AMERICAN ACADEMY IN PRAGUE

1ST - 12TH GRADE

Sieť amerických medzinárodných škôl. Inšpirujeme sa najlepšími zahraničnými vzdelávacími systémami. Sloboda vo výbere predmetov, individuálny prístup, rozdelenie predmetov do úrovní, dôraz na rozvoj kompetencií, projektovú a tematickú výuku. Celá výuka prebieha v angličtine. Je vedená tímom učiteľov z rôznych kútov sveta.

Študujte na najmodernejšej škole v Prahe

Zahraničné osnovy, učitelia, moderná školská budova, inovatívne vzdelávacie koncepcie, to všetko predstavuje American Academy in Prague. Naša škola je ideálna pre všetkých študentov, ktorí sa chcú vzdelávať v medzinárodnom prostredí a cieli na kvalitné štúdium na zahraničných univerzitách. Na jeseň 2023 sa naša American Academy in Prague presťahovala do úplne novej budovy v Nusliach. Tento rozsiahly projekt predstavuje najväčšiu investíciu vzdelávacej skupiny Consilium a odráža túžbu neustále sa zlepšovať. Naša škola sa môže pochváliť pôsobivou aulou, digitálnymi študovňami a špecializovanou STEM učebňou. Okrem krásneho, ale zároveň praktického školského kampusu, ponúkame ako jediná škola v Českej republike čiastočne digitálne kurikulum.

Dohodnite si s nami individuálnu konzultáciu a príďte sa presvedčiť na vlastné oči. 

 

WE TEACH DIFFERENTLY

LENKA TITEROVA

LENKA TITEROVA

Head of American Academy in Prague

American Academy in Prague je inovatívna medzinárodná škola, ktorá vychováva lídrov novej generácie. Žijeme vo svete, ktorý sa neustále vyvíja, a naším cieľom je pripraviť našich študentov na všetky súčaasti života, ktorým budú musieť čeliť. Učíme ich rozpoznávať svoje silné a slabé stránky a dávame im možnosť rozvíjať a kultivovať oblasti, v ktorých vynikajú, aby mohli dosiahnuť svoj maximálny potenciál. Hoci naši študenti dostávajú základy vo všetkých oblastiach vzdelávania, môžu si vybrať zo širokej škály vyučovacích hodín, na ktorých môžu ďalej skúmať oblasti svojho záujmu. Keď ukončia štúdium na našej škole, už majú pokročilé vedomosti a zručnosti vo vybranej oblasti a sú pripravení pokračovať v štúdiu na ktorejkoľvek univerzite na svete. 

Okrem výučby tvrdých zručností kladieme dôraz aj na výučbu "mäkkých" alebo aplikovaných zručností - ako sú tímová práca, rozhodovanie, flexibilita, pracovná etika, interpersonálne zručnosti a komunikácia. Sme presvedčení, že tieto zručnosti sú nevyhnutné na to, aby sa študenti stali úspešnými a efektívnymi v osobnom aj pracovnom živote. Študenti majú príležitosti precvičiť si tieto kompetencie vďaka projektovému vyučovaniu, ktoré uplatňujeme na všetkých našich hodinách, tematických týždňoch, exkurziách a iných aktivitách. Snažíme sa poskytovať bezpečné prostredie, v ktorom sa študenti cítia dobre a sú prijímaní takí, akí sú.

ELEMENTARY SCHOOL
1st - 5th GRADE
MIDDLE SCHOOL
6th - 8th GRADE
STEM MIDDLE SCHOOL
6th - 8th GRADE
HIGH SCHOOL
9th - 12th GRADE
STEM HIGH SCHOOL
9th - 12th GRADE
ELEMENTARY SCHOOL

Počas výučby na Elementary School kladieme dôraz na individuálny prístup ku každému zo žiakov a prostredníctvom projektového a tematického vyučovania im umožňujeme nielen získať potrebné znalosti, ale tiež ich správne aplikovať. 

