AMERICAN ACADEMY IN PRAGUE

1ST - 12TH GRADE

Sieť amerických medzinárodných škôl. Inšpirujeme sa najlepšími zahraničnými vzdelávacími systémami. Sloboda vo výbere predmetov, individuálny prístup, rozdelenie predmetov do úrovní, dôraz na rozvoj kompetencií, projektovú a tematickú výuku. Celá výuka prebieha v angličtine. Je vedená tímom učiteľov z rôznych kútov sveta.

WE TEACH DIFFERENTLY

YVONNE CRAWFORD

YVONNE CRAWFORD

Head of American Academy in Prague

American Academy in Prague je najmodernejšia škola, ktorá vzdeláva lídrov budúcnosti. Ponúkame americké kurikulum a projektovú výučbu, ktorá umožňuje študentom vybrať si predmety, ktoré ich zaujímajú. Pripravujeme študentov na najlepšie univerzity po celom svete a pomáhame im stať sa skutočnými tzv. global citizens, ktorí pretvárajú svet okolo seba.

American Academy je unikátna najmä svojimi tematickými týždňami, ktoré študentov učia, ako spolupracovať s ostatnými ľuďmi, ako zostaviť silný tím a myslieť kreatívne, keď hľadajú riešenia problémov mimo školu. Naša škola a učitelia pomáhajú vytvárať prostredie, kde môžu študenti rásť ako jedinečné osobnosti a spolu s ostatnými študentmi pracovať na skvelom prostredí pre výučbu.
 

ELEMENTARY SCHOOL
1st - 5th GRADE
MIDDLE SCHOOL
6st - 8th GRADE
STEM MIDDLE SCHOOL
6st - 8th GRADE
HIGH SCHOOL
9st - 12th GRADE
STEM HIGH SCHOOL
9st - 12th GRADE
ELEMENTARY SCHOOL

Počas výučby na Elementary School kladieme dôraz na individuálny prístup ku každému zo žiakov a prostredníctvom projektového a tematického vyučovania im umožňujeme nielen získať potrebné znalosti, ale tiež ich správne aplikovať. 

Študenti 1. až 5. ročníka absolvujú kurzy angličtiny, matematiky, prírodných vied, spoločenských vied, umenia, telesnej výchovy a knižných zručností. Už od takto útleho veku preberajú učivo kompletne v angličtine, čo im dáva obrovskú výhodu do budúcnosti a pripravuje ich na plynulý prechod na naši Middle School.

 

MIDDLE SCHOOL

Middle School program odpovedá 6.-8. triede v českom vzdelávacom systéme. Svojim študentom ponúka rozmanitú škálu, predmetov, z ktorých si sami môžu do určitej miery vyberať, aby sa už v tomto stupni štúdia mohli viac zamerať na oblasti, ktoré ich skutočne zaujímajú.

Predmety sú rozdelené do niekoľko departmentov, ako je Matematika, Svetové jazyky, Prírodné vedy a pod. Z každého departmentu si študenti vyberajú predmety, ktorým sa chcú venovať, podmienkou je samozrejme vždy splnenie potrebného počtu kreditov.

 

HIGH SCHOOL

Študenti High School pracujú na rozvoji svojich silných stránok a zameriavajú sa na predmety, ktoré ich pripravujú na štúdium vysnívaných odborov na kvalitných univerzitách po celom svete.

High School má štyri ročníky a zodpovedá českej 9. triede základnej až 3. ročníka strednej školy, študenti American Academy tak školu opúšťajú o rok skôr, než je v Česku bežné. Zásluhou skladby a kvality vyučovacích predmetov sú ale na vysokú školu pripravení lepšie než ktokoľvek iný. Poradenstvu a príprave na vysokoškolské štúdium venujeme v tomto stupni maximálnu pozornosť.

 

STEM PROGRAM

STEM Program je určený študentom Middle School aj High School so záujmom o prírodné vedy, technológie, IT a matematiku. Našich študentov v tomto špecifickom vzdelávacom programe zoznámime s aktuálnymi technologickými, informatickými a vedeckými metódami či nástrojmi a zároveň im ukážeme, ako ich aplikovať v praktickom živote.

Program je rozdelený do dvoch špeciálnych blokov, ktoré sa oba vyučujú každý deň. Jedná sa o Programovanie a Robotiku a Prírodné vedy. Študenti majú k dispozícii špeciálne učebne s prvotriednym vybavením, kvalita nášho programu je tak rovnaká ako na špičkových amerických súkromných školách. 

