AMERICAN ACADEMY IN PRAGUE

6TH - 12TH GRADE

Sieť amerických medzinárodných škôl. Inšpirujeme sa najlepšími zahraničnými vzdelávacími systémami. Sloboda vo výbere predmetov, individuálny prístup, rozdelenie predmetov do úrovní, dôraz na rozvoj kompetencií, projektovú a tematickú výuku. Celá výuka prebieha v angličtine. Je vedená tímom učiteľov z rôznych kútov sveta.

YVONNE CRAWFORD

WE TEACH DIFFERENTLY

YVONNE CRAWFORD

Head of American Academy in Prague

American Academy in Prague je najmodernejšia škola, ktorá vzdeláva lídrov budúcnosti. Ponúkame americké kurikulum a projektovú výučbu, ktorá umožňuje študentom vybrať si predmety, ktoré ich zaujímajú. Pripravujeme študentov na najlepšie univerzity po celom svetea pomáhame im stať sa skutočnými tzv. global citizens, ktorí pretvárajú svet okolo seba.

American Academy je unikátna najmä svojimi tematickými týždňami, ktoré študentov učia, ako spolupracovať s ostatnými ľuďmi, ako zostaviť silný tím a myslieť kreatívne, keď hľadajú riešenia problémov mimo školu. Naša škola a učitelia pomáhajú vytvárať prostredie, kde môžu študenti rásť ako jedinečné osobnosti a spolu s ostatnými študentmi pracovať na skvelom prostredí pre výučbu. 
 

KVALITNÉ AMERICKÉ VZDELANIE

American Academy je sieť amerických škôl v Prahe, Brne a Bratislave. Celá sieť American Academy podlieha jednej vzdelávacej koncepcii. Záleží nám na tom, aby sa American Academy neustále posúvala a vychádzala v ústrety študentom a rodičom. Na konci každého trimestra preto prebieha medzi rodičmi a študentmi anonymný dotazníkový prieskum, ktoré zisťuje spokojnosť so školou.

Zakladáme si na individuálnom prístupe, profesionalite a otvorenosti našich učiteľov, preto nás teší, že prevažná väčšina rodičov vníma našich učiteľov ako veľmi ústretových a otvorených. American Academy vnímajú ako vysoko kvalitnú vzdelávaciu inštitúciu a všetci uviedli, že sa ich dieťa na škole cíti bezpečne.

Absolútnou prioritou American Academy je viesť študentov k výborným akademickým výsledkom cez kvalitný vzdelávací program pripravujúci študentov na vysoké školy po celom svete. Naši študenti dosahujú nadpriemerne dobré výsledky v porovnaní s ich rovesníkmi v USA v štandardizovaných testoch Iowa, s priemerným percentilom 70. 

V septembri 2020 spúšťame nový STEM Program (veda, technológie, inžinierstvo, matematika). Hlavným cieľom programu je zoznámenie žiakov s aktuálnymi technologickými, informatickými a vedeckými metódami či nástrojmi a naučenie ich aplikácie v praktickom živote a budúcej kariére.

PREČO ŠTUDOVAŤ NA AMERICAN ACADEMY

SLOBODA PRI VÝBERE PREDMETOV
ROZDELENIE PREDMETOV PODĽA ÚROVNE NÁROČNOSTI
VÝUČBA ČESKÉHO JAZYKA
SKÚSENÍ UČITELIA Z CELÉHO SVETA
ADVANCED PLACEMENT A STEM PROGRAM
160 ŠTUDENTOV V AKADEMICKOM ROKU 2020/21
RODINNÉ PROSTREDIE
DVERE K ŠTÚDIU NA UNIVERZITÁCH PO CELOM SVETE

stem program

V septembri 2020 spustíme náš dlho pripravovaný STEM P rogram (veda, technológie, inžinierstvo, matematika). Našou ambíciou je vybudovať program, ktorý bude zrovnateľný so STEM programami na najkvalitnejších amerických súkromných školách. Počet prijatých študentov bude obmedzený na 10pre celú middle school (do 6. a 7. ročníka) a na 12 pre high school (do 9. a 10. ročníka). Študenti STEM programu budú prvé štyri vyučovacie hodiny študovať spolu so študentmi všeobecného programu. Po štyroch vyučovacích hodinách sa oddelia a budú študovať jeden z troch špeciálnych blokov, Software a Computer Science, Science, Engineering a Technology, Robotics, ktoré sa budú počas týždňa striedať.

