AMERICAN ACADEMY IN PRAGUE

1ST - 12TH GRADE

Sieť amerických medzinárodných škôl. Inšpirujeme sa najlepšími zahraničnými vzdelávacími systémami. Sloboda vo výbere predmetov, individuálny prístup, rozdelenie predmetov do úrovní, dôraz na rozvoj kompetencií, projektovú a tematickú výuku. Celá výuka prebieha v angličtine. Je vedená tímom učiteľov z rôznych kútov sveta.

YVONNE CRAWFORD

WE TEACH DIFFERENTLY

YVONNE CRAWFORD

Head of American Academy in Prague

American Academy in Prague je najmodernejšia škola, ktorá vzdeláva lídrov budúcnosti. Ponúkame americké kurikulum a projektovú výučbu, ktorá umožňuje študentom vybrať si predmety, ktoré ich zaujímajú. Pripravujeme študentov na najlepšie univerzity po celom svete a pomáhame im stať sa skutočnými tzv. global citizens, ktorí pretvárajú svet okolo seba.

American Academy je unikátna najmä svojimi tematickými týždňami, ktoré študentov učia, ako spolupracovať s ostatnými ľuďmi, ako zostaviť silný tím a myslieť kreatívne, keď hľadajú riešenia problémov mimo školu. Naša škola a učitelia pomáhajú vytvárať prostredie, kde môžu študenti rásť ako jedinečné osobnosti a spolu s ostatnými študentmi pracovať na skvelom prostredí pre výučbu. 
 

ELEMENTARY SCHOOL
1st–5th GRADE
MIDDLE SCHOOL
6st–8th GRADE
STEM MIDDLE SCHOOL
6st–8th GRADE
HIGH SCHOOL
9st–12th GRADE
STEM HIGH SCHOOL
9st–12th GRADE
ELEMENTARY SCHOOL

Počas výučby na Elementary School kladieme dôraz na individuálny prístup ku každému zo žiakov a prostredníctvom projektového a tematického vyučovania im umožňujeme nielen získať potrebné znalosti, ale tiež ich správne aplikovať. 

Študenti 1. až 5. ročníka absolvujú kurzy angličtiny, matematiky, prírodných vied, spoločenských vied, umenia, telesnej výchovy a knižných zručností. Už od takto útleho veku preberajú učivo kompletne v angličtine, čo im dáva obrovskú výhodu do budúcnosti a pripravuje ich na plynulý prechod na naši Middle School.

 

MIDDLE SCHOOL

Middle School program odpovedá 6.-8. triede v českom vzdelávacom systéme. Svojim študentom ponúka rozmanitú škálu, predmetov, z ktorých si sami môžu do určitej miery vyberať, aby sa už v tomto stupni štúdia mohli viac zamerať na oblasti, ktoré ich skutočne zaujímajú.

Predmety sú rozdelené do niekoľko departmentov, ako je Matematika, Svetové jazyky, Prírodné vedy a pod. Z každého departmentu si študenti vyberajú predmety, ktorým sa chcú venovať, podmienkou je samozrejme vždy splnenie potrebného počtu kreditov.

 

HIGH SCHOOL

Študenti High School pracujú na rozvoji svojich silných stránok a zameriavajú sa na predmety, ktoré ich pripravujú na štúdium vysnívaných odborov na kvalitných univerzitách po celom svete.

High School má štyri ročníky a zodpovedá českej 9. triede základnej až 3. ročníka strednej školy, študenti American Academy tak školu opúšťajú o rok skôr, než je v Česku bežné. Zásluhou skladby a kvality vyučovacích predmetov sú ale na vysokú školu pripravení lepšie než ktokoľvek iný. Poradenstvu a príprave na vysokoškolské štúdium venujeme v tomto stupni maximálnu pozornosť.

 

STEM PROGRAM

STEM Program je určený študentom Middle School aj High School so záujmom o prírodné vedy, technológie, IT a matematiku. Našich študentov v tomto špecifickom vzdelávacom programe zoznámime s aktuálnymi technologickými, informatickými a vedeckými metódami či nástrojmi a zároveň im ukážeme, ako ich aplikovať v praktickom živote.