 

 

 

 

American Academy in Prague Summer School
17. – 28. 7. 2023

Angličtina, znalosti, zážitky a noví priatelia, to všetko na vás čaká, keď sa prihlásite do letnej školy American Academy in Prague. 

V priebehu dopoludnia si precvičíte čítanie, písanie, počúvanie a komunikáciu, budete diskutovať, hrať hry alebo robiť krátke prezentácie. V poobedňajších hodinách vyrazíte na výlety mimo triedu, čaká nás Petřín, návšteva JumpParku atď. Všetky aktivity budú prebiehať v angličtine. 

Okrem všeobecného programu sa môžete prihlásiť do technologického programu STEM, vďaka ktorému preskúmate vedu s využitím viacerých odborov. V praxi si vyskúšate, ako prebiehajú výskumy a experimenty.
 

Cena anglického programu: 16 500 Kč
Cena programu STEM: 18 700 Kč
 
Zistiť viac

PREČO ŠTUDOVAŤ NA AMERICAN ACADEMY

SLOBODA PRI VÝBERE PREDMETOV

ROZDELENIE PREDMETOV PODĽA ÚROVNE NÁROČNOSTI

VÝUČBA ČESKÉHO JAZYKA

SKÚSENÍ UČITELIA Z CELÉHO SVETA

ADVANCED PLACEMENT A STEM PROGRAM

250 ŠTUDENTOV V AKADEMICKOM ROKU 2023/24

RODINNÉ PROSTREDIE

DVERE K ŠTÚDIU NA UNIVERZITÁCH PO CELOM SVETE

STEM PROGRAM

Záujem o oblasti prírodných vied, technológií, IT a matematiky na základe meniacej sa spoločnosti stále narastá. Preto aj my týmto odborom venujeme mimoriadnu pozornosť a našim študentom Middle School a High School dávame možnosť absolvovať vysoko kvalitný STEM Program, ktorý ich pripraví na úspešný život v modernom svete informácii a technológií.

Kate Gullo

Zástupca riaditeľa pre STEM

Kate Gullo pochádza z veľkého štátu New York, ale od roku 2015 učí v zahraničí. Počas štúdia matematiky a fyziky na SUNY Geneseo si užívala jesenné lístie naprieč ľadovcovými údoliami, kde mala možnosť nielen zopakovať slávny Rutherfordov experiment so zlatou fóliou pomocou školského urýchľovača častíc, ale aj rozvíjať svoje učiteľské zručnosti ako lektorka vo vzdelávacích centrách matematiky a fyziky, ako aj inštruktorka fyzikálnych laboratórií. V zahraničí študovala na Sogang University v Soule a hornatý Kórejský polostrov a jeho zaujímavo logický a zároveň muzikálny jazyk ju inšpirovali k tomu, aby sa podelila o získané vedomosti na miestach, ktoré ešte len bude musieť preskúmať. To ju priviedlo do očarujúco búrlivého mesta Hanoj, kde vyučovala matematiku, prírodné vedy a školský klub robotiky na St Paul American School Hanoi. Jej dobrodružstvo v Prahe sa začalo v roku 2018, keď nastúpila na American Academy in Prague ako učiteľka matematiky. Pani Gullo mala to potešenie zdieľať radosť z matematiky s veľkou časťou študentov stredných a vysokých škôl a našla svoju vášeň v tom, že pomáha študentom nájsť individuálnu cestu k maturite, ktorá ukáže ich schopnosti a vyzve ich, aby rozvíjali tie užitočné pre budúcnosť.
 

{{ instance.teacher_name }

PREDMETY V STEM PROGRAME

High School a Middle School STEM program rozdeľujeme do dvoch blokov, každému z nich sa študenti denne venujú 55 minút, vo zvyšnom čase absolvujú klasické predmety.

PONUKA PREDMETOV

Záleží nám na tom, aby študenti mali jednoduchý prístup ku znalostiam, ktoré bežné školské osnovy neobsahujú. Preto svojim študentom ponúkame rozmanitú škálu predmetov, z ktorých si sami môžu do určitej miery vyberať a zamerať sa na to, čo ich skutočne zaujíma a baví.

Požiadavky na ukončenie štúdia pre študentov nastupujúcich na American Academy in Prague v akademickom roku 2022-2023.

  • 12 kreditov z English Communications vrátane English 9: Foundations of Literature and Compositions (povinný predmet),
  • 9 kreditov z Mathematics vrátane Algebra I, Algebra II a Geometry (povinné predmety),
  • 9 kreditov ze Science vrátane Integrated Science (povinný predmet),
  • 9 kreditov ze Social Science vrátane U.S. History (povinný predmet),
  • 6 kreditov z jedného svetového jazyka (úroveň I. a II. toho istého jazyka).