Vzdelávanie v programe STEM bude napĺňať svetovo žiadaný trend výučby v oblasti technológie, inžinierstva, prírodných vied a matematiky. Základným predpokladom vzdelávacieho programu je zoznámenie žiakov s aktuálnymi technologickými, informatickými a vedeckými metódami či nástrojmi a naučenie ich aplikácie v praktickom živote a budúcej kariére.

RNDR. JAKUB HALÁČEK

RNDR. JAKUB HALÁČEK

Zástupca riaditeľa pre STEM

Jakub Haláček vyštudoval teoretickú fyziku na Karlovej univerzite a po ukončení štúdia začal pracovať na PORG ako učiteľ fyziky. Počas posledných 8 rokov okrem učenia tiež pracoval ako “admissions counselor” pre školy PORG, viedol jediný český robotický tím, ktorý sa zúčastňuje FIRST Robotics Competition, pripravil online kurz AP Physics 1, prešiel školeniami, ako je AP Seminar, alebo školeniami vo Fínsku a v Oxforde. Tiež sa zúčastnil konferencie Microsoft ALICE Envisions the Future a mnohých ďalších.

BLOKY STEM PROGRAMU

SOFTWARE A COMPUTER SCIENCE

Programovanie, algoritmické myslenie a správne využitie výpočtového výkonu a SW nástrojov.

Algoritmické myslenie, základné a pokročilé programovanie, tvorba a práca s webom a multimédiami, vývoj PC hier či mobilných aplikácií.

Základné PC znalosti - bezpečnosť, cloudové služby, dátové toky a využitie znalostných a výpočtových nástrojov. Porozumenie informačným tokom, kritické hodnotenie zdrojov, bezpečnosť siete a zabezpečenie.

Strojové učenie, umelá inteligencia v praxi, cloudové riešenia, BigData - pochopenie a práca s nimi.

Typografické zásady a kvalitný písaný prejav

SCIENCE, ENGINEERING A TECHNOLOGY

IoT (Internet of Things) – základné a pokročilé riešenia

Hardware – počítače, servery, siete, mobilné technológie

Mikroelektronika – Micro:bit, arduino, Raspberry Pi

3D kreslenie a modelovanie. Design a výroba. Cesta od nápadu k produktu.

Veda v praxi aj v teórii. Návrhy experimentov, vyhodnotenie a interpretácia dát.

Problem-solving pri riešení úloh, kritické myslenie a orientácia v meniacom sa svete technológií.

SCIENCE, ENGINEERING A TECHNOLOGY

Príprava na rôzne súťaže, ako napr. LEGO, VEX robotics, FIRST robotics

Podpora tvorivosti, tímovej práce, kreativity a rozvoj manuálnej zručnosti

Súťaženie vedie k orientácii na cieľ a schopnosti viesť, spolupracovať, plánovať a komunikovať

Robotika je integrujúcim a zábavným prvkom STEM programu.

3D kreslenie a modelovanie, cesta od designu k produktu, SAM Labs

Manuálne zručnosti a ručná tvorba

CNC výroba podľa modelu

PONUKA PREDMETOV

Záleží nám na tom, aby študenti mali jednoduchý prístup ku znalostiam, ktoré bežné školské osnovy neobsahujú. Preto našim študentom ponúkame rozmanitú škálu predmetov, z ktorých si sami môžu do určitej miery vyberať a zamerať sa na to, čo ich naozaj zaujíma a baví.

Predmety
KREDIT
Foundations of Literature & Composition 3
World Literature 3
American Literature 3
Speech Communication 1
Creative Writing 2
Business Communication* 1
Poetry & Lyrics 1
Publishing 1
AP English Literature and Composition* 3
Contemporary Literature 3
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
12
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
Integrated Sciences 3
Biology* 3
AP Calculus AB* 3
Conceptual Physics 3
Physics* 3
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
9
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
United States History 3
International Relations 2
Psychology 3
Macroeconomics* 1
World History 3
AP Economics* 3
Current Events 1
Microeconomics* 1
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
9
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
Spanish I 3
Spanish II* 3
Spanish III* 3
Chinese II* 3
Chinese I 3
Chinese III* 3
German I 3
German II* 3
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
6
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
Algebra I* 3
Geometry* 3
Algebra II* 3
Pre-Calculus* 3
AP Calculus AB* 3
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
9
kreditov za 12 trimestrov
Predmety
KREDIT
Academic English and Writing Support 3
Business I 2
Personal Finance 1
Czech for Native Speakers* 3
Czech for Non-Native Speakers* 3
Health & Nutrition & Wellness 3
PRE ŠTUDENTOV HLÁSIACICH SA DO 9. TRIEDY:
Je nutné získať
0
kreditov za 12 trimestrov
* prerequisite
Uvedené kurzy sú platné pre akademický rok 2020/21. V ďalšom roku sa bude ponuka rozširovať.