Študenti 1. až 5. ročníka absolvujú kurzy angličtiny, matematiky, prírodných vied, spoločenských vied, umenia, telesnej výchovy a knižných zručností. Už od takto útleho veku preberajú učivo kompletne v angličtine, čo im dáva obrovskú výhodu do budúcnosti a pripravuje ich na plynulý prechod na naši Middle School.

 

MIDDLE SCHOOL

Middle School program odpovedá 6.-8. triede v českom vzdelávacom systéme. Svojim študentom ponúka rozmanitú škálu, predmetov, z ktorých si sami môžu do určitej miery vyberať, aby sa už v tomto stupni štúdia mohli viac zamerať na oblasti, ktoré ich skutočne zaujímajú.

Predmety sú rozdelené do niekoľko departmentov, ako je Matematika, Svetové jazyky, Prírodné vedy a pod. Z každého departmentu si študenti vyberajú predmety, ktorým sa chcú venovať, podmienkou je samozrejme vždy splnenie potrebného počtu kreditov.

 

HIGH SCHOOL

Študenti High School pracujú na rozvoji svojich silných stránok a zameriavajú sa na predmety, ktoré ich pripravujú na štúdium vysnívaných odborov na kvalitných univerzitách po celom svete.

Zásluhou skladby a kvality vyučovacích predmetov sú na vysokú školu pripravení lepšie než ktokoľvek iný. Poradenstvu a príprave na vysokoškolské štúdium venujeme v tomto stupni maximálnu pozornosť.

 

STEM PROGRAM

STEM Program je určený študentom Middle School aj High School so záujmom o prírodné vedy, technológie, IT a matematiku. Našich študentov v tomto špecifickom vzdelávacom programe zoznámime s aktuálnymi technologickými, informatickými a vedeckými metódami či nástrojmi a zároveň im ukážeme, ako ich aplikovať v praktickom živote.

Program je rozdelený do dvoch špeciálnych blokov, ktoré sa oba vyučujú každý deň. Jedná sa o Programovanie a Robotiku a Prírodné vedy. Študenti majú k dispozícii špeciálne učebne s prvotriednym vybavením, kvalita nášho programu je tak rovnaká ako na špičkových amerických súkromných školách. 

 

 

 

 

American Academy in Prague Summer School 2024
15.–26. 7.

Pre študentov od 6 do 14 rokov

Angličtina, šport, zážitky a noví kamaráti, to všetko na vaše deti čaká, keď ich prihlásite na letnú skolu American Academy in Prague. 

Tohtoročnou témou je olympiáda! Deti sa zúčastnia priateľských súťaží, ktoré rozprúdia ich kreativitu, ukážu im, ako riešiť problémy a ako spolu efektívne spolupracovať. 

Náš špeciálne navrhnutý program ponúka unikátnu kombináciu vzdelávacích a rekreačných aktivít. Dopoludnia sú venované rozvoju jazykových schopností prostredníctvom diskusií, spoznávaniu nových kultúr, rozprávaniu príbehov, hier, krátkych prezentácií atď. Popoludnia zas patria výletom a športovým aktivitám, napr. návšteva Žlutých lázní, únikovej miestnosti, zoologickej záhrady a pod. 

Pridajte sa k nám na toto jedinečné letné dobrodružstvo!

