AMERICAN ACADEMY IN PRAGUE

1ST - 12TH GRADE

Sieť amerických medzinárodných škôl. Inšpirujeme sa najlepšími zahraničnými vzdelávacími systémami. Sloboda vo výbere predmetov, individuálny prístup, rozdelenie predmetov do úrovní, dôraz na rozvoj kompetencií, projektovú a tematickú výuku. Celá výuka prebieha v angličtine. Je vedená tímom učiteľov z rôznych kútov sveta.

YVONNE CRAWFORD

WE TEACH DIFFERENTLY

YVONNE CRAWFORD

Head of American Academy in Prague

American Academy in Prague je najmodernejšia škola, ktorá vzdeláva lídrov budúcnosti. Ponúkame americké kurikulum a projektovú výučbu, ktorá umožňuje študentom vybrať si predmety, ktoré ich zaujímajú. Pripravujeme študentov na najlepšie univerzity po celom svete a pomáhame im stať sa skutočnými tzv. global citizens, ktorí pretvárajú svet okolo seba.

American Academy je unikátna najmä svojimi tematickými týždňami, ktoré študentov učia, ako spolupracovať s ostatnými ľuďmi, ako zostaviť silný tím a myslieť kreatívne, keď hľadajú riešenia problémov mimo školu. Naša škola a učitelia pomáhajú vytvárať prostredie, kde môžu študenti rásť ako jedinečné osobnosti a spolu s ostatnými študentmi pracovať na skvelom prostredí pre výučbu. 
 

KVALITNÉ AMERICKÉ VZDELANIE

American Academy je sieť amerických škôl v Prahe, Brne a Bratislave. Celá sieť American Academy podlieha jednej vzdelávacej koncepcii. Záleží nám na tom, aby sa American Academy neustále posúvala a vychádzala v ústrety študentom a rodičom. Na konci každého trimestra preto prebieha medzi rodičmi a študentmi anonymný dotazníkový prieskum, ktorý zisťuje spokojnosť so školou.

Zakladáme si na individuálnom prístupe, profesionalite a otvorenosti našich učiteľov, preto nás teší, že prevažná väčšina rodičov vníma našich učiteľov ako veľmi ústretových a otvorených. American Academy vnímajú ako vysoko kvalitnú vzdelávaciu inštitúciu a všetci uviedli, že sa ich dieťa na škole cíti bezpečne.

Absolútnou prioritou American Academy je viesť študentov k výborným akademickým výsledkom cez kvalitný vzdelávací program pripravujúci študentov na vysoké školy po celom svete. Naši študenti dosahujú nadpriemerne dobré výsledky v porovnaní s ich rovesníkmi v USA v štandardizovaných testoch Iowa, s priemerným percentilom 70. 

V septembri 2020 spustíme náš dlho pripravovaný STEM program (veda, technológie, inžinierstvo, matematika). Hlavným cieľom programu je zoznámenie žiakov s aktuálnymi technologickými, informatickými a vedeckými metódami či nástrojmi a naučenie ich aplikácie v praktickom živote a budúcej kariére.

PREČO ŠTUDOVAŤ NA AMERICAN ACADEMY

SLOBODA PRI VÝBERE PREDMETOV
ROZDELENIE PREDMETOV PODĽA ÚROVNE NÁROČNOSTI
VÝUČBA ČESKÉHO JAZYKA
SKÚSENÍ UČITELIA Z CELÉHO SVETA
ADVANCED PLACEMENT A STEM PROGRAM
160 ŠTUDENTOV V AKADEMICKOM ROKU 2020/21
RODINNÉ PROSTREDIE
DVERE K ŠTÚDIU NA UNIVERZITÁCH PO CELOM SVETE

ELEMENTARY SCHOOL

Pre deti 6-12 rokov

American Academy od septembra 2021 otvára prvý stupeň základnej školy, ktorý doplní už existujúce Middle School a High School programy. Študenti tak môžu na American Academy začať študovať už v prvej triede základnej školy a zostať s nami až do konca strednej školy.
Silnou stránkou našej vzdelávacej koncepcie je dôraz na projektové a tematické vyučovanie, umožňujúce deťom získať a aplikovať nadobudnuté znalosti. Podporujeme ich schopnosti a dávame možnosť samostatne hľadať odpovede na všetky otázky o svete okolo nás. 
Žiakom prvých až piatych tried, teda deťom od 6 do 12 rokov, sa základná škola otvorí od septembra 2021 v Prahe a Brne. V priateľskom prostredí sa tu deti stretnú s učiteľmi z celého sveta a už od útleho veku budú v škole počas výučby komunikovať výhradne v angličtine, čím získajú veľkú výhodu do budúcna. Učíme deti pre život v komunite ľudí, ktorá sa zaujíma o každého zo svojich členov a súčasne spolupracuje ako jeden fungujúci celok.