Program je rozdelený do dvoch špeciálnych blokov, ktoré sa oba vyučujú každý deň. Jedná sa o Programovanie a Robotiku a Prírodné vedy. Študenti majú k dispozícii špeciálne učebne s prvotriednym vybavením, kvalita nášho programu je tak rovnaká ako na špičkových amerických súkromných školách. 

 

 

 

 

PREČO ŠTUDOVAŤ NA AMERICAN ACADEMY

SLOBODA PRI VÝBERE PREDMETOV

ROZDELENIE PREDMETOV PODĽA ÚROVNE NÁROČNOSTI

VÝUČBA ČESKÉHO JAZYKA

SKÚSENÍ UČITELIA Z CELÉHO SVETA

ADVANCED PLACEMENT A STEM PROGRAM

150 ŠTUDENTOV V AKADEMICKOM ROKU 2021/22

RODINNÉ PROSTREDIE

DVERE K ŠTÚDIU NA UNIVERZITÁCH PO CELOM SVETE

STEM PROGRAM

Záujem o oblasti prírodných vied, technológií, IT a matematiky na základe meniacej sa spoločnosti stále narastá. Preto aj my týmto odborom venujeme mimoriadnu pozornosť a našim študentom Middle School a High School dávame možnosť absolvovať vysoko kvalitný STEM Program, ktorý ich pripraví na úspešný život v modernom svete informácii a technológií.

RNDR. JAKUB HALÁČEK

Jakub Haláček vyštudoval teoretickú fyziku na Karlovej univerzite a potom začal pracovať na PORGu ako učiteľ fyziky. Počas posledných 8 rokov okrem priamej výučby pracoval ako admissions counselor pre školy PORG, viedol jediný český robotický tím, ktorý sa zúčastňuje FIRST Robotics Competition, pripravil online kurz AP Physics 1, prešiel školením vo Fínsku, Oxforde, AP Seminar, zúčastnil sa konferencie Microsoft ALICE Envision the Future a mnoho ďalších.

{{ instance.teacher_name }

PREDMETY V STEM PROGRAME

High School a Middle School STEM program rozdeľujeme do dvoch blokov, každému z nich sa študenti denne venujú 75 minút, vo zvyšnom čase absolvujú klasické predmety.

PONUKA PREDMETOV

Záleží nám na tom, aby študenti mali jednoduchý prístup ku znalostiam, ktoré bežné školské osnovy neobsahujú. Preto našim študentom ponúkame rozmanitú škálu predmetov, z ktorých si sami môžu do určitej miery vyberať a zamerať sa na to, čo ich naozaj zaujíma a baví.

Predmety
KREDIT
Foundations of Literature & Composition 3
World Literature 3
American Literature 3
Speech Communication 1
Creative Writing 2
AP English Literature and Composition* 3
Contemporary Literature 3
Mythology 3
Minority Literature 3
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
12
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
Integrated Sciences 3
Biology 3
Conceptual Physics 3
Chemistry* 3
AP Computer Science 3
AP Biology 3
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
9
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
United States History 3
International Relations 2
Macroeconomics 1
World History 3
AP Economics* 3
Microeconomics 1
AP World History* 3
Ancient civilizations 3
AP Human Geography 3
Sociology 3
Global & International Studies 3
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
9
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
Spanish I 3
Spanish II* 3
AP Spanish* 3
Chinese II* 3
Chinese I 3
German I 3
German II* 3
French I 3
French II 3
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
6
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
Algebra I 3
Geometry 3
Algebra II* 3
Pre-Calculus* 3
AP Calculus AB* 3
AP Statistics* 3
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
9
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
Czech for Native Speakers 3
Health, Nutrition & PE. 3
Marketing 3
English as a second language / ESL 3
Studio Art 3
Chinese Culture & Art 3
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
0
kreditov za 12 trimestrov
* prerequisite
Uvedené kurzy sú platné pre akademický rok 2020/21. V ďalšom roku sa bude ponuka rozširovať.