Cena: 14 000 Kč
Zistite viac

PREČO ŠTUDOVAŤ NA AMERICAN ACADEMY

SLOBODA PRI VÝBERE PREDMETOV

ROZDELENIE PREDMETOV PODĽA ÚROVNE NÁROČNOSTI

VÝUČBA ČESKÉHO JAZYKA

SKÚSENÍ UČITELIA Z CELÉHO SVETA

ADVANCED PLACEMENT A STEM PROGRAM

300 ŠTUDENTOV V AKADEMICKOM ROKU 2024/25

DIGITÁLNA VÝÚČBA

DVERE K ŠTÚDIU NA UNIVERZITÁCH PO CELOM SVETE

STEM PROGRAM

Náš program STEM je dynamický, pútavý, navrhnutý tak, aby študentov zoznámil s fascinujúcim svetom vedy, techniky, inžinierstva a matematiky (STEM). Študenti sa učia prostredníctvom interaktívnych modulov, ktoré ich prepájajú s komunitou a svetom. V priebehu roku sú študentom poskytované nástroje a pomôcky potrebné na uskutočnenie ich vízií. Vďaka projektovému vyučovaniu majú študenti možnosť vytvoriť si vlastnú vzdelávaciu cestu, ktorá im poskytne prax nad rámec bežnej hodiny prírodných vied. V minulosti si študenti precvičovali používanie rôznych programovacích jazykov, stavali modely mostov, skúšali si 3D tlač alebo pestovali akvaponický ekosystém. Tento inovatívny program je uspôsobený tak, aby podporil budúcu generáciu mysliteľov, priekopníkov a vybavil ich znalosťami a zručnosťami, ktorí im umožnia vyniknúť v stále sa vyvíjajúcom technologickom prostredí. 

Alyssa Murphy, Alicia Pitts

Co-head of the STEM department 

Alyssa Murphy pochádza z Massachusetts a ma bakalársky titul z biochémie a bakalársky titul z klasických štúdií. Svoju pedagogickú kariéru začala v Mississippi a pred 3 rokmi sa presťahovala do Českej republiky. STEM ju napĺňa a do každej hodiny vnáša interaktívny a holistický prístup. Prírodovedné predmety vyučuje už 6 rokov a v APP učí matematiku a STEM.

Alicia Pitts pochádza z Alabamy, ale väčšinu svojho dospelého života strávila v zahraničí. Jej pedagogická kariéra začala v roku 2011 v Južnej Kórei, kde si zamilovala vytváranie praktických lekcií, ktoré študentov zaujmú. Neskôr sa vrátila do USA, aby získala titul v odbore biológie a prírodovedného vzdelávania na Arkansaskej univerzite. V roku 2021 sa Alicia presťahovala do Českej republiky a v roku 2022 začala učiť v APP. Vyučuje biológiu, chémiu a STEM. 
 

 

PREDMETY V STEM PROGRAME

High School a Middle School STEM program rozdeľujeme do dvoch blokov, každému z nich sa študenti denne venujú 55 minút, vo zvyšnom čase absolvujú klasické predmety.

PONUKA PREDMETOV

Záleží nám na tom, aby študenti mali jednoduchý prístup ku znalostiam, ktoré bežné školské osnovy neobsahujú. Preto svojim študentom ponúkame rozmanitú škálu predmetov, z ktorých si sami môžu do určitej miery vyberať a zamerať sa na to, čo ich skutočne zaujíma a baví.

Požiadavky na ukončenie štúdia pre študentov nastupujúcich na American Academy in Prague v akademickom roku 2022-2023.

  • 12 kreditov z English Communications vrátane English 9: Foundations of Literature and Compositions (povinný predmet),
  • 9 kreditov z Mathematics vrátane Algebra I, Algebra II a Geometry (povinné predmety),
  • 9 kreditov ze Science vrátane Integrated Science (povinný predmet),
  • 9 kreditov ze Social Science vrátane U.S. History (povinný predmet),
  • 6 kreditov z jedného svetového jazyka (úroveň I. a II. toho istého jazyka).

Celkový počet kreditov potrebných k ukončeniu štúdia je minimálne 67, odporúčaný počet kreditov je 72.
 

Predmety
KREDIT
World Literature 3
American Literature 3
Poetry 1
Mythology 3
English Literature and Composition* 3
Women´s Voices in Literature 3
Creative writing II 3
Gothic Literature 3
Classical Studies 3
AP English Language and Composition 3
Predmety
KREDIT
Biology 3
Chemistry 3
Integrated Science* 3
Physics 3
Environmental Science 3
AP Computer Science Principles 3
Predmety
KREDIT
United States History* 3
Sociology 3
Cultural Studies 3
Psychology 3
Philosophy 3
AP Microeconomics 3
AP Psychology 3
AP European History 3
Predmety
KREDIT
Spanish I 3
Spanish II 3
Chinese II 3
Chinese I 3
French II 3
French I 3
Advanced Chinese (III/IV) 3
Spanish III 3
Predmety
KREDIT
Algebra I* 3
Geometry* 3
Algebra II* 3
Pre-calculus 3
AP Calculus 3
AP Statistics 3
Predmety
KREDIT
Czech Literature and Grammar 3
Health, Nutrition & PE. 3
Studio Art 3
Advanced Czech Literature and Grammar 3
EFL – English as a Foreign Language 3
Exercise Science 3
Financial Literacy 3
Predmety
KREDIT
HS STEM Science 3
HS STEM Applied Technologies 3
* prerequisite
Uvedené kurzy sú platné pre akademický rok 2022/23. V ďalšom roku sa bude ponuka rozširovať.