 

stem program

V septembri 2020 spustíme náš dlho pripravovaný STEM P rogram (veda, technológie, inžinierstvo, matematika). Našou ambíciou je vybudovať program, ktorý bude zrovnateľný so STEM programami na najkvalitnejších amerických súkromných školách. Počet prijatých študentov bude obmedzený na 10 pre celú middle school (do 6. a 7. ročníka) a na 12 pre high school (do 9. a 10. ročníka). Študenti STEM programu budú prvé štyri vyučovacie hodiny študovať spolu so študentmi všeobecného programu. Po štyroch vyučovacích hodinách sa oddelia a budú študovať jeden z troch špeciálnych blokov, Software a Computer Science, Science, Engineering a Technology, Robotics, ktoré sa budú počas týždňa striedať.

Vzdelávanie v programe STEM bude napĺňať svetovo žiadaný trend výučby v oblasti technológie, inžinierstva, prírodných vied a matematiky. Základným predpokladom vzdelávacieho programu je zoznámenie žiakov s aktuálnymi technologickými, informatickými a vedeckými metódami či nástrojmi a naučenie ich aplikácie v praktickom živote a budúcej kariére.

RNDR. JAKUB HALÁČEK

RNDR. JAKUB HALÁČEK

Zástupca riaditeľa pre STEM

Jakub Haláček vyštudoval teoretickú fyziku na Karlovej univerzite a po ukončení štúdia začal pracovať na PORG ako učiteľ fyziky. Počas posledných 8 rokov okrem učenia tiež pracoval ako “admissions counselor” pre školy PORG, viedol jediný český robotický tím, ktorý sa zúčastňuje FIRST Robotics Competition, pripravil online kurz AP Physics 1, prešiel školeniami, ako je AP Seminar, alebo školeniami vo Fínsku a v Oxforde. Tiež sa zúčastnil konferencie Microsoft ALICE Envisions the Future a mnohých ďalších.

BLOKY STEM PROGRAMU

SOFTWARE A COMPUTER SCIENCE

Programovanie, algoritmické myslenie a správne využitie výpočtového výkonu a SW nástrojov.

Algoritmické myslenie, základné a pokročilé programovanie, tvorba a práca s webom a multimédiami, vývoj PC hier či mobilných aplikácií.

Základné PC znalosti - bezpečnosť, cloudové služby, dátové toky a využitie znalostných a výpočtových nástrojov. Porozumenie informačným tokom, kritické hodnotenie zdrojov, bezpečnosť siete a zabezpečenie.

Strojové učenie, umelá inteligencia v praxi, cloudové riešenia, BigData - pochopenie a práca s nimi.

Typografické zásady a kvalitný písaný prejav

SCIENCE, ENGINEERING A TECHNOLOGY

IoT (Internet of Things) – základné a pokročilé riešenia

Hardware – počítače, servery, siete, mobilné technológie

Mikroelektronika – Micro:bit, arduino, Raspberry Pi

3D kreslenie a modelovanie. Design a výroba. Cesta od nápadu k produktu.

Veda v praxi aj v teórii. Návrhy experimentov, vyhodnotenie a interpretácia dát.

Problem-solving pri riešení úloh, kritické myslenie a orientácia v meniacom sa svete technológií.

ROBOTICS

Príprava na rôzne súťaže, ako napr. LEGO, VEX robotics, FIRST robotics

Podpora tvorivosti, tímovej práce, kreativity a rozvoj manuálnej zručnosti

Súťaženie vedie k orientácii na cieľ a schopnosti viesť, spolupracovať, plánovať a komunikovať

Robotika je integrujúcim a zábavným prvkom STEM programu.

3D kreslenie a modelovanie, cesta od designu k produktu, SAM Labs

Manuálne zručnosti a ručná tvorba

CNC výroba podľa modelu

PONUKA PREDMETOV

Záleží nám na tom, aby študenti mali jednoduchý prístup ku znalostiam, ktoré bežné školské osnovy neobsahujú. Preto našim študentom ponúkame rozmanitú škálu predmetov, z ktorých si sami môžu do určitej miery vyberať a zamerať sa na to, čo ich naozaj zaujíma a baví.