Celkový počet kreditov potrebných k ukončeniu štúdia je minimálne 67, odporúčaný počet kreditov je 72.
 

Predmety
KREDIT
World Literature 3
American Literature 3
Speech Communication 1
AP English Literature and Composition* 3
Mythology 1
English Literature and Compostion (English 9) 3
Women´s Voices in Literature 3
Journalism and Media Studies 2
Predmety
KREDIT
Integrated Sciences 3
Biology 3
Chemistry* 3
AP Biology 3
Integrated Science 3
Physics 3
Health and Human Anatomy 3
AP Computer Science Principles 3
AP Environmental Science 3
Predmety
KREDIT
United States History 3
International Relations 3
Sociology 3
Current Events 1
Psychology 3
AP US History 3
European History 3
World Geography 3
AP Marcoeconomics 3
Business 2
Financial Literacy 1
Marketing 2
Philosophy 3
Predmety
KREDIT
Spanish I 3
Spanish II* 3
Chinese II* 3
Chinese I 3
German I 3
French III 3
French I 3
Advanced Chinese (III/IV) 3
MS Chinese 3
Spanish III 3
Predmety
KREDIT
Algebra I 3
Geometry 3
Algebra II* 3
Pre-Calculus* 3
AP Calculus 3
AP Statistics 3
Predmety
KREDIT
Czech Language and Literature 3
Health, Nutrition & PE. 3
English as a second language / ESL 3
Studio Art 3
AP Drawing 3
Latin 3
* prerequisite
Uvedené kurzy sú platné pre akademický rok 2022/23. V ďalšom roku sa bude ponuka rozširovať.

TEMATICKÉ TÝŽDNE

Spolu s americkým kurikulom sa American Academy zameriava aj na tematické týždne inšpirované výučbou vo Fínsku. Rozvíjajú znalosti, ako sú komunikácia, tímová práca, riešenie problémov, kreativita, kritické myslenie alebo projektový manažment. Počas tematických týždňov sa zíde celá škola a spoločne pracuje na jednom projekte.

MAGIC AND MYSTERIES

Počas tematického týždňa toho študenti zažili kopec – niektorí išli navštíviť únikové miestnosti v Prahe, iní si šli pozrieť strašidelné sochy, ďalší išli na výlet do jaskýň a posledná skupina sa vydala na výlet do Kutnej Hory. Všetko, čo zistili, potom použili k zorganizovaniu vlastného projektu s rovnakou magickou a mysterióznou tematikou.

Finálne projekty zahŕňali už známy Haunted House, vlastnú únikovú miestnosť, podcast, charitatívny predaj sladkostí či umeleckú výstavu. Výťažok z Haunted House, únikových miestností a predaja sladkostí sme venovali na SOS Dětské vesničky.

MAGIC AND MYSTERIES
THE RIVER

Na začiatku si museli študenti položiť niekoľko otázok týkajúcich sa toho, ako rieky menili ľudskú históriu a ako teraz ľudia menia rieky. Keď bol zoznam otázok hotový, študenti vybrali svoje preferencie a učitelia im vytvorili rozvrh tematického týždňa priamo na mieru. Niektoré z workshopov prebiehali priamo v škole, iné v starej čistiarni odpadových vôd, niektorí študenti išli preskúmať Plzeň, splavovali rieku, tvorili umelecké diela, krátky film a ďalší sa vydali na dvojdenný výstup popri Labe. Na konci týždňa sa celá škola zišla a každá skupina prezentovala výsledky projektov: pieseň, niekoľko videí a satirické predstavenie. Škola tiež vytvorila galériu s kresbami, hrami a ďalšími vizuálnymi prezentáciami toho, čo sa študenti počas tematického týždňa naučili.

THE RIVER
TREASURES OF PRAGUE

Skupiny študentov a učiteľov preskúmali skvosty Prahy: múzeá, pamiatky, jedlo, dopravu, pamätihodnosti, rieku a ľudí. Za zmienku stoja výlety a workshopy, ktoré zahŕňali Židovskú synagógu, pešiu prehliadku skrytých miest v Prahe a prednášku pamätníka holokaustu. Počas štvrtka každá skupina vytvorila špeciálnu tour a bojovú hru. Študenti potom sami absolvovali jednotlivé tour a mohli vidieť Prahu očami svojich spolužiakov. Víťaz najlepšej tour a bojovej hry vyhral pizza párty.