TEMATICKÉ TÝŽDNE

Spolu s americkým kurikulom sa American Academy zameriava aj na tematické týždne inšpirované výučbou vo Fínsku. Rozvíjajú znalosti, ako sú komunikácia, tímová práca, riešenie problémov, kreativita, kritické myslenie alebo projektový manažment. Počas tematických týždňov sa zíde celá škola a spoločne pracuje na jednom projekte.

MAGIC AND MYSTERIES

Počas tematického týždňa toho študenti zažili kopec – niektorí išli navštíviť únikové miestnosti v Prahe, iní si šli pozrieť strašidelné sochy, ďalší išli na výlet do jaskýň a posledná skupina sa vydala na výlet do Kutnej Hory. Všetko, čo zistili, potom použili k zorganizovaniu vlastného projektu s rovnakou magickou a mysterióznou tematikou.

Finálne projekty zahŕňali už známy Haunted House, vlastnú únikovú miestnosť, podcast, charitatívny predaj sladkostí či umeleckú výstavu. Výťažok z Haunted House, únikových miestností a predaja sladkostí sme venovali na SOS Dětské vesničky.

MAGIC AND MYSTERIES
THE RIVER

Na začiatku si museli študenti položiť niekoľko otázok týkajúcich sa toho, ako rieky menili ľudskú históriu a ako teraz ľudia menia rieky. Keď bol zoznam otázok hotový, študenti vybrali svoje preferencie a učitelia im vytvorili rozvrh tematického týždňa priamo na mieru. Niektoré z workshopov prebiehali priamo v škole, iné v starej čistiarni odpadových vôd, niektorí študenti išli preskúmať Plzeň, splavovali rieku, tvorili umelecké diela, krátky film a ďalší sa vydali na dvojdenný výstup popri Labe. Na konci týždňa sa celá škola zišla a každá skupina prezentovala výsledky projektov: pieseň, niekoľko videí a satirické predstavenie. Škola tiež vytvorila galériu s kresbami, hrami a ďalšími vizuálnymi prezentáciami toho, čo sa študenti počas tematického týždňa naučili.

THE RIVER
TREASURES OF PRAGUE

Skupiny študentov a učiteľov preskúmali skvosty Prahy: múzeá, pamiatky, jedlo, dopravu, pamätihodnosti, rieku a ľudí. Za zmienku stoja výlety a workshopy, ktoré zahŕňali Židovskú synagógu, pešiu prehliadku skrytých miest v Prahe a prednášku pamätníka holokaustu. Počas štvrtka každá skupina vytvorila špeciálnu tour a bojovú hru. Študenti potom sami absolvovali jednotlivé tour a mohli vidieť Prahu očami svojich spolužiakov. Víťaz najlepšej tour a bojovej hry vyhral pizza párty.

Nakoniec študenti zložili pieseň, vytvorili prezentáciu alebo aj webové stránky, ktoré zachytili, čo všetko sa počas tematického týždňa naučili. Nasledovalo celoškolské ohodnotenie projektu, pri ktorom študenti prezentovali svoje finálne produkty.

TREASURES OF PRAGUE
CREATION IN ISOLATION

Tretí tematický týždeň v školskom roku 2019/20 sme pomenovali Creation in Isolation. Kvôli pandémii Covid-19 a obmedzeniam s ňou spojenými, študenti pracovali na projektoch sami alebo vo veľmi malých skupinkách. Študenti dostali za úlohu rozmýšľať nad tým, čo chceli vždy urobiť, ale nikdy na to nemali čas. 