TEMATICKÉ TÝŽDNE

Spolu s americkým kurikulom sa American Academy zameriava aj na tematické týždne inšpirované výučbou vo Fínsku. Rozvíjajú znalosti, ako sú komunikácia, tímová práca, riešenie problémov, kreativita, kritické myslenie alebo projektový manažment. Počas tematických týždňov sa zíde celá škola a spoločne pracuje na jednom projekte.

MAGIC AND MYSTERIES

Počas tematického týždňa toho študenti zažili kopec – niektorí išli navštíviť únikové miestnosti v Prahe, iní si šli pozrieť strašidelné sochy, ďalší išli na výlet do jaskýň a posledná skupina sa vydala na výlet do Kutnej Hory. Všetko, čo zistili, potom použili k zorganizovaniu vlastného projektu s rovnakou magickou a mysterióznou tematikou.

Finálne projekty zahrňovali už známy Haunted House, vlastnú únikovú miestnosť, podcast, charitatívny predaj sladkostí či umeleckú výstavu. Výťažok s Haunted House, únikových miestností a predaja sladkostí sme venovali na SOS Dětské vesničky.

MAGIC AND MYSTERIES
THE RIVER

Na začiatku si museli študenti položiť niekoľko otázok týkajúcich sa toho, ako rieky menili ľudskú históriu a ako teraz ľudia menia rieky. Keď bol zoznam otázok hotový, študenti vybrali svoje preferencie a učitelia im vytvorili rozvrh tematického týždňa priamo na mieru. Niektoré z workshopov prebiehali priamo v škole, iné v starej čistiarni odpadových vôd, niektorí študenti išli preskúmať Plzeň, splavovali rieku, tvorili umelecké diela, krátky film a ďalší sa vydali na dvojdenný výstup popri Labe. Na konci týždňa sa celá škola zišla a každá skupina prezentovala výsledky projektov: pieseň, niekoľko videí a satirické predstavenie. Škola tiež vytvorila galériu s kresbami, hrami a ďalšími vizuálnymi prezentáciami toho, čo sa študenti počas tematického týždňa naučili.

THE RIVER
TREASURES OF PRAGUE

Skupiny študentov a učiteľov preskúmali skvosty Prahy: múzeá, pamiatky, jedlo, dopravu, pamätihodnosti, rieku a ľudí. Za zmienku stoja výlety a workshopy, ktoré zahŕňali Židovskú synagógu, pešiu prehliadku skrytých miest v Prahe a prednášku pamätníka holokaustu. Počas štvrtka každá skupina vytvorila špeciálnu tour a bojovú hru. Študenti potom sami absolvovali jednotlivé tour a mohli vidieť Prahu očami svojich spolužiakov. Víťaz najlepšej tour a bojovej hry vyhral pizza párty.

Nakoniec študenti zložili pieseň, vytvorili prezentáciu alebo aj webové stránky, ktoré zachytili, čo všetko sa počas tematického týždňa naučili. Nasledovalo celoškolské ohodnotenie projektu, pri ktorom študenti prezentovali svoje finálne produkty.

TREASURES OF PRAGUE

PRIJÍMACIE KONANIE

Nečakajte rozsiahle testy, na uchádzačoch nás zaujíma najmä ich charakter a zápal. Preto u nás hrá veľkú rolu osobný pohovor a písaná esej. Na akademický rok 2020/2021 máme miesto pre 160 študentov.

 

prihláška
esej
osobný pohovor
PODAŤ PRIHLÁŠKU
CENA ZA STUDIUM
2020/2021
Middle School
6th - 8th
325 000 Kč
High School
9th - 12th
350 000 Kč
STEM Middle School
6th - 7th
360 000 Kč
STEM High School
9th - 10th
385 000 Kč

PROFIL ABSOLVENTA
- 2020 -

Absolvent American Academy je sebavedomý mladý človek, ktorý sa zapája do diania okolo a vníma ostatných ľudí. Problémy rieši aktívne a kreatívne a vždy preberá plnú zodpovednosť za svoje činy. Vie, aké sú jeho hlavné hodnoty a je schopný podľa nich konať. Uvedomuje si, aké sú jeho silné stránky a neustále pracuje na ich rozvoji.