Predmety
KREDIT
Foundations of Literature & Composition 3
World Literature 3
American Literature 3
Speech Communication 1
Creative Writing 2
AP English Literature and Composition* 3
Contemporary Literature 3
English as a second language 3
Mythology 3
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
12
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
Integrated Sciences 3
Biology 3
Conceptual Physics 3
Physics* 3
Chemistry* 3
AP Environmental Science* 3
AP Physics* 3
AP Computer Science 3
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
9
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
United States History 3
International Relations 2
Psychology 3
Macroeconomics 1
World History 3
AP Economics* 3
Current Events 1
Microeconomics 1
AP World History* 3
Ancient civilizations 3
Event Management 1
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
9
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
Spanish I 3
Spanish II* 3
Spanish III/AP Spanish* 3
Chinese II* 3
Chinese I 3
Chinese III* 3
German I 3
German II* 3
French I 3
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
6
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
Algebra I 3
Geometry 3
Algebra II* 3
Pre-Calculus* 3
AP Calculus AB* 3
AP Statistics* 3
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
9
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
Czech for Native Speakers 3
Health & Nutrition 3
Marketing 3
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
0
kreditov za 12 trimestrov
* prerequisite
Uvedené kurzy sú platné pre akademický rok 2020/21. V ďalšom roku sa bude ponuka rozširovať.

TEMATICKÉ TÝŽDNE

Spolu s americkým kurikulom sa American Academy zameriava aj na tematické týždne inšpirované výučbou vo Fínsku. Rozvíjajú znalosti, ako sú komunikácia, tímová práca, riešenie problémov, kreativita, kritické myslenie alebo projektový manažment. Počas tematických týždňov sa zíde celá škola a spoločne pracuje na jednom projekte.

MAGIC AND MYSTERIES

Počas tematického týždňa toho študenti zažili kopec – niektorí išli navštíviť únikové miestnosti v Prahe, iní si šli pozrieť strašidelné sochy, ďalší išli na výlet do jaskýň a posledná skupina sa vydala na výlet do Kutnej Hory. Všetko, čo zistili, potom použili k zorganizovaniu vlastného projektu s rovnakou magickou a mysterióznou tematikou.

Finálne projekty zahŕňali už známy Haunted House, vlastnú únikovú miestnosť, podcast, charitatívny predaj sladkostí či umeleckú výstavu. Výťažok z Haunted House, únikových miestností a predaja sladkostí sme venovali na SOS Dětské vesničky.

MAGIC AND MYSTERIES
THE RIVER

Na začiatku si museli študenti položiť niekoľko otázok týkajúcich sa toho, ako rieky menili ľudskú históriu a ako teraz ľudia menia rieky. Keď bol zoznam otázok hotový, študenti vybrali svoje preferencie a učitelia im vytvorili rozvrh tematického týždňa priamo na mieru. Niektoré z workshopov prebiehali priamo v škole, iné v starej čistiarni odpadových vôd, niektorí študenti išli preskúmať Plzeň, splavovali rieku, tvorili umelecké diela, krátky film a ďalší sa vydali na dvojdenný výstup popri Labe. Na konci týždňa sa celá škola zišla a každá skupina prezentovala výsledky projektov: pieseň, niekoľko videí a satirické predstavenie. Škola tiež vytvorila galériu s kresbami, hrami a ďalšími vizuálnymi prezentáciami toho, čo sa študenti počas tematického týždňa naučili.

THE RIVER
TREASURES OF PRAGUE

Skupiny študentov a učiteľov preskúmali skvosty Prahy: múzeá, pamiatky, jedlo, dopravu, pamätihodnosti, rieku a ľudí. Za zmienku stoja výlety a workshopy, ktoré zahŕňali Židovskú synagógu, pešiu prehliadku skrytých miest v Prahe a prednášku pamätníka holokaustu. Počas štvrtka každá skupina vytvorila špeciálnu tour a bojovú hru. Študenti potom sami absolvovali jednotlivé tour a mohli vidieť Prahu očami svojich spolužiakov. Víťaz najlepšej tour a bojovej hry vyhral pizza párty.

Nakoniec študenti zložili pieseň, vytvorili prezentáciu alebo aj webové stránky, ktoré zachytili, čo všetko sa počas tematického týždňa naučili. Nasledovalo celoškolské ohodnotenie projektu, pri ktorom študenti prezentovali svoje finálne produkty.

TREASURES OF PRAGUE
CREATION IN ISOLATION

Tretí tematický týždeň v školskom roku 2019/20 sme pomenovali Creation in Isolation. Kvôli pandémii Covid-19 a obmedzeniam s ňou spojenými, študenti pracovali na projektoch sami alebo vo veľmi malých skupinkách. Študenti dostali za úlohu rozmýšľať nad tým, čo chceli vždy urobiť, ale nikdy na to nemali čas. 

Vybrali si rôzne aktivity ako je hra na husle, skateboarding, tvorba animácií, recyklácia oblečenia, naučili sa ako šiť, písať básne, tvoriť web a veľa iného! Študenti museli celý proces zdokumentovať a na konci týždňa vytvoriť video, ktoré zhrnulo, čo za týždeň dokázali. 