Nakoniec študenti zložili pieseň, vytvorili prezentáciu alebo aj webové stránky, ktoré zachytili, čo všetko sa počas tematického týždňa naučili. Nasledovalo celoškolské ohodnotenie projektu, pri ktorom študenti prezentovali svoje finálne produkty.

TREASURES OF PRAGUE
CREATION IN ISOLATION

Tretí tematický týždeň v školskom roku 2019/20 sme pomenovali Creation in Isolation. Kvôli pandémii Covid-19 a obmedzeniam s ňou spojenými, študenti pracovali na projektoch sami alebo vo veľmi malých skupinkách. Študenti dostali za úlohu rozmýšľať nad tým, čo chceli vždy urobiť, ale nikdy na to nemali čas. 

Vybrali si rôzne aktivity ako je hra na husle, skateboarding, tvorba animácií, recyklácia oblečenia, naučili sa ako šiť, písať básne, tvoriť web a veľa iného! Študenti museli celý proces zdokumentovať a na konci týždňa vytvoriť video, ktoré zhrnulo, čo za týždeň dokázali. 

Študenti do svojej práce vložili veľké úsilie a sme pyšní na výsledky, ktoré dosiahli.

 

CREATION IN ISOLATION

Elementary School Curriculum

Záleží nám na tom, aby naši študenti získali ucelenú sadu znalostí, ktoré ich pripravia na ďalšie štúdium aj úspešné fungovanie v bežnom svete.

ENGLISH DEPARTMENT

MATHEMATICS DEPARTMENT

WORLD LANGUAGES AND CULTURE DEPARTMENT

PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH DEPARTMENT

ART DEPARTMENT

LIBRARY SKILLS DEPARTMENT

PRIJÍMACIE KONANIE

Neočakávajte, že po podaní prihlášky na American Academy in Prague bude nasledovať rozsiahle testovanie. V prvom rade nás zaujíma charakter a nadšenie uchádzačov zo stredných a vysokých škôl - preto v našom procese zohrávajú takú kľúčovú úlohu osobný pohovor a esej.

U uchádzačov o štúdium na našej Elementary School budeme počas zápisu posudzovať ich školskú zrelosť. Zameriame sa na hrubú a jemnú motoriku, vyjadrovacie schopnosti, matematickú predvídavosť alebo sociálnu zrelosť. 

V prípade uchádzačov o štúdium na Elementary School pri individuálnom zápise posúdime ich školskú pripravenosť, pričom sa zameriame na hrubú a jemnú motoriku, vyjadrovacie schopnosti, matematickú predstavivosť a sociálnu zrelosť. 

Na akademický rok 2023/24 máme miesto pre 250 študentov. 

 

prihláška
esej
osobný pohovor
Podať přihlášku
CENA ZA ŠTÚDIUM
2023/2024
Elementary School
1st - 5th

370 000 Kč
Middle School
6th - 8th

430 000 Kč
STEM Middle School
6th - 8th

475 000 Kč
High School
9th - 12th

480 000 Kč
STEM High School
9th - 12th

525 000 Kč

PROFIL ABSOLVENTA
- 2022 -

Absolvent American Academy je sebavedomý mladý človek, ktorý sa zapája do diania okolo a vníma ostatných ľudí. Problémy rieši aktívne a kreatívne a vždy preberá plnú zodpovednosť za svoje činy. Vie, aké sú jeho hlavné hodnoty a je schopný podľa nich konať. Uvedomuje si, aké sú jeho silné stránky a neustále pracuje na ich rozvoji.

Vďaka tomu, že vyštudoval medzinárodnú školu, je pripravený študovať na akejkoľvek univerzite na svete vrátane tých najžiadanejších.

AP CAPSTONE

Zvýšte svoje šance dostať sa na najlepšie svetové univerzity
Zapíšte si AP Capstone

Absolvovanie programu AP Capstone vám pomôže vyniknúť medzi uchádzačmi o vysokoškolské štúdium a zároveň prehĺbi vaše znalosti v oblastiach, ktoré vás zaujímajú. Zlepšíte svoje kritické myslenie, time management, prezentačné zručnosti a mnoho ďalšieho. Sme jediná stredná škola v Českej republike, ktorá tento program ponúka.

Čo je AP Capstone?

AP Capstone je diplomový program založený na dvoch predmetoch AP: AP Seminar a AP Research.

AP Seminar vás naučí posúdiť problém z rôznych uhlov pohľadu, nájsť vierohodné zdroje, zhodnotiť silné a slabé stránky argumentov a vytvoriť logické, na dôkazoch založené odporúčania. V priebehu vypracujete tímový projekt, samostatnú prácu, prezentáciu a absolvujete písomnú skúšku na záver. AP Seminar je zároveň prerekvizitou predmetu AP Research.