Vybrali si rôzne aktivity ako je hra na husle, skateboarding, tvorba animácií, recyklácia oblečenia, naučili sa ako šiť, písať básne, tvoriť web a veľa iného! Študenti museli celý proces zdokumentovať a na konci týždňa vytvoriť video, ktoré zhrnulo, čo za týždeň dokázali. 

Študenti do svojej práce vložili veľké úsilie a sme pyšní na výsledky, ktoré dosiahli.

 

CREATION IN ISOLATION

Elementary School Curriculum

Záleží nám na tom, aby naši študenti získali ucelenú sadu znalostí, ktoré ich pripravia na ďalšie štúdium aj úspešné fungovanie v bežnom svete.

ENGLISH DEPARTMENT

MATHEMATICS DEPARTMENT

WORLD LANGUAGES AND CULTURE DEPARTMENT

PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH DEPARTMENT

ART DEPARTMENT

LIBRARY SKILLS DEPARTMENT

PRIJÍMACIE KONANIE

Neočakávajte, že po podaní prihlášky na American Academy in Prague bude nasledovať rozsiahle testovanie. V prvom rade nás zaujíma charakter a nadšenie uchádzačov zo stredných a vysokých škôl - preto v našom procese zohrávajú takú kľúčovú úlohu osobný pohovor a esej.

U uchádzačov o štúdium na našej Elementary School budeme počas zápisu posudzovať ich školskú zrelosť. Zameriame sa na hrubú a jemnú motoriku, vyjadrovacie schopnosti, matematickú predvídavosť alebo sociálnu zrelosť.

Na akademický rok 2024/25 máme miesto pre 300 študentov.

prihláška
esej
osobný pohovor
Podať přihlášku
CENA ZA ŠTÚDIUM
2024/2025
Elementary School
1st - 5th

390 000 Kč
Middle School
6th - 8th

455 000 Kč
STEM Middle School
6th - 8th

500 000 Kč
High School
9th - 12th

505 000 Kč
STEM High School
9th - 12th

555 000 Kč

PROFIL ABSOLVENTA
- 2024 -

Absolvent American Academy je sebavedomý mladý človek, ktorý sa zapája do diania okolo a vníma ostatných ľudí. Problémy rieši aktívne a kreatívne a vždy preberá plnú zodpovednosť za svoje činy. Vie, aké sú jeho hlavné hodnoty a je schopný podľa nich konať. Uvedomuje si, aké sú jeho silné stránky a neustále pracuje na ich rozvoji.

Vďaka tomu, že vyštudoval medzinárodnú školu, je pripravený študovať na akejkoľvek univerzite na svete vrátane tých najžiadanejších.

Zo života školy

Sledujte naše sociálne siete

UNIVERZITY, NA KTORÉ BOLI PRIJATÍ NAŠI ABSOLVENTI

AP CAPSTONE

Zvýšte svoje šance dostať sa na najlepšie svetové univerzity
Zapíšte si AP Capstone

Absolvovanie programu AP Capstone vám pomôže vyniknúť medzi uchádzačmi o vysokoškolské štúdium a zároveň prehĺbi vaše znalosti v oblastiach, ktoré vás zaujímajú. Zlepšíte svoje kritické myslenie, time management, prezentačné zručnosti a mnoho ďalšieho. Sme jediná stredná škola v Českej republike, ktorá tento program ponúka.

Čo je AP Capstone?

AP Capstone je diplomový program založený na dvoch predmetoch AP: AP Seminar a AP Research.

AP Seminar vás naučí posúdiť problém z rôznych uhlov pohľadu, nájsť vierohodné zdroje, zhodnotiť silné a slabé stránky argumentov a vytvoriť logické, na dôkazoch založené odporúčania. V priebehu vypracujete tímový projekt, samostatnú prácu, prezentáciu a absolvujete písomnú skúšku na záver. AP Seminar je zároveň prerekvizitou predmetu AP Research.

