTORÉ BOLI PRIJATÍ NAŠI ABSOLVENTI

Dohodnite si virtuálnu konzultáciu

Presvedčte sa, že výučba môže byť zábavná a môže podnecovať zvedavosť. Naši študenti už na strednej škole rozvíjajú schopnosti, ktoré sú nevyhnutné pre úspešný život na profesionálnej úrovni.
 
Zaregistrujte si termín.

 

Zaregistrujte si termín

* Povinné údaje

Zo života školy

None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None

Kalendár

1.
utorok
SEPTEMBER
PRVÝ DEŇ JESENNÉHO TRIMESTRA
28.
pondelok
SEPTEMBER
VOĽNO - ŠTÁTNY SVIATOK
26.
pondelok
OKTÓBER
JESENNÉ PRÁZDNINY
28.
streda
OKTÓBER
VOĽNO - ŠTÁTNY SVIATOK
2.
pondelok
NOVEMBER
ZAČIATOK - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
6.
piatok
NOVEMBER
KONIEC - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
16.
pondelok
NOVEMBER
VOLNO - INSERVICE DAY
17.
utorok
NOVEMBER
VOĽNO - ŠTÁTNY SVIATOK
1.
utorok
DECEMBER
PRVÝ DEŇ ZIMNÉHO TRIMESTRA
18.
piatok
DECEMBER
ZAČIATOK - VIANOČNÉ PRÁZDNINY
3.
nedeľa
JANUÁR
KONIEC - VIANOČNÉ PRÁZDNINY
29.
piatok
JANUÁR
VOĽNO - TEACHER'S WORK DAY
22.
pondelok
FEBRUÁR
ZAČIATOK - ZIMNÉ PRÁZDNINY
26.
piatok
FEBRUÁR
KONIEC - ZIMNÉ PRÁZDNINY
15.
pondelok
MAREC
ZAČIATOK - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
15.
pondelok
MAREC
PRVÝ DEŇ JARNÉHO TRIMESTRA
19.
piatok
MAREC
KONIEC - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
1.
štvrtok
APRÍL
VOĽNO - INSERVICE DAY
2.
piatok
APRÍL
ZAČIATOK - JARNÉ PRÁZDNINY
9.
piatok
APRÍL
KONIEC - JARNÉ PRÁZDNINY
31.
pondelok
MÁJ
ZAČIATOK - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
4.
piatok
JÚN
KONIEC - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
11.
piatok
JÚN
POSLEDNÝ ŠKOLSKÝ DEŇ
12.
sobota
JÚN
GRADUATION