TEMATICKÉ TÝŽDNE

Spolu s americkým kurikulom sa American Academy zameriava aj na tematické týždne inšpirované výučbou vo Fínsku. Rozvíjajú znalosti, ako sú komunikácia, tímová práca, riešenie problémov, kreativita, kritické myslenie alebo projektový manažment. Počas tematických týždňov sa zíde celá škola a spoločne pracuje na jednom projekte.

MAGIC AND MYSTERIES

Počas tematického týždňa toho študenti zažili kopec – niektorí išli navštíviť únikové miestnosti v Prahe, iní si šli pozrieť strašidelné sochy, ďalší išli na výlet do jaskýň a posledná skupina sa vydala na výlet do Kutnej Hory. Všetko, čo zistili, potom použili k zorganizovaniu vlastného projektu s rovnakou magickou a mysterióznou tematikou.

Finálne projekty zahŕňali už známy Haunted House, vlastnú únikovú miestnosť, podcast, charitatívny predaj sladkostí či umeleckú výstavu. Výťažok z Haunted House, únikových miestností a predaja sladkostí sme venovali na SOS Dětské vesničky.

MAGIC AND MYSTERIES
THE RIVER

Na začiatku si museli študenti položiť niekoľko otázok týkajúcich sa toho, ako rieky menili ľudskú históriu a ako teraz ľudia menia rieky. Keď bol zoznam otázok hotový, študenti vybrali svoje preferencie a učitelia im vytvorili rozvrh tematického týždňa priamo na mieru. Niektoré z workshopov prebiehali priamo v škole, iné v starej čistiarni odpadových vôd, niektorí študenti išli preskúmať Plzeň, splavovali rieku, tvorili umelecké diela, krátky film a ďalší sa vydali na dvojdenný výstup popri Labe. Na konci týždňa sa celá škola zišla a každá skupina prezentovala výsledky projektov: pieseň, niekoľko videí a satirické predstavenie. Škola tiež vytvorila galériu s kresbami, hrami a ďalšími vizuálnymi prezentáciami toho, čo sa študenti počas tematického týždňa naučili.

THE RIVER
TREASURES OF PRAGUE

Skupiny študentov a učiteľov preskúmali skvosty Prahy: múzeá, pamiatky, jedlo, dopravu, pamätihodnosti, rieku a ľudí. Za zmienku stoja výlety a workshopy, ktoré zahŕňali Židovskú synagógu, pešiu prehliadku skrytých miest v Prahe a prednášku pamätníka holokaustu. Počas štvrtka každá skupina vytvorila špeciálnu tour a bojovú hru. Študenti potom sami absolvovali jednotlivé tour a mohli vidieť Prahu očami svojich spolužiakov. Víťaz najlepšej tour a bojovej hry vyhral pizza párty.

Nakoniec študenti zložili pieseň, vytvorili prezentáciu alebo aj webové stránky, ktoré zachytili, čo všetko sa počas tematického týždňa naučili. Nasledovalo celoškolské ohodnotenie projektu, pri ktorom študenti prezentovali svoje finálne produkty.

TREASURES OF PRAGUE
CREATION IN ISOLATION

Tretí tematický týždeň v školskom roku 2019/20 sme pomenovali Creation in Isolation. Kvôli pandémii Covid-19 a obmedzeniam s ňou spojenými, študenti pracovali na projektoch sami alebo vo veľmi malých skupinkách. Študenti dostali za úlohu rozmýšľať nad tým, čo chceli vždy urobiť, ale nikdy na to nemali čas. 

Vybrali si rôzne aktivity ako je hra na husle, skateboarding, tvorba animácií, recyklácia oblečenia, naučili sa ako šiť, písať básne, tvoriť web a veľa iného! Študenti museli celý proces zdokumentovať a na konci týždňa vytvoriť video, ktoré zhrnulo, čo za týždeň dokázali. 

Študenti do svojej práce vložili veľké úsilie a sme pyšní na výsledky, ktoré dosiahli.

 

CREATION IN ISOLATION

PRIJÍMACIE KONANIE

Nečakajte rozsiahle testy, na uchádzačoch nás zaujíma najmä ich charakter a zápal. Preto u nás hrá veľkú rolu osobný pohovor a písaná esej. Na akademický rok 2021/2022 máme miesto pre 150 študentov. 