Na predmete AP Research sa zoznámite s rôznymi výskumnými metódami a dokončíte vlastný výskumný projekt. Môžete nadviazať na tému, ktorej ste sa venovali na AP Seminar, alebo začať niečo úplne nové. Na konci kurzu odovzdáte vedeckú prácu a predstavíte a obhájite výsledky svojho výskumu.

“Program AP Capstone mi umožnil zoznámiť sa s odborom, ku ktorému by som sa v bežných školských osnovách nemohla dostať.”
KAELIN, THE UNIVERSITY OF TEXAS-AUSTIN
Ako to funguje?

Ak v AP Seminar, AP Research a v ďalších štyroch skúškach AP podľa vlastného výberu získate hodnotenie 3 alebo vyššie, obdržíte AP Capstone Diploma.

Ak získate na predmetoch AP Seminar a AP Research skóre 3 alebo vyššie, obdržíte AP Seminar and Research Certificate.

“AP Capstone ma naučil pracovať samostatne, kriticky rozmýšľať o výskume a výskumnom procese a lepšie si triediť svoje myšlienky, aby som vedel prezentovať pred ostatnými.” MICHAEL, STANFORD UNIVERSITY

Dohodnite si konzultáciu

Presvedčte sa, že výučba môže byť zábavná a môže podnecovať zvedavosť. Naši študenti už na strednej škole rozvíjajú schopnosti, ktoré sú nevyhnutné pre úspešný život na profesionálnej úrovni.

Zaregistrujte si termín.

Zaregistrujte si termín

Kalendár

6.
streda
SEPTEMBER
MEET AND GREET
7.
štvrtok
SEPTEMBER
PRVÝ ŠKOLSKÝ DEŇ
11.
pondelok
SEPTEMBER
ZAČIATOK - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
15.
piatok
SEPTEMBER
KONIEC - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
28.
štvrtok
SEPTEMBER
VOĽNO - ŠTÁTNY SVIATOK
29.
piatok
SEPTEMBER
VOĽNO
23.
pondelok
OKTÓBER
ZAČIATOK - JESENNÉ PRÁZDNINY
27.
piatok
OKTÓBER
KONIEC - JESENNÉ PRÁZDNINY
17.
piatok
NOVEMBER
VOĽNO - ŠTÁTNY SVIATOK
30.
štvrtok
NOVEMBER
POSLEDNÝ DEŇ 1. TRIMESTERU
1.
piatok
DECEMBER
Teacher work day
4.
pondelok
DECEMBER
PRVÝ DEŇ 2. TRIMESTERU
18.
pondelok
DECEMBER
ZAČIATOK - VIANOČNÉ PRÁZDNINY
7.
nedeľa
JANUÁR
KONIEC - VIANOČNÉ PRÁZDNINY
8.
pondelok
JANUÁR
Vysvedčenie
5.
pondelok
FEBRUÁR
ZAČIATOK - JARNÉ PRÁZDNINY
9.
piatok
FEBRUÁR
KONIEC - JARNÉ PRÁZDNINY
26.
pondelok
FEBRUÁR
ZAČIATOK - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
1.
piatok
MAREC
KONIEC - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
14.
štvrtok
MAREC
POSLEDNÝ DEŇ 2. TRIMESTERU
15.
piatok
MAREC
VOĽNO - TEACHER'S WORK DAY
18.
pondelok
MAREC
1. DEŇ 3. TRIMESTERU
29.
piatok
MAREC
ZAČIATOK - VELIKONOČNÉ PRÁZDNINY
5.
piatok
APRÍL
KONIEC - VELIKONOČNÉ PRÁZDNINY
1.
streda
MÁJ
VOĽNO - ŠTÁTNY SVIATOK
8.
streda
MÁJ
VOĽNO - ŠTÁTNY SVIATOK
20.
pondelok
MÁJ
ZAČIATOK - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
24.
piatok
MÁJ
KONIEC - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
13.
štvrtok
JÚN
Posledný školský deň
14.
piatok
JÚN
PROMÓCIE