Na predmete AP Research sa zoznámite s rôznymi výskumnými metódami a dokončíte vlastný výskumný projekt. Môžete nadviazať na tému, ktorej ste sa venovali na AP Seminar, alebo začať niečo úplne nové. Na konci kurzu odovzdáte vedeckú prácu a predstavíte a obhájite výsledky svojho výskumu.

“Program AP Capstone mi umožnil zoznámiť sa s odborom, ku ktorému by som sa v bežných školských osnovách nemohla dostať.”
KAELIN, THE UNIVERSITY OF TEXAS-AUSTIN
Ako to funguje?

Ak v AP Seminar, AP Research a v ďalších štyroch skúškach AP podľa vlastného výberu získate hodnotenie 3 alebo vyššie, obdržíte AP Capstone Diploma.

Ak získate na predmetoch AP Seminar a AP Research skóre 3 alebo vyššie, obdržíte AP Seminar and Research Certificate.

“AP Capstone ma naučil pracovať samostatne, kriticky rozmýšľať o výskume a výskumnom procese a lepšie si triediť svoje myšlienky, aby som vedel prezentovať pred ostatnými.” MICHAEL, STANFORD UNIVERSITY

Dohodnite si konzultáciu

Presvedčte sa, že výučba môže byť zábavná a môže podnecovať zvedavosť. Naši študenti už na strednej škole rozvíjajú schopnosti, ktoré sú nevyhnutné pre úspešný život na profesionálnej úrovni.


Zaregistrujte si termín

Zaregistrujte si termín

Zo života školy

None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None

Kalendár

31.
streda
AUGUST
MEET AND GREET
1.
štvrtok
SEPTEMBER
PRVÝ ŠKOLSKÝ DEŇ
28.
streda
SEPTEMBER
VOĽNO - ŠTÁTNY SVIATOK
14.
piatok
OKTÓBER
JK EXPO 2022
17.
pondelok
OKTÓBER
ZAČIATOK - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
21.
piatok
OKTÓBER
KONIEC - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
24.
pondelok
OKTÓBER
ZAČIATOK - JESENNÉ PRÁZDNINY
28.
piatok
OKTÓBER
KONIEC - JESENNÉ PRÁZDNINY
17.
štvrtok
NOVEMBER
VOĽNO - ŠTÁTNY SVIATOK
18.
piatok
NOVEMBER
No classes - holiday
1.
štvrtok
DECEMBER
POSLEDNÝ DEŇ 1. TRIMESTERU
2.
piatok
DECEMBER
VOĽNO - TEACHER'S WORK DAY
5.
pondelok
DECEMBER
PRVÝ DEŇ 2. TRIMESTERU
19.
pondelok
DECEMBER
ZAČIATOK - VIANOČNÉ PRÁZDNINY
30.
piatok
DECEMBER
KONIEC - VIANOČNÉ PRÁZDNINY
3.
utorok
JANUÁR
VYSVEDČENIE
3.
piatok
FEBRUÁR
No school
6.
pondelok
FEBRUÁR
ZAČIATOK - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
10.
piatok
FEBRUÁR
KONIEC - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
9.
štvrtok
MAREC
POSLEDNÝ DEŇ 2. TRIMESTERU
10.
piatok
MAREC
VOĽNO - TEACHER'S WORK DAY
13.
pondelok
MAREC
ZAČIATOK - JARNÉ PRÁZDNINY
17.
piatok
MAREC
KONIEC - JARNÉ PRÁZDNINY
20.
pondelok
MAREC
1. DEŇ 3. TRIMESTERU
7.
piatok
APRÍL
ZAČIATOK - VELIKONOČNÉ PRÁZDNINY
14.
piatok
APRÍL
KONIEC - VELIKONOČNÉ PRÁZDNINY
1.
pondelok
MÁJ
VOĽNO - ŠTÁTNY SVIATOK
8.
pondelok
MÁJ
VOĽNO - ŠTÁTNY SVIATOK
22.
pondelok
MÁJ
ZAČIATOK - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
25.
štvrtok
MÁJ
KONIEC - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
26.
piatok
MÁJ
No School
9.
piatok
JÚN
SPIRIT DAY
15.
štvrtok
JÚN
POSLEDNÝ ŠKOLSKÝ DEŇ, KONIEC 3. TRIMESTRA
16.
piatok
JÚN
PROMÓCIE