 

prihláška
esej
osobný pohovor
PODAŤ PRIHLÁŠKU
CENA ZA ŠTÚDIUM
2021/2022
Elementary School
1st - 5th

298 500 Kč
Middle School
6th - 8th

348 000 Kč
STEM Middle School
6th - 8th

386 000 Kč
High School
9th - 12th

375 000 Kč
STEM High School
9th - 12th

412 000 Kč

PROFIL ABSOLVENTA
- 2021 -

Absolvent American Academy je sebavedomý mladý človek, ktorý sa zapája do diania okolo a vníma ostatných ľudí. Problémy rieši aktívne a kreatívne a vždy preberá plnú zodpovednosť za svoje činy. Vie, aké sú jeho hlavné hodnoty a je schopný podľa nich konať. Uvedomuje si, aké sú jeho silné stránky a neustále pracuje na ich rozvoji.

Vďaka tomu, že vyštudoval medzinárodnú školu, je pripravený študovať na akejkoľvek univerzite na svete vrátane tých najžiadanejších.

UNIVERZITY, 
NA KTORÉ BOLI PRIJATÍ NAŠI ABSOLVENTI

Individuální meeting

Chtěli byste se dozvědět více o studiu na American Academy?

Náš tým vám rád zodpoví odpovědi na všechny vaše otázky.

 

Domluvte si s námi individuální meeting!

 

Zaregistrujte si termín

* Povinné údaje

FROM THE LIFE OF THE SCHOOL

None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None

Kalendár

31.
pondelok
AUGUST
WELCOME BBQ
1.
utorok
SEPTEMBER
PRVÝ ŠKOLSKÝ DEŇ
28.
pondelok
SEPTEMBER
VOĽNO - ŠTÁTNY SVIATOK
19.
pondelok
OKTÓBER
ZAČIATOK - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
23.
piatok
OKTÓBER
KONIEC - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
26.
pondelok
OKTÓBER
ZAČIATOK - JESENNÉ PRÁZDNINY
28.
streda
OKTÓBER
VOĽNO - ŠTÁTNY SVIATOK
30.
piatok
OKTÓBER
KONIEC - JESENNÉ PRÁZDNINY
17.
utorok
NOVEMBER
VOĽNO - ŠTÁTNY SVIATOK
27.
piatok
NOVEMBER
POSLEDNÝ DEŇ 1. TRIMESTERU
30.
pondelok
NOVEMBER
PRVÝ DEŇ 2. TRIMESTERU
30.
pondelok
NOVEMBER
VOĽNO - TEACHER'S WORK DAY
17.
štvrtok
DECEMBER
ZAČIATOK - VIANOČNÉ PRÁZDNINY
3.
nedeľa
JANUÁR
KONIEC - VIANOČNÉ PRÁZDNINY
25.
pondelok
JANUÁR
VOĽNO - TEACHER'S WORK DAY
15.
pondelok
FEBRUÁR
ZAČIATOK - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
19.
piatok
FEBRUÁR
KONIEC - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
22.
pondelok
FEBRUÁR
ZAČIATOK - ZIMNÉ PRÁZDNINY
26.
piatok
FEBRUÁR
KONIEC - ZIMNÉ PRÁZDNINY
12.
piatok
MAREC
POSLEDNÝ DEŇ 2. TRIMESTERU
15.
pondelok
MAREC
1. DEŇ 3. TRIMESTERU
1.
štvrtok
APRÍL
ZAČIATOK - JARNÉ PRÁZDNINY
9.
piatok
APRÍL
KONIEC - JARNÉ PRÁZDNINY
3.
pondelok
MÁJ
VOĽNO - TEACHER'S WORK DAY
24.
pondelok
MÁJ
ZAČIATOK - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
28.
piatok
MÁJ
KONIEC - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
8.
utorok
JÚN
SPIRIT DAY
10.
štvrtok
JÚN
POSLEDNÝ ŠKOLSKÝ DEŇ, KONIEC 3. TRIMESTRA
11.
piatok
JÚN
PROMÓCIE