Vďaka tomu, že vyštudoval medzinárodnú školu, je pripravený študovať na akejkoľvek univerzite na svete vrátane tých najžiadanejších.

American Academy summer school

9:00 – 16:30
20. – 31.7. 2020

Zažite letnú školu na americkej škole v Prahe. Letná škola je skvelým spôsobom, ako zažiť produktívne leto a pripraviť sa na štúdium na medzinárodnej škole alebo si zdokonaliť angličtinu s rodenými hovoriacimi z celého sveta.

PRE ŠTUDENTOV OD 10 DO 18 ROKOV


V doobedňajšom programe American Academy in Prague ponúka dva programy American Academy Summer School, ktorá je zameraná na zdokonaľovanie komunikácie v anglickom jazyku.

Druhým programom je STEM American Academy Summer School, ktorý sa okrem zdokonalenia angličtiny zameriava na technológie, ako je robotika a rôzne odbory IT. Poobede sa môžete tešiť na spoločné projekty so spolužiakmi, výlety, exkurzie a vonkajšie aktivity.


Summer school

15 000 CZK

Summer school STEM program

17 000 CZK

Cena za letnú školu zahŕňa aktivity, obed, občerstvenie a vstupné do múzeí a na exkurzie.

Dohodnite si virtuálnu alebo osobnú konzultáciu

Presvedčte sa, že výučba môže byť zábavná a môže podnecovať zvedavosť. Naši študenti už na strednej škole rozvíjajú schopnosti, ktoré sú nevyhnutné pre úspešný život na profesionálnej úrovni.

Radi sa prispôsobime vašim možnostiam, a tak si môžete vybrať, či sa spolu stretneme osobne alebo online.

Zaregistrujte si termín

* Povinné údaje

ZO ŽIVOTA ŠKOLY

InstaPhoto
InstaPhoto
InstaPhoto
InstaPhoto
InstaPhoto
InstaPhoto
InstaPhoto
InstaPhoto
InstaPhoto
InstaPhoto
InstaPhoto
InstaPhoto

kalendář

30.
piatok
AUGUST
WELCOME BBQ
2.
pondelok
SEPTEMBER
PRVÝ ŠKOLSKÝ DEŇ
30.
pondelok
SEPTEMBER
VOĽNO - TEACHER INSERVICE DAY
21.
pondelok
OKTÓBER
TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
28.
pondelok
OKTÓBER
JESENNÉ PRÁZDNINY
29.
piatok
NOVEMBER
POSLEDNÝ DEŇ 1. TRIMESTERU
2.
pondelok
DECEMBER
1.DEŇ 2. TRIMESTERU
20.
piatok
DECEMBER
ZAČIATOK - VIANOČNÉ PRÁZDNINY
3.
piatok
JANUÁR
KONIEC - VIANOČNÉ PRÁZDNINY
10.
pondelok
FEBRUÁR
ZAČIATOK - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
14.
piatok
FEBRUÁR
KONIEC - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
17.
pondelok
FEBRUÁR
ZAČIATOK - ZIMNÉ PRÁZDNINY
21.
piatok
FEBRUÁR
KONIEC - ZIMNÉ PRÁZDNINY
13.
piatok
MAREC
POSLEDNÝ DEŇ 2. TRIMESTERU
16.
pondelok
MAREC
VOĽNO - TEACHER INSERVICE DAY
17.
utorok
MAREC
1.DEŇ 3. TRIMESTERU
10.
piatok
APRÍL
ZAČIATOK - JARNÉ PRÁZDNINY
17.
piatok
APRÍL
KONIEC - JARNÉ PRÁZDNINY
1.
piatok
MÁJ
VOLNO - STÁTNÍ SVÁTEK
8.
piatok
MÁJ
VOLNO - STÁTNÍ SVÁTEK
25.
pondelok
MÁJ
ZAČIATOK - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
29.
piatok
MÁJ
KONIEC - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
12.
piatok
JÚN
POSLEDNÝ ŠKOLSKÝ DEŇ
12.
piatok
JÚN
PROMÓCIE