Študenti do svojej práce vložili veľké úsilie a sme pyšní na výsledky, ktoré dosiahli.

 

CREATION IN ISOLATION

PRIJÍMACIE KONANIE

Nečakajte rozsiahle testy, na uchádzačoch nás zaujíma najmä ich charakter a zápal. Preto u nás hrá veľkú rolu osobný pohovor a písaná esej. Na akademický rok 2020/2021 máme miesto pre 160 študentov.

 

prihláška
esej
osobný pohovor
PODAŤ PRIHLÁŠKU
CENA ZA ŠTÚDIUM
2021/2022
Elementary School
1st - 5th
298 500 Kč
Middle School
6th - 8th
348 000 Kč
STEM Middle School
6th - 8th
386 000 Kč
High School
9th - 12th
375 000 Kč
STEM High School
9th - 12th
412 000 Kč

PROFIL ABSOLVENTA
- 2020 -

Absolvent American Academy je sebavedomý mladý človek, ktorý sa zapája do diania okolo a vníma ostatných ľudí. Problémy rieši aktívne a kreatívne a vždy preberá plnú zodpovednosť za svoje činy. Vie, aké sú jeho hlavné hodnoty a je schopný podľa nich konať. Uvedomuje si, aké sú jeho silné stránky a neustále pracuje na ich rozvoji.

Vďaka tomu, že vyštudoval medzinárodnú školu, je pripravený študovať na akejkoľvek univerzite na svete vrátane tých najžiadanejších.

UNIVERZITY, 
NA KTORÉ BOLI PRIJATÍ NAŠI ABSOLVENTI

Dohodnite si virtuálnu konzultáciu

Presvedčte sa, že výučba môže byť zábavná a môže podnecovať zvedavosť. Naši študenti už na strednej škole rozvíjajú schopnosti, ktoré sú nevyhnutné pre úspešný život na profesionálnej úrovni.
 
Zaregistrujte si termín

 

Zaregistrujte si termín

* Povinné údaje

Zo života školy

None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None

Kalendár

31.
pondelok
AUGUST
WELCOME BBQ
1.
utorok
SEPTEMBER
PRVÝ ŠKOLSKÝ DEŇ
28.
pondelok
SEPTEMBER
VOĽNO - ŠTÁTNY SVIATOK
19.
pondelok
OKTÓBER
ZAČIATOK - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
23.
piatok
OKTÓBER
KONIEC - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
26.
pondelok
OKTÓBER
ZAČIATOK - JESENNÉ PRÁZDNINY
28.
streda
OKTÓBER
VOĽNO - ŠTÁTNY SVIATOK
30.
piatok
OKTÓBER
KONIEC - JESENNÉ PRÁZDNINY
17.
utorok
NOVEMBER
VOĽNO - ŠTÁTNY SVIATOK
27.
piatok
NOVEMBER
POSLEDNÝ DEŇ 1. TRIMESTERU
30.
pondelok
NOVEMBER
PRVÝ DEŇ 2. TRIMESTERU
30.
pondelok
NOVEMBER
VOĽNO - TEACHER'S WORK DAY
17.
štvrtok
DECEMBER
ZAČIATOK - VIANOČNÉ PRÁZDNINY
3.
nedeľa
JANUÁR
KONIEC - VIANOČNÉ PRÁZDNINY
25.
pondelok
JANUÁR
VOĽNO - TEACHER'S WORK DAY
15.
pondelok
FEBRUÁR
ZAČIATOK - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
19.
piatok
FEBRUÁR
KONIEC - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
22.
pondelok
FEBRUÁR
ZAČIATOK - ZIMNÉ PRÁZDNINY
26.
piatok
FEBRUÁR
KONIEC - ZIMNÉ PRÁZDNINY
12.
piatok
MAREC
POSLEDNÝ DEŇ 2. TRIMESTERU
15.
pondelok
MAREC
1. DEŇ 3. TRIMESTERU
1.
štvrtok
APRÍL
ZAČIATOK - JARNÉ PRÁZDNINY
9.
piatok
APRÍL
KONIEC - JARNÉ PRÁZDNINY
27.
utorok
APRÍL
SERVICE DAY - ŠTUDENTI SÚ V ŠKOLE
3.
pondelok
MÁJ
VOĽNO - TEACHER'S WORK DAY
24.
pondelok
MÁJ
ZAČIATOK - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
28.
piatok
MÁJ
KONIEC - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
2.
streda
JÚN
IOWA TESTING
4.
piatok
JÚN
KONIEC - IOWA TESTING
8.
utorok
JÚN
SPIRIT DAY
10.
štvrtok
JÚN
POSLEDNÝ ŠKOLSKÝ DEŇ, KONIEC 3. TRIMESTRA
11.
piatok
JÚN
PROMÓCIE